Giao an lop 1 tuan 17 le to uyen

Giáo án lớp 1 tuần 17-25

Giáo án lớp 1 tuần 17-25
... số 11 Số 11 gồm chục đơn vị? - số 11 gồm chục đơn vị - Hớng dẫn viết số 11 Nhận biết số 11 - tập viết số 11 , số 11 gồm hai chữ số đứng liền - thực hành cá nhân Hoạt động 3: Giới thiệu số 12 (8) ... số 16 Số 16 gồm chục đơn vị? - số 16 gồm chục đơn vị - Hớng dẫn viết số 16 Nhận biết số 16 - tập viết số 16 , số 16 gồm chữ số đứng trớc, chữ số đứng sau Hoạt động 3: Giới thiệu số 17 ;18 ; 19 - ... 11 (8) - Yêu cầu HS lấy bó que tính que tính - 11 que tính rời, tất que tính? - Mời que tính que tính 11 que tính - nhắc lại - Ghi bảng số 11 , nêu cách đọc, gọi HS đọc - cá nhân, tập thể số 11 ...
 • 148
 • 679
 • 5

giao an lop 1 tuan 17(ha)

giao an lop 1 tuan 17(ha)
... nhận xét - HS quan sát mẫu - HS: quan sát Hình SGV/ trang 217 Hướng dẫn HS quan sát -Cách lấy đường dáu Như hình / 217 SGV Hình mẫu (trang 217 SGV.) Hướng dẫn HS quan sát hình mẫu / 217 SGV - Gạch ... cấu tạo số 8, số 10 , số 6, số Phép trừ phạm vi 2, 10 - HS làm bài: - em chữa -Làm - 3em chữa - gồm với 8=3+5 - 10 gồm với 10 = + - 10 bớt * Bài tập 3: Chọn viết số lớn nhất, bé = 10 - - HS làm * ... Bước 1/ Hình mẫu SGV/ 217 -Quan sát hình gấp tiết trước gấp mẫu -GV gấp mẫu HS quan sát -Nhận xét cách gấp -Bước 2: Gấp hình để lấy mép ví, sau gấp h -Bước 3/ Gấp ví -Hình mẫu 5,6, 7 12 SGV / 218 ...
 • 17
 • 516
 • 0

Giáo án lớp 1(Tuần 17)

Giáo án lớp 1(Tuần 17)
... viên viết vần ôt − So sánh ôt ot ∗ Phát âm đánh vần − Giáo viên đánh vần: − Giáo viên phát âm ô-tờ-ôt c) Hoạt động 2: Dạy vần ơt • Mục tiêu: Nhận diện vần ơt, biết phát âm đánh vần tiếng có vần ... hại việc không giữ gìn lớp học đẹp Nêu tác dụng việc giữ lớp học đẹp -Nhận biết lớp học đep, có ý thức giữ lớp đẹp -Làm số công việc để giữ lớp đẹp: lau bàn ghế trang trí lớp II.Đồ dùng dạy học: ... nhóm, lớp III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1.Ổn đònh: 2.KTBC : 3.Bài mới: Giới thiệu ghi tựa Hoạt động 1: (8’) Quan sát lớp học: MT: Học sinh biết lớp sạch, lớp bẩn Ở lớp làm để giữ lớp...
 • 16
 • 294
 • 1

Giáo án Lớp 1 Tuần 17-Sơn

Giáo án Lớp 1 Tuần 17-Sơn
... lªn b¶ng lµm bµi tËp §iỊn sè? a, + =8 b, + = 10 6+ =7 1+ =8 -5 = 10 = 10 -GV: Gäi HS nhËn xÐt bµi trªn b¶ng -GV: NhËn xÐt vµ cho ®iĨm B.D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: H«m chóng ta tiÕp tơc häc ... cc thi TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU : + Giúp học sinh củng cố : - Cộng trừ cấu tạo số phạm vi 10 - So sánh số phạm vi 10 - Nh×n vµo tãm t¾t nªu bµi to¸n vµ viÕt phép tính để giải toán - Nhận ... + Bài 2: Sè? - Giáo viên hướng dẫn học sinh: b»ng céng mÊy ? 10 b»ng céng mÊy? - Cho học sinh tự làm -Giáo viên nhận xét ,bổ sung, sửa sai trước lớp +Bài : - Trong số , , , , 10 * Số lớn ? *...
 • 32
 • 269
 • 0

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa
... SGK Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học -Đọc cá nhân nhiều em , đọc nhóm, lớp -2-3 HS lên bảng đọc -QS tranh nêu nội dung tranh -3-4 HS đọc -Tìm tiếng có vần phân tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng ... tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng nghe 3em tổ thi đọc -1HS đọc , lớp đọc thầm -Đọc nhóm, thi đọc trước lớp -Đọc ĐT lớp -Chị ,em Luyện nói: Chủ đề: Nói lời cảm ơn -Bức tranh vẽ gì? -Tại em ... tranh -Em nói : Em xin cảm ơn chưa? -2-3 cặp l nói trước lớp, trả lời 2-3 câu hỏi -Khi ta phải cảm ơn ? Nói lời cảm on mamg lại điều bạn, lớp nhận xét, sửa chữa cách diễn đạt cho người khác? -Nhắc...
 • 2
 • 218
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 17 (ĐẸP)

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 17 (ĐẸP)
... nhỡn vo tranh SGK/ 90 t nờu bi toỏn - Yờu cu HS vit phộp tớnh gii vo bng Bi 1: S ? 2 =1+ 1 4=3 +1 3 =1+ 2 4=2+2 5=4 +1 6=5 +1 5=3+2 6=2+4 Bi 2: vit cỏc s 7, 5, 2, 9, a Theo th t t n ln : 2, 5, 7, 8, ... HS so sỏnh nhm ri nờu kt qu - Nhn xột- cha bi 10 - + = 2+6 +1= 9 Bi : ( S ) ? 8=3+ 10 = + = 10 - 6= 1+ 5 Bi : Trong cỏc s 6, 8, 4, 2, 10 a S ln nht l s 10 b S nht l s Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp ... ngy 15 thỏng 12 nm 2 010 LUYN TP TH DC Giỏo viờn dy mụn Bi : Luyn chung I.Mc tiờu - Th t ca cỏc s dóy s t n 10 - Rốn luyn k nng thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr phm vi 10 - So sỏnh cỏc s phm vi 10 ...
 • 21
 • 556
 • 3

giao an lop 1 tuan 17

giao an lop 1 tuan 17
... đàm thoại, trực quan − Bước 1: Quan sát tranh trang 36 − Trong tranh bạn làm gì? Sử dụng dụng cụ ? Hoạt động học sinh HTĐB − - HS xung phong trả lời H Sviết bảng − Học sinh quan sát − ∗ Bước 2: ... Tia số b) Hoạt động 1: Giới thiệu trục − Quan sát tranh, đếm số lượng − 10 gọi chục quả.đếm số que tính − 10 que tính gọi chục que tính? − 10 đơn vò gọi chục? − Giáo viên ghi : 10 đơn vò = chục ... viết 11 a) Hoạt động 1: Viết bảng pp : Thực hành, giảng giải 10 ’ _ Giáo viên viết mẫu hướng dẫn viết _ GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS Nghỉ tiết b)HĐ 2: Viết vở.Phương pháp : Thực hành, trực quan 12 ’...
 • 17
 • 397
 • 2

Giao an lop 1/Tuan 17/LeHoa

Giao an lop 1/Tuan 17/LeHoa
... quan s¸t tranh & Nx - Hai b¹n ®ang trång c©y - HS ®äc thÇm - Hs ®äc §T tr¬n - T×m vµ ph©n tÝch tiÕng míi - Lun ®äc: CN, nhãm ®«i, §T ( HS kh¸ giái ®äc tr¬n, Hs u ®äc tiÕng, tõ) - quan s¸t tranh ... c©u øng dơng - HS lun ®äc CN, nhãm ®«i, §T - Hs nhËn xÐt b¹n ®äc - Hs quan s¸t tranh & Nx - Cho Hs quan s¸t tranh ? Tranh vÏ g× ?- Gv ghi b¶ng: - HD ®äc ng¾t nghØ - GV ®äc mÉu – gi¶ng néi dung ... s¸t tranh & Nx - Hai b¹n ®ang trång c©y - HS ®äc thÇm - Hs ®äc §T tr¬n - T×m vµ ph©n tÝch tiÕng míi - Lun ®äc: CN, nhãm ®«i, §T ( HS kh¸ giái ®äc tr¬n, Hs u ®äc tiÕng, tõ) - quan s¸t tranh -...
 • 18
 • 241
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 17

Giáo án lớp 1 tuần 17
... ngày 22 tháng 12 năm 2 010 Đ/c Hằng dạy Ngày soạn: 19 /12 /2 010 Ngày giảng: Thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2 010 Toán: BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG I.Yêu cầu: 1. Kiến thức: Biết cấu tạo số phạm vi 10 , Thực ... sánh HS thi tìm tiếng bảng cài Thực nhà T rường T iểu học H C N G iáo án lớp Chiều thứ năm ngày 23 tháng 12 năm 2 010 Đ/c Thu Hiền dạy Ngày soạn: 20 /12 /2 010 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 24 tháng 12 ... hai ngày 20 tháng 12 năm 2 010 Đ/c Hằng dạy Ngày soạn: 17 /12 /2 010 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2 010 Học vần: ÔT – ƠT I.Yêu cầu: 1. Kiến thức: -Đọc được:ôt, ơt, cột cờ, vợt, từ đoạn thơ...
 • 24
 • 328
 • 0

giao an lop 1 tuan 17 dep da chinh sua

giao an lop 1 tuan 17 dep da chinh sua
... ANH B I TUN 17 V tranh v anh b i I MC TIấU : Sau bi hc hs cú th bit : - V n gin v anh b i - Yờu quý anh b i - GD hc sinh thy c cụng lao ca anh b i II DNG DY HC : Tranh v : Tranh v v anh ... chc 1/ Kim tra 4/ Tớnh : 7-3 = 9-5= 8 +1= 9 / 3.Bi mi 27 a.Gii thiu bi b Hng dn luyn - Nờu yờu cu bi Bi 1: S ? - Yờu cu HS lm bi trờn phiu 2 =1+ 1 4=3 +1 - Nhn xột cha bi 3 =1+ 2 4=2+2 5=4 +1 6=5 +1 5=3+2 ... HS so sỏnh nhm ri nờu kt qu - Nhn xột- cha bi 10 - + = 2+6 +1= 9 Bi : ( S ) ? 8=3+ 10 = + = 10 - 6= 1+ 5 Bi : Trong cỏc s 6, 8, 4, 2, 10 a S ln nht l s 10 b S nht l s Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp...
 • 25
 • 341
 • 1

GIAO AN LOP 1 TUAN 17(CKTKN)

GIAO AN LOP 1 TUAN 17(CKTKN)
... YẾU: Thời gian 5’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Giới thiệu cách vẽ tranh: _GV giới thiệu tranh, ảnh phong cảnh _Quan sát tranh nhận xét hình vẽ 17 , Vở tập vẽ hỏi: +Bức tranh, ảnh có ... yêu thích vẽ đẹp về: +Hình +Màu +Cách xếp hình ảnh 1 5.Dặn dò: _Dặn HS nhà: _Quan sát cảnh nơi THỨ TƯ NGÀY 15 THÁNH 12 NĂM 2 010 HỌC VẦN: BÀI 71 et - êt A/MỤC TIÊU: - HS đọc được: et, êt, bánh ... + kiếm (1 dòng) + âu yếm (1 dòng) + ao chm (1 dòng) + bánh (1 dòng) - HS quan sát em đọc viết - HS nhìn bảng nghe GV hướng dẫn viết - HS viết bảng - HS viết vào tập viết * * + bãi cát (1 dòng)...
 • 25
 • 791
 • 4

Giáo án lớp 1 tuần 17(10-11)

Giáo án lớp 1 tuần 17(10-11)
... cố dặn dò: HS làm 1, 2 vào luyện tốn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2 010 Âm nhạc TRườngTiểu học n Phú I Lưu Thị Chinh Nga Bµi 17 : Häc h¸t dµnh ... 10 Xem tranh nêu toán viết phép tính thích hợp, xếp hình theo thứ tự xác đònh - Giáo dục học sinh tính kiên trì, cẩn thận học toán * Bài tập cần làm :1, 2( a,b,cột 1) , 3(cột 1, 2), II/ Chuẩn bò: ... 1, bảng phụ ♦ HS: Bảng , SGK ♦ Dự kiến hoạt động: cá nhân thực hành, lớp luyện tập III/ Các hoạt động dạy học: 2.Bài mới: Hoạt động giáo viên: Hoạt động học sinh 1. Bài cũ: = + …… = + … 10 = 10 ...
 • 32
 • 199
 • 0

Gián án giáo án lớp 1 tuần 17

Gián án giáo án lớp 1 tuần 17
... Sỏng Th t ngy 15 thỏng 12 nm 2 010 Toỏn Luyn chung I Mc tiờu bi hc : Giỳp HS cng c v - Cộng , trừ phm vi 10 , cấu tạo số phạm vi 10 - So sánh số phạm vi 10 , viết phép tính để giải toán - Rốn HS ... 10 Sỏng Th ba ngy 14 thỏng 12 nm 2 010 Toỏn Luyện tập chung I Mc tiờu bi hc: Giỳp hc sinh củng cố : - Thứ tự số dãy số từ o đến 10 - Rèn luyện kĩ thực phép tính cộng, trừ phạm vi 10 - So sánh ... con, SGK III Cỏc hot ng dy hc Kim tra bi c (5) : HS yu làm bảng lớp, lớp làm bảng + Đặt tính tính : + 10 5+4 93 7 +1 10 + 10 - HS nhận xét, ( GV củng cố kĩ đặt tính tính ) Dy hc bi mi : GV...
 • 17
 • 331
 • 0

Giáo án lớp 1/tuần 28/Lê hoà

Giáo án lớp 1/tuần 28/Lê hoà
... 3.Cng c,dn dũ: -Nhn xột chung tit hc -V nh luyn vit thờm ỳng vit p - Hc sinh np v Thứ năm ngày 17 tháng năm 2011 I.Mc tiờu : -Tip tc ụn bi th dc phỏt trin chung HS thc hin ng tỏc tng i ỳng cỏc ng ... hc sinh c tt -Dn dũ: K cõu chuyn cho ngi thõn nghe v chun b trc bi: m sen Tit 4:Thủ công: Cắt dán hình tam giác ( Tit 1) I.Mc tiờu: -Giỳp HS bit k, ct v dỏn c hỡnh tam giỏc -HS k, ct dỏn c hỡnh...
 • 25
 • 159
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 17(SÁNG - OANH)

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 17(SÁNG - OANH)
... GÌN LỚP HỌC SẠCH, ĐẸP I Mục tiêu: -Nhận biết lớp học , đẹp Biết giữ gìn lớp học Giáo viên: Trần Thị Oanh Năm học: 2 010 - 2 011 Trường tiểu học thị trấn Cửa Việt Giáo án: Lớp -Có ý thức giữ lớp ... - học: Giáo viên: Trần Thị Oanh Năm học: 2 010 - 2 011 Trường tiểu học thị trấn Cửa Việt Giáo án: Lớp 1 ổn định tổ chức: Lớp hát Kiểm tra cũ Gọi HS lên bảng làm tập HS nhận xét GV ghi điểm 6-3 -1 = ... kết 2 =1+ … 5=4+… 3 =1+ … 6=5+… = +… 8=3+… ? 3cộng với mấy? Bài 2: -HS tự làm -2 HS lên bảng chữa Dưới lớp, HS nhận xét, so sánh kết -GV khen HS làm Giáo viên: Trần Thị Oanh Năm học: 2 010 - 2 011 Trường...
 • 16
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015