Đề Kiểm Tra Học Kỳ Hóa Lớp 10

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai môn hóa

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai môn hóa
... - HẾT Sở Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lai Trường THPT Thánh Tông - ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn: Hóa học lớp 10 THPT (Thời gian làm bài: 45 ... - HẾT Sở Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lai Trường THPT Thánh Tông KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Hóa học lớp 10 THPT Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (20 ... - HẾT Sở Giáo Dục & Đào Tạo Gia Lai Trường THPT Thánh Tông KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Hóa học lớp 10 THPT Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (20...
 • 11
 • 273
 • 0

de kiem tra hoc ky I lop 10CB

de kiem tra hoc ky I lop 10CB
... Cacbon Câu 16: Nguyên tố có tính phi kim mạnh A Br B F C I D Cl Câu 17: Nguyên tố có tính kim lo i yếu A xesi (Cs) B kali(K) C natri (Na) D Liti (Li) Câu 18: Số oxi hóa lu huỳnh H2SO3 A +3 B +4 C ... Câu 11: Nguyên tố có tính phi kim mạnh A Br B Cl C d C I D f D F Câu 12: Nguyên tố có tính kim lo i yếu A xesi (Cs) B kali(K) C natri (Na) D Liti (Li) Câu 13: Số oxi hóa lu huỳnh H2SO3 A +3 B ... biết: Cu = 64, Mg = 24, Ag = 108, Sở giáo dục đào tạo sơn la Trờng THPT Tông lệnh Họ tên: Lớp: Đề kiểm tra học kỳ I Môn: Hóa K10 Th i gian: 45 phút Đề số I Phần trắc nghiệm: (5 i m)...
 • 5
 • 331
 • 3

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 ngữ văn cơ bản( có đáp án)

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 ngữ văn cơ bản( có đáp án)
... Câu1( 2 i m): Truyện cổ tích chia làm lo i? Truyện Tấm Cám thuộc lo i nào?Quá trình biến hoá Tấm n i lên ý nghĩa gì? - chi a l àm lo i: Lo i v ật/Th ần k ì / Sinh ho ạt  0,75 - Thu ộc l o i c ... caoti ết ki ệm l i , ý t i ng ôn ngo i , đ i chi ếu b ản d ịch đ ể th , l i r ất c ô đ ọng Ch ẳng h ạn “ ho ành s óc” Hay “ kh í th ôn ng ưu” hi ểu c ả hai c ách “át ng ưu” “ nu ốt tr i ... 0,25 Qu tr ình bi ến ho c T ấm đ ã th ể hi ện s ức s ống , s ức tr i d ậy m ãnh li ệt c ng i tr ớc s ự v i d ập c k ẻ ác Đ ây l s ức m ạnh c thi ện th ắng ác -1 ểm Câu2( 8 i m): “ Tỏ lòng...
 • 2
 • 544
 • 3

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 10 Ban B

Đề kiểm tra học kỳ 1- Lớp 10 Ban B
... ôtô tải bao nhiêu, b qua lực cản A m = 8000kg B m = 100< /b> 0kg C m = 500kg D m = 5000kg Câu 16: Một ôtô khối lượng m = 2,8 b t đầu rời b n Hệ số ma sát b nh xe với mặt đường 0,06 Lấy g = 10m/s2 Lực ... ma sát có độ lớn là: A 168N B 1,68N C 1680N D 16,8N Câu 17: vật b ném từ mặt đất với tốc độ ban < /b> đầu v0 không đổi góc ném α khác Hỏi α tầm bay cao lớn nhất? A 600 B 300 C 450 D 900 Câu 18: Có ... : A vật rơi tự B chuyển động vệ tinh nhân tạo C vật b ném D chuyển động phân tử Câu 20: Dưới tác dụng lực F, vật khối lượng 100< /b> kg b t đầu chuyển động nhanh dần từ nghỉ, sau 10m đạt vận tốc...
 • 3
 • 451
 • 2

de kiem tra hoc ky II lop 10

de kiem tra hoc ky II lop 10
... 0) D (0 ; 3) Phỏửn II Tổỷ luỏỷn (7 õióứm) Cỏu (2 õióứm) Giaới caùc bỏỳt phổồng trỗnh vaỡ hóỷ bỏỳt phổồng trỗnh sau: a) x 3x + (2 x + 4)( x + 3x + 4) b) 5x + 3x > 3x 10 x + Cỏu (2 õióứm) ... laỡ A x = + 3t y = t x = + 3t x = + 3t B C y = 1+ t y = t D x = + 3t y = 2t Cỏu 10 Cho tam giaùc ABC vồùi A(1; 3) ; B(-2; 4) ; C(-1; 5) vaỡ õổồỡng thúng d: 2x - 3y + = ổồỡng thúng...
 • 3
 • 416
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 - nâng cao

Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 - nâng cao
... Bồ Tng Linh D Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 0- Các yếu tố coi hình thức văn là: A .Đề tài, thể loại C.Ngôn từ, kết cấu, thể loại B Đề tài, ngôn từ D .Đề tài, chủ đề, cảm hứng 1 1- o dài đồ mặc nam nữ ,che thân ... học nông nghiệp Việt Nam theo tư liệu sau: -Các nhà khoa học nông nghiệp Việt Nam xoá bỏ vụ chiêm giá rét, cho suất thấp, tạo vụ lúa xuân ấm áp, suất cao -Nhiều giống lúa ăn lai tạo có suất cao ... có suất cao -Nước ta từ nước nhập gạo, trở thành nước xuất gạo hàng đầu giới 2- (5đ) Thuý Kiều -Con người lí trí khôn khéo người tình cảm dạt trích đoạn Trao duyên ( Trích Truyện Kiều- Nguyễn Du)...
 • 4
 • 536
 • 2

Mot so de kiem tra hoc ky I lop 10

Mot so de kiem tra hoc ky I lop 10
... có nghiệm âm b (1) có nghiệm dương c (1) có nghiệm dương , nghiệm âm d Cả câu A,B,C sai 1 30/ Hai đường thẳng (d1): y = x + 100 (d2): y = - x + 100 Mệnh đề sau đúng? a d1 d2 song song v i nhau; ... i m) Xác định hàm số bậc hai y = −x + bx + c , biết đồ thị có đỉnh I ( −1 ; ) Câu 2: (1 i m) Gi i phương trình 2x − 10x − = − x Câu 3: (2 i m)  mx + 4y = m + Gi i biện luận hệ phương trình ... Cho a = ( 1;-2) Kết sau ghi l i giá trị y để b = ( -3; y ) vuông góc a v i a a - b c d -6 33/ Cho A ( -1 ; 2) ; B( -2; 3) Câu sau ghi l i toạ độ i m I cho IA + IB = O ? ( 1; ) ( −1; ) a b...
 • 11
 • 565
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10CB MÔN VẬT LÝ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10CB MÔN VẬT LÝ
... 11 [ 1] b 12 [ 1] d 13 [ 1] b 14 [ 1] b 15 [ 1] c 19 [ 1] a 20[ 1] c 8[ 1] b 16 [ 1] c 3[ 1] a 11 [ 1] c 19 [ 1] a 5[ 1] a 13 [ 1] a 4[ 1] a 5[ 1] a 12 [ 1] d 13 [ 1] a 20[ 1] d ¤ Đáp án đề thi 04: 1[ 1] d ... án đề thi 03: 1[ 1] a 2[ 1] b 9[ 1] d 10 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a 7[ 1] b 15 [ 1] c 8[ 1] a 16 [ 1] c 6[ 1] b 7[ 1] c 14 [ 1] d 15 [ 1] a 8[ 1] a 16 [ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] b 11 [ ... Đáp án đề thi 01: 1[ 1] a 2[ 1] d 3[ 1] a 4[ 1] a 9[ 1] d 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] b 19 [ 1] a 20[ 1] c ¤ Đáp án đề thi 02: 1[ 1] c 2[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] d ¤...
 • 13
 • 1,056
 • 8

de kiem tra hoc ky 1 lop 10

de kiem tra hoc ky 1 lop 10
... in London in 19 96 I’m reading…… trêng thpt yªn lËp kiÓm tra häc k× I M· ®Ò: 11 1 M«n: TiÕng Anh - Líp 10 ( Năm học 2 010 -2 011 ) Thêi gian: 45 (Kh«ng kÓ giao ®Ò) Hä vµ tªn…………… Líp 10 I Choose ... he went to Mexico A 14 B 18 C 16 D 20 When were his collections of poetry published ? A in 19 56 B in 19 28 C in 19 58 D in 19 60 Where did he win the Writer Bynner Prize for undergraduate poetry ... he went to Mexico A 14 B 18 C 16 D 20 When were his collections of poetry published ? A in 19 56 B in 19 28 C in 19 58 D in 19 60 Where did he win the Writer Bynner Prize for undergraduate poetry...
 • 6
 • 446
 • 0

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -LỚP 10 pptx

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I -LỚP 10 pptx
... class Ann quit her job at the advertising agency, .surprised everyone A that B.who C.that is D which Would you mind me a hand with these bags ? A.give B.to give C.to giving D.giving English people ... D.which There are too… people at the exhibition yesterday A many B.a lot C.little D much 10 The children are looking forward … their grandma again A.to see B.to seeing C.seeing D.to be seen III.CHIA ... 5……………………… 10 ………………… V.Writing : ( About 100 ->120 words )(1 point ) writing a letter to your friend to tell him/her about yourself, your school and your daily routine.( Hãy viết thư cho ngư i bạn...
 • 5
 • 243
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I-lớp 10 NC

Đề kiểm tra học kỳ I-lớp 10 NC
... old, so nobody knows who originally composed them Modern music is often music for dancing In Britain it was traditionally played with instruments like flute, accordion, etc In the 1950s and 1960s ... passage below then choose the correct answer for each question Pop music has always been influenced by other forms of music An important form is folk music Folk songs are the songs composed and ... stopped talking to me three days ago B Lan last talked to me three days ago C It’s three days since Lan last talked to me D All are true 26 “Lan bought her mother some roses on her 40th birthday”...
 • 3
 • 233
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TIẾNG ANH ppt
... a wonderful swimming pool and beautiful views ofthe sea It was a village where the local people went fishing in the winter, andforeign visitors came in the summer John spent his first day on the ... when I was a child A B C D What kinds of music you like to listening? A B C D She's the woman which taught us French A B C D In spite of he studied hard, he failed in the exam A B C D Đáp ỏn đề học ... kỳ I lớp 10 I Listening ( 10 cau x 0,2 d = 2d ) where fields borrow to feed make ends meet grapefruits has changed sell help 10 has been replaced II Phonetics ( 5cau x 0,2d = 1d ) B A B D C III...
 • 3
 • 302
 • 1

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề kiểm tra học kỳ I lớp 10 môn Tiếng Anh
... The dictionary is thick I have just bought it at the bookstore The dictionary which I have just bought at the bookstore is thick They have just opened a new airport in the town A new airport ... which is stressed differently from the rest (1m) A invention XB electronic C performance D discovery A history B English C physics XD mathematics XA villager B computer C important D condition ... cooking B nursing ;XC teaching D studying Task 2: Answer the questions: Why did the teacher find it difficult to control pupils in the class? Because there were so many pupils How long did it...
 • 6
 • 501
 • 6

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_SỬ

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_SỬ
... SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10 Thời gian 45 phút Năm học: 2012 - 2013 CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM Câu 1: Phân ... Việt Nam - Từ hình thành quốc gia dân tộc Việt: Văn Lang - Âu Lạc những tình cảm gắn bó mang tính địa phương phát triển thành tình 0.5 cảm rộng lớn - lòng yêu nước - Thời kỳ Bắc ... Tại nói thời kỳ chuyên chính dân chủ Gia – cô – banh 4.0điểm là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp? Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp? * Thời kỳ chuyên dân chủ Gia- cô-banh là đỉnh...
 • 3
 • 142
 • 0

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_Toán

Đề kiểm tra Học kỳ II lớp 10 năm 2012 - 2013, THPT Lê Thánh Tông tỉnh Gia Lai_Toán
... 0,25 0,25 0,5 0,75 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN 10 2/Ma trận đề kiểm tra học II – Môn Toán –NH : 2012 - 2013 Chủ đề mạch kiến thức, kĩ 1.BPT bậc hai dạng tích 2.lượng ... ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 201 2- 2013 MÔN: TOÁN 10, THỜI GIAN 90 PHÚT Lưu ý: Nếu học sinh giải cách khác đáp án tính điểm tối đa Bài Bài (2đ) ... + b2 -2 a.b.cosC = 52 Suy c = 13 Diện tích S = ab.sin C = 12 Đường tròn ( C ) có tâm I( 4u ) điểm A thuộc (C) ur; Tiếp tuyến A có VTPT IA = (-3 ; -4 ) Suy PTTT A - ( x – ) – ( y + 1) = hay -3 x...
 • 4
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hóađề kiểm tra học kỳ 1 lớp 9 môn hóađề kiểm tra học kỳ 1 lớp 12 môn hóabộ đề thi kiểm tra học kỳ hóa lớp 9đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn hóade kiem tra hoc ki 1 lop 10 mon hoade kiem tra 1 tiet hoa lop 10 hoc ki 1đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 6đề kiểm tra hk1 môn hóa lớp 10đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 7đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 12đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 9đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 9đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 8đề kiểm tra học kỳ 1 lớp 8Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ