GA tin 6 2014

GA tin 6 CN (Danh)

GA tin 6 CN (Danh)
... thông tin: Thông tin vào Xử lí TT Thông tin + Thông tin vào thông tin trớc xử lí (TT cha đợc xử lí) + Thông tin thông tin nhận đợc sau xử lí (TT đợc xử lí) + Xử lí cính việc tiếp nhận thông tin ... Tập tin ? Một em cho cô biết tệp tin gì? HS: tập tin đơn vị để lu trữ thông tin thiết bị lu trữ GV: Tập tin nhỏ, chứa vài kí tự lớn chứa nội dung sách dày Các tệp tin : Các tệp tin : + Các tập tin ... ảnh + Các tập tin hình ảnh + Các tập tin văn + Các tập tin văn 38 Ngời thực hiện: Trần Thanh Danh Trờng THCS Hải Nam Giáo án Tin học Năm học 2007 - 2008 + Các tập tin âm + Các tập tin âm + Các...
 • 143
 • 269
 • 0

GA Tin 6 I

GA Tin 6 I
... l i câu h i, BT trang SGK Ngày dạy: Tiết 3: Thông tin biểu diễn thông tin A - Mục tiêu Nắm đợc dạng thông tin Biết biểu diễn thông tin, vai trò biểu diễn thông tin Hiểu đợc biểu diễn thông tin ... tin HS: Tiếp thu ghi nhớ III Hoạt động 3: Biểu diễn thông tin HS: Đọc theo yêu cầu GV Biểu diễn thông tin HS: Trả l i: Biểu diễn thông tin cách GV: Cho HS đọc phần SGK thể thông tin d i dạng cụ ... thông tin đợc tốt - Có vai trò định hoạt động thông tin n i chung trình xử lí thông tin n i riêng GV: Ngo i cách thể thông tin ba dạng thông tin bản, thông tin biểu diễn cách nào? GV: Biểu diễn...
 • 52
 • 271
 • 0

GA Tin 6 (Du bo)

GA Tin 6 (Du bo)
... 6C 6D Lớp Ngày soạn Ngày giảng 6A Năm học 2007 - 2008 Trờng THCS Hạ Long Trờng Bộ môn Tin Học - Giáo trìnhTin Học 6B 6C 6D Tiết Bài 1: Thông tin tin ... Giỏi 6A 6B 6C 6D V - Rút kinh nghiệm Khá TB Yếu Lớp Ngày giảng Nhận xét 6A 6B Năm học 2007 - 2008 50 Trờng THCS Hạ Long Trờng Bộ môn Tin Học - Giáo trìnhTin Học 6C 6D ... lí thông tin, giải thích ĐA: Thông tin vào Thông tin Xử lý - Thông tin trớc xử lí gọi thông tin vào - Thông tin nhận đợc sau xử lí gọi thông tin - Việc tiếp nhận thông tin để tạo thông tin vào...
 • 182
 • 286
 • 0

GA Tin 6 Ky 1

GA Tin 6 Ky 1
... ngành Tin học phân tích lí - Thông tin vào: thông tin trớc xử lí - Thông tin ra: thông tin nhận đợc sau xử lí b Có cách tiếp nhận thông tin: + vô thức + có ý thức c Lu trữ, trao đổi thông tin: ... niệm thông tin? Cho VD cụ thể thông tin cách thức mà ngời thu nhận thông tin đó? ? Hoạt động thông tin gì? Nhiệm vụ tin học? Bài mới: * Đặt vấn đề: trớc tìm hiểu thông tin gì? Thông tin tất đem ... án Tin học Lu ý: Ba dạng thông tin tất dạng thông tin Hiện ba dạng thông tin nói dạng thông tin mà máy tính xử lí đợc Và tơng lai MT lu trữ xử lí đợc dạng thông tin khác dạng Biểu diễn thông tin...
 • 60
 • 254
 • 0

GA Tin 6 Ky 2

GA Tin 6 Ky 2
... Năm học 20 08 - 20 09 26 Trờng THCS Mạo Khê Trờng Giáo án Tin Học Ngày soạn: Tuần 26 , Tiết 52 kiểm tra tiết I - Mục tiêu Kiến thức - Giúp học sinh ... Tuần 23 , Tiết 46 Bài 16: định dạng văn I - Mục tiêu Kiến thức - Hiểu nội dung mục tiêu định dạng văn - Hiểu nội dung định dạng kí tự Năm học 20 08 - 20 09 17 Trờng THCS Mạo Khê Trờng Giáo án Tin ... Ngày soạn: Tuần 25 , Tiết 49-50 Bài thực hành số Năm học 20 08 - 20 09 22 Trờng THCS Mạo Khê Trờng Giáo án Tin Học Em tập trình bày văn I - Mục tiêu Kiến thức...
 • 52
 • 290
 • 0

GA tin 6 moi sua

GA tin 6 moi sua
... thông tin em có, đa kết luận Theo em gọi gì? HS: Nhờ giác quan não - Thông tin trớc xử lí thông tin vào - Thông tin nhận đợc sau xử lí thông tin Hoạt động : Thông tin tin học ? Hoạt động thông tin ... diễn thông tin cách thể Tin học Trờng THPT Ninh Thạnh Lợi thông tin dới dạng cụ thể Biểu diễn thông tin ? Ngoài ba cách thể thông tin nói * Biểu diễn thông tin ngời ta có thể, thể thông tin nh Biểu ... đợc theo cấu hình nào? Tệp tin Hoạt động 2: Tệp tin Tệp tin đơn vị để lu trữ thông tin GV: Giới thiệu tệp tin thiết bị lu trữ HS: ý láng nghe Các tệp tin đĩa - Các tệp tin đợc phân biệt với tên...
 • 51
 • 219
 • 0

Vân - GA Tin 6 (Tuần 8)

Vân - GA Tin 6 (Tuần 8)
... luyện tập - HS: Lắng nghe Củng cố: (5’) GIÁO ÁN TIN HỌC GV: NGUYỄN THỊ VÂN TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RƠNG NĂM HỌC: 2010 - 2011 - GV giới thiệu lại thực hành sử dụng phần mềm Mario Hướng dẫn nhà: (1’) - Xem ... Time: Thời gian tập luyện - GV: Theo dõi chấm điểm cá nhân - GV: Hướng dẫn HS thoát khỏi phần mềm: nhấn phím Q chọn File -> Quit NĂM HỌC: 2010 - 2011 - HS: Lắng nghe - HS: Tắt phần mềm Mario theo ... 1: Thực hành (30’) - GV: Hướng dẫn HS thực hành - HS: Lắng nghe thực theo mức hành theo hướng dẫn - GV: Yêu cầu HS gõ phím theo - HS: Thực hành theo hướng dẫn hình cá nhân - GV: Lưu ý cho HS...
 • 5
 • 225
 • 0

Vân - GA Tin 6 - tuần 9 tiết 16

Vân - GA Tin 6 - tuần 9 tiết 16
... Chốt lại NĂM HỌC: 2010 - 2011 - HS: Quan sát theo hướng dẫn - HS: Chỉ theo mô hình - HS: Lắng nghe Củng cố: Xen lúc thực hành Hướng dẫn nhà: (1’) - Xem lại thực hành - Tiết sau luyện tập Rút ... tượng ngày đêm? - GV: Quan sát tượng nhật thực Vì có tượng nhật thực? GV: Yêu cầu HS quan sát tượng nguyệt thực Tại có tượng nguyệt thực? - GV: Yêu cầu số hành tinh gần trái đất? - GV: Chốt lại ... GIÁO ÁN TIN HỌC GV: NGUYỄN THỊ VÂN ...
 • 2
 • 199
 • 0

Vân - GA Tin 6 - tuần 9 tiết 17

Vân - GA Tin 6 - tuần 9 tiết 17
... ĐẠ M’RÔNG NĂM HỌC: 2010 - 2011 - Tiết sau Kiểm tra tiết Rút kinh nghiệm: GIÁO ÁN TIN HỌC GV: NGUYỄN THỊ VÂN ... mệt mỏi máy tính? - HS: Máy tính - Kể tên vài thiết bị lực tư vào/ra máy tính? - HS: Bộ xử lí trung tâm CPU, - Phần mềm gì? Phần mềm thiết bị thiết bị vào, nhớ máy tính chia làm - HS: Bộ nhớ nơi ... sách: - GV: Hướng dẫn HS trả lời - HS: Thảo luận đại diện tập sách nhóm trả lời Bài tập: Củng cố: Xen lúc làm tập Hướng dẫn nhà: (1’) - Học ôn tập xem lại tập GIÁO ÁN TIN HỌC GV: NGUYỄN THỊ VÂN...
 • 3
 • 253
 • 1

Vân - GA Tin 6 - tuần 9 tiết 18

Vân - GA Tin 6 - tuần 9 tiết 18
... thơng tin - GV: Nhận xét chốt lại NĂM HỌC: 2010 - 2011 - HS: Lắng nghe - HS: Nêu khái niệm hoạt động thơng tin - HS: Nêu ví dụ Khái niệm: SGK trang - Trong hoạt động thơng tin, xử lí thơng tin ... Hoạt động thơng tin tin học (20’) - GV : Hoạt động thơng tin - HS: Nhờ giác quan Hoạt động thơng tin người tiến hành nhờ não tin học: vào đâu? - Một nhiệm vụ - GV: Các giác quan giúp - HS: Các giác ... dạng thông tin - Vai trò biểu diễn thông tin? - Dữ liệu gì? - Biểu diễn thông tin máy tính nào? Hướng dẫn nhà: (1’) - Học thuộc ghi nhớ SGK trang GIÁO ÁN TIN HỌC 6 GV: NGUYỄN THỊ VÂN TRƯỜNG THCS...
 • 46
 • 268
 • 0

Vân - GA Tin 6 - tuần 10 tiết 20

Vân - GA Tin 6 - tuần 10 tiết 20
... TRƯỜNG THCS ĐẠ M’RƠNG NĂM HỌC: 2 010 - 201 1 Củng cố: Xen lúc thực hành Hướng dẫn nhà: (1’) - Xem lại thực hành - Xem trước “HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ?” Rút kinh nghiệm: ... GIÁO ÁN TIN HỌC GV: NGUYỄN THỊ VÂN ...
 • 2
 • 209
 • 0

Bài soạn GA tin 6 chuan KTKN ky 2 (chi viec in)

Bài soạn GA tin 6 chuan KTKN ky 2 (chi viec in)
... phần ghi nhớ SGK trang 1 06 - Nhắc lại bớc thêm hàng, cột; xoá hàng cột bảng E - Hớng dẫn nhà - Trả lời câu hỏi 3, 4, 5, 6, SGK trang 1 06 đọc trớc chuẩn bị cho Tiết 62 : Bài tập thực hành I Mục ... máy E - Hớng dẫn nhà Nội dung - Đọc trớc 21 Trình bày cô đọng bảng Tiết 6 0bài 21 : trình bày cô đọng bảng I - Mục tiêu - Bit c li ớch ca vic trỡnh by thụng tin di dng bng - Bit cỏch to c bng n gin, ... Tiết 6 6Bài th tổng hợp: Du lịch ba miền (Tiết 2) I Mục tiêu: - Rốn luyn cỏc k nng gừ ch Vit, nh dng c cỏc kớ t theo bn mu - Thc hin c vic chốn hỡnh nh vo bn - Thc hin c vic to bng, nhp thụng tin...
 • 48
 • 288
 • 0

GA Tin 6 (T7-52)

GA Tin 6 (T7-52)
... dụ sgk/ 46 Giáo án Tin học - 36- Năm học 2009 - 2010 TBĐD HS: theo dõi VD: C:\Hoctap\Montin\Tinhoc6.doc GV: Yêu cầu hs lên bảng viến đường dẫn đến thư mục Môn toán đường dẫn đến tệp tin Tin học ... 23/10/2009 Dạy: 6A: /10/2009 6B: /10/2009 Tiết 17 BÀI TẬP Những kiến thức học sinh biết có liên quan Những kiến thức cần hình thành - Thông tin tin học - Thông tin biểu diễn thông tin - Khả máy ... HS: Các nhóm tráo đổi chấm điểm PHIẾU HỌC TẬP Các thông tin tệp tin A Tên tệp tin B Kiểu tệp tin C Độ lớn tệp tin D Thời gian cuối tệp tin sửa đổi E Tất phương án Trong thư mục, tất thư mục tệp...
 • 96
 • 121
 • 0

GA tin 6 ba cột

GA tin 6 ba cột
... Thông tin có nhiều dạng phong phú, học ta tìm hiểu ba dạng phổ biến thông tin tin học là: thông tin dạng văn bản, âm thông tin dạng hình ảnh HS nghe giảng Các dạng thông tin bản: a Thông tin dạng ... thông tin: Nhiệm vụ tin học là: Nghiên cứu việc thực hoạt động thông tin cách tự động sở tảng máy tính điện tử HS trả lời HS ghi III Củng cố - Dặn dò: - Nắm ba ý bài: Thông tin, Hoạt động thông tin ... 24 / 08 /2008 Tiết & Bài 2: THÔNG TIN VÀ VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Phân biệt dạng dạng thông tin - Biểu diễn thông tin biểu diễn thông tin máy tính II Nội dung học: Hoạt...
 • 60
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ