Giáo án TUAN 1 LOP5

giao an tuan 1

giao an tuan 1
... - HS: Có tranh + Trong trang sách (trang bên - HS : phải) có tranh ? + Tranh 1: Chim mẹ dạy + Các tranh vẽ ? tập hát + Tranh 2: Ve học kéo đàn + Tranh 3: Các bạn ếch học nhóm + Tranh 4: Thầy ... hc: ND H 1: : Q/sạt tranh tçm cạc bäü pháûn chênh bãn ngoi cå thãø Hoảt âäüng 2: Quan sạt tranh Hoảt âäüng GV Bỉåïc1: GV ycáưu:Cạc em q/sạt bỉïctranh hai nh åí trang (SGK) chè vo tranh v nọi ... tập tơ viết b, be tập viết HS quan sát tranh HS nói: Tranh 1: Vẽ chim non học Tranh 2: Chú gấu tập viết chữ Tranh 3: Bạn voi cầm ngược sách HS tiến tục trả lời tranh 4, 5… Tại voi chưa biết chữ...
 • 19
 • 374
 • 0

Giáo án tuần 1

Giáo án tuần 1
... Các HĐDH H 1 : Bài cũ GV viết số 832 51 lên bảng, GV gọi HS đọc số nêu rõ chữ hàng đơn vị, chục, trăm…., HS trả lời giáo viên nhận xét HĐ2 : Bài HS thực hành làm tập * Viết số : Bài 1, : HS đọc ... tập : Bài 1, HS đọc yêu cầu làm tập GV hướng dẫn HS sửa nhận xét Môn : Toán Tiết : Tên dạy : Ôn tập số đến 10 0.000 (tt) Thời gian dự kiến : 35 phút A Mục tiêu : Ôn phép tính học phạm vi 10 0000 Ôn ... 10 0000 Ôn tập so sánh số, thứ tự số phạm vi 10 0000 Hs thực thành thạo xác B ĐDDH : - HS chuẩn bị bảng C Các HĐDH : H 1 : Bài cũ : học sinh HĐ2 : Bài : HD thực hành làm tập * Tính : Bài 1, : HS đọc...
 • 8
 • 355
 • 1

Giáo án tuần 1

Giáo án tuần 1
... cụng Th ba ngy 21 thỏng nm 2007 Toỏn: TIT HC U TIấN I MC CH YấU CU: Giỳp hc sinh nhn bit nhng vic thng lm gi hc toỏn Bc u bit yờu cu cn t c hc toỏn II DNG DY HC: - Sỏch toỏn 1, v bi toỏn - B ... cú c th phỏt trin tt II DNG DY HC: - Tranh sỏch giỏo khoa B1 - V BTTN v xó hi III CC HOT NG DY HC: * Gii thiu bi: Trc tip Hot ng 1: Quan sỏt tranh - Gi ỳng tờn cỏc b phn bờn ngoi ca c th Mc ... HC: - Sỏch toỏn 1, v bi toỏn - B dựng toỏn ca giỏo viờn v hc sinh III CC HOT NG DY HC: Hot ng 1: Giỏo viờn hng dn hc sinh s dng sỏch Toỏn a Gv cho hc sinh xem sỏch Toỏn b Hng dn h/s ly sỏch...
 • 14
 • 236
 • 0

GIÁO ÁN TUẦN 1 đến TUẦN 10

GIÁO ÁN TUẦN 1 đến TUẦN 10
... Giáo án Thẻ dục d) Trò chơi Chuyền bóng tiếp sức 10 - GV nêu tên, giải thích cách chơi - GV cho nhóm HS chơi thử sau cho ... dung phơng pháp lên lớp: nội dung định lợng phơng pháp lên lớp Giáo án Thẻ dục a-Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 10 -Lớp trởng tập hợp lớp, điểm số báo cáo x x x x - Khởi động: ... nghỉ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV hớng dẫn HS tập 20 15 - GV điều khiển lớp tập 1- 2 lần sau cho cán lớp điều khiển x x x x x x x x x x x x x x x x - GV chia tổ luyện tậpx...
 • 3
 • 257
 • 0

giáo án tuần 1 năm hoc:2008-2009

giáo án tuần 1 năm hoc:2008-2009
... I-Mục tiêu :Củng cố cho học sinh 1. Quan hệ 1và Toán Luyện tập chung 1 1 ; ; 10 10 10 0 10 0 10 00 2.Tìm thành phần cha biết phép tính với phân số 3.Giải toán liên quan đến số trung bình cộng ... thiệu : 1dm hay m 10 m 10 đợc viết thành 0 ,1 m: Viết 0 ,1 m - Tơng tự nh với 0, 01 ; 0,0 01 GV nêu phân số thập phân ; ; 10 10 0 đ- 10 00 ợc viết thành : 0 ,1 ; 0,0 01 ; 0,0 01 vừa viết lên bảng - ... đọc.GV ghi bảng 0,0 01 = 10 00 Giáo án - Lớp 5D -13 0Ngời soạn: Lê Văn Hoàng Trờng Tiểu học Hải An Năm học: 2008 - 2009 - GV vào 0 ,1; 0, 01; 0,0 01 giới thiệu : số 0 ,1 ; 0,0 01 ; 0,0 01 gọi số thập phân...
 • 24
 • 405
 • 0

Giao an tuan 1, 2, 3 lop 7

Giao an tuan 1, 2, 3 lop 7
... Monitor answers * Class: 7A 7B 7C 7D - Listen & write distances * Revision: B6/18- Textbook How far is it from .to? Lans house 1- 1 .30 0 m 2- 70 0m (1) school (2) the post-office 3- km 4- km (3) ... the result with their classmates a- 251 654 c- 251 936 e- 32 7 041 b- 250 514 d- 35 1 7 93 f- 821 625 - Answer Ts Qs - There are - They are Lan and Hoa - Maybe they are talking about the tel N0 - ... and old lesson - Monitor answers Class: 7A 7B 7C 7D 10 * Slap the board: Goodbye Yes, I am Class B Very well Thanks My name is Hoa 10 2- Presentation - Do you have any new friends in this...
 • 19
 • 645
 • 0

giáo án tuần 1 Lớp 3

giáo án tuần 1 Lớp 3
... Ngy 15 /5 /19 41 ti Bc Pú Cao Bng Cú thnh viờn i trng Nụng Vn Dn (Bớ danh Kin ng),Nụng Vn Thn (Cao Sn),Lớ Tnh (Thanh Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 ... xột khen ngi K CHUYN 1GV nờu nhim v HS quan sỏt 3tranh minh ho 3on k li cõu chuyn 2HDHS k tng on theo tranh a HS quan sỏt tranh b Gi 3HS tip sc ni quan sỏt tranh v k li 3on ca cõu chuyn -Gv ... Minh ) Lớ Th Mi (Thu Tiờn),Lớ Th Lu (Thanh Thu) 15 /5 /19 41i Nhi ng cu quc 15 /5 /19 51 i N Thỏng Tỏm 2 /19 56TNTP 30 /1/ 1975i TNTPHCM HS trỡnh by Nhúm khỏc ý kin Nm Hc 2008-2009 Nguyn Th Ban Mai Trng...
 • 15
 • 484
 • 0

giao an tuan 1 - lop 4

giao an tuan 1 - lop 4
... 637 + 245 b 916 + 358 em làm bảng Lớp làm theo dãy bàn 035 – 316 4 71 518 Đáp án : a 12 882 b 2 74 325 x 16 2 x 4 719 953 25 968 : 18 41 8 : 975 16 648 - u cầu HS nêu lại cách đặt tính 656 6 04( dư ... xét NĂM HỌC 2008 - 2009 15 - Nghe - viết vào - Sốt lỗi Đổi bạn sốt lỗi em làm bảng phụ , lớp làm VBT Đáp án : + ngan – dàn – ngang + giang - mang - ngang Nhận xét , sửa bạn em đọc - Giải câu đố ... - Quan sát - em xác định đồ - Có hình chữ S - Bắc –T.Quốc ; Tây – Lào , Campuchia ; Đơng Nam - Biển Đơng - 54 dân tộc anh em - em xác định Thuyết trình - Thảo luận để tìm lời mơ tả tranh -...
 • 40
 • 371
 • 2

Giáo án tuần 1 lớp 5

Giáo án tuần 1 lớp 5
... ; 15 ; 14 ; 65 kết 4 :5 12 kết 12 :10 10 - Mọi số tự nhiên viết thành phân số có - mẫu số 15 14 mẫu số gì? ; - (ghi bảng) ; - Yêu cầu hs viết thành phân số với số 1 1 - Từng hs viết phân số: 17 ... HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Tổng kết hoạt động tuần - Đề phương hướng hoạt động tuần II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy 1 Ổn đònh lớp 25 Nội dung * Nhận xét tuần TUẦN Hoạt động học - Hát - Lớp ... 1) giáo chúc mừng bạn học sinh lên lớp - 2) Bạn học sinh lớp chăm học tập bố khen - Em nghó xem tranh trên? - Em cảm thấy vui tự hào - HS lớp có khác so với học sinh - Lớp lớp lớn trường lớp...
 • 37
 • 621
 • 0

Giao an tuan 1

Giao an tuan 1
... = 12 15 + 12 15 Trả lời: x = 2k; y = 5k xy = 10 Với k = Hãy tính x,y Với k = Hãy tính x,y Đặt x y = = k Ta có x = 2k; y = 5k Ta có xy = 10 10 k2 = 10 k2 = k = Với k = x=2; y = Với k = -1 ... y = = 12 x y x y = = 12 y z y z = = 12 15 Từ hai tỉ lệ thức làm để có dãy tỉ số nhau? - G cho đáp án nhóm chấm chéo + Bài tập 64 (Tr - 31 SGK) Dùng dãy tỉ số để thể y z y z = = 12 15 - Nộp ... = 315 b = 35 = 280 c = 35 = 245 d = 35 = 210 Vậy số học sinh khối lần lợt : 315 ; 280; 245; 210 + Bài tập 62 (Tr - 31 SGK) + Bài tập 62 (Tr - 31 SGK) x y Đặt = = k Ta có x =?y=? x y z x+yz 10 ...
 • 4
 • 258
 • 0

giáo án tuần 1

giáo án tuần 1
... âäüng 1: Vng trn giåïi vng trn 6 -10 em 10 thiãûu âiãøm danh tỉì ’ - Em thỉï nháút g/t tãn mçnh âãún hãút - Em thỉï giåïi thiãûu tãn 1+ - Tiãún hnh chåi tãn mçnh - Em thỉï giåïi thiãûu tãn 1+ 2+ ... hạt ny l dán ca ca dán täüc Nng B/ Chøn bë - Mäüt säú tranh nh vãư dán täüc êt ngỉåìi thüc vng nụi phêa Bàõc C/ Hoảt däüng dảy hc T/ Hoảt âäüng ca GV Hoảt âäüng ca HS g 15 ’ Hoảt âäüng 1: Dảy bi ... thêch män thãø dủc, nàng rn luûn thán thãø B/ Âëa âiãøm sán bi: - Sán trỉåìng sảch s C/ Näüi dung v phỉång phạp lãn låïp: T/ Hoảt âäüng ca GV Hoảt âäüng ca HS g 10 ’ I/ Pháưn måí âáưu: - Phäø biãún...
 • 20
 • 272
 • 0

giao an tuan 1 ( lop 2)

giao an tuan 1 ( lop 2)
... giáo viên Học sinh đếm số: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; hỏi: 17 ; 18 ; 19 ; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; … 99 - Số 10 (3 học sinh trả lời) - Số bé có hai chữ số số nào? - Số 99 (3 học sinh trả lời) - ... viên cho học sinh quan sát tranh 1, * Tranh 1: Bức tranh có ai? (Bức tranh vẽ cô giáo giảng bạn nghe giảng) * Tranh 2: Bức tranh vẽ cảnh gì? Vẽ cảnh nhà Toàn ăn cơm Hoạ t độ n g 1: Bày tỏ ý kiến ... sát mẫu đọc phép cộng mẫu: 12 + = 17 Học sinh tự làm chữa Muốn tính tổng ta làm nào? Lấy số hạng cộng với số hạng Số hạng 12 43 65 Số hạng 46 22 Số hạng 17 (8 9) (2 7) (6 5) Bài 2: Yêu cầu học sinh...
 • 54
 • 325
 • 0

Giao an tuan 1,2,3 ,4, 5

Giao an tuan 1,2,3 ,4, 5
... cao, cảnh quan hoang mạc phát triển + Lượng mưa: 200- 50 0mm Nguyên nhân Y-angun E- ri-at GVBM: Hå Ngäc Vinh - N¨m häc: 2007-2008 - Trêng TH Chuyªn Kon Tum- Gi¸o ¸n §Þa lÝ líp U-lanba to GV kết ... sông ngòi - Biết đọc phân tích lược đồ, tranh ảnh, II.Đồ dùng dạy học - Bản đồ tự nhiên châu Á - Bản đồ cảnh quan tự nhiên châu Á - Các tranh ảnh cảnh quan (nếu có ) III.Hoạt động dạy học 1.Ôån ... dân, nên tỉ lệ gia giới 50 năm, 1 950 (100%) đến năm 2000 tăng DS giảm( 1,3 %) GV hướng dẫn cụ thể: Châu Mức tăng DS (%) A 262,6 Âu 133,0 Đại dương 233,8 Mó 244 ,5 Phi 354 ,7 Toàn giới 240,1 Ù *...
 • 13
 • 430
 • 0

giao an tuan 1 (theo ngay ) nam 2009

giao an tuan 1 (theo ngay ) nam 2009
... in du < hay > vo ch chm cỏc - Chia i chi dóy s sau: a) 16 2 2 41 425 519 537 b) 537 519 425 2 41 16 2 c) 18 4 4 81 814 8 41 d) 720 12 7 227 427 - GV nhn xột trũ chi - Cỏc t t nhn xột - ... ngh t lm bi ca bi - Cha bi: ti phn a li in 312 vo - Vỡ: 310 +1= 311 sau 311 ? 311 +1= 312 - Ti phn b li in 398 ? - Vỡ: 400 -1= 399 ễn v so sỏnh s v 399 -1= 398 th t s: Bi 3: - Gi HS c Hi: Bi yờu cu ... ngy 15 - 519 41 ti Pỏc Bú, tnh Cao Bng, lỳc u, i ch cú ngi: i trng l Nụng Vn Dn (Bớ danh Kim ng), Nụng Vn Thn (Tc Cao Sn), Lý Vn Tnh (Tc Thanh Minh), Lý Th M( Tc Thu Tiờn), Lý Th Xu (Tc Thanh Thu)...
 • 132
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015