15 TT BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 15 2016 TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng

Thông tư 15 2016 TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
... giấy phép xây dựng: a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt; b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng cấp I, cấp II; ... dựng cấp Gia hạn giấy phép xây dựng: a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số Thông này; b) Bản giấy phép xây dựng cấp; Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng ghi giấy phép xây ... xây dựng cấp Cấp lại giấy phép xây dựng: a) Giấy phép xây dựng cấp lại trường hợp bị rách, nát bị mất; b) Giấy phép xây dựng cấp lại hình thức sao; c) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng...
 • 46
 • 79
 • 0

Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
... giá hợp đồng Theo Điều Thông hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình theo hướng dẫn Thông số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ... chính” công trình (tên công trình) mà nhà thầu thi công theo hợp đồng 1.23 “Hạng mục công trình công trình phần công trình 1.24 Công trình tạm” công trình phục vụ thi công công trình, hạng mục công ... PC, Vụ KTXD, (THa) MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo Thông số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình) CỘNG HÒA XÃ HỘI...
 • 66
 • 359
 • 0

Thông tư 09 2016 TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thông tư 09 2016 TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
... giá hợp đồng Theo Điều Thông hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình theo hướng dẫn Thông số 07 /2016/ TT-BXD ngày 10/3 /2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ... chính” công trình (tên công trình) mà nhà thầu thi công theo hợp đồng 1.23 “Hạng Mục công trình công trình phần công trình 1.24 Công trình tạm” công trình phục vụ thi công công trình, hạng Mục công ... cốt, mốc giới công trình 5.2 Cung cấp vật liệu xây dựng, nhân lực, máy thi t bị thi công để thi công xây dựng công trình theo hợp đồng 5.3 Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thi t kế phê...
 • 57
 • 69
 • 0

QD34-2007-CTUBND-Quy dinh ve cap giay phep xay dung cong trinh tren dia ban tinh Binh dinh docx

QD34-2007-CTUBND-Quy dinh ve cap giay phep xay dung cong trinh tren dia ban tinh Binh dinh docx
... trường hợp xây dựng không phép, sai nội dung giấy phép; quản lý mốc giới đường, mốc cao độ, mốc giới khu vực cấm xây dựng thực địa Ban Quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội quản ... thiết kế tầng hầm, trừ trường hợp khác có yêu cầu riêng thiết kế tầng hầm; Điều Nội dung giấy phép xây dựng Nội dung chủ yếu giấy phép xây dựng thực theo quy định mục III, phần II Thông tư số 02/2007/TT-BXD ... địa giới hành quản lý Ban Quản lý khu kinh tế Nhơn Hội cấp GPXD tất công trình xây dựng địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội Khu Đô thị Nhơn Hội, trừ công trình quy định khoản điều Ban Quản lý khu công...
 • 17
 • 410
 • 0

Quyết định 21 2016 QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 21 2016 QĐ-UBND Quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
... phép xây dựng thời hạn xem xét gia hạn giấy phép xây dựng thời hạn Trường hợp quan thẩm quy n cấp giấy phép xây dựng thời hạn không thống gia hạn giấy phép xây dựng thời hạn, quan ... Thu QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM (Ban hành kèm theo Quy t định 21/ 2016/ QĐ-UBND ngày 05/9 /2016 UBND tỉnh Quảng Nam) Chương I QUY ĐỊNH ... vi Quy định quy định khu vực cấp giấy phép xây dựng thời hạn (trừ khu vực UBND tỉnh ban hành quy định cấp phép xây dựng thời hạn riêng); quy xây dựng thời gian tồn công trình xây dựng, ...
 • 10
 • 82
 • 0

Thông tư 296 2016 TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 296 2016 TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
... gian đình hành nghề dịch vụ kế toán Điều 13 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng hành nghề dịch vụ kế toán Kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng hành nghề dịch vụ kế toán trường ... dịch vụ kế toán Người cấp Giấy chứng nhận đăng hành nghề dịch vụ kế toán (sau gọi kế toán viên hành nghề) hành nghề dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, dịch vụ lập báo cáo tài chính, ... đăng hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn Giấy chứng nhận đăng hành nghề dịch vụ kế toán bị thu hồi Trong thời gian kế toán viên hành nghề bị đình hành nghề dịch vụ kế toán Kế toán viên hành...
 • 27
 • 121
 • 0

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
... đối ng áp dụng Phạm vi Điều chỉnh: Thông hướng dẫn lực hoạt động xây dựng, gồm: lực hành nghề hoạt động xây dựng nhân; lực hoạt động xây dựng tổ chức; công bố thông tin lực hoạt động xây ... chứng hành nghề nhân, đánh giá lực hoạt động xây dựng tổ chức công khai thông tin lực hoạt động xây dựng tổ chức, nhân tham gia hoạt động xây dựng thực theo quy định Thông số 12/2009/TT-BXD ... thiết thông tin lực hoạt động xây dựng tổ chức, nhân để đăng tải công khai thông tin trang thông tin điện tử quan quản lý Mọi thông tin lực hoạt động xây dựng tổ chức, nhân đăng tải trang thông...
 • 62
 • 268
 • 0

Thông tư 06 2013 TT-BXD Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị

Thông tư 06 2013 TT-BXD Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
... sáng đô thị Điều 18 Nội dung đồ án Thiết kế đô thị cho ô phố, lô phố Nội dung Thiết kế đô thị riêng quy định điều áp dụng chung cho ô phố, lô phố đô thị cũ khu vực cần cải tạo Nội dung thiết kế ... thiết kế Việc lập nhiệm vụ đồ án Thiết kế đô thị riêng cần xác định phạm vi lập Thiết kế đô thị, mục tiêu, nguyên tắc quy định nội dung cần đạt Thiết kế đô thị hồ sơ sản phẩm đồ án Thiết kế đô thị ... gồm: Thiết kế đô thị cho tuyến phố; Thiết kế đô thị cho ô phố, lô phố Chương II THIẾT KẾ ĐÔ THỊ TRONG ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG Điều Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan đô thị Xác định khu vực nội đô...
 • 11
 • 47
 • 0

Thông tư 17 2016 TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Thông tư 17 2016 TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
... nhân, đánh giá lực hoạt động xây dựng tổ chức công khai thông tin lực hoạt động xây dựng tổ chức, nhân tham gia hoạt động xây dựng thực theo quy định Thông số 12/2009 /TT-BXD ngày 24 tháng ... dự án đầu xây dựng; Căn Thông số 17/ 2016/ TT-BXD ngày 30/6 /2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn lực tổ chức, nhân tham gia hoạt động xây dựng; Căn Quyết định số ngày (Tên quan cấp chứng lực) việc ... 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng; Căn Thông số 17/ 2016/ TT-BXD ngày 30/6 /2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn lực tổ chức, nhân tham gia hoạt động xây dựng; Căn Quyết định số ngày (Tên...
 • 48
 • 90
 • 0

Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Thông tư 134/2015/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất
... Thông có hiệu lực thi hành miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg hướng dẫn Thông Việc xử lý số tiền sử dụng đất miễn, giảm trường hợp mà người sử dụng đất ... miễn, giảm tiền sử dụng đất phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất b) Trường hợp xác định chưa thông báo tiền sử dụng đất phải nộp: Cơ quan thuế xác định lại số tiền sử dụng đất miễn giảm theo ... nhân miễn, giảm tính số tiền sử dụng đất phải nộp Hộ gia đình, cá nhân hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau thực thủ tục để miễn, giảm theo quy định Điều Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất...
 • 7
 • 323
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý
... - Cơ quan thẩm quy n định: Ủy ban nhân dân xã - Cơ quan trực tiếp thực TTHC: Ủy ban nhân dân xã 1.7 Kết thực thủ tục hành chính: - Giấy phép 1.8 Lệ phí: - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức ... theo quy định HĐND cấp tỉnh 1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (đính kèm theo thủ tục) 1.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: 1.11 Căn pháp thủ tục hành chính: ... 3/6/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí lệ phí - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 Chính phủ quản dự...
 • 2
 • 574
 • 4

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
... - Giấy phép 18.8 Lệ phí (nếu có): - Lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Mức lệ phí theo quy định HĐND cấp tỉnh 18.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm 18.10 Yêu ... hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 ... - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ...
 • 2
 • 342
 • 0

Tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt pdf

Tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép Xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt pdf
... trình xây dựng hay cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; quy mô hạng mục công trình chủ yếu; nêu rõ hạng mục công trình nằm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt) ; ... Biện pháp thi công chủ yếu: (Nêu biện pháp thi công chủ yếu hạng mục công trình nằm phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt) ; - Biện pháp bảo vệ môi trường: ... với công trình chui đường sắt cầu đường sắt vượt công trình khác): (Nêu rõ trọng tải, tốc độ thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết khác công trình) ; - Quy mô xây dựng công trình: (Nêu rõ công trình...
 • 3
 • 598
 • 0

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp) pptx

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý (áp dụng tại các xã được UBND các hụyện, thành phố phân cấp) pptx
... hành cấp giấy phép xây dựng, sau chuyển lại cho Bộ phận cửa Cá nhân nộp phí nhận Giấy phép xây dựng Bộ phận cửa UBND Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng, theo mẫu, 01 Bản giấy ... Lệ phí cấp giấy phép 50.000 đồng /giấy Thông tư số 03/2001/TT-BTC xây dựng phép ng Kết việc thực TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước : Cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng Bộ ... cửa UBND xã, lấy phiếu biên nhận ghi rõ ngày nhận ngày hẹn trả kết Bước Bước Bước Bộ phận cửa chuyển hồ sơ cho cán Địa - Xây dựng xem xét, giải Cán Địa - Xây dựng tham mưu cho UBND tiến hành...
 • 5
 • 360
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựngthông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép xây dựngquy định về cấp giấy phép xây dựng tạmquyết định về cấp giấy phép xây dựngquy định về cấp giấy phép xây dựng công trìnhvăn bản quy định về cấp giấy phép xây dựngquy định mới về cấp giấy phép xây dựngcâu hỏi 96 sắp tới công ty chúng tôi sẽ xây dựng trụ sở làm việc để biết những thông tin về cấp giấy phép xây dựng thì hỏi ở đâuhướng dẫn việc cấp giấy phéphướng dẫn viết đơn xin cấp giấy phép xây dựngquy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựngthủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà dânbản vẽ xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4lý luận về công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựngvề hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị đƣợc quy định tại điều 18 của nđ 16 cpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP