Giáo án lớp 3 trường TH kim sơn tuan 6

giáo án lớp 3 trường TH Thành Triệu

giáo án lớp 3 trường TH Thành Triệu
... cố th c phép cộng số có đến bốn chữ số giải toán hai phép tính Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 TOÁN Luyện tập Bài Tính nhẩm : Mẫu 4000 + 30 00 = ? Nhẩm : nghìn + 3nghìn = nghìn Vậy : 4000 + 30 00 ... 900 =• 30 0 + 4000 =• 600 + 5000 =• 7000 + 800 =• 2400 9900 430 0 5600 7800 Bài Đặt tính tính : a ) 2541 + 4 238 2541 534 8 + 936 534 8 4 238 936 62 84 + 779 + Bài Đặt tính tính b ) 4827 + 2 634 4827 ... + 2 634 7461 805 + 6475 805 + 6475 7280 Bài Một cửa hàng buổi sáng bán 432 lít dầu , buổi chiều bán gấp đôi buổi sáng Hỏi hai buổi cửa hàng bán lít dầu ? Tóm tắt Buổi sáng : Buổi chiều : 432 ...
 • 13
 • 220
 • 0

giáo án lớp 1 trường TH Thành Triệu

giáo án lớp 1 trường TH Thành Triệu
... 17 th ng năm 2009 to¸n PhÐp céng ph¹m vi 1+ 1= 2 +1= 1+ 2= 3 Th bảy , ngày 17 th ng năm 2009 Toán PhÐp céng ph¹m vi + 2+ 1 +2 =2 =3 =3 Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi Th ... : 1+ 1= 2 +1= + =3 Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 Toán PhÐp céng ph¹m vi  Bài : Tính : + + + Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 Toán PhÐp céng ph¹m vi  Bài : Nối phép tính với số th ch hợp : 1+ 2 ... Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi 3 Th bảy,ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi 2 +1= 3 1+ 2=3 Th bảy, ngày 17 th ng năm 2009 To¸N PhÐp céng ph¹m vi  Th c hành : Bài...
 • 16
 • 222
 • 0

Âm nhạc lớp 3- Trường Th Long Sơn

Âm nhạc lớp 3- Trường Th Long Sơn
... Nhạc sĩ : Tân Huyền Chị ong nâu em bé ( Nhạc lời: Tân Huyền) Th tư ngày 25 th ng 02 năm 2009 Âm nhạc Tiết 25: Học hát: Bài Chị ong nâu em bé Nhạc lời: Tân Huyền Câu Câu ... Câu Câu Chị ong nâu em bé ( Nhạc lời: Tân Huyền) Th tư ngày 25 th ng 02 năm 2009 Âm nhạc Tiết 25: Học hát: Bài Chị ong nâu em bé Nhạc lời: Tân Huyền Bài học đến kết th c ...
 • 15
 • 214
 • 0

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c
... nắn c ch đ c h c sinh - H c sinh luyện đ c theo hình th c phân vai theo đoạn, - Tổ ch c cho h c sinh thi đ c đoạn, toàn theo, tổ, c nhân Biện pháp nâng cao chất lượng phân môn Tập đ c lớp 3A ... gạch - Tập đ c phân môn th c hành, nhiệm vụ quan trọng hình th nh l c đ c cho h c sinh từ yêu c u chất lượng đ c : Đ c đúng, đ c nhanh, đ c c ý th c đ c diễn c m - Đ c đúng, đ c nhanh đ c lưu ... sách nhà Nếu c đ c h c sinh chưa biết c ch đ c, đ c c ch qua loa, đại khái, đ c cho c đ c, lười tìm hiểu - Chưa c chuẩn bò chu đáo trư c đến lớp - H c sinh đ c chậm, đánh vần, chưa ý th c th i...
 • 17
 • 2,214
 • 6

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c

skkn Giải pháp nâng cao chất lượng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 3 trường TH hương sơn c
... em c ch sát đầy đủ nên số h c sinh tiếp thu chậm, chưa nhận th c phương pháp giải nên chất lượng h c chưa cao 1 .3. Vấn đề sở vật chất trang thiết bị ĐDDH ph c vụ cho vi c dạy h c kiến th c có ... dạy h c đắn định hướng cho h c sinh để h c sinh chủ động, tích c c tìm giải vấn đề c hiệu h c tập cao CHƯƠNG 4: TH C NGHIỆM M c đích th c nghiệm Th c kế hoạch đề tài tôi tiến hành th c nghiệm ... dạy h c, sơ đồ, hình vẽ, ví dụ c th …) để hỗ trợ cho vi c giải th ch Trong dạy h c giải toán sử dụng phương pháp dạy h c kiến th c mới, hướng dẫn h c sinh luyện tập th c hành, tổ ch c cho h c sinh...
 • 23
 • 1,381
 • 5

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 3 truong TH dong son nam 2016 2017

de thi hoc ki 2 mon tieng viet lop 3 truong TH dong son nam 2016 2017
... vào th n II Đọc th nh tiếng (4 điểm): Th i gian cho em khoảng phút Giáo viên ki m tra kĩ đọc th nh tiếng học sinh (ki m tra tập đọc học thuộc lòng) qua tập đọc học sách Tiếng Việt - Tập Theo ... hiểu II Luyện từ câu III Đọc th nh tiếng Tổng điểm đọc Trường tiểu học Đông Sơn Họ tên người coi, chấm PHIẾU KI M TRA LỚP CUỐI HỌC KÌ II Môn: TIẾNG VIỆT Năm học 20 16 - 20 17 Họ tên học sinh:………………………………… ... hiểu: (6 điểm – 35 phút) Câu 1: Đáp án A (0,5 điểm) Câu 2: Đáp án A; C; D (0,5 điểm) Câu 3: Đáp án A (0,5 điểm) Câu 4: Đáp án C (0,5 điểm) Câu 5: Th tự cần điền: 1: Để trú đông; 2: Để giúp Én...
 • 7
 • 546
 • 1

Giao an lop 3 ca sang và chieu tuan 17

Giao an lop 3 ca sang và chieu tuan 17
... ghi vào - Hoc sinh tìm thơng hai số tìm số bị chia hay số chia ghi vào Thừa số 27 23 23 152 134 134 Thừa số 23 27 27 134 152 152 Tích 621 621 621 2 036 8 2 036 8 2 036 8 Số bị chia Số chia Thơng 6 6178 ... Giải toán có liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số ii hoạt động dạy học Bài 1: Học sinh tự làm chữa a Khoanh vào B b khoanh vào C c.khoanh vào D d Khoanh vào B e khoanh vào C Lu ý:Sau học ... Tích 621 621 621 2 036 8 2 036 8 2 036 8 Số bị chia Số chia Thơng 6 6178 2 03 326 6 6178 2 03 326 6 6178 32 6 2 03 16250 125 130 16250 125 130 Bài : HS đặt tính tính , sau nêu kết Bài : Các bớc giải Bài giải...
 • 19
 • 164
 • 0

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx

Bộ giáo án lớp 4 năm học 2010 - 2011 - tuần 6 docx
... HS làm bảng b Bài số 2: - Bài tập yêu cầu gì? - 987 8 46 969 6 96 783251 65 6 565 2 045 95 313131 80000 48 765 31235 - 48 60 0 945 5 39 145 - - 8390 84 2 46 397 59 268 7 941 302 2987 64 64 2 538 c Bài số 3: Bài tập ... 1: - Đặt tính tính - H làm nháp: - Nêu cách thực phép cộng 2 968 + 65 24 3917 + 5 267 + 2 968 + 3917 65 24 5 267 949 2 91 84 b Bài số 2: 1 869 54 + 247 4 36 793575 + 64 2 5 - Hướng dẫn tương tự + 1 86 9 54 + ... 67 8 94 + 1 245 8 + 987 56 1201 34 567 1212 14 69 095 58 923 III Bài mới: HĐ thầy Giới thiệu Hướng dẫn HS thực phép trừ -VD1: 865 279 - 45 0237 - Cho H lên bảng - lớp làm nháp HĐ trò - 865 279 45 0237 41 5 042 ...
 • 24
 • 393
 • 0

giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 6

giáo án lớp 4 đầy đủ các môn tuần 6
... Dán kết quả, bạn nhận xét + Các lớp : 4A, 4B, 4C + Số : 50 ; 40 ; 60 - HS lắng nghe nhà thực - Đúng quy đònh nộp - GV tổng kết học HIỆU TRƯỞNG KT NGƯỜI SOẠN Trường Tiểu Học Tân An Hội A Lớp: 4 ... : SGK/ 40 : Hoạt động cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - GV đọc phép tính yêu cầu HS thực vào bảng 987 8 64 – 783 251 ; 969 69 6 – 65 6 565 HS làm Nhận xét - GV nhận xét chung * Bài 2: SGK/ 40 : Hoạt ... Học Tân An Hội A Lớp: 4 KẾ HOẠCH BÀI HỌC MỘT SỐ CÁCH BẢO QUẢN THỨC ĂN Môn: Khoa học Ngày dạy: Tuần: 06 Tiết: 11 I MỤC TIÊU : - Giúp HS nắm số cách bảo quản thức ăn - Kể tên cách bảo quản thức...
 • 36
 • 534
 • 0

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 tuần 6

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 tuần 6
... đẹp - Tiết sau mang đủ giấy màu dụng cụ để học tiếp - Nhận xét chung tiết học - Chọn bạn học tốt Thứ năm, ngày tháng 10 năm 20 14 Môn: Chính tả I Mục tiêu - Chép xáctrình bày dấu câu - Làm BT2; ... cộng - Chuẩn bò “ 47 + “ HS HTL - HS tự làm - Tự làm - Nhận xét bạn - Tính nhẩm - HS làm – nhận xét bạn - HS làm – nhận xét bạn - Đọc đề HS đọc - HS làm HS đọc Thứ ba, ngày 30 tháng năm 20 14 ... dò - Nhận xét tiết học - Về xem lại - Chuẩn bò sau Thứ sáu ngày tháng năm 20 14 Môn: Toán I Mục tiêu HS biết giải trình bày giải toán Bài tập cần làm 1 ,2 dành cho học sinh giỏi II Đồ dùng dạy học...
 • 32
 • 325
 • 0

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 Tuần 6

Giáo án lớp 2 năm học 2014 - 2015 Tuần 6
... Toán.Bảng Đ, S Bài 1: - Nêu yêu cầu - Theo dõi hướng dẫn Bài 2: - HS đặt - Tính: HS làm bảng 17 27 37 47 +24 +15 + 36 +27 Nêu yêu cầu? - 41 42 73 74 - Cột HS làm - Đúng ghi Đ, sai ghi S 35 37 29 ... động 1: Luyện tập, thực hành Hoạt động Trò - - HS sửa 17 28 39 +24 +17 + 41 45 46 17 +25 42 37 +5 42 27 +28 55 27 + 16 43 29 +7 36 Để củng cố dạng toán Vài em nhắc lại cộng với số ta làm luyện ... cộng dạng cộng với số - Hoạt động lớp - HS thao tác que tính để tìm kết 12 que tính - HS nêu cách làm - HS đặt +5 12 - Lớp nhận xét - HS lập + = 11 + = 12 Nhận xét + = 16 - HS học thuộc bảng cộng...
 • 32
 • 145
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011- 2012 MÔN TOÁN LỚP 3 TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2011- 2012 MÔN TOÁN LỚP 3 TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
... HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP Câu : (2 điểm) Th c kết phép tính đạt 0,5đ Câu : (4điểm ) a )Th c đủ bước , đạt 1đ b) Th c đủ bước , đạt 0,5đ Câu : (2 điểm) Đúng lời giải đạt 0,5 ... văn : 5đ HS viết ,5 câu kể người th n theo gợi ý đề , th nh đoạn văn hoàn chỉnh , viết tả , ngữ pháp , trình bày rõ ràng : 5đ Tùy mức độ th nội dung , hình th c làm HS mà GV chấm điểm ... dạy học ? a/ Bé kẹp lại tóc , lấy nón má đội lên đầu b/ Bé bước khoan thai c/ Bé bẻ nhánh trâm bầu làm th ớc , nhịp nhịp th ớc , đánh vần tiếng 3/ Bộ phận gạch chân câu : " Bé đánh vần tiếng...
 • 4
 • 570
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012- 2013 MÔN TOÁN LỚP 3 TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2012- 2013 MÔN TOÁN LỚP 3 TRƯỜNG TH SỐ 2 SƠN THÀNH ĐÔNG
... o.5 Bài điểm Số 101 - Điểm Trường TH số Sơn Th nh Đông Họ tên: ……………………… Lớp: 3 KHẢO SÁT ĐẦULời phê- NH: 20 12 - 20 13 NĂM Môn: TIẾNG VIỆT Th i gian: 50 ... X – 125 = 34 4 X + 125 = 26 6 X = 34 4 + 125 ( 0 .25 ) X = 26 6 – 125 ( 0 .25 ) X = 467 ( 0 .25 ) X = 141 ( 0 .25 ) Bài (2 điểm) Buổi chiều cửa hàng bán số lít xăng là: o.5 627 – 1 43 = 484( lít) Đáp số: ... Bài Số 144 đọc là: KHẢO SÁT ĐẦULời phê- NH: 20 12 - 20 13 NĂM Môn: TOÁN Th i gian: 40 phút ( Đề chẵn) A Mười bốn bốn B Một bốn mươi bốn C Một trăm bốn mươi bốn D Một bốn bốn Bài dm = cm Số điền...
 • 8
 • 681
 • 11

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN LỚP 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN LỚP 3 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông
... nhanh (2 iểm) 23 6 + 37 2 + 4 53 2 53 – 1 72 36 = ( 23 6 – 36 ) + (37 2 – 1 72 ) + (4 53 2 53) = 20 0 + 20 0 + 20 0 = 20 0 × = 600 (1 điểm) (1 điểm) (0, điểm) (0, điểm) Bài 2: điểm 6 12 34 2 : + (1 02 – 68) ... = 6 12 32 4 : +34 = 6 12 38 + 34 = 6 12 – = 608 Bài 3: Tìm x (3 điểm) a)10 03 × < X < 6 027 : 20 06 < X < 20 09 (0,5 điểm) Vì x số tự nhiên mà số tự nhiên lớn 20 06 nhỏ 20 09 20 07 20 08 nên x = 20 07 ... (0 ,25 đ) (0 ,25 đ) (0,5 đ) (0 ,25 đ) (0,5 đ) (0 ,25 đ) Trường TH số Sơn Th nh Đông Họ tên:………………………………………………………… SỐ BÁO DANH Lớp: ………………………………………… …… ĐỀ THI CHỌN ĐỘI...
 • 8
 • 538
 • 4

Giao an lop 3 cuc Soc cua Kim Dong

Giao an lop 3 cuc Soc cua Kim Dong
... 27, 30 , 33 , 36 Cộng thêm - Nhận xét - Ghi điểm 4/ Củng cố, dặn dò - Yêu cầu học sinh thuộc bảng nhân - Nhận xét tiết học - Giáo án giảng dạy lớp Mỹ thuật (Tiết 4) Vẽ tranh ... mẹ : a, b * Bài tập + Anh chị em với nhau: e, g - Gọi học sinh đọc câu theo mẫu Ai * Học sinh đọc lại đề gì? - Tuấn anh trai Lan nói Tuấn truyện "Chiếc áo len" Tuấn ngời anh thơng yêu em - Cả ... lu thông đợc mạch máu, thể chết * Hoạt động 2: Quan sát tranh - Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn vào tranh chỉ: + Động mạch, tỉnh mạch mao mạch (H3) + Chỉ nói đờng vòng tuần hoàn - Vòng tuần hoàn...
 • 33
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP