Giao an lop 1 tuan 16 le to uyen

giao an lop 1 tuan 16 (ha)

giao an lop 1 tuan 16 (ha)
... Hoạt động giáo viên Hoạt động 1: Kiểm tra cũ “ Luyện tập ” - Làm tính bảng Hoạt động học sinh - HS 1: 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = - HS 2: 10 -4 Hoạt động 2: Bài 1/ Giới thiệu bài: Ghi đề 2/ Các ... cầu: Quan sát tranh viết phép tính thích hợp - Trình bày tranh câu a - Em cho biết tình gì? - HS: có gà, chạy đến thêm gà Như có tất 10 gà - Trình bày tranh câu b - Thực phép cộng: + = 10 - Tranh ... cụ thể phạm vi 10 4+5 = 10 - = 2+8= 10 - = b/ Thành lập ghi nhớ bảng cộng, trừ phạm vi 10 - Hướng dẫn Quan sát bảng cộng trừ để thấy quan hệ phép cộng phép trừ c/ Thực hành + Bài 1: Tính + Bài...
 • 17
 • 633
 • 9

Giáo án lớp 1 tuần 16

Giáo án lớp 1 tuần 16
... hết lớp GV nêu cách chơi: Cô hô đọc, em số lẽ mang sách lên giống đọc Trang 13 Giáo án lớp - Tuần 16 Cô hô viết, em số chẵn lấy tập viết viết GV giới thiệu: Đọc, viết nhiều hoạt động lớp Vậy lớp ... Tiếng chuột Trang 16 Giáo án lớp - Tuần 16 học Gọi đánh vần tiếng chuột, đọc trơn từ chuột nhắt CN em, đọc trơn em, nhóm Gọi đọc sơ đồ bảng CN em Vần : vần ươt (dạy tương tự ) So sánh vần Giống : ... học Gọi đánh vần tiếng tét, đọc trơn từ bánh tét CN em, đọc trơn em, nhóm Gọi đọc sơ đồ bảng CN em Vần : vần êt (dạy tương tự ) So sánh vần Giống : kết thúc t Trang Giáo án lớp - Tuần 16 Khác...
 • 23
 • 426
 • 2

Giáo án Lớp 1 Tuần 16-Sơn

Giáo án Lớp 1 Tuần 16-Sơn
... b¶ng phÇn ci : 5+5= 10 - = 10 + = 10 - = -Tr¶ lêi : + = 10 -Hái: céng b»ng mÊy ? -Ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng: + = 10 -Tr¶ lêi : 10 - = -Hái : 10 trõ b»ng mÊy ? -Ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng : 10 - = -Tr¶ lêi: ... +Bµi 2: §äc c¸c sè tõ ®Õn 10 , tõ -Nªu yªu cÇu 10 ®Õn - §äc c¸c sè tõ ®Õn 10 , tõ 10 ®Õn -Gäi HS nªu yªu cÇu -HS kh¸c nghe vµ nhËn xÐt -Gäi sè HS ®äc c¸c sè tõ ®Õn 10 , tõ 10 ®Õn 0, HS kh¸c nghe , ... d¹y häc A.KiĨm tra bµi cò -Cho HS lµm b¶ng +2= 10 - = 9 +1= 10 - = B.Day häc bµi míi 1. Giíi thiƯu bµi: Lun tËp 2.HD «n b¶ng céng vµ trõ ph¹m vi 10 Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc - Treo tranh phãng...
 • 33
 • 289
 • 0

giao an lop 1- tuan 16 cktkn

giao an lop 1- tuan 16 cktkn
... nhõn - thanh) c (cỏ nhõn 10 em ng thanh) Nhn xột tranh c (cỏnhõn ng thanh) HS m sỏch c cỏ nhõn 10 em Vit v vit Quan sỏt tranh v tr li ============================ Tự nhiên xã hội Tiết 16: Hoạt ... 3: Cng c dn dũ Hot ng ca HS lim ( cỏ nhõn - ng thanh) c (cỏ nhõn 10 em ng thanh) Quan sỏt tranh Tho lun v tranh minh ho HS c trn (cỏ nhõn ng thanh) HS m sỏch c cỏ nhõn 10 em Vit v vit HS c tờn ... nhõn ng thanh) Theo dừi qui trỡnh Vit b.con: im, um, chim cõu, trựm khn Tỡm v c ting cú va hc c trn t ng dng: (c nhõn - thanh) c (cỏ nhõn 10 em ng thanh) Nhn xột tranh c (cỏnhõn ng thanh) HS...
 • 22
 • 574
 • 1

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa
... SGK Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học -Đọc cá nhân nhiều em , đọc nhóm, lớp -2-3 HS lên bảng đọc -QS tranh nêu nội dung tranh -3-4 HS đọc -Tìm tiếng có vần phân tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng ... tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng nghe 3em tổ thi đọc -1HS đọc , lớp đọc thầm -Đọc nhóm, thi đọc trước lớp -Đọc ĐT lớp -Chị ,em Luyện nói: Chủ đề: Nói lời cảm ơn -Bức tranh vẽ gì? -Tại em ... tranh -Em nói : Em xin cảm ơn chưa? -2-3 cặp l nói trước lớp, trả lời 2-3 câu hỏi -Khi ta phải cảm ơn ? Nói lời cảm on mamg lại điều bạn, lớp nhận xét, sửa chữa cách diễn đạt cho người khác? -Nhắc...
 • 2
 • 218
 • 0

Giáo án Lớp 1 Tuần 16-CKTKN-KNS(Van)

Giáo án Lớp 1 Tuần 16-CKTKN-KNS(Van)
... 5b + Bi 1: Tênh 10 - = ; 10 - = ; 10 0= 10 - 10 = 10 10 10 10 10 10 - Hc sinh lm bi v chỉỵa bi - Hc sinh lm bi v chỉỵa bi - Hc sinh lm bi v chỉỵa bi + Bi 2: Âiãưn säú 10 - = ; + = ; 10 - = ... con, bng ci + Bi 1: Hc ênh nãu u cáưu - Tr låìi miãûng näúi tiãúp 10 - = ; 10 - = ; 10 -3= 10 - = ; 10 - = ; 10 -1= + Bi 2: Hc sinh nãu u cáưu - Lm bng + = 10 ; - = ; - =1 + = 10 - HOẢT ÂÄÜNG ... phảm vi 10 Âc bng trỉì 10 10 - = 10 - = 10 - = ; 10 - = - Tênh - Âiãưn säú - Hc sinh nãu - + = 10 nãn em âiãưn so - + = 10 ; + = 10 Trang - Hc sinh tỉû nãu phẹp cäüng lải cọ kãút qu bàòng 10 Nghè...
 • 11
 • 328
 • 0

Giao an lop 1/tuan 16/hoa yh

Giao an lop 1/tuan 16/hoa yh
... - Nêu y/c & giao việc - kể lại nội dung câu chuyện bứctranh - Gv lần lợt hỏi với tranh lại Tranh 2: Có ngời giao vua cần ngời đánh giặc Tranh 3: Chú nhận lời & lớn nhanh nh thổi Tranh 4: Đủ nón ... làm BT: Bài 1: - Nối theo mẫu - Gọi nêu y/c - Hs quan sát tranh đếm số lợng & nối với - Hớng dẫn Hs quan sát tranh Đếm số hình số thích hợp tranh nối với số thích hợp -Dùng mô hình đồ dùng học ... nội dung tranh (BT2 - Từng cặp Hs kể cho - Giao nhiệm vụ cho cặp Hs: QST BT2 kể lại nghe nội dung tranh ? Trong tranh có ? 127 ? Họ làm đâu ? - Cho Hs trình bày kết trớc lớp theo tranh - Hs ý...
 • 34
 • 208
 • 0

Giáo án lớp 1 - TUẦN 16

Giáo án lớp 1 - TUẦN 16
... ý: - So sánh - Ghép chữ đánh vần - So sánh - Ghép chữ đánh vần - Đọc cá nhân - Viết bảng từ ứng dụng - Cá nhân, em đọc - Cá nhân, nhóm lớp - Xem tranh - Vở tập viết - Đọc tên chủ đề Giáo án lớp ... đứng sau - HS phát âm, phân tích vần - So sánh vần - So sánh vần - Đánh vần: +HS ghép ot, hót o-tờ-ot : ot +Hs đánh vần - đọc trơn - phân tích hờ-ot-hot-sắc-hót tiếng hót (âm h đứng trước vần ... iêm - So sánh vần +Giống nhau: kết thúc m +Khác nhau: uôm bắt đầu uô * Đánh vần: - Đánh vần đọc trơn cá nhân HS nhìn bảng đánh vần: uô-mờ-uôm Tiếng từ ngữ khoá: uô-mờ-uôm bờ-uôm-buôm-huyền-buồm...
 • 21
 • 633
 • 0

giao an lop 1 tuan 16

giao an lop 1 tuan 16
... quan sát tranh sau đặt đề toán nêu phép tính tương ứng Giáo viên thu chấm nhận xét 4) Củng cố :Dặn dò: − Tổ chức trò chơi: Thi đua nêu kết nhanh nhiều thắng.VD :10 – , 10 – , 10 – , 10 – , 10 ... Hoạt động : Quan sát tranh tập thảo luận: GV chia nhóm yêu cầu học sinh quan sát tranh thảo luận việc vào lớp bạn tranh Gọi đại diện nhóm trình bày trước lớp Học sinh nhóm quan sát tranh, thảo luận ... học sinh 5) n đònh : 6) Bài cũ : Đọc bảng cộng trừ phạm vi 10 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 7) Dạy học mới: c) Giới thiệu: Luyện tập d) HĐ 1: Làm tập.Pp : Giảng giải , thực hành − Bài : Tính + Nêu...
 • 15
 • 251
 • 0

giao an lop 1 tuan 16 cktkn

giao an lop 1 tuan 16 cktkn
... HS nghe đến 10 sáng + Giờ buổi trưa từ 11 trưa đấn 12 trưa + Giờ buổi chiều từ (13 giờ) đến (18 giờ) + Giờ buổi tối từ tối (19 giờ) đến ( 21 giờ) + Giờ đêm từ 10 (22 giờ) đến 12 - Đang ngủ đêm ... 9, 10 , 13 , 14 , 15 , 18 , 19 , Có ngày là: 1, 8, 15 , 22 20, 21, 24, 25, 28, 29 b) Đọc yêu cầu 2b - Ngày tháng ngày thứ … - Tháng có … ngày thứ bảy Đó ngày - tháng … - 19 tháng - Thứ tư tuần ngày 12 ... tháng Cho HS quan sát tờ lòch tháng là: 4, 6, 9, 10 , 12 , 13 , 15 , 18 , 19 , 21, 24, 25, - GV nxét, sửa 27, 28, 30 Kết luận: Tháng có 31 ngày - HS quan sát tờ lòch tháng * Bài 2: GQMT2 - Các nhóm thảo...
 • 28
 • 336
 • 0

GIÁO ÁN lớp 1 tuần 16

GIÁO ÁN lớp 1 tuần 16
... tun bố đội thắng 10 + = 10 10 - = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = + = 10 10 – = - HS thi đọc thuộc lòng trước lớp - GV tổ chức ... tiếp nêu miệng kết a) 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 10 – = 10 – = 10 – = 10 10 = *Bài b: GV gọi HS lên bảng làm, lớp b) -3 HS lên bảng làm, lớp làm vào 10 10 10 10 10 10 làm vào - GV bao qt ... lớp học có gì? + Chúng ta cần phải làm để bảo quản lớp học? - GV nhận xét đánh giá Bµi míi : H 1: Hoạt động chung lớp - GV cho HS lấy SGK quan sát thảo luận nhóm đơi nêu nội dung hình Bước 1: ...
 • 18
 • 312
 • 0

Gián án Giáo án lớp 1 tuần 16- 2 Buổi

Gián án Giáo án lớp 1 tuần 16- 2 Buổi
... xem bi nh Ngy son: Ngy 09 thỏng 12 nm 2 010 Ngy ging: Th sỏu ngy 10 thỏng 12 nm 2 010 Sinh hot lp I.Mc tiờu: Lê Thị Thu Hà Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 16 - Hc sinh nm c nhng u im, tn ... vi 10 Trờng Tiểu học Số Hải Chánh Giáo án tuần 16 lm , hc thuc cỏc phộp cng v tr Hc sinh lng nghe phm vi 10 Xem bi mi.: Luyn Ngy son: Ngy 07 thỏng 12 nm 2 010 Ngy ging: Th nm ngy 09 thỏng 12 nm ... Hải Chánh Giáo án tuần 16 em nờu phộp tớnh v kt qua.ỷ -nờu c mi quan h gia phộp cng v phộp tr qua vớ d: + = 10 v 10 = + Em cú nhn xột gỡ v kt qa ca phộp tớnh: 10 + = 10 V 10 = 10 Bi 2: dng...
 • 24
 • 1,124
 • 7

Giao an Lop 1-Tuan 16

Giao an Lop 1-Tuan 16
... Giáo viên quan sát, uốn nắn cho học sinh - Giáo viên chấm, nhận xét *Hoạt động 3: Luyện nói - Học sinh đọc tên luyện nói: Xanh, đỏ, tím, vàng - Giáo viên gợi ý, học sinh quan sát tranh trả lời ... Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Mai Năm học 2009 - 2010 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn Giáo án Lớp *Hoạt động 1: Quan sát tranh thảo luận theo cặp: Nói với bạn hoạt động thể hình 16 SGK -HS nhắc lại nhiệm ... học sinh quan sát tranh trả lời câu hỏi: + Bức tranh vẽ thứ gì? + Mỗi thứ có màu gì? + Em biết vật có màu xanh, màu tím, màu vàng? + Trong màu xanh, đỏ, tím, vàng em thích màu nào? Vì sao? + Ngoài...
 • 16
 • 355
 • 0

GIAO AN LOP 1 TUAN 16

GIAO AN LOP 1 TUAN 16
... Bài cũ : Phép trừ phạm vi 10 − Đọc bảng cộng trừ phạm vi 10 − Nêu kết phép tính 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 3) Dạy học mới: a) Giới thiệu: Luyện tập b) Hoạt động 1: Ôn kiến thức cũ • Mục ... Cá nhân đọc Đọc lại bảng cộng bảng trừ phạm vi 10 Tính Học sinh làm vào Học sinh nêu kết + = 10 10 – = Chúng đứng vò trí khác 10 + = 10 10 – = 10 Kết giống Cũng số Học sinh : Số học sinh lên ... − Giáo viên đính tranh sách giáo khoa − Tranh vẽ ?  Tiếng hót chim hay làm cho bầu trời xanh thêm xanh − Đọc lại đoạn thơ tranh Bay cao cao vút Chim biến Chỉ tiếng hót Làm xanh da trời Hoạt động...
 • 44
 • 454
 • 0

Giáo án lớp 1 Tuần 16

Giáo án lớp 1 Tuần 16
... tư ngày 10 tháng 12 năm 2 014 Tự nhiên xã hội TIẾT 16 : HOẠT ĐỘNG Ở LỚP Kiến thức HS biết Kiến thức cần hình thành - Kể thành viên lớp học - Kể số hoạt động học tập lớp đồ dùng có lớp học ... Nói tên lớp, tên cô giáo chủ nhiệm - Biết tham gia hoạt động lớp, phối tên số bạn lớp hợp hoạt động lớp I Mục tiêu học KT: - Kể số hoạt động học tập lớp học KN: - Biết tham gia hoạt động lớp, phối ... _ Thứ sáu ngày 12 tháng 12 năm 2 014 Hoạt động tập thể SINH HOẠT TUẦN 16 CHỦ ĐIỂM: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN I Mục tiêu: - Hs nhận thấy ưu khuyết điểm tuần qua Có biện pháp khắc phục...
 • 6
 • 381
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 tuần 16 cktkngiáo án lớp 1 tuần 6giáo án lớp 1 tuần 15giáo án lớp 1 tuần 1giáo án lớp 1 tuần 3536giáo án lớp 1 tuần 35giáo án lớp 1 tuần 3132giáo án lớp 1 tuần 31giáo án lớp 1 tuần 2125giáo án lớp 1 tuần 21giáo án lớp 1 tuần 1620giáo án lớp 1 tuần 1115giáo án lớp 1 tuần 26giáo án lớp 1 tuần 27giáo án lớp 1 tuần 30Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ