DSpace at VNU: Mấy nhận định về đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay và những vấn đề của nó

CON ĐƯỜNG đi lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY NHỮNG vấn đề đặt RA đối với CÔNG tác tư TƯỞNG lý LUẬN TRONG QUÂN đội HIỆN NAY

CON ĐƯỜNG đi lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY và NHỮNG vấn đề đặt RA đối với CÔNG tác tư TƯỞNG lý LUẬN TRONG QUÂN đội HIỆN NAY
... sâu di sản luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt quan đi m tưởng có ý nghĩa phương pháp luận cách mạng Việt Nam Đảng ta khẳng định, chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí ... tiễn, tính quần chúng công tác tưởng, luận quân đội thời gian qua Giải tốt nhiệm vụ công tác tưởng, luận quân đội tạo chuyển biến quan trọng công tác nghiên cứu luận, giúp cán lãnh ... tr.10-11 với tiến trình lịch sử tự nhiên; Việt Nam lên chủ nghĩa hội vào ngõ cụt lịch sử; Việt Nam theo chủ nghĩa phù hợp với xu phát triển thời đại; Việt Nam theo đường thứ 3, chủ nghĩa hội...
 • 39
 • 157
 • 0

bảo vệ lợi ích công chúng trong quy định về quyền tác giả ở việt nam hiện nay

bảo vệ lợi ích công chúng trong quy định về quyền tác giả ở việt nam hiện nay
... quy n tác giả pháp luật quy n tác giả với quy định về: tác giả, chủ sở hữu quy n tác giả, tác phẩm bảo hộ, nội dung quy n tác giả, thời hạn bảo hộ quy n tác giả, trường hợp giới hạn quy n tác giả, ... ích công chúng pháp luật quy n tác giả Việt Nam lợi ích chủ sở hữu quy n tác giả lợi ích công chúng lúc tác phẩm thuộc công chúng 37 Trong trường này, chủ sở hữu quy n tác giả tác phẩm không quy n ... đề lý luận quy n tác giả việc bảo vệ lợi ích công chúng quy n tác giả Chương Quy định pháp luật Việt Nam hành việc bảo vệ lợi ích công chúng quy n tác giả Chương Một số bất cập quy định pháp luật...
 • 96
 • 385
 • 0

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH BIẾN đổi xã hội NHÂN DIỆN BIẾN đổi xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH  BIẾN đổi xã hội và NHÂN DIỆN BIẾN đổi xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... 280 đổi hội chủ yếu biểu thông qua: biến đổi cấu hội, phân tầng hội biến đổi chuẩn mực hội Trong đó, biến đổi cấu hội nội dùng biến đổi hội quan trọng nhất, định đến biến đổi ... khoa học Nhận diện biến đổi hội Việt Nam Trong nhận diện biến đổi hội, việc xem xét quy mô rộng lớn tính phức tạp biến đổi đó, gắn liền với nhân tố tác động tới biến đổi hội, cần phải ... mực hội cho lớp trẻ Tóm lại, biến đổi hội có tính điển hình phổ biến Việt Nam điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập cho thấy tương đối đầy đủ mặt hội Việt Nam Biến đổi hội...
 • 17
 • 295
 • 0

Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC

Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC
... tu thân Nho giáo giá trị đời sống hội Việt Nam để tìm hiểu nghiên cứu t tởng đạo đức Nho giáo ảnh hởng việc xây dựng giá trị tốt đẹp, bền vững nhằm hoàn thiện nhân cách ngời Việt Nam Website: ... L, Nhc" Tc l ngi quõn t cũn phi cú mt vn húa ton din Giá trị Nho giáo đời sống hội Việt Nam nay: H Chớ Minh, v lónh t v i ca dõn tc Vit Nam vi mt thỏi ca ngi cng sn, trõn trng nhng giỏ tr ... Đặt vấn đề Nho giáo dòng triết học đời từ thời cổ đại Trung Quốc, nhng ảnh hởng Trung Hoa vô lớn Thậm chí nghiên cứu Trung Quốc tách rời Nho giáo Triết học Nho giáo chủ yếu bàn vấn đề trị, đạo...
 • 17
 • 1,480
 • 12

Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ việt nam.pdf

Xu hướng phát triển ngành dịch vụ trên thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của ngành dịch vụ việt nam.pdf
... Những hàm ý cho phát triển ngành dịch vụ Việt Nam thời kỳ hội nhập cải cách Bảy xu hướng phát triển ngành dịch vụ giới nói đặt vấn đề lớn phát triển ngành dịch vụ Việt Nam thời kỳ hội nhập cải ... trạng phát triển Xingapo cách 40 năm phát triển tốt ngành dịch vụ cách tập trung vào số ngành dịch vụ ưu tiên vận tải biển, giáo dục tài Vì thế, phát triển ngành dịch vụ nói chung, trọng ưu tiên phát ... cao với ngành dịch vụ khoa học-công nghệ ngành dịch vụ “trung gian,” tạo tảng thúc đẩy ngành dịch vụ khác ngành dịch vụ công nghệ thông tin phát triển, qua giúp Việt Nam bước tiến vào kinh tế dịch...
 • 13
 • 1,345
 • 2

Vai trò của những quan điểm CT – XH của triết học Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Vai trò của những quan điểm CT – XH của triết học Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay
... thường) 3, Quan điểm trị - hội triết học Nho giáo: * Thứ : hội tổng thể quan hệ hội người với người Nho giáo coi quan hệ trị - hội tảng hội, đề cao vai trò quan hệ thâu tóm quan hệ ... danh Nho Đổng Trọng Thư (thời Hán), Chu Đôn Di, Trương Tải, Trình Hạo, Trình Di (thời Tống) III - Vai trò quan điểm CT XH triết học Nho giáo đời sống hội Việt Nam nay: 1, Sự du nhập Nho giáo ... lớn triết học Nho giáo, em xin mạnh dạn đưa nhận định đề tài: Những quan Bùi Thị Hồng Phương CQ502100 Quản trị quảng cáo K50 điểm trị - hội triết học Nho giáo ảnh hưởng đời sống hội Việt...
 • 27
 • 888
 • 4

Chủ nghĩa duy vật vai trò của trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.
... chủ nghĩa vật biện chúng đời sống hội Việt Nam Phép biện chứng phương pháp nghiên cứu xem xét vật tượng mối liên hệ mặt vật tượng đứng im tương đối Việt Nam độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) ... mạng hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917 Sự phát triển V.I.Lênin phép biện chứng vật thể lý luận cách mạng hội chủ nghĩa công cụ sắc bén để cải tạo giới cách cách mạng II Vai trò chủ nghĩa ... viên (ghi tên thầy vào) - với chủ nghĩa hội, mà thành tựu văn minh nhân loại tồn khách quan, cần thiết cho công xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa hội xây dựng" Để...
 • 14
 • 3,417
 • 6

Kết luận về trình độ phát triển con người tại Việt Nam hiện nay những kiến nghị

Kết luận về trình độ phát triển con người tại Việt Nam hiện nay và những kiến nghị
... lại, Việt Nam nước có trình độ phát triển người trung bình giới 1.2 Kiến nghị giải pháp nâng cao trình độ phát triển người Việt Nam thời gian tới Để nâng cao trình độ phát triển người Việt Nam, ... Theo báo cáo phát triển người UNDP, Việt Nam coi ví dụ thành công tiêu biểu cho nhóm nước phát triển khả tương tác cân phát triển kinh tế phát triển người Với nhiều nỗ lực số phát triển người nước ... Để nâng cao trình độ phát triển người nhóm trọng vào nhóm nhân tố sau đây: Nâng cao thu nhập đầu người Nâng cao chất lượng y tế Nâng cao chất lượng giáo dục Những đề xuất giải theo trình tự nấc...
 • 7
 • 476
 • 2

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa giải pháp khắc phục

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục
... TRẠNG CỦA TÔN GIÁO VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG TƯ TƯỞNG CỦA TÔN GIÁO ĐỐI VỚI THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 2.1/ Ảnh hưởng tích cực tiêu cực Nho giáo hội Việt Nam Sự phát triển Nho giáo Việt Nam ... hành hội, suốt nghìn năm bắc thuộc ảnh hưởng nho giáo vào ý thức hệ ngưòi dân Việt Nam lớn nho giáo ảnh hưởng đến người hội trị văn hóa đến phong tục tập quán hệ tưởng người Việt Nam ... thiết phải khắc phục biểu tưởng tiêu cực nho giáo: 1.3.1/ Những ảnh hưởng tiêu cực Nho giáo Việt Nam Ảnh hưởng tiêu cực Nho giáo thể điểm sau: Nho giáo suy đến bảo thủ mặt hội tâm mặt triết...
 • 29
 • 5,420
 • 26

thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay những giải pháp để ổn định lạm phát

thực trạng lạm phát ở việt nam hiện nay và những giải pháp để ổn định lạm phát
... Đề tài: Lạm phát Việt Nam Thực trạng giải pháp CHƯƠNG THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH LẠM PHÁT 2.1 Thực trạng lạm phát Việt Nam thời gian qua 2.1.1 Thực trạng Trong ... Lạm phát Việt Nam Thực trạng giải pháp niên kéo dài năm với tỷ lệ lạm phát 50% năm, lạm phát nghiêm trọng thường kéo dài năm với tỷ lệ lạm phát 50% siêu lạm phát kéo dài năm với tỷ lệ lạm phát ... phần mở đầu phần kết luận, chuyên đề bao gồm ba chương sau: Chương một: Tổng quan môn học Kinh tế vĩ mô vấn đề lạm phát Chương hai: Thực trạng lạm phát Việt Nam giải pháp để ổn định lạm phát Chương...
 • 30
 • 3,404
 • 5

Tình hình diễn biến xu thế của đời sống tôn giáo thế giới hiện nay

Tình hình diễn biến và xu thế của đời sống tôn giáo thế giới hiện nay
... sống tôn giáo với nhiều xu diễn đan chéo khó phân định thân tôn giáo Tuy nhiên quy vào xu sau đây: Xu toàn cầu hóa - Toàn cầu hóa mơ tưởng tất tôn giáo tôn giáo giới có bề dày lịch sử lâu đời ... dịch xu t (AIDS, SARS ) làm cho tiên tri “nạn hồng thủy”, “ngày tận thế lại có dịp phát triển, làm xu t nhiều tôn giáo Những xu chủ đạo đời sống tôn giáo Các diễn biến thể phức tạp tromg đời sống ... chủ yếu xu hành vi nhập tôn giáo cách tham gia vào hoạt động trần tục phi tôn giáo xã hội, đạo đức, giáo dục, y tế… nhằm góp phần cứu nhân độ - Xu thế tục hóa biểu đấu tranh phận tiến tôn giáo muốn...
 • 21
 • 4,416
 • 21

Đạo đức Phật giáo ảnh hưởng của đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam hiện nay tt.PDF

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam hiện nay tt.PDF
... ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC, KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 2.1 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Đạo đức Phật giáo với đạo đức ... Việt Nam trước Phật giáo du nhập 40 1.3.2 Vài nét tình hình Phật giáo Việt Nam 44 Chương 2: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ GIẢI ... HUY ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC, KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 48 iv 2.1 Ảnh hưởng đạo đức Phật giáo số lĩnh vực đời sống hội Việt Nam 48 2.1.1 Đạo đức Phật giáo với đạo đức...
 • 17
 • 428
 • 0

Đạo đức Phật giáo ảnh hưởng của đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.PDF

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.PDF
... ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC, KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO 2.1 Ảnh hưởng đạo đức Phật giáo số lĩnh vực đời sống hội Việt Nam 2.1.1 Đạo đức Phật giáo với đạo đức truyền thống người Việt ... đức Phật giáo góp phần to lớn vào việc xây dựng hội hội chủ nghĩa hài hòa, phát triển 47 Chương ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ ... 2.1 Ảnh hưởng đạo đức Phật giáo số lĩnh vực đời sống hội Việt Nam 48 2.1.1 Đạo đức Phật giáo với đạo đức truyền thống người Việt 48 2.1.2 Đạo đức Phật giáo với kinh tế ...
 • 102
 • 621
 • 1

Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay
... 2: Vai trò Phật giáo đời sống hội Việt Nam Chương 3: Những giải pháp nhằm phát huy vai trò tích cực Phật giáo đời sống hội Việt Nam Chương CÁC QUAN ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ VAI TRÒ XÃ HỘI CỦA ... Chương VAI TRÒ CỦA PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Quá trình du nhập, phát triển đặc điểm Phật giáo Việt Nam 2.1.1 Quá trình du nhập, phát triển Phật giáo Việt Nam Phật giáo ... lập Hội Phật giáo Việt Nam (1934) thời kỳ: Lục hoà Tịnh lữ, Phật học Tùng thư, chùa Quán Sứ - Hội Bắc kỳ Phật giáo, Hội Phật giáo Việt Nam, Tổng hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Tăng già Việt Nam...
 • 130
 • 3,097
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng pháp luật về hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở việt nam hiện nay và những vấn đề pháp lí đặt rathực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở việt nam hiện nay và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcảnh hưởng của đạo đức phật giáo đối với một số lĩnh vực đời sống xã hội việt nam hiện nay và giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực khắc phục những hạn chế của đạo đức phật giáonhận xét về thị trường chứng khoán việt nam hiện naynhan xet ve he thong ngan hang viet nam hien naymột số qui định về tái bảo hiểm ở việt nam hiện naythực trạng vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ em ở ngoại thành hà nội hiện nay và những vấn đề đặt ramột số nội dung tư tưởng nhân văn của nguyễn du và giá trị của nó đối với đời sống xã hội việt nam hiện nayý nghĩa của tư tưởng nhân văn của nguyễn du đối với đời sống xã hội việt nam hiện naytình hình tội vi phạm các quy định về quản lý rừng ở việt nam hiện naysự cần thiết và vai trò của pháp luật về an toàn thực phẩm trong đời sống xã hội việt nam hiện naysự cần thiết của pháp luật về an toàn thực phẩm trong đời sống xã hội việt nam hiện naytrò của pháp luật về an toàn thực phẩm trong đời sống xã hội việt nam hiện nayđời sống người dân việt nam hiện nayđời sống xã hội việt nam hiện nayNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ