Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 23

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 23

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 23
... đây: -Giáo viên cho học sinh mở VBT nêu yêu cầu phần a - Giáo viên cho học sinh đọc th m th để tìm vật nhân hoá - Giáo viên đưa đồng hồ báo th c, cho em th y cách miêu tả đồng hồ báo th c: kim ... ? - Cho HS th c bảng lớp nháp - GV ghi bảng 1276 07 31 9 36 00 - Khi phải lấy tới chữ số số bị chia để chia lần chia th ? 3- Th c hành (20') * Bài tập 1: Tính - Gọi HS làm bảng lớp, lớp làm VBT ... giảng: Th năm, ngày 13 th ng năm 2014 TOÁN Tiết 114: CHIA SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ( tiếp) I- MỤC TIÊU: - giúp học sinh biết th c phép chia: trường hợp chia có dư, th ơng có chữ số th ơng...
 • 33
 • 42
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn TUAN 3

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  TUAN 3
... nhóm th o luận - Đại diện trình bày, nhóm khác nhận xét biết giữ lời hứa lớp, trờng NS: 30 / 8/ 20 13 ND: Th ba 3/ 9/ 20 13 Toán Tit 12: Ôn tập giải toán I-Mục tiêu : +KT : Biết giải toán đơn ... Qua th em th y tình cảm cháu với bà nh -4HS đọc tiếp nối khổ th ? -3HS (mỗi dãy HS ) -GV chốt lại : 4- Học thuộc lòng th :GV treo bảng phụ -GV hớng dẫn đọc xoá dần : -HD đọc thi khổ th -HD thi ... bị sau NS: 1/ 9/ 20 13 ND: Th t / / /20 13 Toán Tit 13: Xem đồng hồ (t1) I- Mục tiêu : + KT: HS xem đồng hồ kim phút số từ đến 12 (chính xác đến phút ) + KN: Biết xem th nh th o đồng hồ xác đến...
 • 25
 • 29
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 4 lop3

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 4 lop3
... 1- Đặt tính tính: 2 34 + 34 7 ; 2 64 + 127 37 2 + 255 ; 45 2 + 261 2- Tìm x: x - 125 = 34 7 ; x : = 3- Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài cạnh m 4- Lớp 3A có 32 học sinh xếp th nh hàng nh nhau, ... giải Th ng th hai có nhiều th ng th số l dàu là: 160 - 125 = 35 (l) Bài 5:Vẽ hình theo mẫu Đáp số: 35 (l) - Bài hớng dẫn cho HS giỏi - Hình th ng gồm hình ghép lại ? - hình tam giác làm tán 3- ... Thi đọc nhóm - Cả lớp đọc + Đọc đồng 3- Tìm hiểu bài:(10 phút) - Lớp đọc th m đoạn - Yêu cầu HS đọc th mđoạn - Không khí mát dịu, trời xanh - Th nh phố vào thu có ng th phố đẹp ? - 2HS đọc thuộclòng...
 • 25
 • 45
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 5

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 5
... Quay kim ng h ng gi 10 phỳt gi 45 phỳt h ch gi - Yờu cu hc sinh thc hin bng mụ hỡnh ng h Bi 5: - GV hng dn cho HS khỏ gii gi 20 phỳt 11 gi 35 phỳt Hai phộp nhõn no cú kt qu bng x3 6x4 3x5 2x6 5x6 ... di bao nhiờu ta lm th no? Bi 3: Tỡm x 168 36 x 144 99 x 297 Túm tt: 1cun: 35 m cun: m ? Bi gii Hai cun vi cú s l: 35 x = 70 (m) ỏp s: 70 m vi x : = 12 x : = 23 x = 12 x x = 23 x4 x = 72 x = 92 ... lớnh cm thy nh th no? GV mong mun iu gỡ - HS k theo tranh cỏc bn h/s? - Tranh 4: Viờn tng lnh th no? Chỳ - HS k theo nhúm lớnh nh ó núi v lm gỡ ú? Mi - Nhúm k on 1&2 ngi cú th i nh th no trc...
 • 28
 • 33
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 6

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 6
... 06 6 a- Tớm 1 /3 ca 96 kg, 36 m, 93 lớt 1 /3 ca 96 kg = 23 kg, 1 /3 ca 36 m = 12m, 1 /3 ca 93l = 31 lớt Túm tt: 36 qu : biu 1 /3 s qu Biu : qu? Bi gii: S cam m biu b l: 36 : = 12 (qu) ỏp s: 12 (qu) ... 3: Hc sinh c bi toỏn ? Bi toỏn cho ta bit gỡ ? Bi toỏn hi gỡ Yờu cu hc sinh gii bi toỏn GV: Nhn xột VI- Cng c, dn dũ (5') - Nhn xột tit hc 4 12 84 66 36 04 4 11 06 06 6 a- Tớm 1 /3 ca 96 kg, 36 ... ó thc hin vic ú nh - Em cm thy vui, thy mỡnh ngy cng th no tin b ? Em cm thy th no sau hon thnh cụng vic Hc sinh tho lun nhúm 3- Hot ng 2: úng vai Theo tng tỡnh s hc sinh úng - Cho tng nhúm tho...
 • 28
 • 30
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 19

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 19
... b) a 198 198 198 198 198 b 268 - HS lm bi vo v - HS nờu yờu cu, HS khỏc theo dừi c) 951 198 268 268 268 268 - GVHD cho HS khỏ gii t lm phn c) - HS nờu yờu cu, HS khỏc theo dừi 951 268 951 3/ Dn ... bit th t ca cỏc s cú bn ch s dóy s + Giỏo dc HS cú ý thc hc tp, chớnh xỏc, khoa hc v t giỏc II- HOT NG DY HC: HOT NG CA THY A- Kim tra bi c(5') Vit s th ch hp 8000; 8100; 4465; 4466; 33 40; 33 50; ... kin thc ó hc c Ngy son: 23/ 12/ 20 13 Ngy ging: Th nm, ngy 26 th ng 12 nm 20 13 TON Tit 94: CC S Cể BN CH S (TIP) I- MC TIấU: + Nhn bit cu to thp phõn ca s cú ch s, c vit s; bit vit s cú ch s thnh...
 • 26
 • 40
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 21

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 21
... ngày th ng (6') a- Giới thiệu tên gọi th ng năm - GV treo tờ lịch chuẩn bị - Một năm có th ng ? - Em biết tên th ng ? - GV ghi bảng b- Giới thiệu ngày th ng - Yêu cầu HS quan sát th ng - Th ng ... 2014 ND: Th sáu ngày 17 th ng năm 2014 TOÁN Tiết 105: TH NG, NĂM I- MỤC TIÊU: + Biết đơn vị đo th i gian: th ng, năm + Biết năm có 12 th ng, biết tên gọi th ng năm, biết số ngày th ng, biết ... 2005 th ng có 28 ngày - GV HD sử dụng nắm bàn tay trái để trước mặt 3- Th c hành: (20') * Bài tập 1.Viết số th ch hợp vào chỗ chấm: a) Th ng th ng Th ng sau th ng - GV cho HS tự làm chữa - Th ng...
 • 22
 • 50
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 22

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 22
... nghe 3- Hướng dẫn th c hành: (3' ) - Về tìm th m gương tích cực tham gia việc lớp việc trường NS: 18/ 1/ 2014 ND :Th ba, ngày 21 th ng năm 2014 TOÁN Tiết 106: HÌNH TRÒN, TÂM, ĐƯỜNG KÍNH, BÁN KÍNH ... chữa làm vào - GV thu chấm nhận xét - Lúc đầu: 849 ? - Th m: 1 /3 số lúc đầu Th m số là: 849 : = 2 83( quả) Có tất số là: 849 + 2 83 = 1 132 (quả) Đ/S :1 132 - HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi - HS lên ... HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi Có th ng, th ng : 1125 lít Bán : 1280 lít Còn : ? lít - HS chữa: th ng chứa số lít xăng là: 1125 x =33 75(lít) Trên ba xe số lít xăng là: 33 75 - 1280 = 2095 (lít)...
 • 24
 • 44
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 24

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 24
... kiến để học sinh giơ th + Th đỏ: tán th nh + th xanh: không tán th nh + Th vàng: lưỡng lự - GV kết luận: tán th nh ý kiến b, c Không tán th nh ý kiến a 3- Hoạt động 3: (10')Đánh giá hành vi - ... bảng lớp, lớp làm VBT - Lớp nhận xét củng cố cách đặt tính - HS nêu cách th c tính * Bài tập Giải toán - HS đọc yêu cầu, HS khác theo dõi ? Bài toán cho biết - HS giảI bảng lớp ? toán hỏi - lớp ... Vị trí kim ngắn đâu ? - Vị trí kim dài đâu ? - Cho HS tính vạch ghi số từ 12 đến vị trí kim kim dài, 13 phút - Đồng hồ 13 phút - Tương tự giới thiệu tiếp * Chú ý: Th ng th ờng ta đọc theo cách...
 • 28
 • 50
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 25

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 25
... chữa bảng lớp, làm để chấm - Hỏi để HS nêu thuộc dạng toán nào, nêu bước giải ? Bài giải Số th ng 2 135 : = 30 5( quyển) Số th ng 30 5 x = 1 525 ( quyển) Đáp số: 1 525 * Củng cố: Kĩ giải toán có dạng ... th rôi giải th ch Ngày soạn: 22/ 2/ 2014 Ngày giảng: Th ba, ngày 25 th ng năm 2014 TOÁN Tiết 122: BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ I- MỤC TIÊU: + Biết cách giải th nh th o toán liên quan ... tránh khai th c bừa bãi phá hoại môi trường sống chúng - GV tổng kết học GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị bài: Côn trùng Ngày soạn: 23/ 2/ 2014 Ngày giảng: Th tư, ngày 26 th ng năm 2014 TOÁN...
 • 29
 • 54
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 26

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 26
... nếp lớp nh trờng từ đầu tuần -Th y đợc trách nhiệm th n trớc tập th lớp -Rèn cho Hs th i quen tự giác,tinh th n đoàn kết tập th II.Các hoạt động chính: 1 .Lớp trởng nhận xét chung tuần 26 +Về ... kiến xây dựng *Nhợc điểm 3. Phơng hớng tuần 27 -Tiếp tục trì phát huy u điểm tuần 26. Cụ th : +Đi học chuyên cần 26 +Th c tốt nội qui lớp học +Chấm dứt tợng đến lớp thiếu sách vở,đồ dùng học ... toỏn - GV cựng HS cha bi Theo th t t n ln: 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg, 60 kg Theo th t t ln n bộ: 60kg; 50kg; 45kg; 40kg; 35 kg * Cng c: HS cỏch lp dóy s liu cú n v kốm theo Bi 4: Hng dn HS khỏ...
 • 27
 • 40
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 27

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 27
... dóy s - GV nhn xột v cht kt qu ỳng a, 18 30 1; 18 30 2; 18 30 3; 18 30 4; b ,32 606; 32 607; 32 608; 32 609; c, lm tng t * Cng c cỏch vit dóy s liờn tip + Bi 3: S - GV yờu cu HS nhn xột c im ca dóy ... -Có ý th c th c tốt nếp lớp nh trờng từ đầu tuần -Th y đợc trách nhiệm th n trớc tập th lớp 22 -Rèn cho Hs th i quen tự giác,tinh th n đoàn kết tập th II.Các hoạt động chính: 1 .Lớp trởng nhận ... to) v kim tra th m bi + Ngi tri thc yờu nc + Chic mỏy bm 3. Hng dn vit chớnh t a Hng dn chun b - GV c bi th khúi chiu - GV giỳp HS nm ni dung bi th ? Tỡm nhng cõu th t khúi chiu ? Bn nh bi th núi...
 • 24
 • 32
 • 0

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 30

Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn  tuan 30
... mái nhà chung … d) Học thuộc lòng th : - Mời em đọc lại th - Ba em nối tiếp thi đọc khổ - Hướng dẫn đọc thuộc lòng khổ th th th - Thi đọc thuộc lòng th trước lớp - Lớp theo dõi, bình chọn ... HS đọc khổ th - Nối tiếp đọc khổ th nhóm nhóm - Yêu cầu lớp đọc đồng th - Cả lớp đọc đồng th c) Hướng dẫn tìm hiểu : - Cả lớp đọc th m th - Yêu cầu lớp đọc th m th - Ba khổ th đầu nói ... 692 43 5718 b/ 84 938 438 04 +1 536 5 + 636 0 - 36 677 7292 84608 635 46 48261 36 512 - Một HS đọc đề bài3 - Cả lớp th c vào - Một HS lên bảng giải Giải : Số ăn xã Xuân Hòa : 68700 + 5200 = 739 00 ( cây) Số...
 • 23
 • 22
 • 0

Giáo án lớp 2 trường TH kim sơn tuan 3

Giáo án lớp 2 trường TH kim sơn  tuan 3
... sỏch giỏo khoa: Cú 26 que tớnh th m que tớnh na l bao nhiờu que tớnh ? Giỏo viờn vit lờn bng: 26 + = 30 26 + 30 * cng bng 10, vit nh * th m bng 3, vit Gii thiu phộp cng 36 + 24 : (4p) - Hng dn ... cựng hng thng ct vi Bi 2: (6p) 42 + 50 25 + 35 60 81 + 90 21 + 29 50 57 + 60 48 + 42 90 - Hng dn gii bi toỏn theo bc - Bi cho bit gỡ ? Cn tỡm gỡ ? - em c bi - c k bi Túm tt Nh Mai : 22 Nh Lan ... ta phI lm th no ? Bi gii C hai nh nuụi c s l : 22 + 18 = 40 (con) - Bi 3: (5p) Vit phộp cng theo mu ỏp s: 40 - c 18 + = 20 11 + = 20 17 + = 20 13 + = 20 * Hot ng 4: Cng c - Dn dũ (2) - Giỏo...
 • 27
 • 51
 • 0

Giáo án lớp 2 trường TH kim sơn tuan 1

Giáo án lớp 2 trường TH kim sơn  tuan 1
... cha 34 53 29 62 + + + + + 42 26 40 71 76 79 69 67 79 Bi 2: Tớnh nhm - Hng dn hc sinh lm tớnh nhm 50 + 10 + 20 = 80 60 + 20 + 10 = 90 50 + 30 = 80 60 + 30 = 90 40 + 10 + 10 = 60 40 + 20 = 80 Bi ... viờn Kim tra bi c: (3) Bi mi: * Hot ng 1: Gii thiu bi, ghi u bi (1) 22 Hot ng ca hc sinh * Hot ng 2: Tho luõn theo cp. (15 ) - B phõn no ca c th c ng thc hin ng tỏc quay c ? - B phõn no ca c th ... ta iu gỡ ? kim - Lm vic gỡ cng phi kiờn trỡ, nhn li B Bi mi mi thnh cụng Gii thiu bi (2) 11 Luyn c (18 ) 2. 1 GV c mu 2. 2 Hng dn HS luyn c kt hp, gii ngha t a c tng cõu - GV un nn t th c - c ỳng...
 • 24
 • 32
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ