Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan 13 sang

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan 13 sang

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan 13 sang
... tiền là: Giáo án Lớp Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho 7' 5' 38 50 0 : = 700 (đồng) - GV gợi ý HS giải cách Mua 3 ,5 ki- lô- gam hết số tiền là: 700 ì 3 ,5 = 26 950 (đồng) Mua 3 ,5 kg đờng ... (trong làm tính giải toán) II- Đồ dùng dạy học: - VBT ô li Giáo án Lớp Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho - Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: T g 5' Hoạt động giáo viên Hoạt động học ... Hồ th điều gì? II/ Bài Giới thiệu bài: Nội dung - HS theo dõi lắng nghe Hoạt động 1: Giáo án Lớp Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho - GV nêu yêu cầu học: + Tại phải tiến hành kháng...
 • 44
 • 48
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan 14

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan 14
... cách làm: 57 : 9 ,5 =? - HS th o luận, tìm cách tìm th ng phép chia 57 : 9 ,5 = (57 ì 10) : ( 9 ,5 ì 10) = 57 0 : 95 =6 - HS tự th c - HS làm bảng Lớp làm vào nháp - Hs tự th c tính Vậy 57 : 9 ,5 = (m) ... chia số th p phân cho số th p phân Giáo án lớp - Vậndụng giải toán có liên quan đến chia số th p phân cho số th p phân II- Đồ dùng dạy học: - VBT - Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: t g 5' Hoạt ... (23 ,56 ì 10):( 6,2 ì 10) = 2 35, 6 : 62 = 3,8 - Lớp nhận xét, chữa - HS tự th c - GV đa ví dụ 2: 82 ,55 : 1,27 - HS làm bảng Lớp =? làm vào nháp 82 ,55 1,27 35 65 - HS trả lời + Muốn chia số th p...
 • 44
 • 48
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan 16

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan 16
... tiền bán tiền vốn là: 52 500:42000=1, 25= 1 25% ( tiền vốn) b, Phần trăm tiền lãi là: 1 25% - 100% = 25% ( tiền vốn) III.Củng cố- dặn dò: Giáo án lớp Trờng tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho + ... tế III- Các hoạt động dạy học Giáo án lớp Trờng tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho Tg Hoạt động giáo viên 5' I/ Kiểm tra cũ: + Kể tên trung tâm du lịch lớn nớc ta Nêu điểm thuận lợi để nơi thu ... làm nào? Giáo án lớp Trờng tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho + Vậy 52 ,5% số học sinh toàn làm ì 52 ,5 = 420 trờng bao nhiêu? - GV hớng dẫn học sinh tính gộp lại: 7' 6' 800 : 100 ì 52 ,5 = 420...
 • 48
 • 69
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan 17 tich hop KNS

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan 17 tich hop KNS
... 2001 số ngời tăng th m là: số -Mời HS nêu cách làm -Cho HS làm vào -Mời HS lên bảng chữa 158 75 156 25 = 250 (ngời) Tỉ số phần trăm số dân tăng th m là: -Cả lớp GV nhận xét 250 : 156 25 = 0,016 0,016 ... = 50 ,6 : 2,3 + 43,8 -Mời HS lên bảng chữa = 22 + 43,68 -Cả lớp GV nhận xét = 65, 68 b) 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) 0,3 45 : = 8,16 : 4,8 0 ,17 25 *Bài tập (79): = 1,7 0 ,17 25 -Mời HS đọc đề = 1 ,52 75 ... chữa Buổi sáng hàng bán đ- -> GV nhận xét ợc số gạo là: Bài tập (101): -Mời HS đọc đề bài.=> Phân tích 50 0 x 45 : 100 = 2 25 ( kg) Số gạo lại là: đề 50 0 - 2 25 = 2 75 ( kg) + Tìm 45% 50 0kg Buổi...
 • 41
 • 62
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan12s KNS

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan12s KNS
... tích + Các th a số 53 ,286 phép nhân 53 ,286 x 100 = 100, tích 53 28,6 53 28,6 -Khi cần tìm tích 53 ,286 x - Suy nghĩ để tìm cách viết 100 ta cần chuyển dấu phẩy 53 ,286 sang bên 53 ,286 th nh 53 28,6 phải ... = 1000m - - GV nêu lại : 1km = 1000m Th c phép nhân 1,20 75 x 1000 = 1207 ,5 (Vì Ta có 1,20 75 x 1000= 1207 ,5 1,20 75 có chữ số phần th p Vậy 1,20 75 km = 1207 ,5 m phân nên nhân với 1000 - GV yêu cầu ... 2,9 ; 250 ; 0,1 ? Th tự th c phép tính biểu th c ntn? - - 1HS đọc yêu cầu GV nhận xét, chốt cách làm, -HS nêu, lớp nhận xét cho điểm HS làm bảng, lớp làm - Lớp nhận xét kết 151 ,68 ; 111 ,5 - HS...
 • 34
 • 90
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan13KNS 0d

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan13KNS 0d
... 4: 38 50 0 : = 700 (đồng) Mua 3 ,5 ki- lô- gam hết số tiền là: 700 ì 3 ,5 = 26 950 (đồng) Mua 3 ,5 kg đờng phảI trả số tiền là: 3 650 0 - 26 950 = 1 155 0 (đồng) Đáp số 1 155 0 đồng Cách 2: 3 ,5 kg 5kg là: ... số lớp làm vào - HS làm tập - Lớp nhận xét th p phân? - Lớp nhận xét, chữa + Nêu cách nhân hai số th p * Kết quả: 3 75, 86 80,4 75 phân? + 29, 05 - 26,827 - GV theo dõi, uốn nắn HS làm 404,91 54 ,648 ... - GV theo dõi, hớng dẫn HS làm Trung bình ngày hàng bán đợc số mét vải là: 342,3 : = 57 , 05 (m) Đáp số: - GV củng cố 57 ,05m III.Củng cố- dặn dò: - HS phát biểu + Nêu tính chất nhân tổng số th p...
 • 38
 • 51
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan14

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan14
... HS nhẩm thuộc đọc Giáo án lớp Trờng tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho hai khổ th cuối - Luyện đọc theo cặp - HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét, đánh giá - HS nhẩm thuộc hai khổ III-Củng ... mà th ng tìm đợc số th p phân II- Đồ dùng dạy học: - VBT - Bảng phụ III- Các hoạt động dạy học: t g Hoạt động giáo viên Giáo án lớp Hoạt động học sinh Trờng tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho ... lời thuyết minh III- Các hoạt động dạy học t g Hoạt động giáo viên Giáo án lớp Hoạt động học sinh Trờng tiểu học Hồng Th i Tây Nguyễn Th Tho 5' 8' 2 I/ Kiểm tra cũ: GV kiểm tra sách, Hs II/ ...
 • 47
 • 67
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan16 tich hop KNS

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan16 tich hop KNS
... HS báo cáo th màu - HS nghe giơ th th ý kiến tình - HS nêu ý kiến - Lớp nhận xét 5 - GV nhận xét, chốt lại ý đúng: a, tán th nh b, không tán th nh c, không tán th nh d, tán th nh III Hoạt động ... đồng Tính số tiền lãi Sau th ng số tiền lãi là: sau th ng 1000 000:100 ì 0 ,5 = 50 00 + Lãi suất 0 ,5% th ng (đồng) nào? Đáp số: 50 00 đồng - GV yêu cầu học sinh làm - GV theo dõi, hớng dẫn học sinh ... việc lớp - HS lắng nghe - HS th o luận theo nhóm, - GV chia lớp th nh nhóm, yêu trả lời câu hỏi: cầu HS theo dõi SGK, th o luận - Đại hội đại biểu toàn theo nội dung phiếu học tập: quốc lần th II...
 • 42
 • 80
 • 0

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II trường TH hồng thái tây tuan18

Giáo án lớp 5 hoc kỳ II  trường TH hồng thái tây  tuan18
... học thuộc lòng - vài tờ giấy khổ to, băng dính, bút III- Các hoạt động dạy học 28 Lớp Giáo án Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Tho T g Hoạt động giáo viên I/ Kiểm tra cũ: 5' II/ Bài 1- Giới thiệu ... để đợc: - Lớp làm vào VBT - Hình thang - Kiểm tra chéo - Hình chữ nhật - Lớp nhận xét, bổ sung + Nêu đặc điểm hình thang? 41 Lớp Giáo án Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Tho Nguyễn Th III Củng cố- ... cầu lớp tham gia trò nhiều kinh thuỷ sản ngày chơi nghiệm tăng - Lớp trọng tài, nhận 13 Lớp Giáo án Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Tho Bài tập 2: Nêu điều kiện để th nh phố Hồ Chí Minh trở th nh...
 • 51
 • 88
 • 0

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i trường TH hồng thái tây TUẦN 13

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i  trường TH hồng thái tây  TUẦN 13
... -Học sinh luyện đọc đoạn theo hướng dẫn gviên -Học sinh đọc gi i -3 học sinh tiếp n i đọc Lớp theo d i SGK -M i nhóm 3học sinh, học sinh đọc đoạn nhóm -2 nhóm thi đọc, lớp theo d i, nhận xét -Lớp ... học sinh đọc n i tiếp câu -2 học sinh lên bảng đọc trả l i câu h i Lớp theo d i, nhận xét -Học sinh theo d i SGK -Học sinh n i tiếp đọc câu Đọc l i tiếng đọc sai theo hướng dẫn gviên - Gviên theo ... lớn chia cho số bé - HS lắng nghe _ Đạo đức TIẾT 13: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG (Tiết 2) I. Mục tiêu Học sinh hiểu: -Th tích cực tham gia việc lớp việc trường...
 • 27
 • 32
 • 0

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i trường TH hồng thái tây TUAN 6

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i  trường TH hồng thái tây  TUAN 6
... lóp 3A Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Hoàng Th Thu Hằng H Bu i đầu em đến lớp Lắng nghe bu i sáng hay bu i chiều? - Bu i đầu em đii học vào H Th i tiết hôm ntn? bu i sáng mùa thu - Th i tiết hôm ... em - lấy 69 :3 lên chữa - YC hs nêu cách chia B i 2: Tìm 1 /3 69 kg; 36 m; 93 l - Muốn tìm 1 /3 69 kg ta - hs nêu ltn? - lấy 36 :3 Giáo án lóp 3A Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Hoàng Th Thu Hằng - ... Mục tiêu: Giúp HS : Giáo án lóp 3A Trờng Tiểu học Hồng Th i Tây Hoàng Th Thu Hằng - Củng cố nhận biết phép chia hết phép chia có d; Nhận biết đặc i m số d - áp dụng gi i toán có l i văn II Chuẩn...
 • 26
 • 68
 • 0

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i trường TH hồng thái tây tuan 8

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i  trường TH hồng thái tây  tuan 8
... phỏn oỏn mt s vic lm, trng th i thn kinh, cỏc thc phm cú li hoc cú hi vi c quan thn kinh - K nng lm ch bn th n: Qun lớ thi gian thc hin c mc tiờu theo thi gian biu hng ngy III dựng dy hc: - ... Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Kim tra bi c: (5p) - KT ming BT2 v tit trc (2 em) - hc sinh lờn bng lm ming bi - Nhn xột ghi im Bi mi a) Gii thiu bi: - C lp theo d i gii thiu bi Hụm chỳng ... xột ỏnh giỏ Bi mi: - Lp lng nghe gii thiu bi a) Gii thiu bi: b) Hng dn HS nh - vit: (20p) * Hng dn chun b: - c kh th v ca bi th Ting - C lp theo d i giỏo viờn c bi ru - 2HS c thuc lũng bi th - Yờu...
 • 27
 • 74
 • 0

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i trường TH hồng thái tây TUẦN 12

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i  trường TH hồng thái tây  TUẦN 12
... sinh -Nhận xét, chấm i m 2.B i 2.1.Gi i thiệu b i: trực tiếp 2.2.Gi i thiệu toán -Gi i thiệu toán -Phân tích toán: Hoạt động trò - Học sinh lên bảng làm Lớp nhận xét -Hai học sinh đọc l i toán ... TRƯỜNG (Tiết 1) I. Mục tiêu Học sinh hiểu: -Th tích cực tham gia việc lớp việc trường cần ph i tham gia việc lớp, việc trường -Học sinh có quyền tham gia việc có liên quan đến trẻ em 2.Học sinh ... hướng dẫn gviên -Học sinh đọc gi i -3 học sinh tiếp n i đọc Lớp theo d i SGK -M i nhóm học sinh, học sinh đọc đoạn nhóm -2 nhóm thi đọc, lớp theo d i, nhận xét -Lớp đọc đồng đoạn3 Hs đọc th m đoạn,...
 • 26
 • 38
 • 0

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i trường TH hồng thái tây tuần 14

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i  trường TH hồng thái tây  tuần 14
... 2.1.Gii thiu bi: trc tip 2.2.Nghe v k lai truyn T i cng nh bỏc (gim ti) - Gi hc sinh c yờu cu ? Bi yờu cu em gii thiu iu gỡ ? Em gii thiu nhng hot ng ca t em cho c lp nghe - Hdn hc sinh lm bi Hot ... Bi yờu cu em gii thiu iu gỡ ? Em gii thiu nhng iu ny vi -Hdn hc sinh lm bi -Chia nhúm, yờu cu hc sinh k theo nhúm -Gi hc sinh trỡnh by -Nhn xột, cho im hc sinh 3. Cng c, dn dũ ? Nờu cu to bi Vit ... d i, nhn xột -Hc sinh theo d i SGK -Hc sinh ni tip c tng cõu c li nhng ting c sai theo hng dn ca gviờn -Hc sinh luyn c tng on theo hng dn ca gviờn -Hc sinh c chỳ gii -4 hc sinh tip ni c bi Lp theo...
 • 27
 • 66
 • 0

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i trường TH hồng thái tây tuần 15

Giáo án lớp 3 hoc kỳ i  trường TH hồng thái tây  tuần 15
... luyện th dục nhịp i u chuẩn bị cho thi cấp trường Chuẩn bị tốt cho thi học sinh sinh gi i thi viết chữ đẹp cấp trường Tiếp tục gi i toán Tiếng Anh mangj cho kịp tiến độ Sinh hoạt văn nghê Hồng Th i ... 1.Kiểm tra - Kiểm tra 1hs kể l i chuyện vui T i bác, hs gi i thiệu v i bạn lớp tổ -Nhận xét, chấm i m 2.B i 2.1.Gi i thiệu b i: trực tiếp 15p 2.2.Nghe kể lai truyện Giấu cày (giảm t i) - Gv đưa ... -Học sinh lên bảng trình bày láng giềng -Nhận xét, đánh giá 2.B i 2.1.Gi i thiệu b i: trực tiếp 2.2.N i dung: 9p a Hoạt động Gi i thiệu tư liệu sưu tầm * Mục tiêu: Nâng cao nhận th c, th i độ...
 • 26
 • 53
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hình 7 học kỳ iigiao an lop 7 hoc kỳ 1 môn vật lýđề thi tiếng việt lớp 5 học kỳ iiđề kiểm tra tiếng anh lớp 5 học kỳ iigiáo án lớp 4 học kỳ 2giáo án lớp 5 môn kỹ thuật bài 2 đính khuy bốn lỗ tiết 1 potgiáo án lớp 5 môn kỹ thuật bài 21 thức ăn nuôi gà pdfgiáo án lớp 5 môn kỹ thuật bài 20 chọn gà để nuôi ppsgiáo án lớp 5 môn kỹ thuật bài 6 cắt khâu thêu túi sách tay đơn giản pdfgiáo án lớp 5 môn kỹ thuật bài 17 lợi ích của việc nuôn gà pptgiáo án thể dục lớp 5 học kỳ 2giáo án toán lớp 5 học kỳ 1giáo án kĩ thuật lớp 5 học kỳ 2giáo án đạo đức lớp 5 học kỳ 2giáo án toán lớp 5 học kỳ 2Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ