Giáo án lớp 1 tuan 34

GIAO AN LOP 1 - TUAN 34

GIAO AN LOP 1 - TUAN 34
... Bài 3: Tính : 76 - 36 -1 0 = 94 + - = 44 + 25 - 19 = 45 - 14 +10 = 44 + 5 2- 34 = 36 - 25 + 19 = 56 + 32 - 74 = 97 - 75 + 34 = 78 - 65 + 54 = - HS đọc đề bài, nêu yêu cầu, sau làm - GV gọi HS chữa ... Giới thiệu (2) - Nêu yêu cầu học- ghi đầu - HS đọc đầu Hoạt động 3: Làm viêc với tranh ảnh - hoạt động theo tổ su tầm đợc (16 ) - Tiếp tục yêu cầu nhóm xếp - xếp tranh theo tổ tranh ảnh thời tiết ... động 2: Giới thiệu (2) - Nêu yêu cầu học- ghi đầu - HS đọc đầu Hoạt động 3: Làm viêc với tranh ảnh - hoạt động theo tổ su tầm đợc (16 ) - Yêu cầu nhóm xếp tranh - xếp tranh theo tổ ảnh thời tiết...
 • 8
 • 474
 • 5

Giáo án lớp 1 tuần 34

Giáo án lớp 1 tuần 34
... (nghỉ sau dòng thứ 2, 7, 10 , 13 , giáo viên Luyện nghỉ sau dòng thơ thứ 2, 7, 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 30) 30 + Luyện đọc đoạn thơ: + Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng ... nói cho dán, vào nói cho nghe nghe loại mà em biết + Trang 10 Giáo án lớp - Tuần 34 Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh mang sản phẩm nhóm lên bảng, đại diện nhóm lên nói tên cho lớp nghe Giáo viên ... Thực nhà đoán diễn biến câu chuyện Môn : Hát KIỂM TRA CUỐI NĂM Trang 18 Giáo án lớp - Tuần 34 (Đề kiểm tra nhà trường phân công giáo viên coi thi) _ Trang 19 ...
 • 19
 • 713
 • 14

Giáo án lớp 1 Tuần 34-35

Giáo án lớp 1 Tuần 34-35
... trống 11 21 31 41 51 61 71 81 91 12 22 32 42 52 62 72 82 92 13 23 33 43 53 63 73 83 93 14 24 34 44 54 64 74 84 94 15 25 35 45 55 65 75 85 95 16 26 36 46 56 66 76 86 96 17 27 37 47 57 67 77 87 97 18 ... tập cho HS yếu * Kết hợp giáo dục, tun truyền cho HS: - Tun truyền GD hS chủ điểm: 19 /5 DUYỆT TT TUẦN 35: TỪ NGÀY 10 ĐẾN 14 / 05 / 2 010 Thứ hai ngày 10 tháng 05 năm 2 010 Tập đọc : Anh hùng biển ... 3+4= 8–2= 19 + = 2+8= 3+6= 17 – = 10 – = 14 + = 18 – = 12 + = - Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 35……42 90 … 10 0 38 ……30 + 87……85 69… 60 46……40 + 63….36 50……50 95……90 + - Bài 4: Bài toán Một...
 • 39
 • 1,569
 • 3

Gián án giao an lop 1 tuan 34

Gián án giao an lop 1 tuan 34
... (nghỉ sau dòng thứ 2, 7, 10 , 13 , giáo viên Luyện nghỉ sau dòng thơ thứ 2, 7, 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 30) 30 + Luyện đọc đoạn thơ: + Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng ... dán trang trí Dán thân nhà trước, dán mái nhà sau Dán cửa vào cửa sổ Dán hàng rào hai bên nhà cho thêm đẹp Trên cao dán ông Mặt trời, mây, chim, … Xa xa dán hình tam giác làm dãy núi cho tranh ... nhà Môn : Thủ công BÀI: CẮT DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ (Tiết 2) Trang Giáo án lớp - Tuần 34 I.Mục tiêu: -Học sinh vận dụng kiến thức vào “Cắt dán trang trí nhà” -Cắt dán nhà theo ý thích II.Đồ dùng...
 • 19
 • 344
 • 1

Gián án giao an lop 1 tuan 34

Gián án giao an lop 1 tuan 34
... (nghỉ sau dòng thứ 2, 7, 10 , 13 , giáo viên Luyện nghỉ sau dòng thơ thứ 2, 7, 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 30) 30 + Luyện đọc đoạn thơ: + Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng ... dán trang trí Dán thân nhà trước, dán mái nhà sau Dán cửa vào cửa sổ Dán hàng rào hai bên nhà cho thêm đẹp Trên cao dán ông Mặt trời, mây, chim, … Xa xa dán hình tam giác làm dãy núi cho tranh ... nhà Môn : Thủ công BÀI: CẮT DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ (Tiết 2) Trang Giáo án lớp - Tuần 34 I.Mục tiêu: -Học sinh vận dụng kiến thức vào “Cắt dán trang trí nhà” -Cắt dán nhà theo ý thích II.Đồ dùng...
 • 19
 • 445
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 34

Bài soạn giao an lop 1 tuan 34
... (nghỉ sau dòng thứ 2, 7, 10 , 13 , giáo viên Luyện nghỉ sau dòng thơ thứ 2, 7, 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 30) 30 + Luyện đọc đoạn thơ: + Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng ... vào tranh nói cho người nghe, nêu câu đố, giải câu đố, …) Lắng nghe Học sinh sân Quan sát nói cho nghe câu hỏi giáo viên đăït Đại diện nhóm nêu kết quan sát Xếp tranh theo chủ đề học Trang 11 Giáo ... công BÀI: CẮT DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ (Tiết 2) Trang Giáo án lớp - Tuần 34 I.Mục tiêu: -Học sinh vận dụng kiến thức vào “Cắt dán trang trí nhà” -Cắt dán nhà theo ý thích II.Đồ dùng dạy học: -Bài...
 • 19
 • 540
 • 2

Bài soạn giao an lop 1 tuan 34

Bài soạn giao an lop 1 tuan 34
... (nghỉ sau dòng thứ 2, 7, 10 , 13 , giáo viên Luyện nghỉ sau dòng thơ thứ 2, 7, 10 , 13 , 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 15 , 17 , 19 , 22, 25, 28, 30) 30 + Luyện đọc đoạn thơ: + Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng ... vào tranh nói cho người nghe, nêu câu đố, giải câu đố, …) Lắng nghe Học sinh sân Quan sát nói cho nghe câu hỏi giáo viên đăït Đại diện nhóm nêu kết quan sát Xếp tranh theo chủ đề học Trang 11 Giáo ... công BÀI: CẮT DÁN VÀ TRANG TRÍ NGÔI NHÀ (Tiết 2) Trang Giáo án lớp - Tuần 34 I.Mục tiêu: -Học sinh vận dụng kiến thức vào “Cắt dán trang trí nhà” -Cắt dán nhà theo ý thích II.Đồ dùng dạy học: -Bài...
 • 19
 • 437
 • 1

giao an lop 1 tuan 34

giao an lop 1 tuan 34
... kể đoạn câu chuyện theo tranh: Tranh 1: Giáo viên u cầu học sinh xem tranh SGK đọc câu hỏi tranh trả lời câu hỏi Tranh vẽ cảnh gì? Câu hỏi tranh gì? Học sinh quan sát tranh minh hoạ theo truyện ... có 12 toa, … - Học sinh làm Bài giải Số toa lại là: 12 1 = 11 (toa) Đáp số: 11 toa - Học sinh chuyền tay nối phép tính với kết Tổ nối xong trước thắng Nhận xét Thø t ngµy …… th¸ng …… n¨m 2 010 ... cm = 70 cm 15 cm + cm = 19 cm 15 cm + 24 cm = 39 cm Đúng ghi Đ, sai ghi S 35 44 + 12 + 31 47 65 Học sinh đọc: đoạn thẳng … Học sinh lên bảng giải Bài giải Cả hai đoạn dài là: 15 + 14 = 29 (cm)...
 • 20
 • 266
 • 2

Giao an lop 1 tuan 34(CKT)

Giao an lop 1 tuan 34(CKT)
... cm + 40 cm = 70 cm 15 cm + cm = 19 cm 15 cm + 24 cm = 39 cm - ỳng ghi , sai ghi S 35 44 + 12 + 31 47 65 - Hc sinh c: on thng - Hc sinh lờn bng gii Bi gii C hai on di l: 15 + 14 = 29 (cm) ỏp s: ... b, ca anh cn c k vi s ngc nhiờn, sau ú l s thớch thỳ trc thay i ca Pao-lớch Hng dn hc sinh k tng on cõu chuyn theo tranh: Tranh 1: Giỏo viờn yờu cu hc sinh xem tranh SGK c cõu hi di tranh v ... túm tt: on 1: 15 cm on 2: 14 cm C hai on : cm? Cng c: Thi tớnh nhanh nhanh: - Chia lp thnh i: i nờu phộp tớnh, i nờu ỏp s v ngc li Dn dũ: - V nh lm cỏc bi sai a) Chun b: Phộp tr phm vi 10 0 (tr...
 • 16
 • 337
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 34 CKTKN ĐẸP ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 34 CKTKN ĐẸP ĐẦY ĐỦ
... tính trừ trước so sánh - Học sinh làm Bài 4: Đọc đề - Đồn tàu có 12 toa, … Giáo án tổng hợp lớp 12 người soạn: Phạm Quang Hưng Trường Tiểu học xã Tân Ân - Tóm tắt giải Tóm tắt Có: 12 toa Bỏ: toa ... giấy có phép tính kết - Nhận xét Dặn dò: Chuẩn bị: Các ngày tuần lễ - Học sinh làm Bài giải Số toa lại là: 12 1 = 11 (toa) Đáp số: 11 toa - Học sinh chuyền tay nối phép tính với kết Tổ nối xong ... động 1: Hướng dẫn làm Phương pháp: luyện tập, động não Bài 1: Nêu u cầu 15 + 33 30 + 50 60 + 35 + + 41 46 + 32 Bài 2: Tính nhẩm: Con tính nhẩm theo cách thuận tiện với Giáo án tổng hợp lớp -...
 • 23
 • 818
 • 6

GIAO AN LOP 1- TUAN 34( CKTKN)

GIAO AN LOP 1- TUAN 34( CKTKN)
... sinh quan sát tranh minh hoạ theo Tranh 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xem truyện kể tranh SGK đọc câu hỏi tranh trả lời câu hỏi Tranh vẽ cảnh gì? Câu hỏi tranh gì? Pao-lích buồn bực Câu hỏi tranh: ... Muốn làm anh phải có tình cảm với em o Phải yêu thương em bé bé? Thực hành luyện nói: Đề tài: Kể anh (chị em) em Học sinh quan sát tranh thực theo Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh hướng ... lời câu hỏi: Làm anh phải làm gì? + em bé khóc ? o Anh phải dỗ dành + em bé ngã ? o Anmh phải nâng dịu dàng + mẹ cho quà bánh ? o Anh chia quà cho em phần + có đồ chơi đẹp ? o Anh phải nhường...
 • 20
 • 424
 • 1

Giáo án lớp 1 tuần 34 cktkn 2 buổi Đào

Giáo án lớp 1 tuần 34 cktkn 2 buổi Đào
... sinh giỏi giáo viên cho 21 22 23 24 25 26 27 29 30 em nhận xét từ cột thứ tính từ xuống dưới, số số liền 31 32 33 34 35 36 37 39 40 trước cộng với 10 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 ... sinh 2. Bài : 1 Giới thiệu trực tiếp, ghi đề Nhắc lại 29 ’ Hướng dẫn học sinh luyện tập Bài 1: Học sinh nêu u cầu 10 Giáo viên tổ chức cho em làm VBT 11 12 13 14 15 16 17 19 20 chữa bảng lớp Đối ... 44, 43, …, 37 c) 20 , 30, 40, …, 10 0 22 + 36 = 58, 96 – 32 = 64, 62 – 30 = 32 89 – 47 = 42, 44 + 44 = 88, 45 – = 40 32 + – = 33, 56 – 20 – = 32, 23 + 14 15 = 22 Bài 5: Học sinh nêu u cầu bài: Tóm...
 • 22
 • 527
 • 1

giáo án lóp 1-Tuần 34(CKTKN)

giáo án lóp 1-Tuần 34(CKTKN)
... Bước 3: Giáo viên nhận xét chơi Giáo viên nêu câu hỏi: Nhìn tranh em thấy thời tiết có thay đổi nào? Giáo viên kết luận: Thời tiết ln ln thay đổi năm, mmọt tháng, tuần chí ngày, buổi sáng nắng, ... 2, -Học sinh cần có VBT III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên 1.KTBC : Chấm học sinh giáo viên cho nhà chép lại lần trước Giáo viên đọc cho học sinh viết hai dòng thơ sau: Trường em be ... 2a -Học sinh cần có VBT III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên 1.KTBC : Chấm học sinh giáo viên cho nhà chép lại lần trước Giáo viên đọc cho học sinh lớp viết từ ngữ sau: mừng qnh, nhễ...
 • 20
 • 336
 • 0

Giao an lop 1 tuan 34 CKTKN

Giao an lop 1 tuan 34 CKTKN
... tớnh nhm v nờu kt qu + = 6, 10 = 4, + = = 3, 19 + = 19 , + = 10 + = 9, 17 = 11 , 10 = Hc sinh thc hin trờn bng t Cỏc hc sinh khỏc c v ng viờn cỏc bn 35 < 42, 90 < 10 0, 38 = 30 + 87 > 85, 69 ... tranh SGK c cõu hi di tranh v tr li cỏc cõu hi Tranh v cnh gỡ? Cõu hi di tranh l gỡ? Y/ cu mi t c i din thi k on Hc sinh quan sỏt tranh minh ho theo truyn k Pao-lớch ang bun bc Cõu hi di tranh: ... bi toỏn cú li - HS lm bi 1, 2(ct 1, 2), (ct 1, 2), 4, II CC HOT NG DY - HC: Hot ng GV Hot ng HS Gii: S mỏy bay c hai bn gp c l: 12 + 14 = 26 (mỏy bay) ỏp s : 26 mỏy bay 1. KTBC: Gi hc sinh cha bi...
 • 18
 • 346
 • 0

Giao an lop 1 ( Tuan 34)

Giao an lop 1 ( Tuan 34)
... 40+50=90 70 +10 =80 90 -10 =80 90-40=50 50+30=80 70-50=20 90-50=40 b, 62+3=65 85 -1= 84 84 +1= 85 41+ 1=42 68-2=66 85 -1= 84 28+0=28 29-3=26 85-84 =1 Nhận xét ghi điểm Bài tập Tính 15 +2 +1= 18 68 -1- 1=66 34 +1+ 1=36 ... xét cho điểm B.Bài 1. Gthiệu (2 ) Ghi đầu lên bảng 2.GV kể (1 0 ) -GV kể lần 3.HD kể -GV kể lần Kết hợp tranh minh hoạ đoạn truyện theo -Nêu y/c tranh đọc câu hỏi dới tranh tranh (1 5 ) trả lời câu hỏi ... dạy học -Kẻ sặn BT 1, thớc đo đoạn thẳng 15 2 III.Các HĐ dạy học ND - TG HĐ GV A.Ktra cũ (5 ) Tính: 78 + 21 = 52 + 12 = Nhận xét cho điểm B.Bài 1. Gthiệu (2 ) Ghi đầu 2.Luyện tập (3 0) HD hs làm BT...
 • 25
 • 342
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ