Giáo án TUAN 9 LOP5

Giáo án tuần 9

Giáo án tuần 9
... GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH Mơn : Tập đọc Tiết : 17 Tên dạy : Thưa chuyện với mẹ Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục tiêu : SGV trang 1 89 - Đọc đúng: Lò rèn, mồn một, nghèn nghẹn, đáng ... GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH Mơn : Tập đọc Tiết : 18 Tên dạy : Điều ước vua Mi – đát Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục tiêu : SGV trang 199 Đọc trơi chảy tồn Biét ... viết lại câu chuyện - Chuẩn bị sau GV; HUỲNH THỊ NGỌC BÍCH GIÁO ÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ TRINH Mơn : Khoa học Tiết : 17 Tên dạy : Phòng tránh tai nạn đuối nước Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục tiêu...
 • 17
 • 278
 • 0

giáo an tuần 9 đủ- lơp 4

giáo an tuần 9 đủ- lơp 4
... PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại - Treo tranh quy trình thêu lướt vặn , hướng dẫn HS quan sát tranh kết hợp với quan sát hình , 3, SGK để nêu quy trình thêu lướt vặn - Quan sát hình ... NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI TUẦN + Đối tượng trao đổi ? + Mục đích trao đổi để làm ? + Anh chò em + Làm cho anh , chò hiểu rõ nguyện vọng em ; giải đáp khó khăn , thắc mắc anh chò đặt để anh chò ủng hộ em ... Chấm , nhận xét - Giáo dục HS yêu mến vẻ đẹp thiên nhiên Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học - Quan sát đồ vật có dạng hình trụ TUẦN NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI TUẦN Âm nhạc (tiết 9) Ôn tập hát : TRÊN...
 • 57
 • 394
 • 0

Giao an Tuan 9 - Lop 5

Giao an Tuan 9 - Lop 5
... thúc : 4-6 phút - HS đứng chỗ vỗ tay hát bài: 1-2 phút - GV HS hệ thống lại vừa học: 1-2 phút - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà: phút Thể dục : 18 trò chơi nhanh khéo I mục tiêu: - Học sinh ... Cà Mau II - đồ dùng dạy học -Tranh minh hoạ đọc SGK - Bản đồ Việt Nam iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) - kiểm tra cũ HS đọc chuyện Cái quý nhất?, trả lời câu hỏi nội dung -Giới thiệu ... lời kể bạn II - đồ dùng dạy học - Tranh, ảnh số cảnh đẹp địa phơng - Bảng lớp viết đề iii- hoạt động dạy học Hoạt động ( phút ) -kiểm tra cũ HS kể lại câu chuyện kể tiết KC tuần -Giới thiệu GV...
 • 14
 • 959
 • 2

Giao an tuan 9 lop 7

Giao an tuan 9 lop 7
... pictures on the wall Hoa likes her living room and I like it, too Result: Class Students ≥8 - 10 ≥ 6,4 – 7 ,9 ≥5 – 6,4 ≥3,5 – 4 ,9 < 3,5 7A 44 7B 47 7C 39 7D 30 Homework: -Encourage students to spend ... living room It’ is small but bright and clean There is a television and a telephone There is a couch and two armchairs There is a bookshelf and there are many books on it On the table there is ... is She is from Hue They still live in Hue Her address is 77 Chu Van An Street It’s about one kilometer Ha Noi is bigger and noisier than Hue III Choose the best option to complete the sentences...
 • 7
 • 377
 • 0

giao an tuan 9

giao an tuan 9
... chức quan tuần hoàn? H Để bảo vệ quan tuần hoàn, em nên làm không nên làm gì? H Cơ quan hô hấp gồm phận nào? Nêu chức quan hô hấp? H.Để bảo vệ quan hô hấp, em phải làm gì? H Kể tên quan tiết ... Biết biểu quan tâm chia sẻ vui buồn bạn * Cách tiến hành: -Yêu cầu HS quan sát tranh tình cho biết nội dung tranh * Giới thiệu tình huống.(SGK/16) H Nếu em bạn lớp với Ân em làm để an ủi, giúp ... -Đọc tên góc lại -HS quan sát, theo dõi -Góc vuông đỉnh 0, cạnh 0A 0B -Góc đỉnh P cạnh PM vàPN -Góc đỉnh E cạnh EC vàED -HS quan sát -HS quan sát vào góc vuông ê ke -HS quan sát+lắng nghe -Thực...
 • 22
 • 245
 • 0

Giáo án Tuan 9 lớp 1

Giáo án Tuan 9 lớp 1
... thân dài 6x1 ô 4x1 ô Ÿ Họat động : Hướng dẫn dán hình Mục tiêu : Học sinh dán đẹp, cân đối : thấp trước,cây cao sau Bước : Bôi hồ xÕp để dán Học sinh thực hành bôi hồ dán vào Bước : Dán phần thân ... Dán phần thân ngắn với tán trò Dán phần thân dài với tán dài Sau cho học sinh quan sát hình dán xong Giáo viên xuống kiểm tra hướng dẫn cho số em lúng túng 10 Chấm : 10 em Công bố điểm nhận xét ... A,KiĨm tra bµi cò +GV: Cho HS lµm vµo b¶ng 1+ 2= 3 +1= 4+0= 1+ 3= B,D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: Lun tËp chung 2, Híng dÉn lµm bµi tËp Ho¹t ®éng cđa GV +Bµi 1: TÝnh + ViÕt lÇn lỵt tõng phÐp tÝnh...
 • 25
 • 421
 • 0

Giáo án tuần 9

Giáo án tuần 9
... CHIỀU  Tiết ÂM NHẠC Giáo viên âm nhạc thực  Tiết THỂ DỤC Giáo viên thể dục thực Tiết TỐN TCT15 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: - Củng cố nhận biết hai đường thẳng vng góc - Giáo dục HS yếu tố hình ... ®a - HS nªu ghi nhí sgk - HS nªu  Tiết ANH VĂN Giáo viên anh văn thực  Tiết TIN HỌC Giáo viên tin học thực  10 Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012 Tiết Tct 18 TËp ®äc §iỊu íc cđa vua ... tríc líp - C¶ líp nhËn xÐt b×nh chän  Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2012  Tiết TIN HỌC Giáo viên tin thực  ANH VĂN Tiết Giáo viên anh văn thực  Tiết TCT 44 To¸n VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG...
 • 24
 • 251
 • 0

Giáo án tuần 9

Giáo án tuần 9
... sử dụng phần mềm - Rèn kĩ gõ phím nhanh xác II Phơng tiện chuẩn bị dạy học - Giáo viên: SGK, Tài liệu tham khảo, Giáo án, Phòng máy - Học sinh: SGK, Vở, Bút III Tiến trình hoạt động dạy học ổn ... hình bàn phím - Đọc trớc phần : Hớng dẫn sử dụng SGK Tiết 18 Ngày soạn: 27/ 10 / 20 09 Ngày giảng: 05/11/20 09 Bài: Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out I Mục tiêu Học song tiết học sinh có ... bài: Để rèn luyện khả gõ nhanh, xác vào luyện gõ với phần mềm: Finger Break Out (tiết 1) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu Sử dụng phần mềm GV : Khởi động Finger break...
 • 4
 • 250
 • 0

giao an tuan 9-lop 1

giao an tuan 9-lop 1
... quan sát 1+ 1 3+2 2+2 2 +1 0 +1 -HS đọc lại phép tính kết -HS làm bài, 2hs lên bảng -HS quan sát nhắc lại yc 1+ 0 16 Giáo án lớp 1B Phạm Thị An Trờng tiểu học Vũ Lễ - Năm học 2009- 2 010 0+2 1+ 4 1+ 1 +1 ... ta tính -bảng trừ phạm vi hs làm chữa 2 -1= 1 3 -1= 2 1+ 1=2 32 Giáo án lớp 1B Phạm Thị An Trờng tiểu học Vũ Lễ - Năm học 2009- 2 010 Nhận xét chữa 3 -1= 3-2= *Bài : tính ?Bài yêu cầu gì? - HD ... : < 2đ >Tính +1 +5 +0= +4 3+2= +3 1+ 1+2= + 2 +1+ 2= Bài 4: :Viết phép tính thích hợp *** * * 20 Giáo án lớp 1B Phạm Thị An Trờng tiểu học Vũ Lễ - Năm học 2009- 2 010 Bài < 1 >: Số : -Có...
 • 38
 • 380
 • 0

giao an tuan 9 lop 1

giao an tuan 9 lop 1
... triển bài: HOẠT ĐỘNG (10 ’) QUAN SÁT TRANH Mục tiêu :Học sinh quan sát tranh nhận xét việc làm bạn nhỏ Phương pháp :Trực quan, thảo luận - ĐDDH :Tranh làm tập - Giáo viên treo tranh cho Học sinh thảo ... dung tranh - Cho Học sinh nêu lại nội dung tranh - “Anh cho em gì? Nét mặt anh ? - Em cầm tay? Em nói lời gì?  Anh đưa em cam ăn , em nói lời cảm ơn Anh quan tâm, người em lễ phép với anh Giáo ... từ ứng dụng: ( cá nhân - đồng thanh) -Đọc (c nhân 10 em – đồng thanh) -Nhận xét tranh Đọc (c nhân–đthanh) -HS mở sách Đọc cá nhân 10 em Viết tập viết -Quan sát tranh trả lời( bơi, bò, nhảy,…)...
 • 29
 • 412
 • 1

giáo án tuan 9

giáo án tuan 9
... Tuần Toán : NS : 16/10/2010 Thứ ba NG : 19/ 10/2010 I Mục tiêu : - Biết thực phép tính giải toán với số đo theo đơn vị lít - Biết sử dụng chai lít ca lít để đong, đo nước, dầu… - Biết giải toán có ... Ai nhanh * Dựa vào thông tin hình vẽ, em thử nêu đề toán (HSK↑) Bài 3/SGK : - Bài toán cho ? (cả lớp) - Hỏi ? (HSY) - Bài toán thuộc dạng toán ? (HSTB) Bài 3/VBT : Cả lớp làm thêm HĐ2 : Củng cố ... (HSY) - Tổng Bài 4/VBT : - Phép cộng - Bài toán cho ? Hỏi ? - Dựa vào tóm tắt nêu đề toán (HSK↑) - Dựa phần tóm tắt nêu - Giải toán - em nêu đề toán ’ HĐ2 : (3 ) Củng cố - Dặn dò - em giải bảng...
 • 15
 • 193
 • 0

GIAO AN - TUAN 9

GIAO AN - TUAN 9
... đổi làm -HS trình bày nhận xét bổ sung -Chữa (nếu sai) a/ đến- Yết kiến- cho- nhận- xin- làm - dùi - có th - lặn b/ mỉm cười- ưng thuận- th - b - biến thành- ngắt- thành- tưởng- có -1 HS đọc ... diễn kịch, nghịch,… -HS viết -1 HS đọc thành tiếng -Nhận đồ dùng hoạt động nhóm -Chữa Lời giải: -Uống nước nhớ nguồn -Anh anh nhớ q nhà Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương - ố lặn xuống vực sâu ... lần thần Đi-ơ-ni-dốt…đến cho HS có sung sướng Lưu ý câu cầu khiến +Đoạn 2: Bọn đầy tớ … đến cho tơi sống +Đoạn 3:Thần Đi-ơ-ni-dốt… đến tham lam -Gọi HS đọc phần giải -HS đọc thành tiếng -u cầu HS...
 • 27
 • 174
 • 0

giao an tuan 9 cuc hay

giao an tuan 9 cuc hay
... vuông Nhận xét tiết học - Giáo án lớp Vũ Thò Kim Liên Trường Tiểu học Tân Bình NS:10/ 19/ 09 ND:13/10/ 09 Năm học 20 09- 2010 ÔN TẬP TIẾT I/ MỤC TIÊU - Mức độ, yêu cầu kỹ đọc tiết - Đặt 2-3 câu theo mẫu ... bảng đoạn thẳng AB dài 1m Đoạn thẳng AB dài 9cm yêu cầu HS đo độ dài đoạn thẳng 1m9cm thước mét Đoạn thẳng AB dài 1m 9cm ta mét đề-xi-mét viết tắt 1m 9cm đọc mét … đề-xi-mét xăng-ti-mét Viết lên ... Kim Liên Trường Tiểu học Tân Bình Năm học 20 09- 2010 Mục tiêu Vẽ tranh Cách tiến hành * Bước 1: Tổ chức hướng dẫn GV yêu cầu nhóm chọn đề tài để vẽ tranh vận động * Bước 2: Thực hành Nhóm trưởng...
 • 27
 • 249
 • 0

giao án tuần 9 mới

giao án tuần 9 mới
... mộng -Ghép thêm vào sau từ ước mơ từ thể đánh giá +Đánh giá cao:ước mơ đẹp đẽ, ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ đáng +Đánh giá không cao: Ước mơ nho nhỏ +Đánh giá thấp: Ước mơ viễn vông, ước mơ ... +Ước mơ đánh giá cao : ước mơ học giỏi, trở thành bác sĩ / kĩ sư /bác học … +Ước mơ đánh giá không cao: Ước muốn có truyện đọc / có xe đạp / có đồ chơi / có đôi giày / có cặp mới +Ước mơ đánh giá ... thả lỏng sau vỗ tay hát 12 TUẦN Hoạt động GV tay theo nhịp - GV củng cố, hệ thống - GV nhận xét, đánh giá tiết học Hoạt động HS theo nhịp Thứ tư ngày 21 tháng10 năm 20 09 Tiết 1: Tập đọc Tiết 18:...
 • 29
 • 254
 • 0

GIÁO ÁN TUẦN 9 MỚI DÂY

GIÁO ÁN TUẦN 9 MỚI DÂY
... GV cho HS thực hành khâu đột thưa Hoạt động 4: Đánh giá kết học tập HS - GV tổ chức trng bày sản phẩm - GV nêu tiêu chuẩn đánh giá - GV nhận xét đánh giá kết học tập HS Củng cố, dặn dò: - Nhận ... thêm số từ ngữ chủ điểm Trên đơi cánh ước mơ; bước đầutìm số từ nghĩa với từ ước mơ bắt đầu tiếng ước , tiếng mơ (BT1, BT2); ghép từ ngữ sau từ ước mơ nhận biết đánh giá từ ngữ (BT3),nêu ví dụ minh ... trc, đồng thời ktra VBT theo dõi, nxét làm bạn HS - GV: Sửa bài, nxét & cho điểm HS 2) Dạy-học mới: *Gthiệu: - Trg học ta làm - HS: Nhắc lại đề quen với đường thẳng vuông góc *Gthiệu hai đường...
 • 27
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam