Giao an lop 1 tuan 15 le to uyen

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa
... SGK Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học -Đọc cá nhân nhiều em , đọc nhóm, lớp -2-3 HS lên bảng đọc -QS tranh nêu nội dung tranh -3-4 HS đọc -Tìm tiếng có vần phân tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng ... tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng nghe 3em tổ thi đọc -1HS đọc , lớp đọc thầm -Đọc nhóm, thi đọc trước lớp -Đọc ĐT lớp -Chị ,em Luyện nói: Chủ đề: Nói lời cảm ơn -Bức tranh vẽ gì? -Tại em ... tranh -Em nói : Em xin cảm ơn chưa? -2-3 cặp l nói trước lớp, trả lời 2-3 câu hỏi -Khi ta phải cảm ơn ? Nói lời cảm on mamg lại điều bạn, lớp nhận xét, sửa chữa cách diễn đạt cho người khác? -Nhắc...
 • 2
 • 218
 • 0

Giáo án lớp 1 (Tuần 15)

Giáo án lớp 1 (Tuần 15)
... vi 10 10 hoa bớt hoa lại hoa ? 10 bớt ? 10 trừ ?- ghi 10 1= tương tự GV giới thiệu phép trừ với mẫu vật Các em tự thành lập phép tính GV ghi : 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 ... + = 10 GV yêu cầu hs thực que tính : em tách 10 que tính làm phần nêu cho cô phép tính tương ứng với số que tính em vừa thực Hs nêu GV ghi : + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 GV ... ứng + = 10 10 – = 10 - = hs tham gia thi đua nhận xét TNXH LỚP HỌC I.Mục tiêu : Sau học học sinh biết : -Lớp học nơi em đến học ngày Một số đồ dùng có lớp học ngày -Nói tên lớp, tên cô giáo chủ...
 • 20
 • 378
 • 2

Giáo án lớp 1 tuần 15

Giáo án lớp 1 tuần 15
... GV bảng Bánh ngọt, trái nhót, bãi cát, chẻ lạt Hỏi tiếng mang vần học từ : HS đánh vần, đọc trơn từ, CN vài em Trang 10 Giáo án lớp - Tuần 15 Bánh ngọt, trái nhót, bãi cát, chẻ lạt Gọi đánh vần ... sinh lắng nghe Toàn lớp CN em Đại diện nhóm nhóm học sinh lên chơi trò chơi Học sinh lớp cổ vũ tinh thần bạn nhóm chơi Học sinh khác nhận xét Trang 11 Giáo án lớp - Tuần 15 GV nhận xét trò chơi ... vần Tiếng mặt Trang 15 Giáo án lớp - Tuần 15 học Gọi đánh vần tiếng mặt, đọc trơn từ rửa mặt CN em, đọc trơn em, nhóm Gọi đọc sơ đồ bảng CN em Vần : vần ât (dạy tương tự ) So sánh vần Giống : kết...
 • 22
 • 1,007
 • 0

Giáo án Lớp 1 Tuần 15

Giáo án Lớp 1 Tuần 15
... 1: Giíi thiƯu phÐp trõ , b¶ng trõ ph¹m vi 10 Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS *Bíc 1: Giíi thiƯu lÇn lỵt c¸c phÐp trõ 10 - = ; 10 - = ; 10 - = ; 10 - = ; 10 - = ; 10 = ; 10 - = 6; 10 - = 4; 10 ... b»ng 10 + Em cã nhËn xÐt g× vỊ phÐp tÝnh + vµ + 9? + Nh vËy + còng b»ng + + §äc chÝn céng mét b»ng mét céng chÝn 3, HD thµnh lËp phÐp céng +2 = 10 + = 10 ; + = 10 ; + = 10 ; + = 10 ; + = 10 ; ... míi 1, Giíi thiƯu bµi: PhÐp céng ph¹m vi 10 2, Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu phÐp céng, b¶ng céng ph¹m vi 10 Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1, Híng dÉn HS thµnh lËp phÐp céng 9+ = 10 ; + = 10 +...
 • 34
 • 292
 • 0

Giáo án lớp 1-Tuần 15

Giáo án lớp 1-Tuần 15
... Bài 15: LỚP HỌC A- MỤC TIÊU: Giúp HS biết: - Lớp học nơi em đến học ngày - Nói thành viện lớp học đồ dùng có lớp học - Nói tên lớp, giáo chủ nhiệm số bạn lớp - Nhận dạng phân loại đồ dùng lớp ... Trong lớp học có thứ gì? ? Lớp học bạn gần giống với lớp học hình đó? ? Bạn thích lớp học hình đó? Tại sao? B2: GV gọi số HS TLCH trước lớp Gi¸o ¸n líp B3: GV HS thảo luận: + Kể tên cô giáo bạn ... thiệu lớp học * Tiến hành: B1: HS thảo luận kể lớp học với bạn B2: GV gọi - HS lên kể lớp học trước lớp - Nhóm khác theo dõi, nhận xét, vấn KL: - Các em cần nhớ tên lớp, tên trường - Yêu quý lớp...
 • 18
 • 362
 • 0

GIAO AN LOP 1 TUAN 15

GIAO AN LOP 1 TUAN 15
... Lập phép tính số − Giáo viên ghi bảng: 10 – = − Ngược lại 10 – = ? − Tương tự với phép tính lại: 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = − Giáo viên hướng dẫn đọc Hoạt động 2: Thực hành ... viên treo tranh sách giáo khoa Tranh vẽ gì? Họ làm ? Con đoán họ có phải anh chị em không ? Anh chị em nhà gọi anh em gì? Nếu anh chị nhà phải đối xử với em nào? Nếu em nhà, phải anh chị ? Ông ... 5+5 1= 14 Nhận xét Bài : Giới thiệu : Phép trừ phạm vi 10 Hoạt động 1: Thành lập ghi nhớ bảng trừ − Giáo viên đính 10 táo, nêu có táo, bớt lại ? − Lập phép tính số − Giáo viên ghi bảng: 10 –...
 • 24
 • 305
 • 0

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN

giao an lop 1 tuan 15 moi CKTKN
... ……… năm 2 010 TOÁN Bài : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 I Mục tiêu : 1. 1 HS nắm phép tính trừ phạm vi 10 Giáo án năm học 2 010 - 2 011 12 TG 1. 2 Nắm viết phép tính thích hợp với hình vẽ 2 .1 Thuộc bảng ... Nghỉ ) -HS quan sát tranh HĐ 4: Giải mục tiêu ( 2.3): HS trả lời: Luyện nói: - Tổ chức thảo luận cặp đơi - Treo tranh: -Bức tranh vẽ gì? Anh chò em nhà Giáo án năm học 2 010 - 2 011 15 + Anh chò em ... Hoạt động trò HĐ 1: Giải mục tiêu 1. 1 & 2 .1 -Quan sát tranh nêu toán -Có 10 hình tròn, tách hình tròn Hỏi lại hình tròn ? - 10 hình tròn trừ hình tròn hình - hình tròn - 10 em : 10 – = tròn ? -Giáo...
 • 16
 • 638
 • 6

Giao án lớp 1 tuần 15 CKTKN

Giao án lớp 1 tuần 15 CKTKN
... ghi nhớ Làm bảng con: 10 10 10 10 10 10 10 HS lm miệng: + = 10 + = 10 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = -Học sinh tự vào Btt, sau lên bảng chữa bài:  10 ; 10  ;  10 – +  10 ; +  ;  – o Bài : ... vng, tròn, tam giác 10 -Cho học sinh tự làm chữa 10 10 o Bài : b) + = 10 -Cho học sinh xem tranh nêu tốn = 10 viết phép tính phù hợp + = 10 10 10 10 + = 10 3+7 + = 10 7+3 = 10 -Giáo viên cho học ... dặn dò -Nh¾c lại nội dung -Thực tốt vệ sinh lớp học -Về ơn lại Thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2 010 TẬP VIẾT 20 Bài 13 : nhà Bài 14 : trường,bn làng,hiền lành,đình làng, bệnh...
 • 25
 • 545
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 15

GIÁO ÁN LỚP 1 - TUẦN 15
... HS yếu - GV HS nhận xét sữa chữa - GV ghi kết HS nêu vào phép tính - Bài 1a: Tính - Viết số thẳng cột với - HS lên bảng làm - Cả lớp làm vào bảng 10 10 10 10 10 5 10 10 1b:Tính: - Cả lớp làm ... kết Luyện tập Tính - Kết không thay đổi - HS nhẩm tính nêu miệng kết + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 - GV lớp nhận xét sữa chữa + = 10 10 + = 10 Bài 2: - Khi thực phép tính ... quy trình tương tự tình khác - HS đọc cá nhân, lớp - HS đọc nối tiếp cá nhân, lớp 10 – = 10 – = - HS rút 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = - GV cho HS nhận xét sau GV chốt...
 • 38
 • 251
 • 0

Bài soạn Giao an lop 1- tuan 15- Dinh

Bài soạn Giao an lop 1- tuan 15- Dinh
... nhận xét sửa sai cho HS CC bớc tính dẫy tính Bài tập (T55) HS quan sát tranh nêu tóanvà phép tính tơng ứng GV hớng dẫn hs lập phép toán CC quan sát tranh nêu toán phép tính 3,Hoạt động (5 ) HS ... - Đồ dùng Tranh minh hoạ III - Hoạt động dạy học 1 Bài cũ.(5 ) Nêu 1số biện pháp an toàn nhà? Bài mới.(25) Hoạt động 1: Khởi động: Cho HS hát Lớp đoàn kết Hoạt động 2: quan sát tranh thảo luận ... xét sửa sai cho HS CC nhận biết hình vuông Bài tập (T63) HS quan sát tranh nêu tóanvà phép tính tơng ứng GV hớng dẫn hs lập phép toán CC quan sát tranh nêu toán phép tính 3,Hoạt động (5 ) HS...
 • 19
 • 444
 • 0

Tài liệu Giao an lop 1- tuan 15- Dinh

Tài liệu Giao an lop 1- tuan 15- Dinh
... sửa sai cho HS CC bớc tính dẫy tính Bài tập (T55) HS quan sát tranh nêu tóanvà phép tính tơng ứng GV hớng dẫn hs lập phép toán CC quan sát tranh nêu toán phép tính 3,Hoạt động (5) HS đọc lại phép ... sai cho HS CC nhận biết hình vuông Bài tập (T63) HS quan sát tranh nêu tóanvà phép tính tơng ứng GV hớng dẫn hs lập phép toán CC quan sát tranh nêu toán phép tính 3,Hoạt động (5) HS đọc lại phép ... - Đồ dùng Tranh minh hoạ III - Hoạt động dạy học 1 Bài cũ.(5) Nêu 1số biện pháp an toàn nhà? Bài mới.(25) Hoạt động 1: Khởi động: Cho HS hát Lớp đoàn kết Hoạt động 2: quan sát tranh thảo luận...
 • 19
 • 340
 • 2

Bài giảng giao an lop 1 tuan 15

Bài giảng giao an lop 1 tuan 15
... nhóm chơi Học sinh khác nhận xét Trang 11 Giáo án lớp - Tuần 15 GV nhận xét trò chơi 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự tìm từ mang vần vừa học Môn : TNXH BÀI : LỚP HỌC I.Mục tiêu : Sau học ... nhắc tựa Học sinh quan sát thảo luận theo nhóm em nói cho nghe nội dung câu hỏi Trang 12 Giáo án lớp - Tuần 15 Bước 2: Thu kết qủa thảo luận học sinh GV treo tất tranh trang 32 33 gọi học sinh ... nặng - mặt CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Dùng tranh giới thiệu từ “rửa mặt” Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần Tiếng mặt Trang 15 Giáo án lớp - Tuần 15 học Gọi đánh vần tiếng mặt, đọc trơn từ rửa...
 • 22
 • 582
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 15

Bài soạn giao an lop 1 tuan 15
... nhóm chơi Học sinh khác nhận xét Trang 11 Giáo án lớp - Tuần 15 GV nhận xét trò chơi 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự tìm từ mang vần vừa học Môn : TNXH BÀI : LỚP HỌC I.Mục tiêu : Sau học ... nhắc tựa Học sinh quan sát thảo luận theo nhóm em nói cho nghe nội dung câu hỏi Trang 12 Giáo án lớp - Tuần 15 Bước 2: Thu kết qủa thảo luận học sinh GV treo tất tranh trang 32 33 gọi học sinh ... nặng - mặt CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Dùng tranh giới thiệu từ “rửa mặt” Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần Tiếng mặt Trang 15 Giáo án lớp - Tuần 15 học Gọi đánh vần tiếng mặt, đọc trơn từ rửa...
 • 22
 • 442
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 15

Bài soạn giao an lop 1 tuan 15
... nhóm chơi Học sinh khác nhận xét Trang 11 Giáo án lớp - Tuần 15 GV nhận xét trò chơi 5.Nhận xét, dặn dò: Học bài, xem nhà, tự tìm từ mang vần vừa học Môn : TNXH BÀI : LỚP HỌC I.Mục tiêu : Sau học ... nhắc tựa Học sinh quan sát thảo luận theo nhóm em nói cho nghe nội dung câu hỏi Trang 12 Giáo án lớp - Tuần 15 Bước 2: Thu kết qủa thảo luận học sinh GV treo tất tranh trang 32 33 gọi học sinh ... nặng - mặt CN em, đọc trơn em, nhóm ĐT Dùng tranh giới thiệu từ “rửa mặt” Hỏi: Trong từ có tiếng mang vần Tiếng mặt Trang 15 Giáo án lớp - Tuần 15 học Gọi đánh vần tiếng mặt, đọc trơn từ rửa...
 • 22
 • 571
 • 3

Giáo án lớp 1 Tuần 15 potx

Giáo án lớp 1 Tuần 15 potx
... GV gb 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - = 10 - 10 = c) Ghi nhớ bảng trừ 10 : HS nhìn bảng đọc cá nhân, đt GV k/hợp xóa dần kq HS thi lập lại bảng trừ 10 Hdẫn HS thực hành Bài 1: Tính ... = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 10 + = 10 HS tiến hành tương tự que tính, lập phép tính nói kq HDHS ghi nhớ bảng cộng 10 : HS đọc GV kết hợp xóa dần kết Hdẫn HS thực hành Bài 1: ... Bài 15 : LỚP HỌC A- MỤC TIÊU: Giúp HS biết: - Lớp học nơi em đến học ngày - Nói thành viện lớp học đồ dùng có lớp học - Nói tên lớp, giáo chủ nhiệm số bạn lớp - Nhận dạng phân loại đồ dùng lớp...
 • 17
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 tuần 15 năm 2013giáo án lớp 1 tuần 15 mới nhấtgiáo án lớp 1 tuần 15 cktkngiáo án lớp 1 tuần 15 năm 2012giao án lớp 1 tuần 15 cktkngiáo án lớp 1 tuần 6giáo án lớp 1 tuần 1giáo án lớp 1 tuần 3536giáo án lớp 1 tuần 35giáo án lớp 1 tuần 3132giáo án lớp 1 tuần 31giáo án lớp 1 tuần 2125giáo án lớp 1 tuần 21giáo án lớp 1 tuần 1620giáo án lớp 1 tuần 16Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ