Đại hội cổ đông 2013 _ Biên bản kiểm phiếu

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 2011
... hoạch tài năm 2011 dự kiến mức cổ tức năm 2011 12 Các đại biểu phát biểu ý kiến cổ đông thảo luận nội dung trình Đại hội: 12.1 Ông Nguyễn Ngọc Anh - Tổng giám đốc VICEM: + Trong năm 2010 có gặp ... Công ty cổ đông: Cần có buổi tiếp xúc Lãnh đạo Công ty với cổ đông 12.2 Ông Phan Huy Lệ - Cổ đông Công ty: + Về nội dung, chương trình Đại hội: Cơ đồng ý + Đơn vị mua cổ phiếu Công ty từ năm 2006 ... Công ty CP xi măng Bỉm Sơn IV ÔNG LÊ VĂN CÔNG - THƯ KÝ ĐẠI HỘI Thông qua Biên & Nghị Đại hội Công ty đăng tải Biên & Nghị Đại hội đồng cổ đông trang Website Công ty Tỷ lệ biểu tán thành 74.439.347...
 • 8
 • 37
 • 0

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013
... công bố thông tin, để trì củng cố niềm tin cổ đông nói riêng toàn xã hội nói chung Thay mặt Hội đồng Quản trị, trân trọng cảm ơn tín nhiệm ủng hộ Quý vị cổ đông suốt thời gian qua, cảm ơn hợp tác ... viên công ty đoàn kết xây dựng thương hiệu vị Vĩnh Khánh chặng đường 20 năm qua Hội đồng quản trị mong quý cổ đông tiếp tục ủng hộ Công ty Tôi tin tưởng với chất lượng tăng trưởng Vĩnh Khánh ... nâng thương thiệu Vĩnh Khánh lên tầm cao mới, bảo vệ gia tăng lợi ích lâu dài Quý cổ đông đóng góp nhiều cho xã hội Trân trọng Chủ tịch HĐQT LÂM QUY CHƯƠNG ...
 • 2
 • 52
 • 0

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013
... soát Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Số tiền VND 200,000,000 330,000,000 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Trang 3/4 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH ... 2013 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Tỷ lệ 20% 10% 10% 10% Số tiền 10,497,920,366 9,649,376,110 2,099,584,073 1,049,792,037 1,049,792,037 1,049,792,037 Trang 2/4 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG ... năm 2012 trước kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám Đốc Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 Ban kiểm soát Điều 4: Thông qua việc chia cổ tức, trích lập...
 • 4
 • 43
 • 0

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013

Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2013
... 70/2006/QH11 Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; - Điều lệ Công ty Cổ Phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh; - Căn vào biểu cổ đông Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần ... tài niên độ 2013 Nơi nhận: Điều - 11: CổGiao đông; cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức thực Nghị Đại UBCKNN; hội -cổ đông Giao Ban kiểm soát kiểm tra giám sát việc thực Nghị Đại hội - ... viên Ban kiểm soát gồm thành viên; cụ thể sau: Hội đồng quản trị : Ngày 04 tháng 05 năm 2013 Trang 2/4 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Số: 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2012 Ông Lâm Quy Chương...
 • 3
 • 47
 • 0

Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần cấp nước ninh thuận

Biên bản đại hội cổ đông thường niên 2010 Công ty cổ phần cấp nước ninh thuận
... Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 * Biên đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thống với nội dung Đại hội kết thúc lúc 11 h 45’ ngày 29/4 /2010 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN ... 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty Như theo điều khoản Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, hội đủ điều kiện để tiến hành cổ ... với 527.814 cổ phần - Những người diện mua cổ phần công ty có tư cách cổ đông Những người đại diện cổ đông có ủy quyền hợp pháp văn - 86 cổ đông đại biểu cổ đông diện Đại hội, sở hữu đại diện sở...
 • 5
 • 690
 • 2

THƯ mời THAM dự đại hội cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2014 CTY cp PHÁT TRIỂN NHÀ Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo kết quả kinh doanh tài chính hoạt động ban kiểm soát 2013 kế hoạch kinh doanh 2014

THƯ mời THAM dự đại hội cổ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN năm 2014 CTY cp PHÁT TRIỂN NHÀ Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo kết quả kinh doanh tài chính hoạt động ban kiểm soát 2013 kế hoạch kinh doanh 2014
... hành Đại hội đồng cổ đông thư ng niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thư ng niên 2014 Công ty CP Phát triển nhà BR - VT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ... chức hoạt động Công ty CP Phát triển Nhà BR - VT Căn chức nhiệm vụ quyền hạn Ban kiểm soát; Ban Kiểm soát công ty cổ phần Phát triển nhà Rịa- Vũng Tàu xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thư ng niên ... III KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ MẶT TÀI CHÍNH Báo cáo tài hợp năm 2013 Công ty CP Phát triển nhà Rịa -Vũng Tàu lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành Báo cáo tài hợp 2013 công ty kiểm toán soát...
 • 35
 • 643
 • 1

biên bản họp đại hội cổ đông công ty

biên bản họp đại hội cổ đông công ty
... quyết: phiếu Biên lập thành 08 có giá trị nhau, tất cổ đông dự họp trí thông qua Chủ toạ họp Thư ký họp Chủ tịch Hội đồng quản trị (Ký, đóng dấu) ………………… Cổ đông dự họp …………………… Cổ đông nhận chuyển ... sung Điều: Điều (Cổ đông sáng lập) Điều (Ngành nghề kinh doanh), Điều (Người đại diện pháp luật) Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi nêu V Các định Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ ... ứng Việc thay đổi cổ đông sáng lập Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ: - Tổng số phiếu biểu tán thành: 122.000 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp - Tổng số phiếu...
 • 5
 • 405
 • 1

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông
... 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: Biên kiểm phiếu biểu họp ĐHĐCĐ năm lập xong lúc phút ngày thông qua trước Đại hội Đại hội trí ... - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến: CP - Số phiếu không hợp lệ: CP Kết luận: 8-Thù lao Ban Kiểm soát: Kết biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, : - Số phiếu ... 5-Báo cáo Ban Kiểm soát Kết biểu quyết: - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: CP, đó: - Số phiếu tán thành: CP, chiếm tỉ lệ % ( tỉ lệ qui định 65%) - Số phiếu không tán thành: CP - Số phiếu ý kiến:...
 • 3
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ