GA lop 1 tuan 3 le to uyen

GA lop 1 tuan 3 le to uyen

GA lop 1 tuan 3  le to uyen
... phạm vi Bài 3. Số? - Gv: + HD Hs làm + Qsát HD Hs học yếu => Kquả: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, -Gv chấm bài, Nxét, chữa - Dựa vào số để làm tập 3? C2 thứ ... Hs so sánh Kquả => Kquả: > 3 < 5 >3 34 43 3Kquả: 1...
 • 32
 • 48
 • 0

GA lop 1 tuan 5 le to uyen

GA lop 1 tuan 5  le to uyen
... 8…7 8 5 1 8 Đếm từ đến 7, - >1 - Số bé nhất? Số lớn nhất? - Hs thực - Gv nhận xét, tuyên dương - lớp Nxét II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 19 : số Giới thiệu số 9: (10 ') a) Bước 1: Lập ... Hs làm bảng - lớp Nxét -2 Hs đếm - số bé nhất, số lớn 11 II Bài mới: Giới thiệu bài: ( 1' ) … học tiết 18 : số Giới thiệu số 8: (10 ') a) Bước 1: Lập số * Trực quan tranh ( trang 30 SGK) - Có em chơi, ... dùng to n III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I Kiểm tra cũ: (5) - Số? 20 7 - hs làm - Gv nhận xét, tuyên dương II Bài mới" Giới thiệu bài: ( 1' ) - …… học tiết 20: số 2.Giới thiệu số 0: ( 11 ') a) Bước 1: ...
 • 32
 • 34
 • 0

Ga lop 1 tuan 6 le to uyen

Ga lop 1 tuan 6  le to uyen
... b) 10 - Dựa vào học mà em chọn số bé - Hs đếm, đọc số - Hs: + số 10 liền sau số + số liền trước số 10 + Số 10 lớn 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, + số 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bé số 10 - bé 10 ... tiết to n 21 số 10 Giới thiệu số 10 : (13 ’) a)Bước 1: Lập số 10 *Trực quan:tranh1 - Cho hs lấy hình vuông, lấy thêm hình vuông hỏi: Tất có hình vuông? * Trực quan tranh 2; trò chơi "Rồng rắn" ( 36) ... ……………………………………………………………………………………… TO N Tiết 21: SỐ 10 A MỤC TIÊU: 1, Kiến thức: -6H - tra tron -1 H -6H bất -… -3H - Hs -3H - Hs - tra - Đạ tran - Lớ - Hs - Hs - Hs -2H - Biết thêm 10 - Biết đọc, đếm từ đến 10 So sánh...
 • 33
 • 35
 • 0

Giao an lop 1 tuan 10 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 10  le to uyen
... - = 1, 4-2 -1= 1 - Thực phép tính so sánh kết điền dấu vào chỗ chấm 3 1= 2 – > 3- 4- 1> 2 4–3 >4-2 -Quan sát hình, nêu to n, viết phép tính thích hợp - BT : Có vịt bơi vịt Hỏi ao lại vịt? 4–3 =1 -Lớp ... Cho học sinh xem tranh - Cho học sinh xem tranh ý b - Nhìn vào tranh đặt đề to n làm Cc biểu thị tình phép tính Củng cố,dặn dò ( 5,) - Cho học sinh thi đua điền 3 +1= 1+ …=4 4 1= … 4–…=3 …–3=… 4–3=… ... bảng 2 =1 3 -1= -2 =1 - Nhận xét, tuyên dương II Bài (30’) Giới thiệu bài: Trực tiếp Luyện tập: *Bài 1: Số (cột 2, 3) - Bài yêu cầu ? - Ghi kết phép tính lên bảng làm Bài : - Tính 1+ 1=2 1+ 2=3...
 • 20
 • 46
 • 0

Giao an lop 1 tuan 11 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 11  le to uyen
... ng 1: (10 ') Quan sỏt, theo nhúm nh a) Mc tiờu: Gia ỡnh l t m ca em b) Cỏch tin hnh: - Hs Qsỏt * Trc quan: tranh bi 11 #: Bc - Hs nhúm tho lun - Gv chia nhúm + Gia ỡnh Lan cú nhng ai? Tng ngi ang ... ( 11 ') on, an * Trc quan: - Hs c v gii ngha t - Lp ng + Nờu cu to v cao ch ghi on, an? - on gm o trc, n sau, an gm a trc, n sau, o,a, n cao li + Ging: u cú õm n cui + Khỏc: on cú o u vn, an ... a) c( 15 ') #) c bng lp: - Gv ch bi tit - Hs c, ng #) c SGK: * Trc quan tranh - Hs Qsỏt + Tranh v gỡ? + Tranh v hai bn ang ngi chi + Em cú Nxột gỡ v bc tranh? + c cõu ng dng di tranh? +1 Hs c:...
 • 27
 • 53
 • 0

Giao an lop 1 tuan 12 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 12  le to uyen
... Qsỏt ln lt tng tranh bi 12 ( 13 ) tr li cõu hi - Gv chia nhúm Hs/nhúm, mi nhúm Qsỏt tho lun tranh - Y/C Hs tho lun k tờn dựng tng phũng * Trc quan: tranh u ca trang( 13 ) Tranh 1: Em hóy k tờn ... hi cỏc vựng khỏc Hs tr li b) Cỏch tin hnh: * Trc quan: tranh bi 12 - Y/C Hs Qsỏt ln lt tng tranh bi 12 ( 12 ) tr li cõu hi * Trc quan: tranh Ngụi nh th nht: + Bn nhỡn thy ngụi nh ny õu? Ti sao? ... mch t ch cỏi u sang Tit Luyn a) c( 15 ') #) c bng lp: - Gv ch bi tit - Hs c, ng #) c SGK: * Trc quan tranh 1( 10 3) 25 + Tranh v gỡ? + Em cú Nxột gỡ v bc tranh? - c cõu ng dng di tranh? - T no cha...
 • 30
 • 58
 • 0

Giao an lop 1 tuan 13 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 13  le to uyen
... Đọc( 15 ') * Đọc bảng lớp: - Gv tiết - Hs đọc, đồng *) Đọc SGK: * Trực quan tranh 1( CNTT) + Tranh vẽ gì? - Hs Qsát + Em có Nxét tranh? + Tranh vẽ cảnh biến vào buổi sáng + Đọc câu ứng dụng tranh? ... Trực quan tranh 1( CNTT) - Hs Qsát + Tranh vẽ gì? + Tranh vẽ cảnh buổi tối + Em có Nxét tranh? + Có thuyền lại dòng sông , bên bờ sông có rặng dừa .có ông trăng nhô lên + Đọc câu ứng dụng tranh? ... + Bài to n cho biết gì? + Bài to n hỏi gì? + Muốn biết ta làm ntn? a) => Kquả: - = 11 - Gv Nxét, chấm ( dạy phần b tương tự phần a) b) => Kquả: - = - Gv chữa bài, Nxét chấm 10 - Gv chấm 12 bài,...
 • 27
 • 33
 • 0

Giao an lop 1 tuan 14 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 14  le to uyen
... bng (12 ) ang anh - cõy bng - cnh chanh -HS c ,nờu cu to , cao - GV a ch mu:ang anh -Vit bng - GV vit mu v hng dn qui trỡnh vit - Quan sỏt ,un nn Tit 11 Luyn a) Luyn c. (10 ) - c bng T1 - c cõu ... mi:(35) Gii thiu bi: ang - anh - HS nghe GT nờu li tờn bi Dy (16 ) 10 * Vn ang a) Nhn din - Ci ang b) Phỏt õm - Vn ang my õm ghộp li ? ? So sánh vần ang với ong - HS ci ang -Vn ang cú õm: õm a v ... biu thc t trỏi sang phi Bi 4: Vit phộp tớnh thớch hp -Phộp tớnh: -1 HS nờu yờu cu + tớnh t trỏi sang phi +1 HS lm mu +HS cha Mi em phộp tớnh 7 +1= 8 85=3 8 -13 =4 823=3 822=4 814 =1 88=0 80=8 8+0=8...
 • 21
 • 50
 • 0

Giao an lop 1 tuan 15 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 15  le to uyen
... cộng phạm vi 10 Hướng dẫn H quan sát tranh (CNTT) Quan sát tranh SGK, nêu to n Lập phép tính: + = 10 + = 10 Tương tự với tranh Phép tính: + = 10 + = 10 Yêu cầu H quan sát tiếp tranh 3, 4, theo ... vi 10 .( 13 ') a)Thành lập công thức 10 - = 10 - = *Trực quan : tranh vẽ dòng SGK Hs quan sát ( CNTT ) ( Dạy tương tự phép trừ phạm vi 9) - Gv 10 - = - Hs đọc, đồng thanh: "10 trừ 10 - = 9", "10 ... tổ Từng tổ quan sát tranh viết phép tính (mỗi tổ quan sát tranh viết phép tính) vào bảng T1: + = 10 + = 10 T2: + = 10 + = 10 T3: + = 10 b) Hướng dẫn H ghi nhớ bảng cộng phạm vi 10 G xoá dần bảng...
 • 26
 • 44
 • 0

Giao an lop 1 tuan 16 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 16  le to uyen
... 10 - = - hs làm bảng lớp 10 - = 10 – = 10 – = 10 - = b, Lưu ý : kq viết thẳng cột 10 - = 10 – =4 10 10 10 10 10 10 10 10 - - -8 -2 - - -8 -2 CC: Áp dụng bảng trừ phạm vi 10 để làm *Bài 2: số? - ... Giới thiệu ( 1' ) trực tiếp 2.HD Hs làm luyện tập ( 30') Bài Tính: + Bài Y/C gì? - Y/C Hs tự làm => Kquả: 10 10 + = 10 10 10 10 - = + = 10 10 - = - Gv Nxét + Em có Nxét ptính + = 10 , 10 - = *CC: ... Đọc( 15 ') Đọc bảng lớp: - Gv tiết Đọc SGK: * Trực quan tranh 1( 91) + Tranh vẽ gì? + Em có Nxét tranh? + Đọc câu ứng dụng tranh? - Hs đọc, đồng - Hs Qsát + Tranh vẽ bạn nhỏ chăm sóc +1 Hs đọc:...
 • 29
 • 670
 • 0

Giao an lop 1 tuan 17 le to uyen

Giao an lop 1 tuan 17  le to uyen
... 3.Luyện nói: (8') (CNTT) - Bức tranh vẽ ? - Học sinh quan sát - Đưa tranh :+ Tranh vẽ ? - Học sinh nêu Yêu cầu nêu chủ đề LN? - Đưa tranh :+ Tranh vẽ ? - HS quan sát tranh +Emđi chợ tết vào dịp nào? ... nên để lớp học 17 vệ sinh Hoạt động 2: Làm việc với SGK -Mục đích: HS biết giữ lớp học đẹp -Cách tiến hành: B1 :Giao nhiệm vụ thực hoạt động +Quan sát tranh trả lời câu hỏi: Trong tranh bạn làm gì? ... 10 Bài : Viết phép tính thích hợp a) Treo tranh, gọi HS nêu to n - Yêu cầu HS viếp phép tính sau chữa GV quan sát giúp đỡ HS yếu - Em có phép tính khác? - Số ? - HS làm vào vở, sau chữa 2 =1+ 1...
 • 19
 • 57
 • 0

Tài liệu GA lớp 1 tuần 3 - Song

Tài liệu GA lớp 1 tuần 3 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5’) - HS ®Õm c¸c s 1, 2 ,3, 4,5 ; 5,4 ,3, 2 ,1 - Líp viÕt b¶ng c¸c sè 1, 2 ,3, 4, D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (8’): NhËn biÕt sè lỵng - GV ®Ýnh c¸c ... C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5’) - HS ®Õm c¸c s 1, 2 ,3, 4,5 ; 5,4 ,3, 2 ,1 - Líp viÕt b¶ng c¸c sè 1, 2 ,3, 4, D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (8’): NhËn biÕt sè lỵng - GV ®Ýnh c¸c ®å vËt cã ... phót) - GV cho HS tËp hỵp thµnh hµng däc.sau ®ã quay hµng ngang.Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu tiÕt häc - §øng vç tay vµ h¸t - GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1- 2 , 1- 2 PhÇn c¬ b¶n :(25 phót) -...
 • 25
 • 233
 • 0

Bài giảng GA lớp 1 tuần 3 - Song

Bài giảng GA lớp 1 tuần 3 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5’) - HS ®Õm c¸c s 1, 2 ,3, 4,5 ; 5,4 ,3, 2 ,1 - Líp viÕt b¶ng c¸c sè 1, 2 ,3, 4, D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (8’): NhËn biÕt sè lỵng - GV ®Ýnh c¸c ... C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5’) - HS ®Õm c¸c s 1, 2 ,3, 4,5 ; 5,4 ,3, 2 ,1 - Líp viÕt b¶ng c¸c sè 1, 2 ,3, 4, D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (8’): NhËn biÕt sè lỵng - GV ®Ýnh c¸c ®å vËt cã ... phót) - GV cho HS tËp hỵp thµnh hµng däc.sau ®ã quay hµng ngang.Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu tiÕt häc - §øng vç tay vµ h¸t - GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1- 2 , 1- 2 PhÇn c¬ b¶n :(25 phót) -...
 • 25
 • 232
 • 0

Bài soạn GA lớp 1 tuần 3 - Song

Bài soạn GA lớp 1 tuần 3 - Song
... to¸n, SGK III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5’) - HS ®Õm c¸c s 1, 2 ,3, 4,5 ; 5,4 ,3, 2 ,1 - Líp viÕt b¶ng c¸c sè 1, 2 ,3, 4, D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (8’): NhËn biÕt sè lỵng - GV ®Ýnh c¸c ... C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiĨm tra bµi cò (5’) - HS ®Õm c¸c s 1, 2 ,3, 4,5 ; 5,4 ,3, 2 ,1 - Líp viÕt b¶ng c¸c sè 1, 2 ,3, 4, D¹y häc bµi míi * Ho¹t ®éng (8’): NhËn biÕt sè lỵng - GV ®Ýnh c¸c ®å vËt cã ... phót) - GV cho HS tËp hỵp thµnh hµng däc.sau ®ã quay hµng ngang.Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu tiÕt häc - §øng vç tay vµ h¸t - GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm to theo nhÞp 1- 2 , 1- 2 PhÇn c¬ b¶n :(25 phót) -...
 • 25
 • 275
 • 0

GA LOP 1- TUAN 3

GA LOP 1- TUAN 3
... råi viÕt kÕt qu¶ so s¸nh 4 >3, 3...
 • 14
 • 56
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ