Giáo án TUAN 12 LOP 5

giao an tuan 12 lop 5

giao an tuan 12 lop 5
... báo, tranh ảnh lễ hội Đền Hùng Bình Đa GIÁO ÁN 5 NGUYỄN THỊ THANH TÂM TOÁN: ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN I/ Mục tiêu: - Giúp HS củng cố quan hệ số đơn vò đo thời gian, cách viết số đo thời gian dạng ... c ) 69,78 + 35, 97 + 30,22 = ( 69,78 + 30, 22) + 35, 97 = 100 + 35, 97 = 1 35, 97 d ) 83, 45 - 30,98 - 42,47 = 83, 45 - ( 30,98 + 42,47)= 83, 45 - 73 , 45 = 10 HĐ3: Bài tập - HS đọc đề Cả lớp đọc thầm ... để tiết sau ơn tập GIÁO ÁN 5 NGUYỄN THỊ THANH TÂM MĨ THUẬT: Vẽ trang trí : TRANG TRÍ ĐẦU BÁO TƯỜNG I/ Mục tiêu: - HS hiểu ý nghóa báo tường - HS biết cách trang trí trang trí đầu báo cuả lớp -...
 • 96
 • 343
 • 0

Giáo án tuần 12 lớp 5 tuổi

Giáo án tuần 12 lớp 5 tuổi
... Keo dán, kéo, giấy màu… * Góc âm nhạc: Dụng cụ âm nhạc, hát * Góc sách: Tranh nghề nghiệp III, Tổ chức hoạt động ( Trang bên) Giáo viên Đỗ Thị Lan Tuần 12 Lớp mẫu giáo Thôn Lâu Động Giáo án năm ... khoẻ, học tập trẻ Giáo viên Đỗ Thị Lan Truyện : “Ba lợn con” Tuần 12 gian: “Dệt vải” Lớp mẫu giáo Thôn Lâu Động Giáo án năm học 2010 – 2011 Chủ đề: Nghề nghệp Thứ ngày 22 tháng 11 năm 2010 I, ... dùng nghề - Cô cho đội chơi Giáo viên Đỗ Thị Lan Tuần 12 Lớp mẫu giáo Thôn Lâu Động Giáo án năm học 2010 – 2011 Chủ đề: Nghề nghệp - Cô kiểm tra kết * Phần 2: So sánh, thêm, bớt nhóm đồ vật có...
 • 17
 • 872
 • 1

Giáo án tuần 12 lớp 5

Giáo án tuần 12 lớp 5
... tính tính: a, 3,8 ì 8 ,5 5,76 ì 7,8 0, 156 ì9,7 b, 56 ,9 ì 70 79 ,5 ì 50 0 42, 25 ì 400 Bài 2: Tính nhẩm: a, 12, 6 ì0,1 12, 6 ì0,01 12, 6 ì 0,001 b, 2, 05 ì 0,1 47, 15 ì 0,01 50 3 ,5 ì0,001 Bài 3: Có ô tô ... 20,08 ì 400 b, 74,64 : 155 ,9 : 45 173,44 : 32 Bài 2:Tìm x: x ì 2,1 = 9,03 x : 9,4 = 23 ,5 3, 45 ì x = 9,66 2,21 : x =0, 85 Bài 3: Mua 5m dây điện phải trả 14000 đồng Hỏi mua 7 ,5 m dây điện loại phải ... 96,28 b, 68,32 - 25, 09 93,813 - 46,47 288 93,36 Bài 2: Tính a,8,32 + 14,6 + 5, 24 324,8 + 66,7 + 208,4 b, 15, 27- 4,18 2,09 60 26, 75 13, 25 Bài 3: Tính cách thuận tiện: a,38, 25 18, 25 + 21,64 11,64...
 • 62
 • 270
 • 0

giáo án tuần 12 lớp 5

giáo án tuần 12 lớp 5
... xét,chữa Đáp án a)1,48 x10 = 14,8; 5 ,12 x100 = 51 2; 2 ,57 1x1000 = 257 1 15, 5 x 10 = 155 ; 0,9 x 100 =90; 0,1 x 1000 = 100 Bài 2: Tổ chức cho HS làm ý a,b vào bảng HS làm bảng lớp. Nhận xét chữa Đáp án: a) ... giải: 57 9,8 x 0,1 = 57 ,98 38,7 x 0,1 = 3,87 8 05, 13 x 0,01 =8, 051 3 67,19 x 0,01 =0,6719 362 ,5 x 0,001 = 0,36 25 20, 25 x 0,001 =0,020 25 6,7 x 0,1 = 0,67 3 ,5 x 0,01 = 0,0 35 5,6 x 0,001 = 0,0 056 Hoạt ... quả • Đáp án đúng: 10,4dm = 104cm ; 12, 6m = 126 0cm ; 0, 856 m =865cm ; 5, 75dm = 57 ,5cm 2.4.Củng cố dăn dò • Hệ thống • Yêu cầu HS nhà làm sgk • Nhận xét tiết học HS làm vở.Chữa bảng lớp -Nhắc lại...
 • 24
 • 236
 • 0

giáo án tuần 12 lớp 5

giáo án tuần 12 lớp 5
... giải: 57 9,8 x 0,1 = 57 ,98 38,7 x 0,1 = 3,87 8 05, 13 x 0,01 =8, 051 3 67,19 x 0,01 =0,6719 362 ,5 x 0,001 = 0,36 25 20, 25 x 0,001 =0,020 25 6,7 x 0,1 = 0,67 3 ,5 x 0,01 = 0,0 35 5,6 x 0,001 = 0,0 056 Hoạt ... làm sgk.Chữa a).Gọi HS làm bảng phụ.Nhận xét,chữa bảng phụ Đáp án a)1,48 x10 = 14,8; 5 ,12 x100 = 51 2; 2 ,57 1x1000 = 257 1 15, 5 x 10 = 155 ; 0,9 x 100 =90; 0,1 x 1000 = 100 -HS làm bảng con.Giải Bài ... kết • Đáp án đúng: 10,4dm = 104cm ; 12, 6m = 126 0cm ; 0, 856 m =865cm ; 5, 75dm = 57 ,5cm 2.4.Củng cố dăn dò • Hệ thống • Yêu cầu HS nhà làm sgk • Nhận xét tiết học HS làm vở.Chữa bảng lớp -Nhắc...
 • 23
 • 198
 • 0

giáo án tuần 12 lớp 5

giáo án tuần 12 lớp 5
... cho điểm - Lớp nhận xét 10km2 ; 1,25km2 ; 0 ,1 25 km2 ; Bài 0,032km2 - Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? - Em hiểu tỉ lệ đồ : 000 000 - HS đọc toán, lớp đọc thầm - HS tóm tắt ntn? - Gv yêu cầu lớp làm ... trái chữ số 53 1, 75 x 0,01 = 5, 31 75 Chuyển dấu phẩy sang trái chữ số - HS nêu, nhận xét - HS đọc SGK( 60) - HS làm - HS nêu miệng, nhận xét Ngời soạn : Nguyễn Thị Hồng Vân Trang Giáo án PTCS Điền ... lên bảng thực - Lớp làm nháp - số HS nêu, lớp theo dõi, nhận xét - HS lên bảng, lớp làm - HS nhận xét làm, cách đặt tính bạn a 38,70 b 108,8 75 c 1 ,128 d 35, 2170 - HS đổi chéo vở, chữa - Nêu cách...
 • 17
 • 275
 • 0

giáo án Tuần 12 Lớp 5

giáo án Tuần 12 Lớp 5
... Nhận xét, chữa Đáp án a)1,48 x 10 = 14,8; 5 ,12 x100 = 51 2; 2 ,57 1 x 1000 = 257 1 15, 5 × 10 = 155 ; 0,9 × 100 =90; 0,1 × 1000 = 100 GV: Lê Văn Dũng Hoạt động học sinh - 1HS lên bảng làm Lớp nhận xét, bổ ... *9,6 × 0,4 × 2 ,5 = 9, 65 × (0,4 × 2 ,5) =9, 65 × = 9, 65 *0, 25 × 40 × 9,84 =(0, 25 × 40) × 9,84 =1 × 9,84=9,84 *7,38 × 1, 25 × 80=7,28 × (1, 25 × 80)=7,38 × 100=738 *34,3 × × 0,4 =34,4 × (5 × 0,4) =34,4 ... 0,001Qua ví dụ sgk: +HDHS đặt tính, so sánh thừa số 142 ,57 với kết 14, 257 nhận xét cách nhân số thập phân với 0,1 +Tương tự tính so sánh thừa số 53 1, 75 với kết 5, 31 75, nhận xét cách nhân số thập phân...
 • 17
 • 168
 • 0

Giao an Tuan 8 - Lop 5

Giao an Tuan 8 - Lop 5
... nguyên khác - Gv nêu ví dụ 2: - Yêu cầu hs so sánh: 35, 7 m 35, 698m - Yêu cầu hs nhận xét phần nguyên số TP - Phần thập phân 35, 7 - Phần thập phân 35, 6 98 m = dm = 700 mm 10 6 98 100 m = 6 98 mm Ta ... II- đồ dùng dạy học - Thông tin hình trang 34 SGK - Có thể su tầm tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động thông tin HIV/ AIDS - Các phiếu hỏi - đáp có nội dung nh trang 34 SGK (đủ cho ngời bộ) III- ... nhóm cử bạn vào ban giảm khảo Nhóm làm , nhanh trình bày đẹp thắng Dới đáp án: 1-cl; 2-b; 3-d; 4-e; 5- a Hoạt động 2: Su tầm thông tin tranh ảnh triển lãm * Mục tiêu: Giúp HS : - Nêu đợc cách phòng...
 • 24
 • 783
 • 2

Giao an Tuan 9 - Lop 5

Giao an Tuan 9 - Lop 5
... thúc : 4-6 phút - HS đứng chỗ vỗ tay hát bài: 1-2 phút - GV HS hệ thống lại vừa học: 1-2 phút - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà: phút Thể dục : 18 trò chơi nhanh khéo I mục tiêu: - Học sinh ... Cà Mau II - đồ dùng dạy học -Tranh minh hoạ đọc SGK - Bản đồ Việt Nam iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) - kiểm tra cũ HS đọc chuyện Cái quý nhất?, trả lời câu hỏi nội dung -Giới thiệu ... lời kể bạn II - đồ dùng dạy học - Tranh, ảnh số cảnh đẹp địa phơng - Bảng lớp viết đề iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) -kiểm tra cũ HS kể lại câu chuyện kể tiết KC tuần -Giới thiệu GV...
 • 14
 • 960
 • 2

Giáo án tuần 1 lớp 5

Giáo án tuần 1 lớp 5
... ; 15 ; 14 ; 65 kết 4 :5 12 kết 12 :10 10 - Mọi số tự nhiên viết thành phân số có - mẫu số 15 14 mẫu số gì? ; - (ghi bảng) ; - Yêu cầu hs viết thành phân số với số 1 1 - Từng hs viết phân số: 17 ... HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Tổng kết hoạt động tuần - Đề phương hướng hoạt động tuần II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy 1 Ổn đònh lớp 25 Nội dung * Nhận xét tuần TUẦN Hoạt động học - Hát - Lớp ... 1) giáo chúc mừng bạn học sinh lên lớp - 2) Bạn học sinh lớp chăm học tập bố khen - Em nghó xem tranh trên? - Em cảm thấy vui tự hào - HS lớp có khác so với học sinh - Lớp lớp lớn trường lớp...
 • 37
 • 622
 • 0

giáo an tuần 19 lớp 5

giáo an tuần 19 lớp 5
... ruộng là: 80 - = 75 (m) Diện tích ruộng là: (120 + 80) x 75 : = 750 0 (m2) Số ki- lô-gam thóc thu hoạch đợc là: 64 ,5 x ( 750 0 : 100) = 4837 ,5 (kg) Đáp số: 4837 ,5 kg thóc + Bài 3:HS quan sát hình vẽ ... - Giáo viên phân đoạn - Giáo viên đọc mẫu * Tìm hiểu - Anh Lê anh Thành có điểm khác nhau? - Quyết tâm anh Thành đợc thể qua chi tiết nào? * Đọc diễn cảm - Hớng dẫn học sinh đọc phân vai - Giáo ... 19 I/ Mục tiêu - Đánh giá hoạt động lớp tuần qua - Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới - Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội dung buổi sinh hoạt -...
 • 21
 • 447
 • 2

giáo án tuần 20 lớp 5

giáo án tuần 20 lớp 5
... kính m; diện tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu ... kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp - Báo cáo giáo viên kết đạt đợc tuần qua - Đánh giá xếp loại tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp - Về học ... tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu nêu cách giải...
 • 23
 • 451
 • 4

giáo án tuần 21 lớp 5

giáo án tuần 21 lớp 5
... kính m; diện tích 0 ,50 24 m2 HS đọc đàu tự giải toán BT3: Bài giải Diện tích mặt bàn là: 45 x 45 x 3,14 = 6 358 ,5 (cm2) Đáp số: 6 358 ,5 cm2 Bài 3: Vận dụng công thức vào giải toán GV gọi HS đọc đầu ... thể Kiểm điểm tuần 21 I/ Mục tiêu 1/ Đánh giá hoạt động lớp tuần qua 2/ Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội ... Đánh giá hoạt động lớp tuần qua a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy thành viên tổ - Tổ trởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp...
 • 23
 • 472
 • 1

Giáo án tuần 22 lớp 5

Giáo án tuần 22 lớp 5
... thể Kiểm điểm tuần 22 I/ Mục tiêu 1/ Đánh giá hoạt động lớp tuần qua 2/ Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội ... Đánh giá hoạt động lớp tuần qua a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy thành viên tổ - Tổ trởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp ... xét, đánh giá chung hoạt động lớp - Báo cáo giáo viên kết đạt đợc tuần qua - Đánh giá xếp loại tổ - Giáo viên nhận xét đánh giá chung mặt hoạt động lớp Về học tập: Về đạo đức: Về trì nề nếp,...
 • 21
 • 512
 • 0

Giáo án tuần 24 lớp 5

Giáo án tuần 24 lớp 5
... kết + Tìm 17 ,5 % 240 - 10% 240 :là 24 - % 240 12 - 2 ,5 % 240 * Vậy 17 ,5 % 240 42 - Đổi kiểm tra chéo *BT2: Đọc yêu cầu toán: Biết tỉ số thể tích HLP 2:3 - HS tự làm bài, nêu miệng trớc lớp + Nhận ... hoạt tập thể Kiểm điểm tuần 24 1/ Đánh giá hoạt động lớp tuần qua 2/ Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội dung buổi ... Đánh giá hoạt động lớp tuần qua a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp hành nội quy thành viên tổ - Tổ trởng tập hợp, báo cáo kết kiểm điểm - Lớp trởng nhận xét, đánh giá chung hoạt động lớp...
 • 22
 • 409
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 26 lop 5giao an tuan 22 lop 5giao an tuan 23 lop 5giao an tuan 34 lop 5giao an tuan 24 lop 5giao an tuan 35 lop 5giao an tuan 27 lop 5giao an tuan 2 lop 5giao an tuan 27 lop 5 cktkngiao an tuan 27 lop 5 nam 2013giao an tuan 33 lop 5 cktknxem giao an tuan 33 lop 5giao an tuan 26 lop 5 nam 2013đổi mới phương pháp dạy học giáo án tuần 2 lớp 5 soạn theo chuẩn ktkn và tích hợp giáo dục môi trường kĩ năng sốnggiao an tuan 27 lop 5 mon toanBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ