Tổng hợp, đặc trưng xúc tác CeNibent và nghiên cứu hoạt tính trên hệ nhiệt phân nhựa thực

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng xúc tác Fe–SAPO –5 thăm dò hoạt tính trong phản ứng HDO dầu sinh học thu nhiên liệu

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng xúc tác Fe–SAPO –5 và thăm dò hoạt tính trong phản ứng HDO dầu sinh học thu nhiên liệu
... KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 KẾT QỦA TỔNG HỢP XÚC TÁC 42 3.1.1 Ảnh hƣởng e a e đến đặc ƣng c c 42 3.1.1.1 Nghiên cứu đặc trưng xúc tác XRD 43 3.1.1.2 Nghiên cứu hình ... Fe đến đặc ƣng x c ác Fe-SAPO-5 48 3.1.2.1 Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc xúc tác XRD 49 3.1.2.2 Nghiên cứu hình dạng kích thước hạt xúc tác ảnh hiển vi điện tử quét (SEM)của xúc tác Fe-SAPO-5 ... 1.9 .Dầu sinh học bio-oil 23 Hình 1.10.Thành phần hóa học bio-oil 24 Hình 1.11.Cơ chế phản ứng HDO hợp ch hơ đa vòng 30 Hình 1.12 .Cơ chế phản ứng HDO sử dụng xúc tác...
 • 64
 • 292
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 mesoSAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải Võ Đức Anh.

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 và mesoSAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải Võ Đức Anh.
... trình tổng hợp dựa vào phổ kỹ thuật cao phổ dòng Nghiên cứu xử lý cặn béo thải làm nguyên liệu chuyển hóa thành nhiên liệu lỏng Khảo sát cách có hệ thống trình cracking sở hệ xúc tác tối ưu nhằm ... quản SAPO-5 đáp ứng điều kiện cho phản ứng cracking pha lỏng để thu nhiên liệu 3.3 Nghiên cứu ứng dụng xúc tác sở SAPO-5, meso-SAPO-5 phản ứng cracking cặn béo thải 3.3.1 Nghiên cứu lựa chọn phối ... đoạn nhiên liệu diesel 17 3.3.2 Xác định tính chất nghiên cứu xử lý nguyên liệu cặn béo thải Bảng 3.3 Tính chất cặn béo thải trước sau trình xử lý Phương Cặn béo thải Cặn béo thải STT Các tiêu...
 • 28
 • 509
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 meso SAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu SAPO5 và meso SAPO5 bằng các phổ kỹ thuật cao ứng dụng làm xúc tác cracking cặn béo thải
... SAPO-5, meso- SAPO-5 Xác định đặc trưng hóa lý tìm quy luật cho trình tổng hợp dựa vào phổ kỹ thuật cao phổ dòng Nghiên cứu cặn o thải làm nguyên liệu chuy n hóa thành nhiên liệu lỏng Khảo sát cách ... [99] cộng nghiên cứu sở vật liệu mao quản trung bình ứng dụng l nh vực y sinh; năm 2012 Sharma [113] Ďồng nghiệp Ďã nghiên cứu vật liệu meso- titansilicat ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng chuyển ... thấy vật liệu SAPO-5 có nhiều ứng dụng quan trọng việc sử dụng làm xúc tác cho nhiều phản ứng việc nghiên cứu Ďánh giá cấu trúc vật liệu SAPO-5 cần tiếp tục Ďƣợc nghiên cứu Từ khám phá vật liệu...
 • 162
 • 377
 • 3

Tiến hành tổng hợp các mẫu xúc tác Ni -C với hàm lượng Ni thay đổi nghiên cứu hoạt tính của các mẫu xúc tác cho quá trình HDC pha khí

Tiến hành tổng hợp các mẫu xúc tác Ni -C với hàm lượng Ni thay đổi và nghiên cứu hoạt tính của các mẫu xúc tác cho quá trình HDC pha khí
... Các phương pháp tổng hợp xúc tác cho phản ứng HDC Hiện trải qua thời gian dài nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho HDC phƣơng pháp sau: phƣơng pháp ngâm tẩm, phƣơng pháp xerogel phƣơng pháp trao đổi ... xúc tác phản ứng HDC Hiện có bốn loại chất mang đƣợc ý đến nghiên cứu phản ứng HDC cacbon hoạt tính, γ-Al2O3, SiO2 zeolit Xúc tác mang cacbon hoạt tính có ý nghĩa lớn mặt kinh tế so với xúc tác ... Khử kết hợp IV Sinh viên: - HD1001 Trang P IV IV IV.4.1 Chất mang xúc tác phản ứng HDC IV.4.2 .Xúc tác Ni/ C* IV.4.2.1.Kim loại Niken IV.4.2.2.Than hoạt tính (C*) IV.4.2.3 Xúc tác Ni/ C* IV.5 Các phƣơng...
 • 47
 • 413
 • 0

Nghiêm cứu, tổng hợp đặt trưng xúc tác Pt/Montotmorillonite được chống bởi zirconia sunfat hóa

Nghiêm cứu, tổng hợp đặt trưng xúc tác Pt/Montotmorillonite được chống bởi zirconia sunfat hóa
... phản ứng xúc tác đồng thể - Có thể tự động hóa đợc công nghệ - Vấn đề tách xúc tác sản phẩm dễ dàng - Năng lợng hoạt hóa phản ứng xúc tác dị thể thờng nhỏ lợng hoạt hóa phản ứng xúc tác đồng ... chất xúc tác Ví dụ nh xúc tác Pt đợc mang chất mang - Al2O3 (Pt/ - Al2O3) phản ứng reforming xúc tác Trong hệ xúc tác này, Pt đảm nhiệm chức kim loại xúc tác cho phản ứng hydro hóa, dehydro hóa, ... để điều chế xúc tác dị thể 1.1.3.1 Xúc tác chất mang a Xúc tác kim loại: có hai phơng pháp - Phơng pháp khử oxit kim loại: tác nhân khử H2 - Phơng pháp điện hóa b Xúc tác oxit: - Xúc tác oxit:...
 • 60
 • 339
 • 2

Tổng hợp vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa của chúng

Tổng hợp vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa của chúng
... Thnh ph n Oxi khụng h p th c v l tr ng Oxi ủúng vai trũ quan tr ng c ch d n c a lo i v t li u perovskite nhi t ủ cao, tớnh ch t d n chi m u th b i l ng l tr ng Oxi linh ủ ng L tr ng Oxi cú th ... (reducing atmosphere), v trớ khuy t Oxi l khuy t t t ion di ủ ng, nờn vi c tng m t ủ v phỏt tri n h t qua quỏ trỡnh khu ch tỏn v trớ khuy t Oxi M t khỏc, mụi tr ng oxi húa (oxidizing atmosphere), vi c ... quang h c c a v t li u Ta bi t r ng, STO l v t li u oxit kim lo i cú c u trỳc perovskite ABO3, ủú B l v trớ c a ion Ti4+ Trong v t li u cú c u trỳc perovskite v i v trớ B l cỏc ion kim lo i chuy n...
 • 138
 • 345
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trong (2)

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trong (2)
... 1.7.2 Các phương pháp xử khí thải Để xử khí thải động cơ, phương pháp sử dụng xúc tác ba chức tỏ hiệu Đối với hệ xúc tác xử đồng thời ba thành phần, phản ứng để xử thành phần gây ô ... chọn nghiên cứu cho trình xử muội động - Xúc tác đa oxit lựa chọn từ trình nghiên cứu xử hydrocacbon CO nghiên cứu cho trình xử đồng thời thành phần khí thải điều kiện khác Trên sở nghiên ... nghiên cứu kết hợp thành phần theo tỷ lệ thích hợp có khả tạo xúc tác hoạt tính vượt trội, thích hợp để sử dụng làm pha hoạt tính xúc tác xử ba thành phần khí thải 1.2 Nhiệm vụ nghiên cứu...
 • 27
 • 622
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trong

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trong
... C6H6 0 0.5 0.2 0.2 0 NO 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 CO2 1.77 0 6.2 N2 Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance λ 1.0034 1.0034 1.0103 1.0201 1.1098 0.86 1.0034 For the reaction ... systems based on noble metals (NMs) 1.3.2 Catalytic systems based on perovskite 1.3.3 Catalytic systems based on metallic oxides 1.3.3.1 Metallic oxides based on CeO2 1.3.3.2 Catalytic systems based ... self-propagating mode The observed influence of the initial precursors cobalt acetate, mixtures of cobalt acetate/cobalt nitrate, and mixtures of cobalt nitrate with fuels such as urea, citric acid, glycine,...
 • 117
 • 506
 • 0

tổng hợp nghiên cứu hoạt tính xúc tác của oxit hỗn hợp ceo2 - feo3 cho phản ứng oxi hóa toluen

tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của oxit hỗn hợp ceo2 - feo3 cho phản ứng oxi hóa toluen
... 2.1.2 Quy trình tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp (1-x )CeO2, x/2 Fe2O3 35 2.1.3 Kiểm tra hoạt tính xúc tác phản ứng oxi hóa toluen 36 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu đặc trƣng xúc tác 37 2.2.1 ... Có nhiều xúc tác nghiên cứu Một cách tổng quát phân chia làm hai loại chính: - Xúc tác kim loai quý: Pt, Pd… - Xúc tác oxit ( oxit đơn hay oxit hỗn hợp ) * Xúc tác kim loại quý [7] Xúc tác kim ... đặn, xúc tác hoạt động từ đến 10 năm Với xúc tác oxi hoá VOCs, hoạt tính xúc tác tái sinh hoàn toàn để trở trạng thái hoạt động ban đầu Trong số oxit nghiên cứu làm xúc tác cho phản ứng oxi hóa...
 • 66
 • 553
 • 0

Tổng hợp vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa của chúng

Tổng hợp vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa của chúng
... khí, chọn đề tài nghiên cứu luận án là: Tổng hợp số vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa chúng 3 Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Trên sở khảo ... tổng hợp vật liệu mong muốn Xác định số đặc trưng cấu trúc vật liệu tổng hợp Chọn số vật liệu tiêu biểu để nghiên cứu khả xúc tác phản ứng oxi hóa m-xylen khí CO Phương pháp nghiên cứu Phần tổng ... vật liệu tính chất vật lí, hóa lí, tính chất xúc tác thú vị mà luận án đề cập đến 1.2.3 Tính chất hấp phụ oxi perovskit: Tính chất hấp phụ oxij có liên quan chặt chẽ đến hoạt tính xúc tác...
 • 153
 • 352
 • 1

Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu ôxít hỗn hợp CeO2-Fe2O3 có kích thước nanomet trong phản ứng oxi hóa CO

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu ôxít hỗn hợp CeO2-Fe2O3 có kích thước nanomet trong phản ứng oxi hóa CO
... Dũng TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU ÔXÍT HỖN HỢP CeO2-Fe2O3 CÓ KÍCH THƯỚC NANOMET TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA CO Chuyên ngành: Kỹ thuật hóa học Mã số: 60520301 ... chọn đề tài Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính xúc tác vật liệu ôxít hỗn hợp CeO2-Fe2O3 kích thước nanomet phản ứng oxi hóa CO Nhằm mục đích xử lý lƣợng khí thải CO độc hại môi trƣờng Đoàn Trung ... thực mặt xúc tác Chính vậy, ngƣời ta tiến hành phát triển xúc tác oxi hóa hoạt tính cao để loại bỏ lƣợng nhỏ CO môi trƣờng ô nhiễm nhiều vật liệu, hệ vật liệu đƣợc nhà khoa học nghiên cứu...
 • 22
 • 270
 • 0

Tổng hợp vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa của chúng

Tổng hợp vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet và nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa của chúng
... khí, chọn đề tài nghiên cứu luận án là: Tổng hợp số vật liệu kiểu perovskit kích thước nanomet nghiên cứu hoạt tính xúc tác oxi hóa chúng 3 Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu Trên sở khảo ... tổng hợp vật liệu mong muốn Xác định số đặc trưng cấu trúc vật liệu tổng hợp Chọn số vật liệu tiêu biểu để nghiên cứu khả xúc tác phản ứng oxi hóa m-xylen khí CO Phương pháp nghiên cứu Phần tổng ... luận văn nghiên cứu phản ứng xúc tác oxi hóa m-xylen đại diện cho chất hữu VOC phản ứng oxi hóa CO số xúc tác chế tạo Tóm lại, với mong muốn tìm vật liệu perovskit hoạt tính xúc tác cao phản...
 • 27
 • 151
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu ôxít hỗn hợp ceo2 fe2o3 có kích thước nanomet trong phản ứng oxi hóa CO

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu ôxít hỗn hợp ceo2 fe2o3 có kích thước nanomet trong phản ứng oxi hóa CO
... tớch b mt (m2g-1) CeO2 >500 62 Cox /CeO2 135 45 CuO /CeO2 172 60 NiO /CeO2 241 51 MnO2 /CeO2 268 45 Cr2O3 /CeO2 347 47 V2O5 /CeO2 361 56 Cox/Al2O3 172 Cox/SiO2 172 Cox/Zeolit Y 464 Cox/TiO2 >500 St ... cú ca phn ng nh sau: O2(g) O2(ad) 2O2-(ad) CO( g) CO( ad) CO( ad) + 2O2-(ad) CO3 2-(ad) CO3 2-(ad) CO2 (ad) + O2-(ad) CO2 (g) + O2- (ad) CO( g) + O2-(ad) CO2 (ad) + 2e2O2-(ad) O2 + 4eHu ht cỏc cụng ... tỏi oxi húa oxit theo s di õy: C ch xỳc tỏc ụxy húa CO trờn ụxớt hn hpCeO2 Fe2O3 c nghiờn cu[21] cú th mụ t nh sau: Hỡnh 1.1: Mụ t c ch xỳc tỏc ca hn hp CeO2- Fe2O3 2Fe3+ + CO + O2- = 2Fe2+ + CO2 ...
 • 61
 • 206
 • 0

Những vấn đề cơ bản của công tác hành chính tổng hợp nhằm phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học tại một đơn vị đào tạo luật chất lượng cao từ thực tiễn khoa L164800

Những vấn đề cơ bản của công tác hành chính tổng hợp nhằm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học tại một đơn vị đào tạo luật chất lượng cao từ thực tiễn khoa L164800
... Chương sở iý luận công tác hành tổng hợp đơn vị đào tạo chất lượng cao 1.1 Khái niệm, vai trò công tác hành tổng hợp 1.2 Các lĩnh vực quản lý công tác hành tổng hợp đơn vị đào tạo luật chất lượng ... tác đào tạo nghiên cứu khoa học đơn vị đào tạo chất lượng cao Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Chư ng sở lý luận công tác hành tổng hợp đơn vị đào tạo luật chất lượng cao 1.1 Khái ... lý công tác hành tổng hợp m ột đơn vị đào tạo luật chất lượng cao (bao gồm: Công tác tổ chức cán bộ; Công tác hành chính- quản trị sở vật chất; Công tác kế toán-tài vụ; Công tác văn thư; Công tác...
 • 79
 • 329
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính sinh học của vật liệu y sinh hydroxyapatite (HA) từ vỏ trứng

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của vật liệu y sinh hydroxyapatite (HA) từ vỏ trứng
... chia vật liệu y sinh loại vật liệu hoạt tính sinh học vật liệu trơ sinh học [2] Vật liệu hoạt tính sinh học loại vật liệu c y ghép thể người x y tương tác hóa học vật liệu với môi trường sống Vật ... nguồn nguyên liệu rẻ tiền vỏ trứng Chương trình b y chi tiết quy trình CHƯƠNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU Y SINH HA TỪ VỎ TRỨNG 1.1 Thực nghiệm tổng hợp HA từ vỏ trứng 2.1.1 Nguyên liệu hóa chất - Vỏ trứng ... tài: Tổng hợp nghiên cứu hoạt tính sinh học vật liệu y sinh Hydroxyapatite từ vỏ trứng Mã số: (do cán quản lý ghi) Loại hình nghiên cứu: Cơ * Ứng dụng Triển khai Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học...
 • 41
 • 1,293
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp xúc tác và nghiên cứu hoạt tính xúc táctổng hợp các số liệu điều tra và nghiên cứu về các loại chất thải trong công nghiệp chế biến thuỷ hải sảnnghiên cứu về tổng hợp và đặc trưng timcm41 đồng thời đặc trưng xúc tác thông qua phản ứng epoxi hóa dầu thực vậtnghiên cứu tập hợp và đặc trưng xúc tác lưỡng chức calcium silicate cs cho quá trình chuyển hoá dầu ăn thải thành biodiezeđặc trưng xúc tác cho quá trình tổng hợp ftnghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101tổng hợp vật liệu xúc tác zeolit mcm 22 và zeolite ycác phương pháp đặc trưng xúc tác và phân tích sản phẩmnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcphương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tácphân tích đặc trưng xúc táctổng hợp đặc trưng hình học tại các mặt cắtđặc trưng xúc tác bằng phương pháp nhiễu xạ tia x xrdđặc trưng xúc tác bằng phương pháp semđánh giá đặc trưng xúc tácNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ