phan v bao cao cua bks

PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY
... ***_*** Báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc năm 2009.( đơn vị: đồng) Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ công ty cổ phần chế biến thực ... năm 2009 công ty có dấu hiệu tích cựu hoạt động kinh doanh mình, điều đánh mừng tương lai công ty Kinh Đô dòng tiền có xu hướng tăng ổn định kinh tế năm 2009 làm tình hình tài công ty khả quan ... 41, 92% Việc công ty sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo tiền từ HĐKD hiệu quả, công ty biết sử dụng vón cách hợp lý Các tỷ số khả toán: + Tỷ số khả trả nợ = = 0,6 Mỗi đồng nợ phải trả công ty đảm bảo...
 • 7
 • 121
 • 0

PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY

PHÂN TÍCH BÁO CÁO CỦA CÔNG TY
... thức phù hợp với yêu cầu phân tích quan hệ kinh tế tài nước với nước thời gian xác định Người ta soạn thảo cán cân toán song ... toán chung Hoặc soạn thảo cán cân toán thời kỳ cán cân toán thời điểm để phù hợp với yêu cầu phân tích, đánh giá tình hình quản lý đạo khác Cán cân toán thời kỳ đối chiếu khoản tiền thực tế thu ... đến nay, số nước tư sử dụng sách phá giá tiền tệ công cụ hữu hiệu, góp phần cân cán cân toán quốc tế bình ổn tổng giá hối đoái Phá giá tiền tệ công bố Nhà nước giảm giá đồng tiền nước so với vàng...
 • 8
 • 98
 • 0

Bao cao cua BKS trinh DHCD

Bao cao cua BKS trinh DHCD
... V Chức vụ Trưởng BKS TV BKS TV BKS Số tiền/ năm (Đồng) 43.200.000 28.800.000 28.800.000 100.800.000 KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: • Đối với chương trình đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị ... mức kế hoạch theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, điều khẳng định cố gắng nỗ lực cao Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV Công ty 2/ Công tác Đầu tư phát triển SXKD đầu tư doanh nghiệp Công ... nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty; • HĐQT tuân thủ ngiêm túc đề án tái cấu trúc nâng cao lực quản trị Công ty; • HĐQT tham gia thường xuyên họp Ban Tổng giám đốc điều hành, trực tiếp...
 • 7
 • 28
 • 0

Bao cao cua BKS trinh Dai hoi DCDTN 2017

Bao cao cua BKS trinh Dai hoi DCDTN 2017
... Tâm Ngô Anh Đức Nguyễn Văn Sáng Nguyễn Anh Tú Vũ Công Nam Tổng cộng Chức vụ Trưởng BKS TV BKS TV BKS TV BKS TV BKS Số tiền/ năm (Đồng) 150.100.000 33.600.000 19.200.000 9.600.000 9.600.000 222.100.000 ... chi trả tiền lương thù lao BKS năm 2016: + Trưởng BKS trả tiền lương là: 18.000.000 đồng/tháng + Thành viên BKS trả thù lao là: 2.400.000 đồng/tháng + Tổng thù lao BKS năm là: 222.100.000 đồng, ... thuận lợi cho hoạt động BKS theo quy định nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót hoạt động, hoạt động tài Công ty VI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT Trong năm 2017, BKS tiếp tục tiến hành...
 • 5
 • 41
 • 0

bao cao cua bks 2010

bao cao cua bks 2010
... chấp thuận TienPhongBank làm thủ tục tăng vốn hoàn thành tháng 2 /2010, Chủ tịch HĐQT có thông báo số 03 /2010/ TB-TPB.HĐQT ngày 24/2 /2010 việc chứng nhận sở hữu cổ phần phát hành thêm TPB - Tổng lợi ... hoạt động năm 2010 sau: Đơn vị: Triệu đồng Stt Loại chi phí Thù lao thành viên BKS, lương phận KTNB Công tác phí & chi phí khác Tổng số Thù lao năm Dự kiến Thù Diễn giải 2009 lao năm 2010 1,145 ... nhật danh sách người liên quan đến thành viên HĐQT, BKS, TGĐ, cổ đông sáng lập, cổ đông lớn V DỰ TRÙ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010 Căn vào kế hoạch kinh doanh định hướng kiểm soát,...
 • 9
 • 29
 • 0

Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2009

Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2009
... kiểm soát như: Qui chế, qui định, định, báo cáo, thông báo + Các văn liên quan đến hoạt động kiểm toán nội như: Qui chế, qui định, định, báo cáo, thông báo (Các văn lưu văn phòng ban kiểm soát ... LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ + Hoàn thiện mặt chưa nêu báo cáo + Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2008 Phê duyệt kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2009 Ban kiểm soát Kính chúc quý vị đại biểu, ... thành viên Ban kiểm soát + Định hướng kiểm soát cho năm 2008 + Báo cáo tình hình hoạt động năm 2008 Định hướng giám sát cho năm 2009 + Tổ chức họp định kỳ ban kiểm soát để thông qua triển khai...
 • 8
 • 50
 • 0

BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013

BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013
... HCM - BKS không nhận kiến nghị cổ đông sai phạm HĐQT, BKS cán quản lý Công ty trình thực nhiệm vụ - BKS thống Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Đánh giá phối hợp hoạt động BKS HĐQT, ... Thơ Chi phí hoạt động BKS Trong năm 2013, BKS chi trả thù lao tổng cộng 819.000.000 VNĐ Kiến nghị BKS - Thành lập phận chuyên biệt chịu trách nhiệm công bố thông tin bên bao gồm: báo cáo gửi quan ... hoạt động BKS HĐQT, Ban TGĐ - BKS mời tham dự tất họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức nhiệm vụ BKS - Ban TGĐ tạo điều kiện bố trí nhân đầu mối cung cấp thông tin trình BKS thực nhiệm vụ kiểm tra...
 • 7
 • 40
 • 0

BC002 Bao cao cua BKS 2014

BC002 Bao cao cua BKS 2014
... 31/12 /2014 761 tỷ đồng, chiếm 19,4% doanh thu 2014 Công ty tăng so với năm 2013 47,7% - BKS xem xét Báo cáo tài tháng, Báo cáo tài năm 2014, thống với kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 ... báo cáo, công bố thông tin quy định - BKS thống với Báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 Đánh giá phối hợp hoạt động BKS HĐQT, BTGĐ - Trong năm 2014, BKS HĐQT BTGĐ tạo điều kiện thuận lợi ... nghị BKS ghi nhận triển khai thực Thù lao BKS Trong năm 2014, BKS nhận thù lao theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Nghị số 007 /2014/ NQ.HĐQT ngày 27/05 /2014 HĐQT Mức thù lao cụ thể chi tiết theo...
 • 5
 • 26
 • 0

2013.bao cao cua bks 0

2013.bao cao cua bks 0
... năm 201 2: Đơn vị: triệu đồng STT 01 02 03 04 05 Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn Điều lệ Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tổng số lao động Kế hoạch Thực Ghi 1.2 50. 8 80 122.445 122.445 341.2 60 -31.188 304 .518 ... chuyên dụng hợp lý thời gian đầu đạt hiệu đầu t cao hẳn tàu hàng khô khác có giá trị đầu t Kể từ tháng 06 / 200 8 thị trờng xấu dần đến tháng 08 / 200 8 trở giá cớc vận tải biển đột ngột suy giảm mạnh ... Công ty Sau đầu t 03 tàu tổng tài sản Công ty tăng thêm 749 tỷ đồng góp phần nâng tổng trọng tải đội tàu từ 55,4 ngàn DWT /09 tàu (năm 200 6) lên 89, 603 ngàn DWT /08 tàu (năm 201 1), nhng làm phát...
 • 5
 • 52
 • 0

2016 HC 10. Bao cao cua BKS 2015 Ke hoach 2016

2016  HC  10. Bao cao cua BKS 2015 Ke hoach 2016
... Công ty Trên báo cáo Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2015 phương hướng năm 2016, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Xin trân trọng cảm ơn Quý vị ý lắng nghe./ T/M BAN KIỂM ... kiến toán quý I năm 2016 Về bản, không ẩn chứa rủi ro vay nợ với Công ty 2.3 Về việc thực chế độ kế toán, báo cáo tài kết kinh doanh: Qua thẩm tra Báo cáo tài năm tài năm 2015 Công ty, Ban Kiểm ... năm 2015 góp phần đem lại hiệu định HĐQT, Ban Tổng Giám đốc nghiêm túc tuân thủ quy định công bố thông tin Báo cáo tài định kỳ Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ theo Thông tư 155 /2015/ TT-BTC...
 • 5
 • 39
 • 0

(13) Bao cao cua BKS nam 2015

(13) Bao cao cua BKS nam 2015
... lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ qúy sau, số lượng thành viên tham gia đầy đủ, đảm báo tính thống cao; - Thường xuyên giữ mối liên hệ thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát với HĐQT, Ban lãnh đạo ... HĐQT hợp đồng phối hợp kinh doanh Tập đoàn với Công ty; - Kịp thời đề xuất với HĐQT giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản lý Công ty Chủ động xây dựng ban hành văn quản lý khác Công ty thuộc thẩm ... tế phát sinh theo chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 2917/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2006; Thực tốt quy định quản lý tài...
 • 6
 • 39
 • 0

2013 6 Bao cao cua BKS

2013 6 Bao cao cua BKS
... 30,433 ,65 5 29,987,443 I Nợ ngắn hạn 40,375 ,69 2 56, 637,802 Tiền tương đương tiền 20,870,392 19,729,775 Vay ngắn hạn 30,000,000 40,420,000 2 ,62 6,017 5, 464 ,424 2,581, 868 278,543 541,573 64 6,3 76 2,122,798 ... hiện hoạch 2013 Năm Năm 2013 2012 So sánh thực hiện TH/ 2013/ 2012 KH Giá trị 2013 Tỷ lệ % Tổng doanh thu Tỷ đồng 149,7 95 139 -44 -31 ,6 63 ,6 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 6, 8 5,5 1,5 26, 6 103,7 ... nhuận sau thuế Tỷ đồng 6, 8 5,5 1,5 26, 6 103,7 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Tỷ đồng 8,8 8,1 0,7 8,5 220 Thực hiện đầu tư Tỷ đồng 62 5,1 3,5 1 ,6 46 Tổng doanh thu năm 2013 toàn Công ty đạt 95...
 • 7
 • 43
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP