SKKN môn tập viết lớp 2 huyên

skkn: Một số kinh nghiệm dạy phân môn Tập viết lớp 2

skkn: Một số kinh nghiệm dạy phân môn Tập viết lớp 2
... pháp dạy Tập viết lớp sau II .Một số giải pháp Giáo viên: Trần Thị Thanh Nga Một số kinh nghiệm dạy phân mơn Tập viết lớp Phân môn Tập viết lớp có mục tiêu: * Rèn kó viết chữ cho học sinh - Viết ... pháp dạy học mơn Tập viết tốt hơn, giúp học sinh viết chữ đẹp Giáo viên: Trần Thị Thanh Nga 20 Một số kinh nghiệm dạy phân mơn Tập viết lớp Tơi xin chân thành cảm ơn! Quảng Thuận, ngày 20 tháng ... chữ viết, có ý thức viết mẫu tạo khơng khí sơi nổi, phấn chấn q trình dạy Giáo viên: Trần Thị Thanh Nga Một số kinh nghiệm dạy phân mơn Tập viết lớp viết chữ theo hướng “Đổi phương pháp dạy học”...
 • 21
 • 659
 • 0

skkn Một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn Tập viết lớp 2

skkn Một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn Tập viết lớp 2
... chọn viết đề tài: Một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn Tập viết lớp 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Tìm hiểu nội dung, biện pháp dạy phân môn Tập viết số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp ... cỡ nhỏ, chữ viết thường MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC PHÂN MÔN TẬP VIẾT Ở LỚP 2: Để tìm cách dạy phù hợp với đối tượng học sinh lớp phụ trách Năm học 20 14 -20 14 tiếp tục sử dụng phương ... Góp phần nâng cao chất lượng chữ viết học sinh lớp mà làm tiền đề cho em viết đẹp lớp Chữ viết phương tiện giao tiếp người, phục vụ riêng cho môn Tiếng Việt mà góp phần nầng cao chất lượng dạy...
 • 18
 • 841
 • 2

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài soạn phân môn Tập viết lớp 2

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài soạn phân môn Tập viết lớp 2
... kinh nghiệm thân việc "Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế soạn phân môn Tập viết lớp 2" II NỘI DUNG A THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DẠY HỌC TẬP VIẾT Ở TIỂU HỌC: Tập viết phân môn có tính chất thực ... dụng công nghệ thông tin để thiết kế soạn giáo án điện tử phân môn Tập viết B CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI THIẾT KẾ BÀI SOẠN Font chữ Tiểu học hành tải máy sử dụng font chữ khác Để sử dụng phải chuyển ... việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế soạn phân môn Tập viết lớp Rất mong nhận góp ý giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp Hội đồng khoa học ngành Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngày 30 tháng năm 20 10...
 • 19
 • 531
 • 0

skkn giải pháp giúp học sinh viết đẹp ở phân môn tập viết lớp 2

skkn giải pháp giúp học sinh viết đẹp ở phân môn tập viết lớp 2
... tài: Giải pháp giúp học sinh viết đẹp phân mơn Tập viết lớp 2 thơng qua tìm hiểu, nắm vững nội dung chương trình biện pháp dạy học Tập viết lớp Từ sâu tìm hiểu nghiên cứu đưa giải pháp dạy học ... viết hoa học lớp lớp nhằm hồn thiện kĩ cuối giai đoạn bậc tiểu học 13 Chương 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH VIẾT ĐẸP PHÂN MƠN TẬP VIẾT LỚP Để góp phần nâng cao hiệu dạy học Tập viết, bên ... dục học sinh lớp nhà trường Thực tế qua nghiên cứu kết học tập mơn Tập viết lớp 2/ 1 năm học 20 11 – 20 12 tìm hiểu từ đồng nghiệp dạy năm học trước, cho thấy chất lượng 18 học tập mơn Tập viết lớp...
 • 30
 • 184
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN ứng dụng CNTT để thiết kế bài soạn phân môn tập viết lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN ứng dụng CNTT để thiết kế bài soạn phân môn tập viết lớp 2
... dạn đưa số kinh nghiệm thân việc "Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế soạn phân môn Tập viết lớp 2" II NỘI DUNG A THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DẠY HỌC TẬP VIẾT Ở TIỂU HỌC: Tập viết phân môn có tính ... công nghệ thông tin để thiết kế soạn giáo án điện tử phân môn Tập viết B CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI THIẾT KẾ BÀI SOẠN Font chữ Tiểu học hành tải máy sử dụng font chữ khác Để sử dụng phải chuyển mã ... Tập viết phân môn có tầm quan trọng đặc biệt Tiểu học, lớp đầu cấp Phân môn Tập viết trang bị cho học sinh chữ La Tinh yêu cầu kỹ thuật để sử dụng chữ học tập giao tiếp Với ý nghĩa này, Tập viết...
 • 21
 • 257
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn tập viết lớp 2

skkn một vài kinh nghiệm nâng cao chất lượng môn tập viết lớp 2
... ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP TỔNG KẾT NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “THI ĐUA TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC” GIAI ĐOẠN 20 08 – 20 13 MÔÔ T VÀI KINH NGHIÊÔM GIÁO ... GIỜ LÊN LỚP MÔÔ T VÀI KINH NGHIÊÔM XÂY DỰNG TÂÔP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT Cuộc thi “ Trang trí lớp học thân thiện “ “Sáng kiến kinh nghiêm: Tìm hiểu số phương pháp dạy học tôt môn tập đọc lớp 3” ... CHUYÊN MỤC CHI BỘ CÔNG ĐOÀN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN Y Tế KẾ HOẠCH THỜI KHOÁ BIỂU TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO CHUYÊN MỤC KHÁC CHI ĐỘI ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THƯ VIỆN BÀI GIẢNG VIOLYMPIC ioe GAME T?...
 • 2
 • 144
 • 0

Một số kinh nghiệm dạy phân môn Tập viết lớp 2

Một số kinh nghiệm dạy phân môn Tập viết lớp 2
... hạn chế lớp 2B, đầu năm học kó viết học sinh nên thân mạnh dạn đưa số giải pháp dạy Tập viết lớp sau II .Một số giải pháp Phân môn Tập viết lớp có mục tiêu: * Rèn kó viết chữ cho học sinh - Viết ... Nga Một số kinh nghiệm dạy phân mơn Tập viết lớp hưởng ngồi viết khơng ngắn Trước viết bài, đặc biệt học Tập viết tơi thường u cầu em nhắc lại tư ngồi viết Dần dần, em có thói quen ngồi tư Một ... Nga Một số kinh nghiệm dạy phân mơn Tập viết lớp nắm vai trò quan trọng mơn Tập viết nên việc làm tơi tiến hành cách thường xun Tập viết - Về học sinh:Nếu so với đầu năm, nhiều em viết ẩu, viết...
 • 10
 • 1,315
 • 10

môn Tập viêt lớp 2

môn Tập viêt lớp 2
... Tiết tập viết hôm em viết chữ hoa gì? - Nhận xét tiết học - Về nhà viết tiếp phần lại tập viết - Chuẩn bị tiết sau chữ hoa Ă, Â - Khoảng cách viết chữ chữ o - Hs quan sát, theo dõi - Cả lớp viết ... cách viết chữ chữ o - Hs quan sát, theo dõi - Cả lớp viết bảng - Hs lắng nghe yêu cầu viết vào tập viết - - Hs trả lời - Hs lắng nghe ...
 • 2
 • 232
 • 0

Giáo án môn Tập viết lớp 2 - hk I

Giáo án môn Tập viết lớp 2 - hk I
... bảng -GV viết mẫu Hớng dẫn Hs viết vào tập viết - Viết dòng GV theo d i, giúp đỡ Chấm, chữa - Chấm 5-7 b i, nhận xét C Củng cố dặn dò Luyện viết phần nhà tập viết 1 -2 Hs đọc l i - HSTL - HSTL - ... hợp nhắc l i lần cách viết để Hs theo d i - Nhận xét 3: Hớng dẫn Hs viết bảng 10 - Hs viết chữ B hoa 2- 3 lần - 1 -2 Hs đọc l i - 1 -2 Hs nhắc l i Hớng dẫn viết cụm từ ứng dụng 4.1: Gi i thiệu câu ... hai đầu 2. 2: Hớng dấn Hs viết bảng Hs viết chữ Đ hoa 2- 3 lần, Gv viết l i chữ Đ bảng lớp Hớng dẫn viết cụm từ ứng dụng 3.1: Gi i thiệu câu ứng dụng 1 -2 Hs đọc l i - Gv đọc cụm từ ứng dụng - 1-2 ...
 • 30
 • 319
 • 0

Giáo án môn Tập viết lớp 2 - học kỳ II

Giáo án môn Tập viết lớp 2 - học kỳ II
... 3 .2: Hớng dẫn Hs viết chữ Ươm vào bảng Hớng dẫn Hs viết vào tập viết Chấm, chữa Củng cố dặn dò Luyện viết phần nhà tập viết GV: Lờ Th Hng Hs viết chữ U, Ư hoa 2- 3 lần, - 1 -2 Hs đọc lại - 1 -2 ... Ơ hoa học GV: Lờ Th Hng Hoạt động học sinh - HS lên bảng viết, lớp viết bảng - Hs chuẩn bị đồ dùng học tập - Hs quan sát - Hs quan sát, nêu nhận xét mình, lớp bổ sung 2. 2: Hớng dẫn Hs viết bảng ... lại - 1 -2 Hs nhắc lại 3 .2: Hớng dẫn Hs quan sát nhận xét - Độ cao chữ? - Cách đặt dấu thanh? 3 .2: Hớng dấn Hs viết chữ Xuôi vào bảng Hs viết chữ Xuụi 2- 3 lần Hớng dẫn Hs viết vào tập viết - Hs...
 • 30
 • 299
 • 0

Giáo án môn tập viết lớp 2 đầy đủ

Giáo án môn tập viết lớp 2 đầy đủ
... - GV viết mẫu : Ríu rít * Lưu ý HS nét chữ I nối vào nét cuối nét chữ R - HS viết Ríu rít vào bảng - HS viết 2, 3 lượt Họat động : Hướng dẫn HS viết Tập viết - Nêu yêu cầu viết - HS luyện viết ... Khoảng cách - GV viết mẫu : Xuôi - 2, 3 lượt viết Xuôi vào bảng Họat động : Hướng dẫn HS viết Tập viết - Nêu yêu cầu viết Họat động : Cũng cố, dặn dò - Y/c HS viết thêm dòng Vở TV - Viết theo yêu ... Khoảng cách - GV viết mẫu : Quê - Nhận xét, uốn nắn 2, 3 lượt Họat động : Hướng dẫn HS viết Tập viết * Mục tiêu : Viết cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ - Viết bảng lượt * Tiến Hành : - HS luyện viết theo yêu...
 • 30
 • 240
 • 0

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy môn tập viết lơp 2

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy môn tập viết lơp 2
... Luyện tập thực hành, kiểm tra đánh giá c Vở tập viết, tập viết mẫu Lê Thị Hoa 27 Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy môn tập viết lơp Hoạt động GV - Gv cho HS xem viết mẫu - Yêu cầu HS mở tập ... thêm tính thẩm mỹ trang tập viết Lê Thị Hoa Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy môn tập viết lơp 2 Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu 2. 1 Thực trạng Năm học 20 13 – 20 14, nhà trường phân ... nhỏ gây khó khăn dạy Tập viết Lê Thị Hoa 15 Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy môn tập viết lơp Biện pháp 4: Sử dụng đồ dùng trực quan dạy học Tập viết: Trong luyện viết cho học sinh...
 • 34
 • 818
 • 2

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy môn tập viết lơp 2

Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy môn tập viết lơp 2
... luận 1 .2 Cơ sở thực tiễn Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu 2. 1 Thực trạng 2. 2 Các giải pháp 2. 2.1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức 2. 2 .2 Luyện kĩ thực hành 2. 2.3 Tăng cường sở vật chất 2. 2.4 Kiểm ... Kiểm tra đánh giá 2. 2.5 Phê phán, rút khinh nghiệm 2. 2.6 Biểu dương, tuyên truyền 2. 2.7 Khuyến khích vật chất 2. 2.8 Giúp học sinh viết tả qua môn học khác 2. 3 Kết 2. 4 Rút học kinh nghiệm III Phần ... môn tả, người giáo viên cần biết kết hợp với phân môn khác môn Tiếng Việt như: làm tập, viết câu văn môn luyện từ câu, viết đoạn văn phân môn Tập làm văn, viết từ, câu ứng dụng phân môn Tập viết...
 • 47
 • 350
 • 0

Ứng dụng CNTT để thiết kế bài soạn phân môn tập viết lớp 2

Ứng dụng CNTT để thiết kế bài soạn phân môn tập viết lớp 2
... kinh nghiệm thân việc "Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế soạn phân môn Tập viết lớp 2" II NỘI DUNG A THỰC TRẠNG VỀ VIỆC DẠY HỌC TẬP VIẾT Ở TIỂU HỌC: Tập viết phân môn có tính chất thực ... công nghệ thông tin để thiết kế soạn giáo án điện tử phân môn Tập viết B CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI THIẾT KẾ BÀI SOẠN Font chữ Tiểu học hành tải máy sử dụng font chữ khác Để sử dụng phải chuyển mã ... Tập viết phân môn có tầm quan trọng đặc biệt Tiểu học, lớp đầu cấp Phân môn Tập viết trang bị cho học sinh chữ La Tinh yêu cầu kỹ thuật để sử dụng chữ học tập giao tiếp Với ý nghĩa này, Tập viết...
 • 15
 • 584
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm môn tập viết lớp 2ga mon tap viet lop 2giáo án môn tập viết lớp 2giáo án điện tử môn tập viết lớp 2sang kien kinh ngiem mon tap viet lop 2giáo án môn tập viết lớp 2 tập 1ứng dụng cntt để ứng dụng phân môn tập viết lớp 2ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài soạn phân môn tập viết lớp 2skkn môn tiếng việt lớp 2tìm hiểu thực trạng học môn tập viết lớp 2đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng việt lớp 2skkn một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 2ôn tập môn tiếng việt lớp 2giao an mon tieng viet lop 2 tap 1đề cương ôn tập môn tiếng việt lớp 2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ