Giáo án tuần 4 lớp 4a đoàn thị diệu ly

Giáo án tuần 4 lớp 4

Giáo án tuần 4 lớp 4
... Cú 10 s cú mt ch s: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ;9 b) Cú 90 s cú hai ch s: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 99 -Lu ý cỏch tỡm cõu b Bi 3: -c yờu cu t lm ming, cha bi -Nhn xột Bi 4: -c yờu cu -Lm trờn bng, lp ... Kể chuyện âm nhạc Gv hớng dẫn HS đọc đoạn câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ -Cả lớp nhận xét c.Phần kết thúc: -Cả lớp hát kết hợpgõ đệm ,vỗ tay -HS theo dõi -Học hát -HShát kết hợp gõ đệm,vỗ tay ... chun b bi mi HĐNGLL SINH HOT I 23 (Tổng phụ trách đảm nhiệm) Đã kiểm tra ngày tháng năm 2008 TT Nguyễn Thị Thơng 24 25 ...
 • 25
 • 258
 • 0

Giao an tuan 4- lop 4 - CKTKN

Giao an tuan 4- lop 4 - CKTKN
... 8316; 8361 b) 57 24; 5 740 ; 5 742 c) 63 841 ; 64 813; 64 831 Bµi 3: - HS nªu YC bµi tËp, cho HS lµm c©u a vµ c©u c Ch÷a bµi KÕt qu¶ lµ: a) 19 84; 1978; 1952; 1 942 b) 63 841 ; 648 13; 648 31 *GV cïng HS ... cè - dỈn dß: NhËn xÐt giê häc to¸n b¶ng ®¬n vÞ ®o khèi lỵng A Mơc tiªu : Gióp HS: - NhËn biÕt tªn gäi, kÝ hiƯu, ®é lín cđa ®Ị-ca-gam, hÐc-t«-gam, quan hƯ gi÷a ®Ị-cagam, hÐc-t«-gam vµ gam - BiÕt ... ®éng 3: Bµi tËp 4- SGK: Lµm viƯc c¸ nh©n - GV gi¶i thÝch YC cđa BT - HS lµm BT: Tr×nh bµy nh÷ng khã kh¨n vµ biƯn ph¸p kh¾c phơc - GV tãm t¾t lªn b¶ng - HS c¶ líp trao ®ỉi, nhËn xÐt - GV kÕt ln,...
 • 18
 • 246
 • 0

Giao an tuan 4-lop 2 chuan

Giao an tuan 4-lop 2 chuan
... đoạn 1 -2) * Cho lớp đọc đồng (đoạn 1 -2) c/ Hướng dẫn tìm hiểu - Hỏi: Hà nhờ mẹ làm gì? Câu 1: Trang 32 Câu 2: Trang 32 - Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc… C1: Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá! + C2: Vì ... nhãm * Híng dÉn kĨ chun : - Mçi nhãm em quan s¸t tranh vµ *KĨ l¹i ®o¹n , theo tranh: lÇn lỵt kĨ theo ®o¹n v 2 c©u chun - Treo tranh minh häa - Dùa vµo tranh minh häa vµ c©u hái gỵi - em ®¹i diƯn ... Ngµy so¹n 7/9 /20 09 Ngµy d¹y thø 3/8/9 /20 09 to¸n: 49 + 25 I MỤC TIÊU: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 49 + 25 - Biết giải toán phép cộng - BT cần làm : B1 (cột 1 ,2, 3) ; B3 - Ham...
 • 23
 • 337
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 1

Giáo án tuần 4 lớp 1
... m; me Đánh vần: mờ - e - me Đọc trơn: me *Hướng dẫn viết: Viết mẫu hướng dẫn cách viết G iáo án sáng Lắng nghe CN em, nhóm 1, nhóm Cả lớp em CN nhóm 1, nhóm 2, lớp CN nhóm 1, nhóm 2, lớp Giống: ... thứ hai ngày 20 tháng năm 2 010 Đ/c Hằng dạy T rường T iểu học H C N G iáo án sáng Ngày soạn: 15 /9/2009 Ngày giảng: Thứ ba ngày 21 tháng năm 2 010 Học vần: BÀI : D , Đ I.Yêu cầu: 1. Kiến thức: HS ... yêu cầu tập 5 ...
 • 29
 • 505
 • 1

giao an tuan 4 lop 2 2010

giao an tuan 4 lop 2 2010
... - Nêu cách đặt tính cách thực 29 19 49 39 phép tính? + + + + - HS làm vào 15 25 35 45 - HS làm bảng phụ 44 44 84 84 - Nhận xét, chữa - Bài củng cố kiến thức gì? 25 Bài : 9' - HS đọc tóm tắt - ... cuả số theo hàng ngang , theo cột dọc Theo hàng ngang: 18 + + = 26 + + 18 = 26 - HS tự làm vào tập - HS đọc làm - Cả lớp + 18 + = 26 - Nhận xét chữa Hot ng 2: Củng cố - dặn dò : 4p - HS đọc bảng ... hon cnh giao tip (BT1, BT2) 20 - Bit núi -4 cõu v ni dung mi bc tranh , ú cú li cm n hay xin li (BT3); HS giỏi làm đợc BT4 II Các hoạt động dạy học: Hot ng 1: KTBC.(5) - KT CB HS Hot ng 2: Hng...
 • 28
 • 228
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 4

Giáo án tuần 4 lớp 4
... cũ : - HS lên bảng làm BT:So sánh: 44 530 45 3; 44 533 44 555; 9898 9898 Nêu cách so sánh số tự nhiên - Hs dới lớp nêu cách so sánh số tự nhiên - HS nhận xét, GV đánh giá cho điểm B.Bài : Giới thiệu ... 57 24; 5 740 ; 5 742 - HS làm vào VBTT c) 63 841 ; 648 13; 648 31 - HS đọc chữa, giải thích cách so sánh * Bài 3:(a,c ) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé: a) 19 84; 1978; 1952; 1 942 b) 1969; 19 54; 1 945 ; ... Số tự nhiên x lớn 145 bé + HS lên bảng làm phần lại 150 là: 146 ; 147 ; 148 ; 149 Vậy x là: 146 ; 147 ; 148 ; 149 + GV chữa bài, chốt kết cho HS B Củng cố, dặn dò - Nêu cách so sánh số có nhiều chữ...
 • 24
 • 256
 • 0

Giáo án tuần 4 lớp 5

Giáo án tuần 4 lớp 5
... định lớp tuần qua - Có hớng phấn đấu thời gian tới II/ Nội dung 1/ Cán lớp báo cáo việc chấp hành nội quy, quy định lớp tuần qua - Các thành viên khác góp ý kiến xây dựng 2/ GV chủ nhiệm đánh ... HS trng bày tranh ảnh hậu bão lụt Toán Luyện tập giải toán I Mục tiêu: Củng cố , ôn tập kĩ giải toán Giáo dục HS lòng ham học toán II Đồ dùng: Bảng phụ , BTT5 III Các hoạt động dạy học chủ yếu: ... giải toán 1,2 SGK để ôn lại cách giải -HS nắm bớc giải giải toán -HS làm cá nhân HS đọc yêu cầu -HS thảo luận nhóm đôi để xác định 55 Tổ chức hớng dẫn HS làm -Chấm cho HS dạng toán giải toán -...
 • 63
 • 213
 • 1

giáo án tuần 4 lớp 5

giáo án tuần 4 lớp 5
... Tóm tắt:30000đ/quyển: 25 150 00đ/quyển:… quyển? Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là:30000: 150 00 = 2(lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 x = 50 000(quyển) Đáp số: 50 000 Hoạt động học sinh ... bảng nhóm: Đáp án: Tóm tắt: ngày : 10 người 5ngày : …người? Bài giải: Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 10 x = 70 (người) Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 70 : = 14( người) Đáp án: 14 người Bài ... sinh luyện đọc nhóm.Thi đoc diễn cảm trước lớp. Nhận xét bạn đọc HS liên hệ phát biểu ,nêu ý nghĩa thơ Thứ năm,Ngày soạn: 14 tháng năm 2011 Ngày dạy: 15 tháng năm 2011 TỐN LUYỆN TẬP Tiết 2: Bài 19(19):...
 • 28
 • 153
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 5

giáo án tuần 4 lớp 5
... tắt:30000đ/quyển: 25 HS làm bảng nhóm.Nhận 150 00đ/quyển:… quyển? xét chữa Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là:30000: 150 00 = 2(lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 x = 50 000(quyển) Đáp số: 50 000 ... Tuần 4: tháng năm 2011 Thứ hai, Ngày soạn:11 Ngày dạy: 12 tháng năm 2011 Tiết : TẬP ĐỌC Bài 5( 5): NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY I.Mục đích u cầu: Độc ... bảng nhóm: Đáp án: Tóm tắt: ngày : 10 người 5ngày : …người? Bài giải: Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 10 x = 70 (người) Muốn làm xong cơng việc ngày cần: 70 : = 14( người) Đáp án: 14 người Bài...
 • 26
 • 530
 • 1

giáo án tuần 4 lớp 1

giáo án tuần 4 lớp 1
... Bài 1: - Yêu cầu HS viết số từ đến ngợc lại - Cho HS đọc xuôi, ngợc Bài 2: Điền dấu? 56 46 66 65 24 41 45 21 36 64 36 26 Chốt: Trong số từ đến số lớn nhất? Bài 3: Điền số? 3< 2> 5> 4> 4= 4...
 • 47
 • 271
 • 0

giao an tuan 4 lop 5

giao an tuan 4 lop 5
... sung gv khoang bng vi khoang ngc: 4: tr li cõu hi Nghe hng dn cỏch Khoang ngc cha: tim, phi mc Hng dn hc sinh xỏc nh v trớ ca Khoang bng cha: gan, d dy, quan sỏt v trớ cỏc c cỏc c quan trờn ... nhng c quan no ? ỏp ỏn: cú phn: u, thõn v tay chõn * Phn thõn: cú c honh ngn cỏch khoang bng vi khoang ngc: Khoang ngc cha: tim, phi Khoang bng cha: gan, d dy, rut, tu, thn, búng ỏy v c quan sinh ... thn, búng ỏy v c quan sinh mụ hỡnh sn quan trờn mụ hỡnh Hot ng 2:Tỡm hiu cỏc h c quan c th: + Mc tiờu: Nờu c cỏc c quan ca tng h c quan c th Nghe giỏo viờn 2) Cỏc h c quan: C th cú nhiu h c...
 • 33
 • 123
 • 0

giáo án tuần 4 lớp 4c

giáo án tuần 4 lớp 4c
... b.5 7 24 ; 740 ; 742 c.63 841 ; 64 813 ; 64 831 - Lớp làm nháp hs lên bảng -Viết số sau theo thứ tự từ lớn -bé a.19 84; 1978; 1952; 1 942 b.1 969 ; 9 54 ; 945 ; 890 - HS chữa - Lớp nx - HS nêu Giáo ... đọc tập - HS nêu y/c + Bánh trái loại bánh nào? - Chỉ chung loại bánh + Bánh rán? - Loại bánh làm bột gạo nếp thờng cho nhân, rán chín giòn Từ có nghĩa tổng hợp? - Từ bánh trái - Từ ghép có nghĩa ... yến yến = 50 kg yến kg = 17 kg tạ 60 kg = 46 0 kg 85 kg = 2085 kg - HS làm 18 yến + 26 yến = 44 yến 648 tạ - 75 tạ = 573 tạ 135 tạ ì = 540 tạ 512 : = 64 - Lớp làm nháp 1hs giỏi lên bảng - Chuyến...
 • 20
 • 175
 • 0

Giáo án Tuần 4 lớp 5

Giáo án Tuần 4 lớp 5
... tắt: 30000đ/quyển: 25 150 00đ/quyển: … quyển? Giải: 30000đ gấp 150 00đ số lần là: 30000: 150 00 = (lần) Nếu mua với giá 150 00đ/quyển mua số là: 250 00 × = 50 000 (quyển) Đáp số: 50 000 Bài 2: Hướng ... cầu BT4 (BT5) GD tính cẩn thận, hợp tác nhóm học tập B Đồ dùng: - Từ điển TV, bảng phụ GV: Lê Văn Dũng 15 Kế hoạch dạy học 5C - Bảng nhóm, tập Tiếng Việt C Hoạt động day học: Hoạt động giáo viên ... twong tự Giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 15: (2 – 1) = 15 (m) Chiều dài hình chữ nhật là: 15 × = 30 (m) Chu vi hình cnhữ nhật là: ( 15+ 30) × = 90 (m) Đáp án: 90m Bài 3: u cầu HS tóm tắt giải vào...
 • 19
 • 165
 • 0

giao an tuan 4 lop 2

giao an tuan 4 lop 2
... tra:- làm BC 29 + 35 2. Bài mới: Giáo viên Học sinh *Bài 1: Đặt tính tính - Cho hs làm BC - HS nhắc lại cách tính + 39 25 64 + 55 29 59 + 17 84 76 + 67 29 + 86 38 39 77 *Bài 2: Viết số thích hợp ... vào Bài giải Tóm tắt: Lớp 2A :39 học sinh Cả hai lớp có số học sinh là: 39 + 27 = 66 ( học sinh) 29 42 71 Lớp 2B: 27 học sinh Đáp số: 66 học sinh Cả hai lớp: học sinh? 3.Củng cố , dặn dò:- VN ... cũ 2x8n - em tập đt : vơn thở, tay 2. Phần - Ôn đt : vơn thở tay thở sâu lần *Lần 1: GV làm mẫu-> hs tập theo - Học động tác chân 4- 5 lần *Lần 2: lớp trởng ĐK *Lần 1 +2: GV làm mẫu chậm *Lần + 4: ...
 • 6
 • 676
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ