SSKN môn toán lớp 5 chiên

Đề kiểm tra cuối HK I môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra cuối HK I môn Toán lớp 5
... PhÇn tr¾c nghiƯm: i m M i c©u tr¶ l i ®óng ®ỵc 0 ,5 i m C©u §¸p ¸n C©u C C©u B C©u B C©u C C©u A C©u D II/ PhÇn tù ln: i m B i Phần làm §Ỉt tính vµ tính ®óng m i phép tính cho 0 ,5 i m Tỉng sè ... rau, ngư i thu số tiền 1 950 00 đồng a) Tính tỉ số phần trăm tiền bán rau so v i tiền mua rau? b) Ngư i l i phần trăm ? GV coi chÊm: BiĨu i m chÊm M«n To¸n – Líp I. / PhÇn ... nhau, nÕu ®óng vÉn cho i m t i ®a i m i m 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0 ,5 đ 0, 25 đ 0 ,5 đ 0, 25 đ 0 ,5 đ 0, 25 đ 0, 25 đ 0, 75 đ 0, 25 đ 0 ,5 đ 0, 25 đ ...
 • 3
 • 815
 • 19

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 5 (CÓ CẢ PHIẾU CHẤM)
... tính : 13 ,57 x 5, 5 + 13 ,57 + 13 ,57 x 3 ,5 : B 1 357 C 1, 357 D 13 ,57 1 35, 7 Kt qu ca dóy tớnh: (99-97) + ( 95- 93) + + (7 -5) + (3-1) l: C 50 100 B 25 D 45 Khi thc hin biu thc 255 + 45 : 15 x ta c kt ... B s D s Câu 15 : Tâm ngủ lúc 21 giờ, thức dậy lúc 15 phút Hỏi Tâm ngủ ? A 15 phút B 15 phút C 15 phút D 15 phút Câu 16 : 2727 272727 in du >, ...
 • 5
 • 8,254
 • 152

Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo

Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo
... Chọn phép tính A 56 0 38 ,5 B 56 0 38 ,5 C 56 0 38 ,5 D 56 0 38 ,5 17 ,5 1 75 52 15 35 Cho phép trừ: 1,9 24.3 67,6 Chữ số thích hợp ô trống là: A B C D 36 Thực phép chia: 63,37 18 093 3 ,52 037 01 Số dư ... là: A 6 ,54 3kg B 65, 43kg C 654 ,3kg D 654 3kg 12 phút 20 giây = ? giây A 270 B 120 C 430 D 70 13 3m2 5dm2 = ? cm2 A 30 50 0 B 350 C 35 000 D 35 14 Một thùng tích 1m3 Hỏi nửa thùng chứa lít? A 50 B ... lúc 10 45 phút với vận tốc 48 km/giờ Dọc đường ô tô nghỉ 15 phút Quãng đường từ A đến B là: A 186km B 168km C 1 65, 6km D 1 656 km Đại lượng 10 3 ,57 m = ? cm A 35, 7 B 357 C 0, 357 D 357 0 11 654 300g...
 • 13
 • 996
 • 11

Đề KT môn Toán lớp 5 cuối HK I

Đề KT môn Toán lớp 5 cuối HK I
... 30764,63 11) Kết phép chia: 72 : 1,28 là: A 0 ,56 25 B 5, 6 25 C 56 , 25 D 56 ,0 25 12) Kết biểu thức: 74 ,5 - 24 ,5 : 0 ,5 = ? : A 100 B 25, 5 C 26 D 10 13) Trong phép chia 11,32 : 2 ,5 = 4 ,52 số d là: A 20 C ... nhiên A B C D vô số Phần B ( 40 i m, B i 1: 15 i m; B i 2: 25 i m) B i 1: Tính giá trị biểu thức sau: ( 131,4 - 80,8 ) : 2,3 + 23, 45 B i 2: Một hình tam giác có độ d i cạnh đáy 4,8 cm, chiều ... Kết phép cộng: 78, 357 + 234,608 là: A 312, 955 B 212,9 65 C 312,9 65 D 1018,178 9) Kết phép trừ: 52 3,0 45 - 43,72 là: A 51 8,673 B 479,3 25 C 47,93 25 D 470,3 25 10) Kết phép nhân: 3 45, 67 x 8,9 là: A 3076,463...
 • 5
 • 771
 • 19

Đề thi GKII môn Toán Lớp 5 ( NH: 08-09)

Đề thi GKII môn Toán Lớp 5 ( NH: 08-09)
... kim loại hình hộp chữ nhật (0 ,5 ) 1 ,5 x 0,8 x = 1,2 (m3) (0 ,5 ) Trọng lượng khối kim loại hình hộp chữ nhật (0 , 25 ) 1,2 x = 12 (kg) (0 ,5 ) Đáp số: 12kg (0 , 25 ) Câu (2 đ) Học sinh khoanh vào chữ ... 55 ,24 b) 90,01 c) 82,28 d) 75 Câu (1 đ) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 0, 25 đ Kết quả: a 8m 5dm = 8 ,5 m b 8m2 5dm2 = 8, 05 m2 c 3kg hg = 35 hg d 375dm3 = 3 750 00 cm3 Câu (2 đ) Đáp án biểu điểm Thể ... đơn vị Câu (1 đ) Nối 0, 25 Câu (1 đ) Viết số thích hợp chỗ chấm 0, 25 Kết quả: a 10% 240 24 b 5% 240 12 c 2 ,5% 240 d 17 ,5% 240 42 Câu (2 đ) Đặt tính tính phép tính 0 ,5 điểm Kết quả: a) 55 ,24 b) 90,01...
 • 3
 • 626
 • 2

Đề thi HKII môn Toán lớp 5

Đề thi HKII môn Toán lớp 5
... đường xe gắn máy dài : 174 – 120 = 54 (km) Vận tốc xe gắn máy : 54 : 1 ,5 = 36 (km/giờ) Đáp số : 36 km/giờ Bài : (3 điểm) Bài giải Diện tích đáy bể bơi : 22 ,5 × 19,2 = 432 (m2) Chiều cao nước...
 • 2
 • 9,229
 • 77

Đề kiểm tra định kì lần 4 môn toán lớp 5

Đề kiểm tra định kì lần 4 môn toán lớp 5
... 80a 40 0m D 80ha Một cửa hàng có 609,5m vải Cửa hàng bán 253 ,7m vải Hỏi cửa hàng mét vải? A 355 ,8m B 356 ,8m C 45 5, 8m D 45 6,8m Tìm số trung bình cộng số sau: 2,7 ; 3,2 ; 3 ,5 4, 6 A 2,7 B 3,2 C 3 ,5 ... D 4, 6 HỌC SINH KHƠNG ĐƯỢC VIẾT VÀO KHUNG NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ RỌCH ĐI MẤT II PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN /7 điểm Đặt tính rời tính 8, 951 + 4, 7 84 83 , 45 - 42 ,47 0 ,57 x 8 ,4 13,7 35 : 2, 05 Điền ... thích hợp vào chỗ chấm 15, 7 ……… 15, 07 4, 72 + 2,28 ……… 6,77 1 ,5 ……… 90 phút kỷ ……… 50 năm 20 ……… 8192 : 32 ……… 2 65 0, 75 ……… 7,2 : 0.01 ……… 7,2 x 0,01 Tìm x : a 5, 6 : x = b x : 2 ,5 = HỌC SINH KHƠNG...
 • 5
 • 956
 • 8

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 5 Năm học 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 5 Năm học 2010 - 2011
... phép tính § - § 35 : A § B § D § 14 C § 34 15 - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BUK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN: TOÁN LỚP Năm học 2010 - 2011 (Thời ... - UBND HUYỆN KRÔNG BUK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN: TOÁN LỚP Năm học 2010 - 2011 (Thời gian làm 60 phút) §Ò sè: 712 C©u 1: Tìm x biết 24 95 + x = ... 17,91dm C 18,91dm D 17,912dm - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BUK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN: TOÁN LỚP Năm học 2010 - 2011 (Thời gian làm 60 phút) §Ò...
 • 16
 • 1,416
 • 4

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG MÔN: TOÁN LỚP 5 trường tiểu học số 2 SƠN THÀNH ĐÔNG

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG MÔN: TOÁN LỚP 5 trường tiểu học số 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
... 120 người ăn 15 ngày 12 ngày 150 người ăn ? ngày 15 x 120 : 150 = 12 (ngày) Trả lời : Số gạo lại đủ ăn 12 ngày Tìm số tự nhiên X biết: = 11 điểm 15 38 67 56 x ...
 • 10
 • 1,645
 • 17

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn Toán Lớp 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn Toán Lớp 5
... D 100 b) 100 vit di dng s thp phõn l: A 0 ,53 B .5, 3 C .5, 03 c) S nht cỏc s : 5, 655 ; 5, 5 65; D .5, 003 5, 656 ; 5, 556 l: A 5, 655 B .5, 656 C 5, 5 65 D .5, 556 2 d) 6dm 9cm = .dm S thớch hp vit vo ch chm ... 2, 05 C 20, 05 B 20 ,5 D 20 ,50 Cõu 3: Vit di dng s thp phõn c: 100 A 5, 100 C 0 ,50 B 0, 05 D 0 ,50 0 Cõu 4: S nht cỏc s: 45, 538; 45, 8 35; 45, 358 ; 45, 3 85 l: A 45, 538 C 45, 358 B 45, 8 35 D 45, 3 85 Cõu 5: ... học 35 học sinh, số học sinh nam lớp học sinh nam, học sinh nữ? số học sinh nữ H i 38 KIM TRA GIA HC Kè I NM HC 2011 2012 Mụn : Toỏn Lp ( Thi gian lm bi : 40 phỳt ) I. Phn trc nghim: Khoanh...
 • 68
 • 889
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam