Giao an lop 1 tuan 13 le to uyen

Giáo án lớp 1 (Tuần 13)

Giáo án lớp 1 (Tuần 13)
... diện vần: Giáo viên viết chữ ong − So sánh ong on ∗ Phát âm đánh vần − Giáo viên đánh vần: − Giáo viên phát âm ong c) Hoạt động 2: Dạy vần ông • Mục tiêu: Nhận diện chữ ông, biết phát âm đánh vần ... III) TG 1 5’ 10 10 10 ’ Hoạt động dạy học: Hoạt động Giáo viên Ổn đònh: Bài cũ: Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1: Dạy vần ăng • Mục tiêu: Nhận diện chữ ăng, biết cách phát âm đánh vần ... III) TG 1 5’ 10 10 10 ’ Hoạt động dạy học: Hoạt động Giáo viên Ổn đònh: Bài cũ: Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1: Dạy vần ung • Mục tiêu: Nhận diện chữ ung, biết cách phát âm đánh vần...
 • 22
 • 516
 • 5

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 13

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 13
... viết kết theo hàng ngang 7+0=7 1+ 6=7 3+4=7 2+5=7 0+7=7 6 +1= 7 3+4=7 5+2=7 - Muốn tính 5 +1+ 1= ta tính cộng với cộng tiếp với 1, ghi kết sau dấu +HS làm chữa 5 +1+ 1=7 4+2 +1= 7 2+3+2=7 a Có bươm bướm dang ... phạm vi - Chuẩn bò hôm sau: phép trừ -HS lắng nghe phạm vi Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Môn: Tập viết Bài :T 11, T12 nhà, nhà in, cá biển … ong, thông… I.MỤC TIÊU: - HS viết chữ : c, h, tr,v,g, ... cộng trừ phạm vi - Thực toán viết kết theo cột dọc - Cần viết số thẳng cột - + +4 - - - 5 7 - HS chữa -Tính viết kết theo hàng ngang 6 +1= 7 5+2=7 1+ 6=7 2+5=7 7–6 =1 7–5=2 7 1= 6 7–2=5 - Muốn viết số...
 • 28
 • 454
 • 1

Giáo án lớp 1 tuần 13

Giáo án lớp 1 tuần 13
... 7–6 =1 Vài em đọc lại công thức 7 1= 6 – = 1, gọi vài em đọc lại, nhóm đồng Học sinh nêu: 7 1= 6 , 7–6 =1 7–2=5 , 7–5=2 7–3=4 , 7–4=3 Trang 17 Giáo án lớp - Tuần 13 Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Học ... dán, Học sinh thực hành xé dán theo việc lựa chọn GV học sinh phối hợp đánh giá sản phẩm học sinh Trang Giáo án lớp - Tuần 13 Gọi học sinh chọn đẹp chưng bày Chưng bày sản phẩm đẹp lớp trước lớp ... dạy học: -Bộ đồ dùng toán 1, VBT, SGK, bảng … -Các mô hình phù hợp để minh hoạ phép cộng phạm vi Trang 16 Giáo án lớp - Tuần 13 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1. KTBC : Hỏi tên Gọi học...
 • 31
 • 566
 • 0

Giáo án Lớp 1 Tuần 13-Sơn

Giáo án Lớp 1 Tuần 13-Sơn
... 2 -1+ 5= B, D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: PhÐp trõ ph¹m vi 2, Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu phÐp trõ, b¶ng trõ ph¹m vi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS *Bíc 1: Giíi thiƯu lÇn lỵt c¸c phÐp trõ 7 -1= 6;7-6 =1 ... b¶ng 3+3= ; 5 +1= ; = +… ; = +… B, D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: PhÐp céng ph¹m vi 2, Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu phÐp céng, b¶ng céng ph¹m vi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1, Híng dÉn HS ... ®ỵc nhiỊu tiÕng, tõ cã chøa vÇn ong hay «ng lµ nhãm th¾ng cc +GV: Tỉng kÕt cc thi Thø ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n: PhÐp trõ ph¹m vi I Mơc tiªu: Gióp HS: -TiÕp tơc cđng cè kh¾c s©u kh¸i niƯm...
 • 32
 • 292
 • 0

giao an lop 1 tuan 13 CKTKN

giao an lop 1 tuan 13 CKTKN
... Chuẩn bò : Công việc nhà Giáo viên: Phan Thò Tươi 11 Trường Tiểu học Mỹ Phúc GIÁO ÁN LỚP Thứ năm TUẦN 12 Ngày soạn:6 tháng 11 năm 2 010 Ngày dạy :10 tháng 11 năm 2 010 Tiếng Việt: BÀI 49: IÊN - YÊN I ... năm 2 010 Ngày dạy :11 tháng 11 năm 2 010 Toán:Tiết 48: LUYỆN TẬP I) Mục tiêu: Học sinh thực phép tính cộng , trừ phạm vi Biết biểu thò tình tranh phép tính thích hợp BT cần làm: Bài 1( dòng 1) , Bài ... 6 1= 5 – = 1 − Học sinh nhận xét Tuyên dương tổ nhanh + Dặn dò:Học thuộc bảng trừ phạm vi Giáo viên: Phan Thò Tươi 14 Trường Tiểu học Mỹ Phúc GIÁO ÁN LỚP Thứ sáu TUẦN 12 Ngày soạn:6 tháng 11 ...
 • 17
 • 728
 • 3

Giáo án lớp 1 Tuần 13

Giáo án lớp 1 Tuần 13
... HOẠT TUẦN 12 1. / Đánh giá lại hoạt động tuần 12 : - Đánh giá Ưu , khuyết điểm tuần - Nhắc nhở em học sinh chậm tiến - Thống kê điểm 10 - Khen em viết chữ đẹp 2./ Kế hoạch tuần 13 - Khắc phục tồn tuần ... CHỦ ĐỀ “XÉ, DÁN GIẤY ” I MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức, kĩ xé, dán giấy - Xé, dán hình hình học Đường xé cưa Hình dán tương đối phẳng II CHUẨN BỊ Trang 11 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI GIÁO VIÊN : ... phạm vi II CHUẨN BỊ : 1. / Giáo viên: - SGK ,bộ thực hành toán 2./ Học sinh : Trang 10 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI GIÁO VIÊN : LÂM NGỌC HÂN - Bộ đồ dùng học toán, sách giáo khoa III CÁC HOẠT...
 • 25
 • 1,144
 • 1

Giáo án lớp 1 tuần 13- 2 buổi

Giáo án lớp 1 tuần 13- 2 buổi
... TB cho em đánh vần HS giỏi khuyến khích đọc trơn Đại diện nhóm em thi tìm tiếng Ngày soạn : Ngày 10 tháng 11 năm 20 08 Ngày dạy : Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 20 08 Sinh hoạt tuần 11 Phối hợp Liên ... chơi Học sinh xung phong đọc Học sinh lắng nghe Ngày soạn: Ngày 10 tháng 11 năm 2 010 Ngày giảng: Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 MƠN : THỂ DỤC BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRỊ CHƠI I Mục ... cỡ chữ -HS quan sát viết đẹp bạn -HS học làm Ngày soạn: Ngày 09 tháng 11 năm 2 010 Ngày giảng: Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2 010 MƠN : THỂ DỤC BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRỊ CHƠI I Mục tiêu:...
 • 25
 • 332
 • 2

GIAO AN LOP 1 - TUAN 13 (CKTKN) - 3 COT

GIAO AN LOP 1 - TUAN 13 (CKTKN) - 3 COT
... nhân - đồng thanh) Tiết 2: 1. Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động 2: Bài mới: 1 +Mục tiêu: 10 - Đọc câu ứng dụng - Kể chuyện lại câu chuyện: Chia phần Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh) Quan sát tranh ... vi - Làm b1, ( cột 1, 2 ), ( cột 1, 3 ), ( cột 1, 2 ) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh tập 5/ 71 SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn Định : 1 - Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập Kiểm tra cũ : 5’ - Gọi ... quan hệ cộng trừ tính giao hốn phép cộng -Học sinh mở SGK -Học sinh nêu u cầu cách làm -Học sinh tự làm chữa ( làm tập / 54 Btt ) +1= 1+ 6= 7 1= 7–6= 5+2= 2+5= 7–2= 7–5= 4 +3= 3+ 4= 7 3= 7–4= -Cho...
 • 24
 • 554
 • 1

giao an lop 1- tuan 13 cktkn chi in

giao an lop 1- tuan 13 cktkn chi in
... xét cho điểm Bài 4a: - Cho học sinh nêu yêu cầu - Làm để viết đợc phép tính? - Viết phép tinh thích hợp - Yêu cầu học sinh quan sát tranh, đặt - Quan sát dựa vào tranh để viết vấn đề viết phép tính ... tuỳ theo sức Hoạt động 3: Quan sát tranh + GV yêu cầu quan sát tranh trang 29 trả lời câu hỏi - Điểm giống khác hai phòng? - Em thích phòng nào? Tại sao? - GV treo tranh phòng to lên bảng gọi số ... II. dựng dy hc: -GV: -Tranh minh ho t khoỏ: bụng sỳng, sng hu -Tranh cõu ng dng: Khụng sn m -Tranh minh ho phn luyn núi: Rng, thung lng, sui ốo -HS: -SGK, v vit, v bi Ting vit III.Hot ng dy hc:...
 • 19
 • 441
 • 1

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa

Giáo án lớp 1/tuần 15/Lê Hoa
... SGK Cả lớp tìm tiếng có vần vừa học -Đọc cá nhân nhiều em , đọc nhóm, lớp -2-3 HS lên bảng đọc -QS tranh nêu nội dung tranh -3-4 HS đọc -Tìm tiếng có vần phân tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng ... tích -Nhiều em đọc, đọc nhóm, lớp -Lắng nghe 3em tổ thi đọc -1HS đọc , lớp đọc thầm -Đọc nhóm, thi đọc trước lớp -Đọc ĐT lớp -Chị ,em Luyện nói: Chủ đề: Nói lời cảm ơn -Bức tranh vẽ gì? -Tại em ... tranh -Em nói : Em xin cảm ơn chưa? -2-3 cặp l nói trước lớp, trả lời 2-3 câu hỏi -Khi ta phải cảm ơn ? Nói lời cảm on mamg lại điều bạn, lớp nhận xét, sửa chữa cách diễn đạt cho người khác? -Nhắc...
 • 2
 • 218
 • 0

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... So sánh vần ang với ong Giống : kết thúc ng Khác : ang bắt đầu a HD đánh vần vần ang A – ngờ – ang CN em, đọc trơn em, nhóm Có ang, muốn có tiếng bàng ta làm Thêm âm b đứng trước vần ang nào? huyền...
 • 34
 • 311
 • 2

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... So sánh vần ang với ong Giống : kết thúc ng Khác : ang bắt đầu a HD đánh vần vần ang A – ngờ – ang CN em, đọc trơn em, nhóm Có ang, muốn có tiếng bàng ta làm Thêm âm b đứng trước vần ang nào? huyền...
 • 34
 • 247
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 13

Bài soạn giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... bảng N1 : rau muống; N2 : nhà trường GV nhận xét chung 2 .Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần ang, ghi Học sinh nhắc lại bảng Gọi HS phân tích vần ang HS phân tích, cá nhân em Lớp cài vần ang Cài...
 • 34
 • 396
 • 1

Giao an Lop 1-Tuan 13+14

Giao an Lop 1-Tuan 13+14
... VIT : BI 57: ANG - ANH A YấU CU: - c c: ang, anh, cõy bng, cnh chanh; t v on th ng dng - Vit c: ang, anh, cõy bng, cnh chanh - Luyn núi t - cõu theo ch : Bui sỏng B DNG DY HC: Tranh minh cỏc ... chỳng ta hc mi: ang, anh - Giỏo viờn vit lờn bng: ang - anh - Hc sinh c theo giỏo viờn: ang, anh *Hot ng 2: Dy ang a Nhn din vn: - Hc sinh ghộp ang trờn dựng v tr li cõu hi: + Vn ang cú my õm, ... Khỏc: anh kt thỳc bng nh, ang kt thỳc bng ng - ỏnh vn: a - nh - anh ch - anh - chanh cnh chanh c Vit: Vn ng riờng - Giỏo viờn vit mu: ang, va vit va nờu qui trỡnh vit - Hc sinh vit bng con: ang...
 • 35
 • 259
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP