Giáo án lớp 3 tuần 16

Giao an lop 3 - tuan 16(tk)

Giao an lop 3 - tuan 16(tk)
... đọc - Giáo viên đọc mẫu toàn (giọng kể chậm rãi, khoan thai đoạn ; nhanh hồi hộp đoạn ; trở lại nhòp bình thường đoạn 3. ) - Giáo viên cho học sinh đọc câu Giáo viên kết hợp luyện đọc từ khó : San ... hoa : - Giáo viên viết mẫu kết hợp với việc nhắc lại cách viết chữ M, T, B uốn nắn hình dạng chữ, quy trình viết, tư ngồi viết - Cho học sinh viết vào bảng chữ Luyện viết từ ứng dụng : - Học ... thức tính giá trò biểu thức Học sinh Giáo viên hướng dẫn học sinh yêu cầu sách giáo viên trang 138 139 Hoạt động : Thực hành Bài tập : Giáo viên cho học sinh đọc mẫu yêu cầu học sinh làm tập...
 • 25
 • 367
 • 1

Giáo án lớp 3 (Tuần 16)

Giáo án lớp 3 (Tuần 16)
... Khởi động : - Cả lớp hát -Lớp phó bắt nhịp cho lớp hát 24 15phút 10phút 10phút II.Nội dung Đánh giá hoạt động tuần qua: a) Sĩ số: b) Học tập: -Lớp trưởng báo cáo -Từng tổ tự đánh giá ưu khuyết ... biểu xem câu dùng để làm ? - Nhận xét - Nhận xét, dán đáp án Bài 3: - Đọc yêu cầu, suy nghĩ phát biểu - Suy nghĩ, phát biểu - Nhận xét - Dán đáp án, chốt lại phút Ghi nhớ: - Đọc ghi nhớ 15 phút ... phút HĐ 2: Cách tạo dáng + Chọn hình để tạo dáng + Tìm phận hình + Chọn hình dáng màu sắc cho phù hợp + Tìm chi tiết cho hình thêm sinh động + Dính phận lại - Làm mẫu 15 phút HĐ 3: Thực hành: - Gợi...
 • 26
 • 355
 • 0

Giáo án lớp 3 tuần 16

Giáo án lớp 3 tuần 16
... a/15x3x2 = 45x2 48:2:6 =24:6 = 90 =4 b/ 8x5:2 =40:2 81:9x7=9x7 Trang 18 Giáo án lớp = 20 Nhận xét Bài : Điền dấu >,< , = Muốn điền dấu > < = cho ta phải so sánh giá trò biểu thức 55 : x > 32 33 ... làm + lớp giải vào giấy nháp 86-10 x = 86- 40 =46 Bài tập lớp Nhận xét Bài1: Tính giá trò biểu thức - HS đọc yêu cầu đề + giải Trang 26 Giáo án lớp bảng 2 53+ 10x4=2 53+ 40 ; 500+6x7=500+42 =2 93 =542 ... +So sánh với giá trò biểu thức ghi học để biết sai ghi Đ SS vào ô trống Bài3 : 93- 48:8= 93- 6 69+20x4=69+80 =87 =149 Nhận xét - HS đọc yêu cầu đề - HS thực a /35 -5x5=12 (Đ) b/ 13x3-2= 13 ( S)...
 • 29
 • 319
 • 0

giao an lop 3 tuan 16 ca chieu

giao an lop 3 tuan 16 ca chieu
... ? - 1HS nêu Yêu cầu HS lớp làm vào bảng 37 5 - 10 x = 37 5 - 30 = 34 5 - GV sửa sai cho HS sau lần giơ bảng 30 6 + 93 : = 30 6 + 31 = 33 7 c Bài 3: (81): Gọi HS nêu yêu cầu BT - 2HS nêu yêu cầu BT Gọi ... 1 23 1 23 Thừa số 3 Tích 36 9 36 9 207 848 - 2HS nêu BT - HS làm vào bảng 864 798 06 432 114 04 09 30 8 08 51 27 170 850 Trờng Tiểu học Trờng Thịnh GV: Nguyễn Thị Kim Chi- Lớp giơ bảng 28 28 c Bài 3: ... lần giơ bảng 1 63 + 90 : = 16 + 30 32 Trờng Tiểu học Trờng Thịnh c Bài 3: (88): Gọi HS nêu yêu cầu BT Gọi HS nêu cách tính ? Yêu cầu làm vào nháp GV: Nguyễn Thị Kim Chi- Lớp = 1 93 - 2HS nêu yêu...
 • 39
 • 430
 • 3

giáo án lớp 3 tuần 16

giáo án lớp 3 tuần 16
... cắt dán chữ E - Giáo viên cho học sinh thực hành kẻ, cắt, dán cữ E qui trình kỹ thuật - Giáo viên quan sát uốn nắn giúp đỡ cho em lúng túng, làm chậm 4’ HĐ4: Trưng bày đánh giá sản phẩm - Giáo ... lắng nghe Gv kể chuyện : Một chuyến bổ ích Đàm thọai : -Vào ngày 27 tháng bạn HS lớp 3A ? Các bạn lớp 3A đâu vào ngày 27 tháng 7? thăm trại điều dưỡng thương binh nặng -Các bạn đến trại điều dưỡng ... công Tiết 16: I- Mục tiêu: CẮT DÁN CHỮ E - Học sinh biết cách kẻ, cắt dán chữ E; Kẻ, cắt dán chữ E qui trình kỹ thuật - Học sinh yêu thích việc cắt chữ II- Chuẩn bò: - Mẫu chữ E cắt dán mẫu chữ...
 • 20
 • 229
 • 0

giao an lop 3 tuan 16 cktkn

giao an lop 3 tuan 16 cktkn
... 1 43 Giá trị biểu thức 125 + 18 1 43 b) 161 - 150 = 11 Giá trị biểu thức 161 - 150 11 - Một học sinh nêu yêu cầu - Cả lớp làm vào 1em lên bảng làm 52 + 23 84 - 32 169 - 20 + 150 75 86 : 52 53 120 ... thực hiện, lớp booe sung - Cho HS đổi chéo KT a/ 37 5 -10 x = 37 5 – 30 - Nhận xét làm học sinh = 34 5 b/ 64 : + 30 = + 30 = 38 - Đổi để KT Bài 3: - Gọi học sinh nêu yêu cầu - 1HS nêu yêu cầu - ... 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét bổ sung: 37 - x = 12 Đ 13 x - = 13 S 180 : + 30 = 60 Đ 180 + 30 : = 35 S 282 - 100 : = 91 S 282 - 100: = 232 Đ GV: Thạch Huy Hùng 18 Trường TH Song lộc “A” giáo...
 • 25
 • 436
 • 1

Giao an lop 3 tuan 16 va 17 (CKTKN)

Giao an lop 3 tuan 16 va 17 (CKTKN)
... hỵp ®i xe ®¹p ®óng lt vµ sai lt giao th«ng - Cã ý thøc tham gia giao th«ng ®óng lt vµ an toµn II.§å dïng d¹y - häc - Anh nh SGK trang 64, 65 - Tranh vỊ an toµn giaoth«ng III C¸c ho¹t ®éng d¹y- ... động 3: Vẽ tranh a Mục tiêu: Khắc sâu tăng thêm hiểu biết HS đất nước - HS nghe yêu cầu b Cách tiến hành: - HS vẽ tranh vào VBT/ 43 - GV nêu chủ đề: Vẽ thành phố quê em 5’ - Y/c Hs làm 3/ 43/ VBT ... -Tỉ chøc cho HS xem tranh Treo tranh vµ hái: +Bøc tranh vÏ ai? +Em h·y kĨ ®«i ®iỊu vỊ ngêi tronh tranh? -KÕt ln theo c¸c tranh vÏ - Yªu cÇu HS h¸t mét bµi h¸t ca ngỵi g¬ng anh hïng - Hái c©u hái...
 • 60
 • 1,124
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 16

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 16
... 100 2 53 + 10 x = 2 53 + 40 = 105 = 2 93 93 - 48 : = 93 - Bài : = 87 Hướng dẫn HS làm 180 : + 30 = 60 ( Đ ) 37 - x =12 ( Đ ) 30 + 60 x = 150 ( Đ ) 282 - 100 : = 91 ( Đ ) 13 x - = 13 ( S ) 180 + 30 ... Giải : Số máy bơm bán : 36 : = ( ) Số máy bơm lại : 63 - = 32 ( ) Đáp số : 32 máy bơm 12 Bài : (Giảm tải ) Củng cố , dặn dò : u cầu HS nhà làm tập 12 16 20 24 56 60 32 48 80 16 224 52 14 Đặt câu ... 32 - 10 = 100 - 10 = 90 147 : x = 21 x = 126 Bài : - Cho HS tự làm chữa 37 5 - 10 x = 37 5 - 30 = 34 5 64 : + 30 = + 30 = 38 Bài : - Cho HS tự làm chữa Hướng dẫn kĩ cho HS yếu 81 : + 10 = + 10 =...
 • 27
 • 352
 • 0

Giáo án lớp 3-Tuần 16

Giáo án lớp 3-Tuần 16
... Trang Giáo án lớp 3A - Trường Tiểu học Vĩnh Kim BUỔI CHIỀU TOÁN LUYỆN TẬP A/ Mục tiêu: - Củng cố phép chia số có chữ số cho số có 1CS, giải toán - Rèn cho HS tính cẩn thận, tự giác học toán B/ ... nên đánh giá xác lời kể bạn u cầu học sinh nhà tiếp tục luyện kể tồn câu chuyện    - Trang – GV Lê Thị Huyền Trang Giáo án lớp 3A - Trường Tiểu học Vĩnh Kim Thứ ba ngày 15 tháng 12 ... trò chơi ? + Ở cơng viên, Mến có hành động đáng khen ? + Qua hành động này, em thấy Mến có đức tính đáng q ? Trang – GV Lê Thị Huyền Trang Giáo án lớp 3A - Trường Tiểu học Vĩnh Kim + Em hiểu...
 • 24
 • 321
 • 0

Giao an lop 3 Tuan 16 KNS_GDMT

Giao an lop 3 Tuan 16 KNS_GDMT
... bụng T̀n 16 HS3: Người làng q đấy! Lúc đất nước có chiến tranh, họ sẵn sàng sẻ nhà, sẻ cửa cứu người họ khơng ngần ngại.: GV chốt lại ý kiến đúng: Người làng q đấy! Lúc đất nước có chiến tranh, họ ... 55 : x với 32 _ Yêu cầu học sinh tính giá trò biểu thức 55 : x _ So sánh 33 với 32 ? _ Vậy giá trò biểu thức 55 : x so với 32 _ Điền dấu vào chỗ chấm? _ Yêu cầu học sinh vừa lên bảng giải thích ... trái ) Cắt theo đường kẻ nửa chữ E bỏ phần gạch chéo ( H .3 ) Mở chữ E chữ mẫu T̀n 16 17 _ Học sinh quan sát mẫu chữ E E _ Học sinh quan sát mẫu chữ E +Bước : Dán chữ E _ Thực tương tự dán chữ...
 • 27
 • 274
 • 0

Giáo Án Lớp 3 tuần 16

Giáo Án Lớp 3 tuần 16
... cha bi a/ 37 5 -10 x = 37 5 30 - Cho HS i chộo v KT bi = 34 5 - Nhn xột bi lm ca hc sinh b/ 64 : + 30 = + 30 = 38 Giáo án lớp 3B Năm học 2009 - 2010 Nguyễn Thị Mý Trờng Tiểu học Tam Đa Bi 3: - Gi ... Viết bảng: 60 + 35 : - Giáo viên da cách tính: chia trớc, cộng sau Giáo án lớp 3B - em lên bảng, lớp nhận xét, bổ sung - Ghi vở, mở sách giáo khoa - Học sinh thực theo hớng dẫn giáo viên - Học ... 18 = 1 43 Giỏ tr ca biu thc 125 + 18 l 1 43 b) 161 - 150 = 11 Giỏ tr ca biu thc 161 - 150 l 11 - Mt hc sinh nờu yờu cu bi - C lp lm vo v 1em lờn bng lm 52 + 23 84 - 32 169 - 20 + 150 75 52 53 Năm...
 • 70
 • 256
 • 1

GIAO AN LOP 3 TUAN 16( CKTKN)

GIAO AN LOP 3 TUAN 16( CKTKN)
... sung: 2 53 + 10 x = 2 53 + 40 = 2 93 41 x - 100 = 205 - 100 = 105 93 - 48 : = 93 - = 87 - Nêu u cầu - Cả lớp tự làm - 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét bổ sung: 37 - x = 12 Đ 13 x - = 13 S 180 : + 30 = ... động sản xuất, ngợi ca anh hùng dân tộc, tranh châm biếm thói hư tật xấu đời sống cộng đồng, tranh thờ, tranh trang trí, …… - YC HS nêu số tranh dân gian mà em biết, tranh có đòa phương Hoạt ... gọi tranh Tết + Tranh dân gian nhiều nghệ nhân sáng tác sản xuất mang tính truyền nghề từ đời qua đời khác, bật dòng tranh Đông Hồ tỉnh Bắc Ninh + Tranh dân gian có nhiều đề tài khác : tranh sinh...
 • 22
 • 336
 • 1

Giao an lop 3 tuan 16

Giao an lop 3 tuan 16
... tự làm bảng làm - GV theo dõi học sinh làm a) 37 5 - 10 x = 37 5 - 30 = 34 5 64 : + 30 = + 30 = 38 b) 30 6 + 93 : = 30 6 + 31 = 33 7 x 11 - 20 = 55 - 20 = 35 Giỏo ỏn Lp Chu Th Tuyt Trng Tiu hc Li Thng ... giống nh kết cho hay không Chu Th Tuyt Trng Tiu hc Li Thng 37 - x = 12 Đ 13 x - = 12 S 180 :6 + 30 = 60 Đ 180 + 30 : = S 30 + 60 x =150 Đ 30 + 60 x 2=180 Đ 282 -100 : =9 S nhận xét Đ, S - HS làm ... - HS nêu yêu càu nào? a) 52 + 23 - HS làm bút chì vào SGK, (75) b) 84 32 ( 52) c) 169 20 + (150) d) 86 : ( 43) e) 120 x HS lên bảng chữa ( 36 0) g) 45 + + ( 53) - GV nhận xét C- Củng cố - Dặn...
 • 32
 • 301
 • 0

Giáo án lớp 3- Tuần 16

Giáo án lớp 3- Tuần 16
... TCT: 16 TIẾT 5: SINH HOẠT TUẦN 16 I) MỤC TIÊU - HS biết nhận ưu điểm khuyết điểm để phát huy hay khắc phục - Nghe thực tốt kế hoạch tuần 17 II) SINH HOẠT 1) Nhận xét, đánh giá tuần 16 - Lớp trưởng ... TCT: 16 TIẾT 4: Cắt, dán chữ E I/ MỤC TIÊU: - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ E - Kẻ, cắt, dán chữ E Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng II CHUẨN BỊ : 1 .Giáo viên: - Mẫu cắt, dán chữ ... dẫn giáo viên - Thực u cầu giáo viên - học sinh tiếp nối đọc kết hợp đọc phần giải SGK, lớp theo dõi sách giáo khoa - Hai HS ngồi bàn đọc cho nghe đoạn - học sinh đọc, lớp theo dõi sách giáo...
 • 41
 • 277
 • 0

GIAO AN LOP 3 - TUAN 16 cktkn (da chinh su)

GIAO AN LOP 3 - TUAN 16 cktkn (da chinh su)
... sung: 2 53 + 10 x = 2 53 + 40 = 2 93 41 x - 100 = 205 - 100 = 105 93 - 48 : = 93 - = 87 - Nêu u cầu - Cả lớp tự làm - 2HS nêu kết quả, lớp nhận xét bổ sung: 37 - x = 12 Đ 13 x - = 13 S 180 : + 30 = ... nêu u cầu - Cả lớp thực làm mẫu thực vào - HS lên bảng thực hiện, lớp booe sung a/ 37 5 -1 0 × = 37 5 – 30 = 34 5 b/ 64 : + 30 = + 30 = 38 - Đổi để KT - HS nêu u cầu - Cả lớp thực vào - HS lên bảng ... đại diện lên thi làm nhanh - u cầu lớp nhận xét chốt ý - Từ cần tìm là: Lưỡi - - thẳng băng - để - lưỡi: lưới cày Thuở bé - tuổi - nửa chừng - tuổi - già: mặt trăng - - học sinh đọc lại kết Tự...
 • 19
 • 435
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 3 tuần 16 mới nhấtgiáo án lớp 3 tuần 16 năm 2013giáo án lớp 3 tuần 16 buổi 2giáo án lớp 3 tuần 16 năm 2012giáo án lớp 3 tuần 16 cktknbai soan giao an lop 3 tuan 16giáo án lớp 3 tuần 16 buổi chiềugiáo án lớp 2 tuần 16 cktkn 3 cộtgiáo án lớp 1 tuần 1620giáo án lớp 1 tuần 16giáo án lớp 3 tuần 1giáo án lớp 3 tuần 22giao an toan 3 tuan 16giáo án lớp 3 tuần 32giáo án lớp 3 tuần 29chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ