TKTCTC công trình hội quảng 2

TKTCTC công trình điện biên 2

TKTCTC công trình điện biên 2
... nghip TKTCTC cụng trỡnh in Biờn 528 ,30 528 ,40 528 ,50 528 ,60 528 ,70 528 ,80 528 ,90 1 ,21 3,69 7 ,21 11,7 17,1 22 ,6 28 ,9 529 ,20 529 ,30 529 ,40 529 ,50 529 ,60 529 ,70 529 ,80 62, 1 86 ,2 115 160 21 0 26 3 323 ... 0,014 R CR1 /2 (m) 0 .24 15 27 .698 0 .25 42 28.661 0 .26 79 29 .6 82 0 .27 66 30. 324 0 .28 89 31 .21 3 0.3 021 32. 157 0.315 33.056 Q = 1.5m3/s h i=0 n = 0,014 R CR1 /2 (m) 0 .27 52 30 .21 9 0 .28 54 30.963 0 .29 97 31.987 ... 0.3116 32. 83 0. 323 6 33.665 0.333 34.316 0.3 42 34.944 (m) 0.6 12 0.665 0.748 0. 827 0.917 0.997 1.084 (m2) 0.6 12 0.665 0.748 0. 827 0.917 0.997 1.084 SVTH: V Vn Tu (m) 2. 224 2. 33 2. 496 2. 654 2. 834 2. 994...
 • 111
 • 662
 • 0

TKTCTC công trình hàm tân 2

TKTCTC công trình hàm tân 2
... 5977.1 5454 ,2 5454 ,2 4905,1 4905,1 51 82, 65 29 8508,7 5 725 ,77 28 8508,7 623 0,1 27 88 32, 2 6700,05 26 88 32, 2 79 62, 57 25 9119,9 8338,18 24 9119,9 8679 ,28 23 9 327 ,2 8985,1 22 9 327 ,2 925 4,63 21 9589,8 ... (m) (m2) 118,7 39 4 629 ,3 1139 116, 02 33 ,27 1140 119, 52 27,19 1141 123 , 02 21 11 42 126 , 52 15 1,5 8489 ,28 8489 ,28 3554,87 3554,87 29 16,59 29 16,59 22 40,61 22 40,61 1343,88 1343,88 25 83, 42 V (m3) 324 9,75 ... 1118 93 ,25 125 ,48 1119 95,06 123 ,25 1 120 96,86 153 ,25 1 121 98,67 148,75 1 122 100,47 144 ,25 1 123 101,6 137 1 124 104,09 131 1 125 120 ,24 125 1 126 120 ,05 119 1 127 119,85 113 1 128 119,66 107 1 129 119,47...
 • 79
 • 70
 • 0

Xây dựng chương trình marketing cho Khách hàng tổ chức tại Khách sạn Công Đoàn Hội An - 2 docx

Xây dựng chương trình marketing cho Khách hàng tổ chức tại Khách sạn Công Đoàn Hội An - 2 docx
... khách hàng tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn với khách hàng tổ chức ngành sản xuất vật chất - Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, khách hàng tổ chức đa dạng Họ công ty lữ hành, nhà tổ chức ... vụ, trình độ CBCNV nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tình hình 2. 2 Chức - Nhiệm vụ khách sạn Công Đoàn - Hội An 2. 2.1 Chức - Tổ chức tiêu thụ sản phẩm khách sạn bao gồm sản phẩm lưu trú, nhà hàng ... thị xã để hình thành khách sạn Công Đoàn Hội An diện tích 886 m2, phâìn lại làm trụ sở Liên đoàn thị xã Sau 06 tháng tổ chức thiết kế, thi công, khách sạn Công Đoàn Hội An vào hoạt động thức...
 • 10
 • 248
 • 0

TKTCTC công trình thủy điện sử pán 2

TKTCTC công trình thủy điện sử pán 2
... 66 100 26 54 .2 18 .2 35.6 96 .2 6-10 85.6 99.5 33.8 28 .60 32. 3 66.1 45.5 79.3 11-15 123 133 46.4 58.3 68.9 86 .2 89 100 16 -20 138 47 39.9 25 .90 28 .5 29 .1 110 308 21 -25 178 43 22 .4 40.1 22 .9 14.6 ... 19 20 21 22 23 BT thõn M200 BT thõn M150 BT ỏy M250 BT ỏy M250 BT ỏy M250 BT ỏy M250 BT ỏy M250 BT ỏy M250 TKTCTC cụng trỡnh thy in S Pỏn 15A 1,3 16 9 ,2 17A 26 0,3 17B 23 8,9 17C 169,7 17D 23 3 ,2 ... 17D 23 3 ,2 18A 21 6,0 18B 24 4,8 SVTH: Nguyn Ngc H 42 Lp: N5 ỏn tt nghip 24 25 26 27 28 29 30 31 BT ỏy M250 BT ỏy M250 BTCT thõn p M250 BTCT thõn p M250 BTCT thõn p M250 BTCT thõn p M250 BT thõn...
 • 129
 • 394
 • 0

CÔNG TRÌNH hội NGHỊ TỈNH TRÀ VINH báo cáo THIẾT kế sàn dự ỨNG lực sàn TẦNG 2 (TRỤC a g4b 12a)

CÔNG TRÌNH hội NGHỊ TỈNH TRÀ VINH báo cáo THIẾT kế sàn dự ỨNG lực sàn TẦNG 2 (TRỤC a g4b 12a)
... Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area ... -17 .21 -11. 62 -11. 62 -11. 62 0.69 12. 21 17. 82 17. 82 17. 82 17. 82 -17.93 -11.47 -4.68 5.04 15.09 20 . 52 26.07 27 .69 26 .18 26 .18 26 .18 22 .93 22 .22 22 .22 22 .24 22 .24 22 .24 22 .35 22 .35 22 .35 22 .35 17.31 ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.50 -0.50 -0.50 0 ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000...
 • 34
 • 456
 • 0

Đổi mới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập (2).DOC

Đổi mới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại trong quá trình hội nhập (2).DOC
... biến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thơng mại trình hội nhập Không phải dễ dàng cho đổi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thơng mại trớc thay đổi môi trờng kinh doanh trớc xu hội nhập kinh ... Khái quát hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thơng mại Một số khái niệm Chức doanh nghiệp thơng mại Nội dung hoạt động kinh doanh thơng mại II Những mặt cần đổi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ... tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mọi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thơng mại có tác động liên hoàn với nhau, có phát triển hoạt động kinh doanh đánh giá đợc sâu sắc đầy đủ hoạt động...
 • 31
 • 391
 • 0

Hoàn thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.docx

Hoàn thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.docx
... nghiệp đề tài Hoàn thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu Công ty Cổ phần công trình giao thông Nội điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam em hoàn thiện Cuối ... thiện phương pháp kế toán Tài sản cố định thuộc quyền sở hữu Công ty Cổ phần Công trình giao thông Nội điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam“ làm đề tài nghiên cứu cho chuyên ... 2 Giới thiệu Công ty Cổ phần công trình giao thông Nội • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI • Địa chỉ: 125 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân - Nội • Loại hình Công ty: ...
 • 26
 • 666
 • 2

Hướng dẫn giải bài tập Kết Cấu Công Trình - Chương 1.2

Hướng dẫn giải bài tập Kết Cấu Công Trình - Chương 1.2
... Thay số: Fa = - Kiểm tra: Fa ≥ µ b.h = 0,001.30.54 = 1,62 ( cm ) Bước 5: Bố trí cốt thép hình vẽ - Chọn 6φ25 có Fa = 29,45cm làm cốt chòu lực - Chọn 2φ14 có Fa = 3,08cm làm cốt cấu tạo - Cốt đai ... Bước 5: Bố trí cốt thép - Chọn 3φ20 có Fa = 9,42cm làm cốt chòu lực - Chọn 2φ12 có Fa = 2,26cm làm cốt cấu tạo - Cốt đai chọn φ6, a200 2,5 att=3,5 3Þ20 30 đai Φ6 2Þ12 Thép cấu tạo 20 Bước 6: Kiểm ... 2700.46,5.0,79 - Kiểm tra: Fa ≥ µ b.h = 0,001.30.46,5 = 1,395 (cm ) Bước 6: Bố trí cốt thép hình vẽ - Chọn 4φ25 có Fa = 19,64 cm làm cốt chòu lực - Chọn 2φ12 có Fa = 2,26 cm làm cốt cấu tạo - Cốt đai...
 • 19
 • 1,987
 • 4

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 2

Cơ học kết cấu công trình ngầm - Chương 2
... (postgrouting) áp dụng xây dựng công trình ngầm Khoan đợc sử dụng để tăng khả chịu tải, giảm biến dạng khối đá, hay nói cách khác làm tăng chất lợng khối đá xung quanh công trình ngầm, ngăn chặn tác động ... chiều dài đến 20 m, đợc khoan từ gơng tia vữa chồng tạo vòm hay ô bảo vệ cho công tác thi công Ví dụ áp dụng Tạo vòm bảo vệ đợc gia cố, vòm chống thấm; tạo cột đỡ kết cấu chống thi công phần vòm, ... phần vòm, tạo thành kết cấu đón đỡ theo phơng thức đón đỡ Bỉ Sơ đồ thi công Khi thi công hầm khối đất khối đá yếu, vòm bảo vệ khối đất đá đợc khoan đợc thi công vợt trớc, tiếp công tác đào, xúc...
 • 16
 • 715
 • 11

Báo cáo thực tập Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội

Báo cáo thực tập Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội
... 2 Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4 Giới thiệu Công ty Cổ phần công trình giao thông Nội BÁOCÁOTHỰCTẬPTỔNGHỢP • Tên Công ty: CÔNG TY CỔPHẦNCÔNGTRÌNHGIAOTHÔNG HÀNỘI • Địa chỉ: 125 Nguyễn ... thấy Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông đà hoạt động tốt tình hình tài tương đối tốt phát triển tương lai 7.4 Công tác thông công ty Công ty Cổ Phần Công trình Giao Thông Nội công ty chủ ... trường Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Nội đặt phương châm uy tín, chất lượng hiệu với tất bạn hàng Do giai đoạn lợi nhuận Công Ty Công trình Giao Thông chưa thực cao Sở dĩ Công ty Cổ phần...
 • 25
 • 723
 • 1

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông 2 Hà Nội

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông 2 Hà Nội
... 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4 Giới thiệu Công ty Cổ phần công trình giao thông Nội • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI • Địa chỉ: 125 ... thấy Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông đà hoạt động tốt tình hình tài tương đối tốt phát triển tương lai 7.4 Công tác thông công ty Công ty Cổ Phần Công trình Giao Thông Nội công ty chủ ... trường Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Nội đặt phương châm uy tín, chất lượng hiệu với tất bạn hàng Do giai đoạn lợi nhuận Công Ty Công trình Giao Thông chưa thực cao Sở dĩ Công ty Cổ phần...
 • 28
 • 276
 • 0

Tổ chức hạch toán CPSX & tính GT xây lắp tại Cty Công trình giao thông 2

Tổ chức hạch toán CPSX & tính GT xây lắp tại Cty Công trình giao thông 2
... tế tổ chức hạch toán CPSX tính giá thành sản phẩm Công ty công trình giao thông II I/ Đặc điểm chung Công ty công trình giao thông II Sự hình thành phát triển Công ty công trình giao thông II Công ... huy tính động máy quản lý sản xuất kinh doanh Đặc điểm tổ chức máy kế toán tổ chức công tác kế toán Công ty công trình giao thông II Thái Nguyên a) Tổ chức máy kế toán: Phòng kế toán Công ty công ... Phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành Sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình, nên đối tợng tính giá thành Công ty công trình giao thông II công trình, hạng mục công trình...
 • 69
 • 151
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội

Hoàn thiện công tác kế toán Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội
... 2 BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Nguyễn Thị Thanh Bình – K37DK4 Giới thiệu Công ty Cổ phần công trình giao thông Nội • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI • Địa chỉ: 125 ... chuyên nghành kế toán trường Công tác kế toán, tài chính, phân tích kinh tế doanh nghiệp thống kê công ty 7.1 Công tác kế toán Bộ máy kế toán Công ty Công trình giao thông Nội tổ chức hạch toán ... Kế toán tổng hợp Kế toán toán Kế toán ngân hàng Kế toán vật liệu TSCĐ Kế toán BHXH kiêm thủ quỹ NV Kế toán XN 21 NV Kế toán XN 22 NV Kế toán XN 23 NV Kế toán XD GTĐT NV Kế toán XN TCCG Quan hệ...
 • 28
 • 295
 • 0

báo cáo thực tập tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2

báo cáo thực tập tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2
... Cơng ty v n thi t k a ch t cơng trình - Cơng ty v n xây d ng c ng- ng thu (TEDIPORT) - Cơng ty v n XD giao thơng thu (TEDI-WECCO) - Cơng ty c ph n v n xây d ng CT GT2(TECCO2) - Cơng ty ... cơng ty Hà n i ngày 01 tháng năm 20 01 TG : T S Nguy n ng c Long GI I THI U V CƠNG TY C PH N TƯ V N XD CƠNG TRÌNH GIAO THƠNG (TECCO2) Tên Cơng ty CƠNG TY C PH N TƯ V N XÂY D NG CƠNG TRÌNH GIAO ... Cơng ty v n xây d ng cơng trình giao thơng 2, tr c thu c C c Vi t nam làm ng b ơn v thành viên T ng Cơng ty v n thi t k giao thơng v n t i - Năm 20 05 theo Quy t nh s 29 45/Q -BGTVT ngày 23 /8 /20 05...
 • 38
 • 869
 • 3

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 2

Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đường dây và thiết bị trong công trình điện - Chương 2
... nh thu c nổ , đạn dùng cho súng thi công bảo quản theo cách bảo quản vật liệu nổ 2. 3.4 Các yêu cầu công trình xây dựng để lắp đặt thi t bị điện : Trớc bắt đầu lắp đặt thi t bị điện công trình ... hành công tác chuẩn bị tổng mặt nh sau: (i) Làm đờng thi công đủ đảm bảo vận chuyển thi t bị điện ( kể thi t bị khổ ) (ii) Xây dựng xong công trình , lán trại cần thi t cho việc lắp điện (iii) Đặt ... 2. 3 Công tác chuẩn bị thi công công tác xây lắp điện : 2. 3.1 Kiểm tra hồ sơ tài liệu : * Thi t kế phải phù hợp với qui định hành lập thi t kế dự toán công trình xây dựng công nghiệp Bản vẽ thi...
 • 9
 • 741
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ