DSpace at VNU: Một số vấn đề về cơ cấu công nghiệp Việt Nam

Báo cáo " Một số vấn đề về cấu công nghiệp Việt Nam " pot

Báo cáo
... nguồn gốc hình thành cấu công nghiệp, nhận định cho thấy công nghiệp đến chưa chỗ dựa để giải công ăn việc làm Một số ý kiến nhận xét đề xuất Quá trình phát triển công nghiệp Việt Nam đạt thành tựu ... 2.2 cấu công nghiệp theo lãnh thổ cấu công nghiệp Việt Nam theo lãnh thổ hình thành ngày hợp lý từ việc phân tích yêú tố khách quan gắn liền với chiến lược phát triển ngành Phân bố công nghiệp ... " u tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ " Thực phương hướng kế hoạch 1976-1980 bố trí nhiều công trình công nghiệp nặng then chốt, sau cho công...
 • 8
 • 229
 • 0

Một số vấn đề về cấu công nghiệp Việt Nam

Một số vấn đề về cơ cấu công nghiệp Việt Nam
... triển công nghiệp nặng cách hợp lý sờ phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ ” Thực phương hướng kê'hoạch 1976-1980 bô' trí nhiều công trình công nghiệp nặng then chốt, s a u cho công nghiệp bán công ... hình thành câu công nghiệp, nhận định cho thây công nghiệp đôn chưa chồ dựa để giải quyê't công ăn việc làm Một số ý kiến nhận xét để xuất Quá trình phát triển cùa công nghiệp Việt Nam đạt nhửng ... triển công nghiệp nặng cách hợp lý sờ phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ ” Thực phương hướng kê'hoạch 1976-1980 bô' trí nhiều công trình công nghiệp nặng then chốt, s a u cho công nghiệp bán công...
 • 16
 • 205
 • 0

Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam.docx

Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam.docx
... tổ chức xuất gạo 27 Từ năm 1989 Việt Nam bắt đầu xuất gạo với số lượng lớn, nhanh chóng chiếm vị trí nước xuất gạo lớn giới Xuất gạo tăng nhanh số lượng kim ngạch, chất lượng gạo có tiến Một yếu ... xuất khẩu, gạo xuất Việt Nam khối lượng có giảm giá trị xuất lại cao 2.2 Thị trường xuất gạo Việt Nam Việt Nam thực nước xuất gạo lớn từ năm 1989 Từ việc xâm nhập mở rộng thị trường Việt Nam ... nhằm nâng cao hiệu xuất gạo cần thiết Trong khoá luận tốt nghiệp đưa số vấn đề hoạt động xuất gạo Việt Nam, từ đưa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất gạo Việt Nam sách, mở rộng...
 • 47
 • 493
 • 3

Một số vấn đề về cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hành

Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hành
... doanh lữ hành du lịch quốc tế Công ty Du lịch Hà nội II.2.1 Về hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế chủ động II.2.2 Về hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế bị động II.3 Hoạt động tổ ... động du lịch II Những vấn đề hoạt động kinh doanh lữ hành II.1 Khái niệm Công ty lữ hành II.2 cấu tổ chức Công ty lữ hành II.3 Các hoạt động chủ yếu Công ty lữ hành du lịch II.3.1 Hoạt động ... sở luận du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch I Kinh doanh lữ hành - phận quan trọng hoạt động du lịch I.1 Khái niệm du lịch khách du lịch I.1.1 Khái niệm du lịch Thực tế hoạt động du...
 • 28
 • 482
 • 0

Một số vấn đề về cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hành .doc

Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hành .doc
... doanh lữ hành du lịch quốc tế Công ty Du lịch Hà nội II.2.1 Về hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế chủ động II.2.2 Về hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế bị động II.3 Hoạt động tổ ... động du lịch II Những vấn đề hoạt động kinh doanh lữ hành II.1 Khái niệm Công ty lữ hành II.2 cấu tổ chức Công ty lữ hành II.3 Các hoạt động chủ yếu Công ty lữ hành du lịch II.3.1 Hoạt động ... sở luận du lịch hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch I Kinh doanh lữ hành - phận quan trọng hoạt động du lịch I.1 Khái niệm du lịch khách du lịch I.1.1 Khái niệm du lịch Thực tế hoạt động du...
 • 28
 • 479
 • 1

Một số vấn đề về hệ phái khất sĩ việt nam

Một số vấn đề về hệ phái khất sĩ việt nam
... Máût viãûn khiãún chỉïc Vản Häü, gỉíi vua An Nam nàm Diãn Hỉûu III (1316) nháún mản h: "Tỉì xỉa, nh Hạn âàût chên qûn , nh Âỉåìng âàût lm qun , nỉåïc An nam l mäüt qûn hay qun nọi trãn, tỉïc l mäüt ... âàûc quưn våïi Viãût Nam v âãø quưn hoảt âäün g truưn giạo âỉåüc bo vãû"7 Tỉì nàm 1858 - 1886, nỉåïc Phạp dỉûa vo v lỉûc âãø cng cäú quưn lỉûc: thiãút láûp chãú âäü thüc âëa åí Nam bäü, bo häü åí ... åí Miãún Âiãûn , ngỉåìi Phạp khäng loải b chênh thãø âỉång thåìi v cai trë Viãût Nam mäüt cạch trỉûc tiãúp , trỉì Nam bäü, m ch trỉång cai trë thäng qua nh Nguùn v chênh quưn thüc âëa Trong giai...
 • 14
 • 334
 • 0

Một số vấn đề về cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hành

Một số vấn đề về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động du lịch lữ hành
... hành du lịch quốc tế Công ty Du lịch Hà nội II.2.1 Về hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế chủ động II.2.2 Về hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch quốc tế bị động II.3 Hoạt động tổ chức ... hoạt động du lịch I.1 Khái niệm du lịch khách du lịch I.1.1 Khái niệm du lịch I.1.2 Khái niệm khách du lịch I.2 Sự đời hoạt động kinh doanh lữ hành vai trò hoạt động du lịch II Những vấn đề hoạt ... hoạt động kinh doanh lữ hành II.1 Khái niệm Công ty lữ hành II.2 cấu tổ chức Công ty lữ hành II.3 Các hoạt động chủ yếu Công ty lữ hành du lịch II.3.1 Hoạt động trung gian II.3.2 Hoạt động...
 • 29
 • 477
 • 0

Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam

Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam
... xuất khẩu, gạo xuất Việt Nam khối lượng có giảm giá trị xuất lại cao 2.2 Thị trường xuất gạo Việt Nam Việt Nam thực nước xuất gạo lớn từ năm 1989 Từ việc xâm nhập mở rộng thị trường Việt Nam ... cho Việt Nam Qua thấy tiềm thị trường gạo giới tương lai lớn cho nước xuất gạo Đối với Việt Nam kế hoạch xuất gạo đến năm 2010, Bộ Thương mại dự báo, Việt Nam nước xuất gạo lớn 10 năm tới Xuất gạo ... đề hoạt động xuất gạo Việt Nam, từ đưa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất gạo Việt Nam sách, mở rộng thị trường tiêu thụ gạo, chất lượng gạo xuất khẩu, giá gạo xuất Nhìn chung...
 • 49
 • 426
 • 0

Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam .doc

Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam .doc
... xuất khẩu, gạo xuất Việt Nam khối lượng có giảm giá trị xuất lại cao 2.2 Thị trường xuất gạo Việt Nam Việt Nam thực nước xuất gạo lớn từ năm 1989 Từđó việc xâm nhập mở rộng thị trường Việt Nam ... vỡ…đều cao gạo nước khác Về chủng loại, gạo xuất Việt Nam chủ yếu gạo tẻ hạt dài sản xuất hầu hết ởĐBSCL Còn loại gạo hạt trắng số với 100% hạt nguyên, gạo đặc sản, gạo thơm Việt Nam bước đầu xuất ... hoạt động xuất gạo Việt Nam, từđó đãđưa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất gạo Việt Nam sách, mở rộng thị trường tiêu thụ gạo, chất lượng gạo xuất khẩu, giá gạo xuất Nhìn...
 • 49
 • 870
 • 0

Đề tài “Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam” pot

Đề tài “Một số vấn đề về xuất khẩu gạo của Việt Nam” pot
... để từđ đề giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất gạo Việt Nam thời gian tới cần thiết Xuất phát từ thực tiễn chọn đề tài Khoá Luận Tốt Nghiệp là: “Một số vấn đề xuất gạo Việt Nam” Ngoài ... cao gạo nước khác Về chủng loại, gạo xuất Việt Nam chủ yếu gạo tẻ hạt dài sản xuất hầu hết ởĐBSCL Còn loại gạo hạt trắng số với 100% hạt nguyên, gạo đặc sản, gạo thơm Việt Nam bước đầu xuất gạo ... hoạt động xuất gạo Việt Nam, từđó đãđưa số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu hoạt động xuất gạo Việt Nam sách, mở rộng thị trường tiêu thụ gạo, chất lượng gạo xuất khẩu, giá gạo xuất Nhìn...
 • 37
 • 269
 • 0

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM doc

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM doc
... tham khảo bắt buộc Giáo trình Pháp lý đại cương”, chương 2 Hiến pháp nước CHXNCHVN năm 19 92 (sửa đổi 20 01) Bộ luật dân năm 20 05 Nghị 45 /20 05/QH11 việc thi hành BLDS 20 05 TS.Nguyễn Ngọc Khánh, Chế ... Hợp đồng BLDS VN, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 20 07 TS Nguyễn Ngọc Điện, Bình luận hợp đồng thông dụng Luật DS VN, Nxb Trẻ Tp.HCM, 20 05 I.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ (DÂN LUẬT) Đối tượng điều chỉnh ... đẳng an toàn pháp lý quan hệ dân Nguồn Dân luật * Một văn coi nguồn luật dân phải đáp ứng yêu cầu sau đây: - Văn quan nhà nứoc có thẩm quyền ban hành; - Chức đựng quy phạm pháp luật dân sự; - Phải...
 • 48
 • 960
 • 6

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHIM HÀI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHIM HÀI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM doc
... tục vắng bóng phim hài, tình trạng thiếu định hướng sáng tác, thấy vấn đề phim hài nói riêng điện ảnh ta nói chung, dù mức độ khác Vậy vấn đề đặt với phim hài Việt Nam gì? Vấn đề trước hết để ... thoại”(8) Cảnh phim Tết đến xông nhà Và cần đề cập tới kiện trước có liên quan tới phim hài Việt Nam, Liên hoan phim hài giới (WCFF) Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Điện ảnh, Hội phim hài Thái Lan ... hướng sáng tác điện ảnh ta Nhưng “mặn mà” hay không với phim hài lại phụ thuộc nhà làm phim, với phim nhựa điện ảnh Tuy nhiên, thiếu vắng phim hài thời gian qua mặt vấn đề, nhân cần đề cập tới tính...
 • 7
 • 580
 • 0

Tiểu luận: Một số vấn đề về cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệpViệt Nam theo hướng đổi mới doc

Tiểu luận: Một số vấn đề về Cơ cấu tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp ở Việt Nam theo hướng đổi mới doc
... một số vấn đề cấu tổ chức quản doanh nghiệp Việt Nam theo hướng đổi CHƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC Khái niệm tổ chức 1.1 Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác "Tổ chức" , định ... Sơ đồ 9: Mô hình cấu tổ chức hỗn hợp CHƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG DOANH NGHIỆP THEO HỚNG ĐỔI MỚI Những quan điểm hình thành cấu tổ chức quản 1.1 Quan điểm thứ ... thành cấu tổ chức quản Quan điểm theo phơng pháp quy nạp từ chi tiết đến tổng hợp ứng dụng trờng hợp hình thành cấu tổ chức quản 1.3 Quan điểm thứ ba:Việc hình thành cấu tổ chức quản theo...
 • 36
 • 355
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN VÙNG KINH TẾ VIỆT NAM
... lý, nhằm đạt hiệu kinh tế cao với chi phí sản xuất thấp Theo phân loại vùng kinh tế, phân vùng kinh tế gồm có phân vùng kinh tế tổng hợp phân vùng kinh tế ngành Phân vùng kinh tế ngành sở để xây ... dụng đất vùng kinh tế năm 2008 Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, 2008 Một số vấn đề phân vùng kinh tế Việt Nam 89 Bảng 1: Dân số, diện tích mật độ dân số năm 2008 phân theo vùng Vùng Dân số trung ... triển kinh tế ‑ xã hội vùng: Đối với đơn vị cấp vùng Việt Nam, quy hoạch thường thực tỷ lệ 1/500.000 1/250.000 khu vực kinh tế trọng điểm Các vùng kinh tế Việt Nam Việt Nam, phân hệ vùng kinh tế...
 • 16
 • 294
 • 1

VĂN HÓA LÀNG : Một số vấn đề về hương ước làng xã Việt Nam

VĂN HÓA LÀNG : Một số vấn đề về hương ước làng xã Việt Nam
... Câu : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HƯƠNG ƯỚC LÀNG XÃ VIỆT NAM Hương ước cổ làng Việt Nam : a Nguồn gốc: Hương ước thuật ngữ gốc Hán, du nhập vào Việt Nam giữ nguyên nghĩa Hương ước danh từ thông ... làng Hương ước vốn phần văn hóa làng nên phải xây dựng tinh thần, nguyện vọng người dân sinh lớn lên mảnh đất • Nội dung Hương ước làng : Tìm hiểu nội dung hương uớc (Quy ước làng văn hóa) số ... dân nhiều hương ước thời kỳ có yếu tố tích cực Đó điều giáo huấn nếp sống, bảo vệ tính mệnh tài sản chung làng Hương ước làng Việt Nam : Cùng với tượng sống lại giá trị văn hóa tốt đẹp...
 • 15
 • 619
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI