Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan 14

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn đạo đức

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn đạo đức
... môi trường nước địa phương II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bài học, giáo án, Học sinh : Đồ dùng HT, nội dung học, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động ... ngày tháng năm 201 Môn Đạo đức tuần 34 Đạo Đức địa phương BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (tiết 3) I MỤC TIÊU : Sau học xong tiết này, học sinh biết : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: ... tháng năm 201 Môn Đạo đức tuần 33 Đạo Đức địa phương BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC (tiết 2) I MỤC TIÊU : Sau học xong tiết này, học sinh biết : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp...
 • 34
 • 253
 • 1

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn địa lý

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn địa lý
... khí hậu (toàn phần) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ Thế giới Quả Địa cầu Phiếu học tập Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi ... với châu Mĩ II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ Tựï nhiên châu Mĩ, Địa cầu Tranh, ảnh rừng A-ma-dôn Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt ... đảo (toàn phần) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ Tự nhiên châu Đại Dương châu Nam Cực Quả Địa cầu Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt...
 • 34
 • 155
 • 1

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn KHOA học

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn KHOA học
... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 19 tiết SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC (tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Ngày dạy : Thứ , ngày tháng năm 201 Môn Khoa học tuần 20 tiết SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC (tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU : Sau học , học sinh ... Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Giáo viên : Các loài hoa thật hoa râm bụt, hoa sen Hình trang 104, 1 05 SGK phóng to Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo...
 • 68
 • 230
 • 1

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn LỊCH sử

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn LỊCH sử
... di tích lịch sử, văn hóa dân tộc II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ hành chánh Việt Nam Phiếu học tập HS Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên ... di tích lịch sử, văn hóa dân tộc II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ hành chánh Việt Nam Phiếu học tập HS Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên ... di tích lịch sử, văn hóa dân tộc II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bản đồ hành chánh Việt Nam Phiếu học tập HS Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên...
 • 36
 • 157
 • 1

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn TOÁN

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn TOÁN
... xác, sáng tạo hợp tác Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ vẽ sẵn SGK Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC ... : Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : SGK, kế hoạch dạy học Học sinh : SGK, … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt động ... Cẩn thận, xác, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : SGK, kế hoạch dạy học Học sinh : Ê ke, thước … đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt...
 • 169
 • 218
 • 1

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn tập làm văn

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn tập làm văn
... lại đoạn văn cho hay - HS yếu sửa lỗi văn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Các đề kiểm tra bảng phụ, lỗi chung lớp cần chữa bảng phụ Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ ... đoạn văn sinh động II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Các đề kiểm tra bảng phụ, lỗi chung lớp cần chữa bảng phụ Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên ... cá nhân II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn cấu tạo văn tả đồ vật Học sinh : Đồ dùng học tập Bài chuẩn bị HS dàn ý đoạn văn III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên...
 • 61
 • 224
 • 2

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn kể CHUYỆN

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn kể CHUYỆN
... thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết đề Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà Học sinh : Bài viết nháp câu chuyện chứng kiến hay tham gia III ... độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Các hình ảnh minh họa phóng to SGK Học sinh : Sách truyện kể, đồ dùng học tập … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên Hoạt ... nghĩa câu chuyện Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Các hình ảnh minh họa phóng to SGK Học sinh : Sách truyện kể, đồ dùng học tập … III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU...
 • 30
 • 224
 • 3

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn LUYỆN từ và câu

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn LUYỆN từ và câu
... ngày tháng năm 201 Luyện từ Câu tuần 22 tiết LUYỆN TẬP THỰC HÀNH : CÂU ĐƠN – CÂU GHÉP (tiết 1) Dạy thay : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: ... ngày tháng năm 201 Luyện từ Câu tuần 22 tiết LUYỆN TẬP THỰC HÀNH : CÂU ĐƠN – CÂU GHÉP (tiết 2) Dạy thay : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: ... tháng năm 201 Luyện từ Câu tuần 27 tiết LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐƠN, TỪ GHÉP, TỪ LÁY Dạy thay : LIÊN KẾT CÁC CÂU TRONG BÀI BẰNG TỪ NGỮ NỐI I MỤC TIÊU : Kiến thức : Củng cố kiến thức từ: từ đơn, từ...
 • 60
 • 310
 • 1

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn tập đọc

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn tập đọc
... thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Tranh minh họa đọc SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc diễn cảm Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập khác III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ... hỏi Sách giáo khoa; học thuộc lòng thơ) Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà Giáo viên : Tranh minh họa đọc SGK, ... Sách giáo khoa) Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Tranh minh họa đọc SGK, bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc diễn cảm Học sinh : SGK, bút chì, bút quang đồ dùng học tập...
 • 60
 • 168
 • 1

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn CHÍNH tả

GIÁO án lớp 5 học kỳ II môn CHÍNH tả
... viết tả II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu tập 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Hoạt động giáo ... Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Thu Hà II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu tập Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo viên ... người II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Phiếu BT 2 Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên: Nguyễn Lớp 5/ 2 Hoạt động giáo viên...
 • 30
 • 140
 • 1

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn CHÍNH tả

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn CHÍNH tả
... chương trình giảm t i) Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Mô hình cấu tạo vần BT Phiếu BT Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ... ngày tháng năm 201 Chính tả tuần Nhớ viết : THƯ G I CÁC HỌC SINH I MỤC TIÊU : Kiến thức : Viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xu i Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn ... m i trường n i chung, m i trường biển, đảo n i riêng (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn n i dung tập Dụng cụ trò ch i BT Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG...
 • 54
 • 201
 • 0

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn đạo đức

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn đạo đức
... v i bạn bè học tập, làm việc vui ch i Biết hợp tác v i ngư i công việc chung nâng cao hiệu công việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó ngư i v i ngư i Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo ... vai II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : V i mẫu chuyện ngư i dũng cảm nhận l i B i tập giấy to Thẻ màu Học sinh : Giấy, bút màu Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo ... biết : Kiến thức : Biết có trách nhiện việc làm Kỹ : Khi làm việc sai biết nhận sửa chữa Biết định kiên định bảo vệ ý kiến Th i độ : Có th i độ không tán thành v i hành vi trốn tránh trách nhiệm,...
 • 50
 • 226
 • 0

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn địa lý

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn địa lý
... giai on din tớch rng b gim ( 19 95 ), cú giai on din tớch rng li tng ( 2004 ) + Vỡ trc nm 19 95 ta khai thỏc rng ba Trng Tiu hc Trung Lp Thng Giỏo viờn: Nguyn Lp 5/ 2 + Hóy gii thớch vỡ cú giai ... bo v m i trng bin n i chung, cỏc khu cụng nghip bin n i riờng (liờn h) II DNG DY HC : Giỏo viờn : Tranh nh v mt s ngnh cụng nghip Bn Kinh t Vit Nam Phiu hc Hc sinh : dựng hc III CC HOT NG DY ... tun 14 GIAO THễNG VN TI Trng Tiu hc Trung Lp Thng Lp 5/ 2 Giỏo viờn: Nguyn Thu H (B) I MC TIấU : Hc xong bi ny, hc sinh bit : Kin thc : Nờu c mt s c im ni by v giao thụng ti nc ta: Nhiu loi...
 • 36
 • 208
 • 0

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn kể CHUYỆN

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn kể CHUYỆN
... Th i độ: Yêu thích môn học - HS khá, gi i kể tự nhiên, sinh động, biết thay đ i giọng kể đoạn - HS yếu hiểu n i dung kể theo n i dung hình ảnh minh hoạ phim sở g i ý giáo viên * MT : GV liên ... v i thiên nhiên Kĩ năng: Biết trao đ i trách nhiệm ngư i thiên nhiên; biết nghe biết nhận xét l i kể bạn Th i độ: Yêu thích môn học - HS khá, gi i kể câu chuyện Sách giáo khoa ; nêu trách nhiệm ... ) * Mục tiêu : HS kể chuyện trao đ i trước lớp * Cách tiến hành : - Cho HS kể mẫu - Một HS gi i kể , lớp lắng nghe - Đ i diện nhóm thi kể - Đ i diện nhóm thi kể trước lớp + GV chốt - Lớp nhận...
 • 32
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ