Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE đi từ isobutan

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE đi từ isobutan
... nghệ trình sản xuất MTBE đợc sử dụng giới Các trình sản xuất MTBE khác dựa nguồn nguyên liệu khác 1 .Sản xuất MTBE từ hỗn hợp khí C4 Raffinat-1 từ phân xởng etylen từ hỗn hợp FCC-BB từ trình cracking ... để sản xuất MTBE theo phơng pháp 193,1 triệu USD, giá thành sản xuất 206 USD/1000 MTBE Văn Huy Vơng 34 Hóa dầu 3-K43 ĐHBK HN Đồ án môn học: Thiết kế dây chuyền sản xuất MTBE từ iso-Butan Sản xuất ... học: Thiết kế dây chuyền sản xuất MTBE từ iso-Butan Chú thích: Văn Huy Vơng 36 Hóa dầu 3-K43 ĐHBK HN Đồ án môn học: Thiết kế dây chuyền sản xuất MTBE từ iso-Butan 1 .Thiết bị gia nhiệt 2.Thiết...
 • 83
 • 652
 • 6

luận văn 'thiết kế phân xưởng sản xuất mtbe từ iso-butan'

luận văn  'thiết kế phân xưởng sản xuất mtbe từ iso-butan'
... I.4 Sản xuất MTBE từ Tert-butyl-alcol Đây trình sản xuất MTBE từ nguyên liệu iso-buten trình dehydro hóa TBA TBA thu đợc đồng sản phẩm trình sản xuất propylen oxit Quá trình sản xuất MTBE từ TBA ... metanol III MTBE IV.raffinat C4 I.3 Sản xuất MTBE từ khí n-butan Đây hớng sản xuất sử dụng nguyên liệu phần butan tách từ khí tự nhiên với trữ lợng lớn Sơ đồ trình sản xuất MTBE từ khí n- butan ... cầu MTBE giới nh Việt Nam lớn, việc thiết kế phân xởng sản xuất MTBE cần thiết có ý nghĩa, mà yêu cầu xăng chất lợng cao ngày tăng nhanh nh Đồ án thực việc thiết kế phân xởng sản xuất MTBE từ...
 • 102
 • 410
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất mtbe từ isobutan năng suất 25.000 tấn-năm

thiết kế phân xưởng sản xuất mtbe từ isobutan năng suất 25.000 tấn-năm
... 3.43MPa MTBE cú th to hn hp ng phớ vi nc hoc vi metanol Bng Cỏc hn hp ng phớ ca MTBE t0s, 0C 52.6 51.6 (2.5 MPa) 68 175 ( 1.0MPa) MTBE - Metanol Hm lng MTBE, %Kl 96 86 130 Hn hp ng phớ MTBE - nc MTBE ... sản phẩm phụ khác ng sn phm ca s oxi hoỏ propylen oxi Propylen n isobutan (PO/TBA) Phân xưởng (nhà máy sản xuất) PO/TBA Propylen oxit isobuten TBA Sn phm ph ca nh ... chung : Quỏ trỡnh sn xut MTBE i t isobutan gm hai giai on : *Giai on dehydro hoỏ isobutan * Giai on tng hp MTBE 1.1 Tớnh cõn bng vt cht cho tng giai on : Giai on tng hp MTBE: Cõn bng : lng vo =...
 • 89
 • 621
 • 0

thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE năng suất 125.000 tấn/năm đi từ nguồn nguyên liệu là iso-butan

thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE năng suất 125.000 tấn/năm đi từ nguồn nguyên liệu là iso-butan
... nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE CHƯƠNG III LÝ THUYẾT VỀ TỔNG HỢP MTBE III.1 CÁC HƯỚNG SẢN XUẤT MTBE Từ nguồn thu iso-butan khác mà ta có hướng sản xuất MTBE khác nhau: * Hướng 1: Đi từ phân ... nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE MTBE phần thải IV.1 SẢN XUẤT MTBE TỪ HỖN HỢP KHÍ C4 RAFFINAT-1 ( TỪ PHÂN XƯỞNG ETYLEN VÀ TỪ HỖN HỢP KHÍ CỦA QUÁ TRÌNH FCC ) [4-6] Đây nguồn nguyên liệu ... dụng phổ biến phân xưởng GVHD: Gs.Ts Đào Văn Tường SVTH: Phạm Đức Hận Trang 21 Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE sản xuất MTBE giới giá thành sản xuất rẻ, nguyên liệu sản phẩm thứ...
 • 116
 • 323
 • 2

luận văn công nghệ hóa học Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE

luận văn công nghệ hóa học Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE
... có sẵn từ mỏ khí Hơn 26 xưởng sản xuất dựa công nghệ hãng IFP, xưởng sản xuất công nghệ hãng Philip, công nghệ hãng Shell xây dựng hoạt động khắp nơi Ở nhật xưởng sản xuất hãng Sumimoto xây dựng ... 37 Lớp LHD K51 Đồ Án Tốt Nghiệp CHƯƠNG CÔNG NGHỆ VÀ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MTBE 3.1 Các phương pháp sản xuất MTBE 3.1.1 Cơ sở hóa học MTBE tạo thành phản ứng cộng Metanol vào liên kết đôi Isobuten: ... Lớp LHD K51 Đồ Án Tốt Nghiệp 3.1.4 Các công nghệ sản xuất MTBE Công nghệ chung sản xuất MTBE từ hỗn hợp C4 (từ n-butan) qua giai đoạn - ISOME hóa n-butan thành Iso-butan - Dehydro hóa Iso-butan...
 • 57
 • 322
 • 0

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE
... sản xuất MTBE [13] Hớng Phân xưởng sản xuất MTBE CH3OH Rafinat - 1(C4) Hớng 2: CH3OH Phân xưởng sản xuất MTBE MTBE FCC(C4) Đây nguồn nguyên liệu truyền thống thờng đợc sử dụng phân xởng sản xuất ... ứng đợc 24% cho sản xuất MTBE + Nguồn thứ hai đáp ứng khoảng 28% cho sản xuất MTBE + Nguồn thứ hai nguồn cung cấp chủ yếu cho sản xuất MTBE nhng nguồn sản phẩm phụ trình sản xuất protylen oxit ... nớc khỏi thiết bị phân ly là: MH2O = M1,H2O + M2,H2O = 55,284 + 639,27 MH2O = 694,554 (kg/h) A Tại thiết bị phản ứng sản xuất MTBE Công đoạn sản xuất MTBE thiết bị đạt 85% nên ta có: n1 ,MTBE =...
 • 56
 • 388
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso-butan và metanol với năng suất 30.000 tấn/năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso-butan và metanol với năng suất 30.000 tấn/năm
... xëng s¶n xt MTBE tõ iso butan vµ Metanol Qua bảng ta thấy nhu cầu MTBE giới lớn khu vực khả tiêu thụ MTBE khác Hiện nay, hãng sản xuất MTBE lắp đặt nhiều nơi giới với tổng công suất vào khoảng ... cđa MTBE Hçn hỵp ®¼ng phÝ §iĨm s«i,o C Hµm lỵng MTBE, %KL MTBE - níc 52,6 96 MTBE - Metanol 51,6 86 MTBE - Metanol (1,0MPa) 130 68 MTBE - Metanol (2,5MPa) 175 54 II.4.2 TÝnh chÊt ho¸ häc[22] MTBE ... án Công nghệ sản xuất MTBE UOP với 11 xưởng có công suất 30000 bpsd, sử dụng nguyên liệu khí Butan từ mỏ khí Hơn 26 xưởng sản xuất dựa công nghệ hãng IFP, hãng sản xuất dựa công nghệ hãng Philip...
 • 117
 • 176
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ nguyên liệu Iso-butan và Metanol với năng suất 40.000 T / năm

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ nguyên liệu Iso-butan và Metanol với năng suất 40.000 T / năm
... đợc trình bày phần trớc Sản xu t MTBE t TERT- Butyl Alcol: Đây trình sản xu t MTBE t nguyên liệu Iso- buten trình hydrat hoá TBA TBA thu đợc đồng sản phẩm trình sản xu t propylen oxyt Sơ đồ trình ... : TBA Đhydro hoá SV: T ng Hà Quá trình Sản xu t MTBE Iso- buten 42 MTBE Hoá Dầu - K43 ĐHBK Hà Nội Đồ án t t nghiệp Thi t kế phân xởng sản xu t MTBE Quá trình sản xu t MTBE t TBA hãng Texaco thực ... xu t với số lợng hoàn toàn đủ để sản xu t MTBE công su t xởng Metanol cho phép sản xu t Metanol để t ng hợp MTBE với công su t t ng lên t i 14 106 t n/ năm (năm 1993) 2.2 T nh ch t v t lý Metanol...
 • 111
 • 443
 • 0

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE với năng suất 25000t/năm

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE với năng suất 25000t/năm
... hớng sản xuất MTBE [13] Hớng Hớng 2: CH3OH Phân xởng sản xuất MTBE CH3OH Rafinat - 1(C4) Phân xởng sản xuất MTBE MTBE FCC(C4) Đây nguồn nguyên liệu truyền thống thờng đợc sử dụng phân xởng sản xuất ... ứng đợc 24% cho sản xuất MTBE + Nguồn thứ hai đáp ứng khoảng 28% cho sản xuất MTBE + Nguồn thứ hai nguồn cung cấp chủ yếu cho sản xuất MTBE nhng nguồn sản phẩm phụ trình sản xuất protylen oxit ... nớc khỏi thiết bị phân ly là: MH2O = M1,H2O + M2,H2O = 55,284 + 639,27 MH2O = 694,554 (kg/h) A Tại thiết bị phản ứng sản xuất MTBE Công đoạn sản xuất MTBE thiết bị đạt 85% nên ta có: n1 ,MTBE =...
 • 49
 • 209
 • 0

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ Isobutan năng suất 50.000 tấn/năm

Đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ Isobutan năng suất 50.000 tấn/năm
... 29 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất MTBE Hình 1: Những hớng để sản xuất MTBE công nghiệp: [10] Metanol Nhà máy sản xuất MTBE Phân đoạn C4 Raffinat-I từ trình crăcking Metanol pPhân ... dầu 2-K44 Phân đoạn nhẹ Phân đoạn nặng 30 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất MTBE * Sơ đồ công nghệ chung sản suất MTBE: Hình 2: Sơ đồ tổng quát tổng hợp MTBE [10] : Tổng hợp MTBE (I) ... đồ công nghệ tổng hợp MTBE hãng Phillip SVTH: Đỗ Mạnh Cờng - Hoá dầu 2-K44 42 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất MTBE III.2 Sản xuất MTBE từ khí butan mỏ khí [9, 10]: Đây hớng sản xuất...
 • 102
 • 532
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso butan và metanol

Thiết kế phân xưởng sản xuất MTBE từ iso butan và metanol
... xt MTBE iso butan Metanol (§V: cents/pound) Iso- buten tõ qu¸ tr×nh cracking h¬i níc 9,5 Iso- buten tõ qu¸ tr×nh FCC 9,5 Iso- buten tõ TBA 11,1 Iso- buten tõ iso- butan 7,5 Metanol 5,0 II.3 Iso- Butan ... phÝ cđa MTBE 25 Đồ án tốt nghiệp ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xt MTBE iso butan Metanol Hçn hỵp ®¼ng phÝ §iĨm s«i,o C Hµm lỵng MTBE, %KL MTBE - níc 52,6 96 MTBE - Metanol 51,6 86 MTBE - Metanol ... ThiÕt kÕ ph©n xëng s¶n xt MTBE iso butan Metanol Raffinat-2 iso- butan Metanol MTBE Metanol tuần hoàn Hình 6: Sơ đồ công nghệ tổng hợp MTBE hãng IFP Nguyên liệu metanol Tháp chưng cất xúc...
 • 118
 • 259
 • 0

Thiết Kế Phân Xưởng Sản Xuất MTBE Đi Từ Iso-Butan Năng Suất 150.000 TấnNăm

Thiết Kế Phân Xưởng Sản Xuất MTBE Đi Từ Iso-Butan Năng Suất 150.000 TấnNăm
... Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất MTBE từ iso-butan - MTBE sản phẩm đợc đi u chế từ phản ứng iso-buten với metanol Trong đó, iso-buten sản phẩm thu đợc từ nhà máy sản xuất etylen trình ... nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất MTBE từ iso-butan lợng nguyên liệu C4 từ trình chế biến dầu đủ đáp ứng để sản xuất MTBE nguyên liệu khí iso-butan từ trình isome hóa khí butan mỏ Do nguyên liệu iso-butan ... tốt nghiệp Thiết kế phân xởng sản xuất MTBE từ iso-butan III II Oxy IV I VI VII V Hình 13: Sơ đồ trình sản xuất MTBE từ TBA Lò đốt Thiết bị phản ứng Thiết bị phản ứng đoạn nhiệt Thiết bị phản ứng...
 • 96
 • 863
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm

 Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm ngắn ngày năng suất 500000 lít/năm
... biến nước mắm xuống 30-45 ngày -Cơ giới hóa dây chuyền sản xuất nâng cao suất phân xưởng -Tuy nhiên việc sản xuất nước mắm theo phương pháp ngắn ngày tồn số nhược điểm • Vì sản xuất ngắn ngày ... 5.2.Tính lượng nước sử dụng cho phân xưởng Nước dùng để rửa phân xưởng xử lý nguyên liệu  gồm nước rửa cá,sàn ,thiết bị -Nước rửa cá Cứ kg cá cần lít nước rửa Vậy lượng nước rửa cần cho ngày nguyên ... V1=5,906+3+2=10,906 m3  Nước dùng khu lên men -Nước rửa thiết bị lên men Lượng nước vệ sinh thiết bị lên men ngắn ngày lấy 20% thể tích thiết bị Mỗi ngày vệ sinh thiết bị, thiết bị tích 3,75 m nên lượng nước cần...
 • 44
 • 2,369
 • 32

Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa

 Thiết kế phân xưởng sản xuất giò lụa
... Fisco) dùng hải sản để chế biến giò lụa tôm, giò lụa cua, giò lụa tôm cua Công ty thủy hải sản TP.HCM (APT) có giò lụa hải sản, giò lụa basa  Giò lụa, giò lụa bì, giò thủ, giò lụa thủ công ty ... thời gian sản xuất: ngày/tuần; ca sản xuất/ ngày; suất 250 kg giò lụa/ ca sản xuất Trong thiết kế, em xin chọn suất sản xuất: 250 kg giò lụa/ ca; trung bình năm sản xuất khoảng 75000 kg giò lụa (tính ... hay sở sản xuất, đònh đến chất lượng sản phẩm giò lụa Việc sử dụng thòt trữ mát giúp giảm bớt chi phí sản xuất, thuận lợi cho việc bố trí thời gian sản xuất nhà máy…tuy nhiên, sản phẩm giò lụa công...
 • 68
 • 1,389
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế phân xưởng sản xuất bia hơi 64 triệu lít nămthiết kế phân xưởng sản xuất bánh mìthiết kế phân xưởng sản xuất formalinthiết kế phân xưởng sản xuất vải sấythiết kế phân xưởng sản xuất dứa lạnh đôngthiết kế phân xưởng sản xuất sữa bộtthiết kế phân xưởng sản xuất biathiết kế phân xưởng sản xuất nước mắmthiết kế phân xưởng sản xuất axetylen từ khí tự nhiênthiết kế phân xưởng sản xuất xúc xíchthiết kế phân xưởng sản xuất surimithiết kế phân xưởng sản xuất pvcthiết kế phân xưởng sản xuất mì ăn liềnđồ án thiết kế phân xưởng sản xuất biathiết kế phân xưởng sản xuất bia hơiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015