Định lượng đồng thời acetaminophen, loratadin, dextromethophan HBr trong thuốc rhumenol flu 500 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Đi ̣nh lượng đồng thời acetaminophen, loratadin, dextromethophan HBr trong thuốc rhumenol flu 500 bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

Đi ̣nh lượng đồng thời acetaminophen, loratadin, dextromethophan HBr trong thuốc rhumenol flu 500 bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
... chọn đề tài : "Đinh ̣ lượng đồ ng thời acetaminophen, loratadin, dextromethophan HBr thuốc Rhumenol Flu 500 phương pháp sắc lỏng hiệu cao phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Chƣơng TỔNG ... dụng phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis) để xây dựng quy trình xác định đồng thời ACE, LOR DEX thuốc Rhumenol Flu 500 thị trường 2.1.1 Phƣơng pháp ... phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử Trên giới nói chung ở nước ta nói riêng, phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis) ứng dụng nhiều phân tích chế phẩm dược kết cho thấy phương pháp có...
 • 82
 • 116
 • 0

Định lượng đồng thời vitamin B1, B6 B12 trong thuốc Neurobion, Scanneuron bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)

Định lượng đồng thời vitamin B1, B6 và B12 trong thuốc Neurobion, Scanneuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao và quang phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)
... THU HẰNG ĐINH LƯỢNG ĐỒNG THỜI VITAMIN B1, B6 B12 ̣ TRONG THUỐC NEUROBION, SCANNEURON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã ... nghiên cứu Áp dụng phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (UV-Vis) để xây dựng quy trình xác định đồng thời vitamin B1, B6, B12 thuốc Neurobion Scanneuron thị ... xác định số chất theo phương pháp sắc lỏng hiệu cao phổ hấp thụ phân tử 27 1.4.1 Kết xác định số chất theo phương pháp HPLC 27 1.4.2 Kết xác định số chất theo phương pháp quang phổ...
 • 95
 • 682
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao định lượng nồng độ thuốc chống lao trong huyết tương bệnh nhân lao

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao định lượng nồng độ thuốc chống lao trong huyết tương bệnh nhân lao
... Các nghiên cứu nồng độ thuốc chống lao huyết tơng bệnh nhân Những nghiên cứu trớc dợc động học thuốc chống lao nớc nh nớc cho thấy có dao động lớn cá thể nồng độ thuốc chống lao đạt đợc huyết ... Phụ lục Bộ Y tế Báo cáo kết nghiên cứu đề tài cấp Nghiên cứu ứng dụng phơng pháp sắc lỏng hiệu cao định lợng nồng độ thuốc chống lao huyết tơng bệnh nhân lao Chủ nhiệm đề tài: TS BS Lê ... định lợng nồng độ, Tmax thuốc chống lao thờng vào khoảng 2h sau uống, tức thời điểm lấy mẫu để đo nồng độ thờng đạt đợc nồng độ đỉnh huyết tơng Nghiên cứu nồng độ thuốc chống lao huyết tơng bệnh...
 • 120
 • 855
 • 1

phát triển phương pháp xác định một số chất nhuộm màu gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ (hplcms)

phát triển phương pháp xác định một số chất nhuộm màu gây ung thư trong các loại vải bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ (hplcms)
... nhu cầu kiểm định sản phẩm để xuất khách hàng Do đó, đề tài Phát triển phương pháp xác định số chất nhuộm màu gây ung thư loại vải phương pháp sắc lỏng hiệu cao ghép đầu khối phổ (HPLC/MS)“ ... HPLC/DAD/MS 1.5.3 Phương pháp LC/DAD [12]: - Nhóm tác giả C Wang đề cập đến cách xác định 16 chất màu gây ung thư gây dị ứng theo phương pháp sắc lỏng ghép đầu DAD Cột sắc ký: C18 (250 mm*4.6 ... thấp, điều gây khó khăn cho việc xác định đồng thời chất màu đầu DAD dễ bị nhiễu bước sóng 15 - Các chất màu tập trung xác định nhiều chất màu phân tán gây dị ứng Phương pháp xác định chủ yếu...
 • 101
 • 919
 • 2

Định lượng sabutamol, guaifenesin, bromhexin hydroclorid trong viên nén ascorin (ấn độ) bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Định lượng sabutamol, guaifenesin, bromhexin hydroclorid trong viên nén ascorin (ấn độ) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... hydroclorìd viên nén Ascorin (Ấn độ) phương pháp sắc lỏng hiệu cao ” với mục tiêu cụ thể sau: - Xây dựng quy trình kỹ thuật thích hợp để định tính định lượng ba thành phần hoạt chất mẫu thuốc Ascorin ... 95% chứng tỏ phương pháp nghiên cứu có độ cao Kết cho phép áp dụng phương pháp xây dựng vào phân tích viên nén Ascorin 2.3 SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ĐÃ XÂY DỤNG VỚI MỘT s ô PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ĐÃ Đ ... hành sắc lần mẫu thử, kết thu so sánh với kết phương pháp nghiên cứu Hình 14: Pic GU (tiị=3,658) sắc đồ So sánh hai phương pháp định lượng GU: 40 Bảng 16: Kết so sánh định lượng GU Phương pháp...
 • 51
 • 970
 • 1

Định lượng đồng thời acetaminophen, codein photphat trong thuốc actadol codein bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC) phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (UV VIS)

Định lượng đồng thời acetaminophen, codein photphat trong thuốc actadol codein bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử (UV  VIS)
... nhiều phương pháp định lượng khác có phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC), phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử, phương pháp có độ lặp độ xác cao, sử dụng phương pháp trắc quang dùng phổ toàn ... phương pháp sắc đạt yêu cầu độ 3.2 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử 3.2.1 Khảo sát phổ hấp thụ phân tử ACT CĐI Để xác định ACT CĐI phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử ACT CĐI phải hấp ... ––––––––––––––––– TRẦN QUỐC CHÍNH I ACETAMINOPHEN, CODEIN PHOTPHAT TRONG THUỐC ACTADOL CODEIN SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) VÀ PHƢƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ (UV- VIS) Mã số: 60.44.01.18 LUẬN...
 • 67
 • 587
 • 2

Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng monensin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... Q/BNN-KHCN thỏng 12 nm 2006 ca B trng B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn) Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng để phân tích hàm lợng kháng sinh monensin thức ăn chăn nuôi phơng pháp sắc lỏng hiệu ... ấm có nhiệt độ ổn định 55oC (4.7) 20 phút Làm nguội ống nghiệm dùng 10àl dung dịch để bơm vào hệ thống HPLC 7.3 Chuẩn bị mẫu trắng Mẫu trắng mẫu thức ăn chăn nuôi đợc xác định monensin Mẫu trắng ... phân 8.2.3 Xác định độ thu hồi (R) tính theo phần trăm theo công thức sau: R (%) = C1 ì100 C Trong đó: C1 hàm lợng monensin xác định đợc theo quy trình phân tích (tính mg/kg) C hàm lợng monensin...
 • 8
 • 2,360
 • 20

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học

Xác định hàm lượng vitamin a trong sưaz lỏng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao luận văn tốt nghiệp đại học
... (Riboflavin) - Vitamin B6 (Piridoxin) - Vitamin B3 (Acid pantoneic) - Vitamin B12 (Xiancobalamin) - Vitamin B13 ( Acid orotic) - Vitamin B15 (Acid pangamic) - Vitamin Bc (Acid folid) - Vitamin ... dng axit l axit retinoic Hai dng quan trng ca nhúm vitamin A l vitamin A1 v vitamin A2 : 16 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A1 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2OH CH3 Vitamin A2 Tt c cỏc dng ca vitamin A u ... trng nang túc) bnh da g (Keratosis pilaris) v Squamous metaplasia ca biu mụ b mt ca li vo ph a trờn ca h hụ hp v bng quang, vi lp biu mụ b keratin h a b Tha vitamin A - Do vitamin A h a tan cht...
 • 49
 • 4,137
 • 31

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH ĐỊNH LƯỢNG STEROLS TỪ LÁ CỦA CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO docx

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ ĐỊNH LƯỢNG STEROLS TỪ LÁ CỦA CÂY DIẾP CÁ (HOUTTUYNIA CORDATA THUNB) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO docx
... 18 Nghiên cứu chiết tách định lượng Sterols từ Diếp 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Chiết tách sterol tổng, thô phương pháp ngâm chiết Nguyên liệu Diếp khô sau xử lý cho vào bình ... β-sitosterol chuẩn Nghiên cứu chiết tách định lượng Sterols từ Diếp 22 3.4.2 Định lượng số thành phần sterol mẫu thử 3.4.2.1 Độ lặp lại phương pháp HPLC Tiêm lập lại lần vào hệ thống HPLC ... Nội, 2005 [2] Phan Văn Cư, Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu phương pháp vi sóng phân lập flavonoid dịch chiết Diếp (Houttuynia cordata Thunb) Thừa Thiên Huế, Báo cáo nghiệm thu cấp Bộ, Mã số:...
 • 8
 • 906
 • 16

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin D (D2 và D3 ) trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
... Viện Dinh D ng Trung tâm kiểm nghiệm vsATTP ***************** Báo cáo kết nghiên cứu Chuẩn hóa phơng pháp xác định hàm lợng vitamin D (D2 D3 ) thực phẩm phơng pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) Chủ ... (trong vitamin D2 D3 ) đợc chiết ete d u hoả Vitamin D2 D3 đợc xác định cách làm d ch chiết bơm vào cột sắc phát detector DAD bớc sóng 265nm Phạm vi áp d ng Quy trình áp d ng cho loại thực ... nói thực nội dung sau đây: - Khảo sát điều kiện chạy dung d ch chuẩn vitamin D2 vitamin D3 - Xác định giới hạn phát (LOD) - Xác định giới hạn định lợng (LOQ) - Xác định khoảng tuyến tính - Xác định...
 • 59
 • 1,856
 • 8

Xác định dư lượng penicillin G V trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Xác định dư lượng penicillin G và V trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... tài nghiên cứu phương pháp xác định lượng Penicillin thực phẩm phương pháp sắc lỏng hiệu cao Phương pháp có độ nhạy, độ chọn lọc độ xác cao CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu kháng sinh ... tách định lượng sắc lỏng khối phổ chế độ ion ng (LC-PI-ESI-MS) Giới hạn phát phương pháp Penicillin G penicillin V gan bầu dục ng/kg ; sữa 0,7 g/ L b) Phương pháp sắc lỏng cặp ion v i ... có penicillin G V Từ kết thu nhận thấy phương pháp HPLC phù hợp cho việc xác định lượng Penicillin G V thực phẩm Đồng thời mở hướng việc dùng phương pháp xác định chất lại nhóm kháng sinh Penicillin: ...
 • 40
 • 2,451
 • 4

Luận văn xác định hàm lượng urea trong nước mắm bằng phương pháp sắc lỏng hiệu năng cao

Luận văn xác định hàm lượng urea trong nước mắm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
... 01521 - cấu tạo sắc lỏng thường có: Sơ đồ 1-5: Hoạt động máy sắc lỏng hiệu cao (HPLC) I Hình 1-4: Thiết bị sắc lỏng hiệu cao (HPLC) V LÝ THUYẾT KIỂM SOẤT CHAT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH THỬ ... lý chất lượng theo ISO 17025 :2005 Ở Châu Âu hệ thống kiểm soát chất lượng áp dụng từ năm 1980 Đối với phòng thử nghiệm Việt Nam vân đề ngày giai đoạn Tuy Trang 10 - cấu tạo sắc lỏng thường ... nghiên cứu số lượng mẫu thử phân tích tăng lên so với phương pháp không áp dụng biểu đồ kiểm soát chất lượng v.l Mâu kỉểm soát chất lương (mẫu QC) Để xây dựng biểu đồ kiểm soát chất lượng (control...
 • 13
 • 1,049
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: định lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caochuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcbáo cáo kết quả nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxác định đồng thời paracetamol cafein và phenobarbital trong thuốc thần kinh d3 bằng phường pháp quang phổ hấp thụ phân tử uv vis và phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcnghiên cứu chiết tách và định lượng sterols từ lá của cây diếp cá houttuynia cordata thunb ở tỉnh thừa thiên huế bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao docxđịnh lượng rutin ester bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caotiêu chuẩn việt nam tcvn 8674 2011 thức ăn chăn nuôi xác định hàm lượng vitamin a phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caomột số công trình nghiên cứu xác định sas bằng phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcmột số công trình nghiên cứu xác định metronidazole bằng phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcmột số công trình nghiên cứu xác định đồng thời các sulfamit và metronidazole bằng phƣơng pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplctổng quan các phương pháp xác định vitamin nhóm b bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxác định aflatoxin b1 và hàm lượng tổng số aflatoxin b1 b2 g1 và g2 phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caođịnh lượng α tocopherol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc 5 11 13xac dinh ham luong nitrat trong rau cu bang phuong phap sac kt long hieu nang caolý thuyết sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc trong đinh luong corticoidBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ