Giáo án lớp 4 trường TH kim sơn tuan 8

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 8 potx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 8 potx
... tên riêng cho -Cho HS làm - HS lên bảng chữa - An-be Anh-xtanh; + Tên người → Crít-xti-an An-đéc-xen + Xanh Pê-téc-bua; Tơ-ky-ơ; A-ma-dơn; + Tên địa lí → Ni-a-ga-ra c Bài số 3: - Cho HS chơi ... - 306 = 5 04 x = 5 04 + 306 x = 81 0 x + 2 54 = 680 - Cách tìm số hạng chưa biết x = 680 - 2 54 x = 42 6 d Bài số 4: - Gọi HS đọc tốn BT cho biết gì? Có : 5256 người - Sau năm tăng thêm: 79 người - ... - HS chữa ( 58 + 38) : = 48 (tuổi) - GV nhận xét – Chữa Tuổi là: 48 - 38 = 10 (tuổi) Đáp số:Bố : 48 tuổi Con: 10 tuổi b Bài số 2: - GV hướng dẫn tương tự Trai: ?em - Cho HS làm Gái: ?em 4em 58T...
 • 32
 • 345
 • 0

giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 8

giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 8
... Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC LUYỆN TẬP Ngày dạy: Môn: Toán Tuần: 08 Tiết: 38 I MỤC TIÊU : - Củng cố cách giải toán biết tổng hiệu chúng - Làm toán dạng cách thành thạo - Cẩn ... phiếu, HS lớp - Yêu cầu HS tóm tắt giải theo cách làm vào - Dán phiếu trình bày, bạn nhận - Nêu cách giải toán? Bài toán có xét dạng toán ? - HS chữa - GV nhận xét - HS nêu * Bài 2: SGK /47 : Hoạt ... Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ Môn: Toán Ngày dạy: Tuần: 08 Tiết:37 I MỤC TIÊU : - Giúp HS biết cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số Giải toán liên...
 • 37
 • 332
 • 0

giáo án lớp 3 trường TH Thành Triệu

giáo án lớp 3 trường TH Thành Triệu
... cố th c phép cộng số có đến bốn chữ số giải toán hai phép tính Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 TOÁN Luyện tập Bài Tính nhẩm : Mẫu 4000 + 30 00 = ? Nhẩm : nghìn + 3nghìn = nghìn Vậy : 4000 + 30 00 ... 900 =• 30 0 + 4000 =• 600 + 5000 =• 7000 + 800 =• 2400 9900 430 0 5600 7800 Bài Đặt tính tính : a ) 2541 + 4 238 2541 534 8 + 936 534 8 4 238 936 62 84 + 779 + Bài Đặt tính tính b ) 4827 + 2 634 4827 ... + 2 634 7461 805 + 6475 805 + 6475 7280 Bài Một cửa hàng buổi sáng bán 432 lít dầu , buổi chiều bán gấp đôi buổi sáng Hỏi hai buổi cửa hàng bán lít dầu ? Tóm tắt Buổi sáng : Buổi chiều : 432 ...
 • 13
 • 220
 • 0

giáo án lớp 1 trường TH Thành Triệu

giáo án lớp 1 trường TH Thành Triệu
... 17 th ng năm 2009 to¸n PhÐp céng ph¹m vi 1+ 1= 2 +1= 1+ 2= 3 Th bảy , ngày 17 th ng năm 2009 Toán PhÐp céng ph¹m vi + 2+ 1 +2 =2 =3 =3 Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi Th ... : 1+ 1= 2 +1= + =3 Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 Toán PhÐp céng ph¹m vi  Bài : Tính : + + + Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 Toán PhÐp céng ph¹m vi  Bài : Nối phép tính với số th ch hợp : 1+ 2 ... Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi 3 Th bảy,ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi 2 +1= 3 1+ 2=3 Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi  Th c hành : Bài...
 • 16
 • 222
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 9 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 9 pptx
... thân, VS lớp bạn đội học Phải nêu đúng, nhanh tên hoạt động - GV đánh giá KL đội thắng - Lớp theo dõi - nhận xét IV Củng cố - Dặn dò: - Động từ gì? - Nhận xét học - VN ôn + Chuẩn bị sau KHOA HỌC Tiết ... ngữ kịch sang lời kể Lớp nhận xét - bổ sung - GV nhận xét chung - HS kể nhóm + Cho HS thực hành kể chuyện - Thi kể trước lớp - Lớp nhận xét - bổ sung - GVđánh giá chung - Cho HS bình chọn người ... thường - HS nghe T đọc mẫu - GV cho HS đọc phân vai - HS thi đọc diễn cảm trước lớp Lớp nhận xét - đánh giá - Bình chọn người đọc diễn cảm, đọc hay - HS thực IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND -...
 • 29
 • 493
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 7 potx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 7 potx
... chưa biết x + 262 = 48 48 phép tính? x = 48 48 - 262 - Cách tìm số hàng; số bị trừ x = 45 68 - Cho H chữa x - 70 7 = 3535 x = 3535 + 70 7 x = 42 42 - GV đánh giá - nhận xét d Bài số 4: - HS đọc yêu cầu ... - HS làm - Muốn điền dấu thích hợp em làm - HS nêu: ntn? 2 975 + 40 17 < 40 17 + 3000 2 975 + 40 17 > 40 17 + 2900 IV Củng cố - Dặn dò: - Nêu tính chất giao hoán phép cộng - Nhận xét học - Về nhà xem ... vào nháp - 47 9892 -1 078 945 6 -1 045 0 2 145 89 9 47 8235 879 6 265303 1311221 16 54 - Nêu cách tìm hiệu phép trừ III Bài mới: HĐ thầy HĐ trò Giới thiệu bài: Luyện tập: a Bài số 1: 241 6 + 51 64 - Nêu cách...
 • 26
 • 347
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx
... HS làm bảng b Bài số 2: - Bài tập yêu cầu gì? - 987 8 46 969 6 96 783251 65 6 565 2 045 95 313131 80000 48 765 31235 - 48 60 0 945 5 39 145 - - 8390 84 2 46 397 59 268 7 941 302 2987 64 64 2 538 c Bài số 3: Bài tập ... 1: - Đặt tính tính - H làm nháp: - Nêu cách thực phép cộng 2 968 + 65 24 3917 + 5 267 + 2 968 + 3917 65 24 5 267 949 2 91 84 b Bài số 2: 1 869 54 + 247 4 36 793575 + 64 2 5 - Hướng dẫn tương tự + 1 86 9 54 + ... 67 8 94 + 1 245 8 + 987 56 1201 34 567 1212 14 69 095 58 923 III Bài mới: HĐ thầy Giới thiệu Hướng dẫn HS thực phép trừ -VD1: 865 279 - 45 0237 - Cho H lên bảng - lớp làm nháp HĐ trò - 865 279 45 0237 41 5 042 ...
 • 24
 • 393
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 5 pdf

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 5 pdf
... số chuột - Cho HS đọc lại số liệu biểu đồ Luyện tập: a Bài số1: - HS làm miệng - Những lớp tham gia trồng - Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C - Lớp 4A trồng cây? 4A: 35 5B trồngđược cây? 5B: 40 5C trồngđược ... số b Bài 2: - BT cho biết gì? ( 25 + 27 + 32) : = 28 (HS) * Học sinh nêu quy tắc - HS làm bảng 42 52 (42 + 52 ) : = 47 ( 34 + 43 + 52 +39) : = 42 (36 + 42 + 57 ) : = 45 - HS làm vào - Mai, Hoa, Hưng, ... phong kiến - Năm 54 2 : Khởi nghĩa Lí Bí phương Bắc - Năm 55 0: Khởi nghĩa Triệu Quang Phục - Năm 722: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan - Năm 766: Phùng Hưng - Năm 9 05: Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ - Năm 931: Khởi...
 • 25
 • 339
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 4 docx
... 19 84; 1978; 1952; 1 942 - HS chữa - Lớp nx - GV đánh giá chung IV Củng cố - Dặn dò: - Muốn so sánh số TN ta làm nào? - NX học. VN xem lại - Về nhà xem lại chuẩn bị sau ĐẠO ĐỨC Tiết 3: Vượt khó học ... số 1: - HS nêu y/c - Gọi HS đọc tập + Bánh trái ⇒ loại bánh nào? - Chỉ chung loại bánh + Bánh rán? - Loại bánh làm bột gạo nếp thường cho nhân, rán chín giòn ⇒ Từ có nghĩa tổng hợp? - Từ bánh trái ... viết - HS tự làm Luyện tập: - GV cho HS đọc tập - HS đọc y/c - Nhắc HS điền từ vần cần phối - HS làm hợp với nghĩa câu - Chữa tập - lớp nhận xét - GV đánh giá IV Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại ND -...
 • 26
 • 348
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 3 pptx
... mơi hai triệu, trăm - Đọc số: 34 2 157 41 3 - Hớng dẫn HS cách tách lớp năm mơi bảy nghìn, bốn trăm mời ba Cách đọc - Từ lớp đơn vị lớp triệu - Đọc từ trái sang phải - Đọc mẫu - Nêu cách đọc số ... nhiều csố 32 516 49 7 ; 8 34 2 91712 ; 30 8250705 ; 500 209 031 b) Bài số 2: - Gọi H đọc y/c tập HS làm vào - 31 2 836 - Bảy triệu ba trăm mời hai nghìn tám trăm ba mơi sáu - 57 602 511 - Năm mơi bảy ... theo nhóm c Bài số 3: - HS nêu miệng - Cho lớp đọc y/c BT - Nhắc lại y/c - Lớp nx - GV nhận xét sửa sai IV Củng cố - Dặn dò: - Qua tiết học em biết điều mới? - Nhận xét học - Nhắc HS nhà ôn +...
 • 21
 • 379
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 2 pptx
... IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại ND - Nhận xét học - Về nhà học thực theo điều học Ngày soạn: 14 / / 20 10 Ngày dạy: Thứ ba ngày 17 / 8/ 20 10 TOÁN Tiết 7: Luyện tập A MỤC TIÊU Giúp học sinh luyện ... nghìn, - HS viết đọc số - HS làm vào SGK - Muốn đọc hay viết trước hết ta - Đếm giá trị hàng phải làm ntn? - HS nêu miệng tiếp sức - Gv đánh giá chung Lớp nhận xét bổ sung b Bài số 2: - Gv HD2 - Cho ... - HD tương tự số: HS tự nêu 85 020 3 ; 820 0 04 ; 800007 ; 8 32 100 ; 8 32 010 Luyện tập: a Bài số 1: - Cho Hs trình bày tiếp sức - Cho Hs nêu cách đọc, viết số có nhiều chữ số b Bài số 2: 24 5 3 65 24 3 ...
 • 135
 • 346
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 35 pot

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 35 pot
... giá trị - Gv hs nx chốt Bài - Hs nêu yêu cầu - Hs lên bảng chữa bài, lớp làm vào nháp - Gv lớp nx, chữa 245 79 82 6 04 235 101598 287 43 867 35 246 325 2 549 388 6 844 6 47 358 1175 2538 47 0 242 705 ... Bài - Yc hs làm mẫu trước lớp: - Hs trao đổi theo cặp: - Nêu miệng: - Gv hs nx chốt - Hs đọc yêu cầu - hs nêu - Từng cặp trao đổi - Nhiều học sinh nêu - VD: Từ góp vui Tiết mục văn nghệ lớp 4A ... 6-1 0 p - Gv nhận lớp phổ biến nội dung - Hát, vỗ tay *Trò chơi: hát truyền 1 8-2 2 p Phần bản: - Hệ thống nội dung năm học - Nhắc nhở số hạn chế - Tuyên dương hs hoàn thành tốt Phần kết thúc 4- 6p...
 • 14
 • 251
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 pps

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 pps
... trường lớp - Có ý thức vệ sinh trường lớp II Nội dung: 1 24 = 800 (kg) Đáp số: 800 kg 1 GV phân công học sinh lớp vệ sinh trường lớp: - Tổ 1: Lau bàn, ghế, bảng - Tổ 2: Quét mạng nhện - Tổ 3: ... HS: Chơi thử – lần - Chơi thức Phần kết thúc: - GV hệ thống - Đi – hàng dọc hát - Tập số động tác hồi tĩnh - GV nhận xét, đánh giá kết học - Giao nhà Thứ … ngày … tháng … năm 200 TẬP LÀM VĂN ... viết tắt HS: Đọc yêu cầu mẫu chuyển tiền - Cả lớp nghe GV dẫn - HS đóng vai em HS viết giúp mẹ - Cả lớp làm việc cá nhân 142 - số em đọc trước lớp - GV lớp nhận xét + Bài 2: GV giúp HS giải thích...
 • 25
 • 385
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 & 35 pdf

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 34 & 35 pdf
... giá trị - Gv hs nx chốt Bài - Hs nêu yêu cầu - Hs lên bảng chữa bài, lớp làm vào nháp - Gv lớp nx, chữa 245 79 82 6 04 235 101598 287 43 867 35 246 325 2 549 388 6 844 6 47 358 1175 2538 47 0 242 705 ... kết - Gv hs nx, trao đổi kết luận ý - Ghép : 1-b; 2-c; - a; - d; - e ; đúng: - đ Củng cố, dặn dò - Nx tiết học, ôn tập tiết sau kiểm tra cuối năm THỨ TƯ 10 - - 2005 TIẾT 1: MĨ THUẬT TIẾT 34 : ... đổi lớp: - Chọn ý thể giơ tay - Gv hs nx, trao đổi, chốt ý - 4. 1: ý d 4. 3: ý b đúng: 4. 2: ý b; 4. 4: ý b Hoạt động 4: Câu hỏi - Tổ chức cho hs trao đổi theo n2: - N2 trao đổi - Trình bày: - Lần...
 • 38
 • 272
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 33 ppt

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 33 ppt
... Bài - Học sinh làm cá nhân, dùng bút nối nghĩa với câu: - Trình bày: - Gv học sinh nx chốt ý đúng: - Học sinh nêu, lấy ví dụ HĐ trò - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nối - Học sinh nêu miệng - ... hs nx, ghi điểm - Luyện HTL: - Cả lớp nhẩm HTL - Thi HTL: - Thi HTL khổ thơ, - Gv hs nx, ghi điểm IV Củng cố: - Nhắc lại ND - Nx tiết học V Dặn dò: - Vn HTL thơ chuẩn bị 67 TOÁN Tiết 163: Ôn ... cách mở rộng - Hs viết - GV quan sát HS làm IV Củng cố: - Thu Nx tiết kiểm tra V Dặn dò - Nhắc HS nhà chuẩn bị sau Ngày soạn 17 /4/ 2011 Ngày dạy: Thứ năm ngày 21 /4/ 2011 TOÁN Tiết 1 64: Ôn tập đại...
 • 22
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 4 luyện tập tiết 38 tuần 8giáo án lớp 4 tuổi chủ đề trường mầm nongiáo án lớp 4 địa lý một số dân tộc ở hoàng liên sơn ppsxgiáo án lớp 4 môn lịch sử tên bài dạy nghĩa quân tây sơn tiến ra thăng long năm 1786 potxan toan giao thong lop 4 truong dong hai 1giáo án lớp 4giáo án lớp 4 tuần 28giáo án lớp 4 tuần 30giáo án lớp 4 tuần 30 cktkngiáo án lớp 4 tuần 26giáo án lớp 4 tuần 25 cktkngiáo án lớp 4 tuần 25 buổi chiềugiáo án lớp 4 tuần 25 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 năm 2013giáo án lớp 4 tuần 32 cktknBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP