Giáo án lớp 3 tuan 27

Giáo án lớp 3 tuần 27 thứ 2,3

Giáo án lớp 3 tuần 27 thứ 2,3
... liền sau đơn vò - Học sinh làm miệng a)18 30 1; 18 30 2; 18 30 3; 18 30 4; 18 30 5; 18 30 6; 18 30 7 b) 32 606; 32 607; 32 608; 32 609; 32 610; 32 611; 32 612 Bài 3: (a,b) Số ? Nhận xét quy luật dãy số- ... giỏi.Điền miệng (c) 92 999; 93 000; 93 001; 93 002; 93 0 03; 93 004; 93 005 Bài 3c) : Số ? Dành cho học sinh giỏi Điền miệng c) 56 30 0; 56 31 0; 56 32 0; 56 33 0; 56 34 0; 56 35 0; 56 36 0 Dặn dò: Về xem lại ... - Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh TUẦN 27 Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Môn: Toán Tiết 131 Bài: LUYỆN TẬP I – MỤC TIÊU:   Giúp học sinh: - Biết cách đọc, viết số có năm chữ số Biết thứ...
 • 26
 • 405
 • 1

Giáo án lớp 3 tuần 27 thứ tư, 5,6

Giáo án lớp 3 tuần 27 thứ tư, 5,6
... - Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt TUẦN 27 Thứ bảy ngày 21 tháng năm 2009 THI ĐỌC HIỂU CHÍNH TẢ TẬP LÀM VĂN TOÁN ( Đề trường ) Giáo án lớp 3: Giáo viên ... Kiệt Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt Giáo án lớp 3: Giáo viên : Lê Thò Hạnh Trường tiểu học Lý Thường Kiệt TUẦN 27 Ngày soạn: 27/ / 2008 Ngày dạy: Thứ bảy ... nào? a 2169 + 137 6 b 137 0 x3 c 9860 - 6065 Bài 7: Hình bên có: a góc vuông b góc vuông c góc vuông Bài : Thứ tuần ngày 19 tháng Vậy thứ tuần sau ngày : a 23 tháng b 24 tháng c 25 tháng II – PHẦN...
 • 46
 • 444
 • 0

giáo án lớp 3 tuần 27

giáo án lớp 3 tuần 27
... bảng lớp, lớp viết bảng - Viết theo yêu cầu - HS rút kinh nghiệm _ 16 Năm 2011 - 2012 Nguyễn Thị Phơng Chủ nhiệm lớp 3D 17 Năm 2011 - 2012 Nguyễn Thị Phơng Chủ nhiệm lớp 3D 18 ... ? Củng cố, dặn dò: Đọc số sau: 34 321, 56421, 734 68 _ Chiều thứ hai đ/c Đào dạy Ngày lập : 13 / / 2012 Thứ ba ngày 20 tháng năm 2012 Tiết 1+ 2: Tin GV ... mặt trời vừa chiếu sáng vừa toả nhiệt 14 Năm 2011 - 2012 Nguyễn Thị Phơng Chủ nhiệm lớp 3D - Nêu đợc vai trò mặt trời với sống trái đất Nêu đợc VD việc ngời sử dụng ánh sáng nhiệt mặt trời sống...
 • 18
 • 552
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 27

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 27
... 49 736 A 4 937 6 B 49 736 C 38 999 D 48 989 Bài 2: Đặt tính tính: 6 732 8 72586 82975 532 79 6 732 8 + 258 93 72586 + 19215 + 258 93 +19215 - 54 837 - 26096 82975 - 54 837 532 79 - 26096 Giáo án Lớp Tuần 27 ... cầu tập - Lớp làm vào - em lên bảng chữa bài, lớp nhận xét bổ sung: a/ 18 30 1 ; 18 30 2 ; 18 30 3 ; 18 30 4 ; 1 830 5 b/ 32 606 ; 32 607 ; 32 608 ; 32 609; 32 610 Bài 3: Giáo án Lớp Tuần 27 – Năm ... lớp bổ sung a/ 36 520 ; 36 521; 36 522 ; 36 5 23 ; 36 524 ; 36 525 b/ 481 83 ; 48184 ; 48185 ; 48186 ; 48187 ; 48188 c/ 8 131 7 ; 8 131 8 ; 8 131 9 ; 8 132 0 ; 8 132 1 ; 8 132 2 Buổi chiều HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TOÁN...
 • 26
 • 215
 • 0

GIAO AN LOP 3 TUAN 27 CKTKN

GIAO AN LOP 3 TUAN 27 CKTKN
... + 3HS lên làm, 1số HS nêu mình, lớp nhận xét dãy số a.1 830 1, 1 830 2, 1 830 3, 1 830 4, 1 830 5, 1 830 6, 1 830 7 b .32 606, 32 607, 32 608, 32 609, 32 610, 32 611, 32 612, C*.92999, 9 230 0, 9 230 1, 9 230 2, 9 230 3, ... xét + 3HS lên làm bài, lớp nhận xét Bài3: Số? Số liền trớc Số cho Số liền sau 12 533 12 534 12 535 439 04 439 05 439 06 6 236 9 6 237 0 6 237 1 - GV củng cố số liền trớc , số liền sau 39 998 39 999 * 34 000 ... bảy mơi mốt 97145 271 55 - GV củng cố cách viết đọc số 632 11 8 937 1 + 3HS lên làm, HS khác nêu kết nhận xét Bài3: Số? a 36 520, 36 521, 36 522, 36 5 23, 36 524, 36 525, 36 526 b 481 83, 48184, 48185, 48186,...
 • 33
 • 530
 • 1

giao an lop 3 tuan 27(ckt Thanh)

giao an lop 3 tuan 27(ckt Thanh)
... 1 830 4, 1 830 5, 1 830 6, 1 830 7 b .32 606, 32 607, 32 608, 32 609, 32 610, GV củng cố xếp dãy số 32 611, 32 612, Bài3:Số? C*.92999, 9 230 0, 9 230 1, 9 230 2, 9 230 3, 9 230 4, 9 230 5 3HS lên bảng điền a 18000, 19000, ... thích hợp vào Số liền trớc Số cho Số liền sau vạch: 12 533 12 534 12 535 439 04 439 05 439 06 6 236 9 6 237 0 6 237 1 - GV nhận xét 39 998 39 999 34 000 Bài3: Số? * 99998 99999 * 100000 -1HS lên bảng làm Bài giải ... mơi lăm 632 11 Sáu mơi ba nghìn hai trăm mời 8 937 1 Tám mơi chín nghìn ba trăm bảy mơi mốt + 3HS lên làm, HS khác nêu kết nhận xét a 36 520, 36 521, 36 522, 36 5 23, 36 524, 36 525, 36 526 b 481 83, 48184,...
 • 17
 • 150
 • 0

Giáo án lớp 3 Tuần 27. CKTKN

Giáo án lớp 3 Tuần 27. CKTKN
... 18 .30 1 ; 18 .30 2 ; 18 .30 3 ; 18 .30 4 ; 18 .30 5 ; 18 .30 6 ;… b) 32 .606 ; 32 .607 ; 32 .608 ; 32 .609 ; 32 .610 ; 32 .611 ;… c) 92.999 ; 93. 000 ; 93. 001 ; 93. 002 ; 93. 0 03 ; 93. 004 ;… * Hoạt động 3: Làm 3, ... sau ta làm nào? - Gv yêu cầu lớp làm vào Ba Hs lên bảng làm - Gv nhận xét, chốt lại: SLT SĐC SLS 12 533 12 534 12 535 439 04 43 905 43 906 62 36 9 62 37 0 62 37 1 39 998 39 999 40 000 99 998 99 999 ... 20.000 ; 21.000 ; 22.000 ; 23. 000 ; 24.000 … b)47.000 ; 47.100 ; 47.200 ; 47 .30 0 ; 47.400 ; 47.500 ; 47.600 … c) 56 .30 0 ; 56 .31 0 ; 56 .32 0 ; 56 .33 0 ; 56 .34 0 ; 56 .35 0 ; 56 .36 0 … • Bài 4: - Gv mời Hs...
 • 39
 • 629
 • 0

Giáo án lớp 3-tuần 27 theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.

Giáo án lớp 3-tuần 27 theo chuẩn, ngắn, dễ sửa.
... 1000 1000 - Giáo viên cho lớp nhận xét Bài : Viết ( theo mẫu): GV gọi HS đọc yêu cầu Giáo viên hướng dẫn cho học sinh nêu mẫu Giáo viên cho học sinh tự làm GV cho học sinh sửa HÀNG Giáo viên Đơn ... mặt đó, em ? - Giáo viên cho học sinh đọc nội dung tình - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh thực trò chơi đóng vai theo tình huống, đó, nhóm đóng vai theo tình 1, nhóm lại đóng vai theo tình - Gọi ... sinh đọc - Giáo viên đọc thơ Em thương - Giáo viên cho học sinh đọc lại thơ - Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu câu a) - Học sinh theo dõi, lắng nghe - Cá nhân - Tìm từ đặc điểm hoạt - Giáo viên...
 • 24
 • 378
 • 0

Giao an lop 3 -Tuan 27

Giao an lop 3 -Tuan 27
... 22000, 230 00, 24000 b 47000, 47100, 47200, 4 730 0, 47400, 47500, 47600 c 5 630 0, 5 631 0, 5 632 0, 5 633 0, 5 634 0, 5 635 0, 5 636 0 - Gọi số em đọc lần lợt số Bài 4: Luyện xếp hình - Cho hs lấy hình gồm ... lên bảng cặp số yêu cầu hs đọc nhận xét đọc cặp số có giống khác 532 7 4 532 7; 8 735 28 735 ; 6581 96581 Một số hs đọc to trớc lớp số H 3: Thực hành Bài 1: hs đọc yêu cầu tập, gv yêu cầu hs nêu cách ... hoạt động: HĐ1: Quan sát tranh thảo luận - Chia lớp theo nhóm Thời gian quan sát phút Yêu cầu mõi thành viên nhóm phải nêu trả lời đợc câu hỏi sau: nói tên phận bên chim có tranh? Bạn có biết...
 • 14
 • 266
 • 0

Giao an lop 3-Tuan 27- da sua, in

Giao an lop 3-Tuan 27- da sua, in
... quan sát trao đổi kể chuyện theo tranh có sử dụng tranh kể theo nội dung tranh phép nhân hóa - Gọi học sinh nối tiếp thi kể theo tranh - - em nối tiếp kể theo tranh - Gọi hai em kể lại tồn câu chuyện ... theo tranh, -1 học sinh đọc u cầu tập dùng phép nhân hóa để lời kể thêm sinh động - Gọi hs nêu u cầu đề bài, lớp theo dõi - cặp hai em ngồi quay mặt vào - u cầu học sinh trao đổi theo cặp quan sát ... học sinh biết: - Chỉ nói phận thể chim quan sát - Giải thích khơng săn bắt, phá tổ chim - GDHS biết bảo vệ lồi vật B/ Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh sách trang 102, 103 Sưu tầm ảnh loại chim mang...
 • 41
 • 206
 • 0

Giao an lop 3 tuan 27(CKT) Thinh

Giao an lop 3 tuan 27(CKT) Thinh
... HS lµm trªn b¶ng a)1 830 1; 1 830 2; 1 830 3; 1 830 4; 1 830 5; 1 830 7 b )32 606; 32 607; 32 608; 32 609; 32 610; 32 611; 32 612 c) ( HS K- G) 92999; 930 00; 930 01; 930 02; 930 03; 93oo4; 930 05 - Làm tập - Làm tập - ... a) 18000; 19000; 20000;21000; 22000; 230 00; 24000 b) 47000; 47100; 47200; 4 730 0; 47400; 47500; 47600 c)(HS K- G) 5 630 0; 5 631 0; 5 632 0; 5 633 0; 5 634 0; 5 635 0; 5 636 0 - Thu chấm, nhËn xÐt, ch÷a bµi *Bµi ... tríc, sè liỊn sau - Líp lµm phiÕu HT Sè liỊn tríc Sè ®· Sè liỊn sau cho 12 533 12 535 12 534 439 04 439 05 439 06 6 236 9 6 237 1 6 237 0 - Đọc - Làm Bài giải: 49 - Nhắc lại câu trả lời Có : 7000 chỗ ngồi Đã...
 • 20
 • 210
 • 0

Giao an lop 3 tuan 27(CKTKN)

Giao an lop 3 tuan 27(CKTKN)
... sinh quan sát + Có chục nghìn? (4) + Có nghìn ? (2) + Có trăm ? (3) + Có chục ? (1) + Có đơn vị ? (6) Vài em đọc số 4 231 6 - Luyện đọc số: 5 237 45 237 , 8 735 28 735 , 6851 96 851, 32 741, 83 2 53, 65 ... 238 "Mười sáu nghìn/ hai trăm/ ba mươi/ tám" 16 238 - Học sinh tự làm - GV nhận xét Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - Học sinh tìm quy luật dãy số điền tiếp - GV nhận xét Bài 4: - Cho học sinh quan ... kiểm tra tập nhà h/s - Nhận xét B Bài mới: Ôn tập số phạm vi 1000 - Viết bảng 231 6 + Đọc số - số 231 6 có chữ số + Số 231 6 gồm nghìn, trăm, chục, đơn vị? - Tương tự với 1000 Viết, đọc số có chữ số...
 • 16
 • 297
 • 0

giao an lop 3 tuan 27(chuan ktkn)

giao an lop 3 tuan 27(chuan ktkn)
... bảng a.1 830 1,1 830 2,1 830 3,1 830 4,1 830 5,1 830 6, 1 830 7 b 32 606 ,32 607 ,32 607 ,32 609 ,32 6010 - Học sinh nhận xét - Học sinh làm vào vở, học sinh lên bảng làm a.18000,19000,20000,21000,22000, 230 00 b.47000,47100,47200,4 730 0,47400,47500 ... nhận xét số liền sau ớc số 99.999 số nào? 12 533 12 534 12 535 - Số 100.000là số nhỏ có chữ số 439 04 439 05 439 06 Chữa bài, ghi điểm 6 236 9 6 237 0 6 237 1 39 998 39 999 40000 99998 99999 100000 Bài 4: - Yêu ... Gọi học sinh lên bảng chữa Điền số - học sinh lên bảng làm a/ 33 546, 33 547, 33 548, 33 549, 33 550 thích hợp vào ô trống b/ 59642, 596 43, 59644, 59645, 59646 - Học sinh nhận xét - Chữa bài, ghi điểm...
 • 23
 • 320
 • 0

Giáo án Lớp 3-Tuần 27-CKT

Giáo án Lớp 3-Tuần 27-CKT
... lên báo cáo kết trước lớp - Mời đại diện cặp lên trình bày - Cả lớp nhận xét bổ sung trước lớp - Giáo viên kết luận theo sách giáo viên Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Giáo án lớp 3 Hồ Thị Huế Trường ... hợp - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài 4: - Gọi em nêu u cầu tập - Gọi em nêu lại cách nhẩm số Giáo án lớp 21 - Lớp theo dõi giới thiệu - Cả lớp tự làm - Lần lượt em lên bảng chữa bài, lớp bổ ... phiếu - Lớp lắng nghe theo dõi bạn đọc 3) Bài tập 2: - Mời em nêu u cầu tập - Một em nêu u cầu tập, lớp đọc - u cầu lớp theo dõi đọc thầm thầm - u cầu lớp thực làm vào - Cả lớp tự làm vào - Dán tờ...
 • 32
 • 138
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 27

GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 27
... bảng làm bài, lớp nhận xét + Số đứng liền trước số 18 032 số 18 031 ; Số 18 032 số đứng liền trước thêm đơn vò + Là số 18 033 + Học sinh viết tiếp số: 18 034 ; 18 035 ; 18 036 ; 18 037 đọc dãy số ... cho 12 533 12 534 43 904 43 905 62 36 9 62 37 0 + Học sinh làm vào Số liền sau 12 535 43 906 62 37 1 + Số 40 000 + Tất có vạch + Số 100 000 + Hơn 10 000 + HS lên bảng làm bài, lớp làm vào + Chữa ... sinh đọc: 235 7 & 32 357; 8759 & 38 759; 38 76 & 638 76 *: Luyện tập – Thực hành Bài tập + Yêu cầu học sinh quan sát bảng số thứ nhất, đọc viết số biểu diễn + Học sinh tự làm phần b + Số 2 431 2 có chục...
 • 29
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM