Chương I. §13. Ước và bội

Chương I. §13. Ước bội

Chương I. §13. Ước và bội
... l.com NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Một mẩu chuyện vui HƯỚNG DẪN BTVN: Học thuộc tổng quát ước bội, quy tắc tìm ước, tìm bội Xem làm trò chơi “Đua ngựa đích” nguyennhuquang78@gmai l.com NguyÔn ThÞ Thu HiÒn ... Thành phần: Hai đội chơi, đội gồm bạn Cách chơi: Với yêu cầu đề đội phải tìm giá trị thích hợp viết vào cánh hoa sau nhanh chóng dán lên bảng, tạo thành hoa.Biết số lượng cánh hoa hai đội phải dán...
 • 11
 • 67
 • 0

Chương I. §13. Ước bội

Chương I. §13. Ước và bội
... số tự nhiên Ước bội TiT 24: Đ S HC 13 Ước bội Khỏi nim: Nu cú s t nhiờn a chia ht cho s t nhiờn b thỡ ta núi a l bi ca b, cũn b gi l c ca a Cách tìm ớc bội a.Cách tìm bội Ta tìm bội số khác ... Tập hợp bội b: B(b) tìm bội a.Cách 5.0 5.1 Tập hợp ớc a: Ư(a) Ta tìm bội số khác cách nhân số lần lợt với 0;1;2;3;4 5.2 5.3 5.4 Vậy để tìm bội số khỏc ta làm nh nào? TiT 24: Đ S HC 13 Ước bội Khỏi ... ;16;24;32} TiT 24: Đ S HC 13 Ước bội Khỏi nim: Nu cú s t nhiờn a chia ht cho s t nhiờn b thỡ ta núi a l bi ca b, cũn b gi l c ca a Cách tìm ớc bội a.Cách tìm bội Ta tìm bội số khác cách nhân số lần...
 • 23
 • 105
 • 0

Chương I. §13. Ước bội

Chương I. §13. Ước và bội
... Viết vào chỗ chấm trao đổi với bạn: 45 = x = x 54 = 18 x = 27 x = x b) Đọc kĩ nội dung sau: * Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b, b gọi ước a * Số không ước số Số bội ... Số a khác có hai ước * Nếu a = b.c b c ước a Phiếu học tập 1.a) Viết vào chỗ chấm trao đổi với bạn: 45 = 15 x = x 54 = 18 x = 27 x 2= x Kí hiệu tập hợp ước a Ư(a), tập hợp bội a B(a) Cách tìm ... 1) Điền Đ (đúng), S (sai) vào ô trống cho kết luận sau: a) Tập hợp ước 12 Ư(12)={ 1; 2;3; 4;9;6;12} b) Tập hợp tất bội nhỏ 25 B ={ 0;3;6;9;12;15;18; 21; 24} c) Tập hợp bội B(7) ={ 0;7;14;21;28;42;49;56}...
 • 8
 • 67
 • 0

Chương I - Bài 13: Ước bội

Chương I - Bài 13: Ước và bội
... tìm b i số a khác 0? giáo viên Phát biểu quy tắc tìm ớc số a >1 Có cách diễn đạt a M b? B i 113(sgk/44) B i toán cho biết gì? Yêu cầu gì? Nêu cách thực hiện? Chốt l i cách thực hiện, g i học sinh ... ớc 1, b i của1; ớc 0, b i 0? Hoạt động 3: củng cố - luyện tập (9) e) Chú ý: Số có ớc Số ớc số tự nhiên Ư(0) = N* ; B(0) = tập: Phát biểu kh i niệm b i ớc? Trả l i theo cáccau h i Phát biểu quy ... đó: x Ư(16) = {1; 2; 3; ; 8; 16} Đọc 113 Trả l i Hớng dẫn nhà: (1) - Nắm đợc kh i niệm ớc b i, nắm đợc cách tìm ớc b i số - BTVN: 111; 112; 114 Nghiên cứu trớc Số nguyên tố, hợp số Bảng số nguyên...
 • 2
 • 654
 • 5

Chuong I - Bai 13 Uoc va boi.ppt

Chuong I - Bai 13 Uoc va boi.ppt
... Ki 23 : tra c Tiết mước bi b i ?18 có chia hết cho không? ? 18 có chia hết cho không? Đáp án: 18 có chia hết cho 18 không chia hết cho Tiết 23 : ước b i 1) ước b i : Tổng quát ( ... a { a b i b b < { b ước a ?18 có chia hết cho không? ? 18 có chia hết cho không? 18 ( Dựa vào dấu hiệu chia hết) 18 ( Dựa vào dấu hiệu chia hết) Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ( b ... Tuyến ?18 có chia hết cho không? ? 18 có chia hết cho không? 18 ( Dựa vào dấu hiệu chia hết) 18 ( Dựa vào dấu hiệu chia hết) Tiết 23 : ước b i 1) ước b i : Tổng quát ( SGK ) a b { a b i b { b ước...
 • 11
 • 383
 • 6

bài giảng số học 6 chương 1 bài 13 ước bội

bài giảng số học 6 chương 1 bài 13 ước và bội
... Ư (12 ) : 1, 2, 3, 4, 6, 12 ?4 : Tìm ước tỡm vài bội Trả lời : Ước Một vài bội 0, 1, 2, 3, … Chú ý : - Số ước - Số ước tất số tự nhiên - Số bội số tự nhiên khác - Số ước bất kỡ số tự nhiên Bài ... : Số 18 bội 18 không bội Số ước 12 không ước 15 1. Ước bội Định nghĩa : (SGK/43) 2.Cách tỡm ước bội Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thỡ ta nói a bội b, b gọi ước a 2.Cách tìm ước ... 6+ a 6+ a mà a ∈ {0; 1; 2; … ; 9} nên a=3 mà  suy a  3, Vậy a  1. Ước bội Định nghĩa : (SGK/43) a b a bội b b ước a ?1 : Số 18 bội không ? Có bội không ? Số ước 12 không ? Có ước 15 ...
 • 39
 • 411
 • 0

§ 13 . ƯỚC BỘI ppsx

§ 13 . ƯỚC VÀ BỘI ppsx
.. . giới thiệu ước bội I.- Ước Bội : Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ta nói a bội b , b gọi - Củng cố : Làm ?1 a bội Bài ghi Số 18 bội ,không ước a Ví dụ : 24  nên : ab b b ước a - .. . 10 học bội Số ước 12 ,không - Học sinh tìm bội của a Ư(a) , tập hợp bội - Học sinh trả lời làm ? - GV nêu nhận xét tổng quát cách tìm bội số tự II.- Cách tìm ước bội : Ta ký hiệu tập hợp ước sinh .. . tập hợp ước sinh tìm bội 7) - Hỏi -đáp ước 24 ước 15 sinh tìm bội (mỗi học - Để tìm bội ta 24 bội a B(a) / Cách tìm bội : - Học sinh nhắc lại làm ?2 Ví dụ : Tìm tập hợp bội nhiên khác B(7) =...
 • 6
 • 173
 • 0

Bài 13: Ước bội

Bài 13: Ước và bội
... a b a có bội a có ớc không? b; b b a khôngalà bội b; b không ớc a Đ13 ớc bội Cách tìm ớc bội: Kí hiệu tập hợp bội a là: B(a) Tập hợp Ước a là: Ư(a) a) Cách tìm Bội: Ví dụ 1: Các bội nhỏ 30 ... Mọi số tự nhiên bội ?/ Làm ?3 ?/ Làm ?4 ?/ Nhận xét ớc bội số 1? Đ Ước bội 1/ Định nghĩa: Bài tập 1: Chọn sai (Đ/S) điền vào cuối câu trả lời sau: a, Số 42 bội b, Số ớc 11 c, Số 32 bội d, Số ớc ... chia b phép chia có d (D lần lợt là:2;3) Ta xét phép chia hết: Bội Bội 36 Ước 72 Ước Đ13 ớc bội ớc Bội Định nghĩa: SGK T 43 a Bội b a b b c a ?/ Nếu a b mối quan hệ a b nh nào? ?/ Qua định...
 • 8
 • 308
 • 0

Bài 13 uoc va boi

Bài 13 uoc va boi
... sau: Hóy tỡm cỏc s B(9) 135 108 15 16 78 46 12 216 287 67 99 Hóy tỡm cỏc s(45) ỏp n 108 16 cỏc s B(9) 135 15 78 46 67 12 216 99 287 10 111 112 113 115 117 64 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... nhiên *Số có ớc ?4 SGK\44 a) Tỡm cỏc c ca 1? b) Tỡm mt vi bi ca 1? Bi ca l bt k mt s t nhiờn no Bài 114 (SGK-Tr45) Có 36 HS vui chơi Các bạn muốn chia 36 ng ời vào nhóm Trong cách chia sau cách ... no? nhiênlm nh th no? (a>1) ta M8 xét xem a chia hết cho số ?3.(SGK\44) Vit cỏc phn t ca hp (12) Bài tập 112 (sgk/44) Tìm c ca 4, ca Cng c Trong lúc ôn bội ớc nhóm bạn lớp tranh luận : Mai nói...
 • 22
 • 354
 • 0

bài 13 ước bội số học 6

bài 13 ước và bội số học 6
... vài bội là: 0; 1; 2; 3; … Điền dấu “x” vào ô thích hợp câu sau: Câu 32 bội 16 ước 100 bội 21 ước 100 ước 99 ước bội 13 Đúng Sai Câu Đúng 32 bội x Sai 16 ước x 100 bội 21 x ước 100 x ước 99 x ước ... 21 x ước 100 x ước 99 x ước bội 13 x x * Chú ý - Số ước Số ước số tự nhiên Số không ước số tự nhiên Số bội tất cá số tự nhiên (khác 0) BÀI TẬP BÀI 113 SGK/44: Tìm số tự nhiên x cho: a x Î B ... TRA BÀI CŨ 1.Nêu dấu hiệu chia hết cho 3? 2.Trong số sau, số chia hết cho 3? 42; 2015; 47 36; 2004 ƯỚC VÀ BỘI 42 M3 Þ 42 lµ béi cña 3, ước 42 a Mb Þ a bội b, b ước a ?1 a Số 18 có bội không? Có bội...
 • 13
 • 187
 • 0

Chương I. §16. Ước chung bội chung

Chương I. §16. Ước chung và bội chung
... 0; 12; 24; vừa bội 4, vừa bội Bội chung hai hay nhiều số bội tất số Ta nói chúng bội chung * Kí hiệu tập hợp bội chung là: BC(4,6) Thế bội chung hai hay nhiều số ? ?2 Điền số vào ô vuông để đuợc ... Các số 0; 12; 24 vừa bội 4, vừa bội ; 28 ý Ta xét uớc chung bội chung số khác 1 Ước chung VD1: Ư (4) = Ư (6) = 1;2; 1;2 ;3;6 ?1 Các số 1; vừa uớc 4, vừa uớc Ta nói uớc chung * Định nghĩa : (SGK ... nghĩa : (SGK - Trang 51) Đ uớc chung củaS hai hay nhiều Theo em, Ước chung hai hay nhiều số uớc tất số số ? Bội chung * VD2: SGK trang 52 A tập hợp bội B tập hợp bội Ta có: A= 0; 4; 8; 12 ; 16;...
 • 22
 • 245
 • 0

Chuong i 16 uoc chung va boi chung

Chuong i 16 uoc chung va boi chung
... sốy0thế ; 12nà ; o24là…bộ vừiachung bộicủ củaahai 4, nhiề u số vừahay i chủ a 6.? Ta n i chúng b i chung B i chung hai hay nhiều số b i tất số Kí hiệu tập hợp b i chung BC(4,6) BC(4;6) = {0; ... Các số vừa ước 4, vừa thếTanànó o ilàchú ướncgchung a hai ước Vậ củay ướccủ chung hay nhiều số Ước chung hai hay nhiều số ước tất số Ta kí hiệu tập hợp ước chung ƯC(4,6) Ta có ƯC(4,6) = {1 ; ... 4; ; 12 ; 16 ; 20; 24; …} B(6) = { 0; ; 12 ; 18 ;24 ; …} B(3) = {0; 3; ; 12 ; 15; 18; 21 ;24 ;…} BC(3,4,6) ={0; 12; 24; …} B i chung hai hay nhiều số b i tất số Kí hiệu tập hợp b i chung BC(4,6)...
 • 23
 • 195
 • 0

Chương 1:Ước bội_Lớp 6 ppt

Chương 1:Ước và bội_Lớp 6 ppt
... 16 15 14 13 12 11 10 17 16 15 14 13 12 11 10 17 16 15 14 13 12 11 10 17 16 15 14 13 12 11 10 17 16 15 14 13 12 11 10 Bài 13 chương1 : Ước bội 17 16 15 14 13 Bài 13 chương1 : Ước bội 12 11 10 6 ... số 18 trả lời câu hỏi  Hãy làm tiếp với số mà em đưa vào, thídụ: 15, 20, Hoạt động 2: Có 36 học sinh vui chơi Các bạn muốn chia 36 người vào nhóm Trong cách chia sau, cách thực ? Cách chia Số ... giải toán Hướng dẫn: dùng lệnh hoạt động để phân tích số 36 giải toán Hãy thử giải toán với số học sinh mà em đưa vào, thí dụ 35, Bài 13 chương1 : Ước bội Nhóm Hoạt động A I) Chuẩn bị: 1) Tổ chức:...
 • 9
 • 205
 • 0

Chương I: Hàm phức biến đổi Laplace

Chương I: Hàm phức và biến đổi Laplace
... phép biến đổi Laplace 0.2 – Tính chất biến đổi Laplace 0.1 Định nghĩa biến đổi Laplace - Định nghĩa biến đổi Laplace Cho f (t ) hàm [0,+∞) ... thức hàm phức biến đổi Laplace Sinh viên sau kết thúc môn học nắm vững kiến thức tảng biết giải toán bản: Các phép biến đổi Laplace, giải phương trình, hệ phương trình vi phân phép biến đổi Laplace, ... dụng vào giải tích mạch điện Giải tích phức: phép đạo hàm, vi phân, tích phân, chuỗi Taylor, chuỗi Laurent, thặng dư cách tính, ánh xạ bảo giác Biến đổi Laplace Biến đổi Laplace ngược Ứng dụng biến...
 • 59
 • 5,911
 • 55

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ