ôn thi trắc nghiệm + đáp án thông kê trong kinh doanh

Trắc nghiệm đáp án môn giao tiếp kinh doanh

Trắc nghiệm  đáp án môn giao tiếp kinh doanh
... quan hệ án án: c Giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp phân chia dựa vào: a Nội dung tâm lý giao tiếp b Tính chất tiếp xúc c Hình thức giao tiếp d Thái độ sách lược giao tiếp án án: b 10 ... thức giao tiếp người ta chia thành: a Giao tiếp thức giao tiếp không thức b Giao tiếp mạnh giao tiếp yếu c Giao tiếp nhóm giao tiếp xã hội d Tất sai án án: a Chương 2: Cấu trúc hoạt động giao tiếp ... Tất sai án án: b Trong giao tiếp, nét mặt, cử chỉ, nụ cười, ánh mắt phương tiện giao tiếp: a Ngôn ngữ b Phi ngôn ngữ c a b d a b sai án án: b Thông thường người ta chia không gian giao tiếp thành...
 • 10
 • 18,903
 • 698

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh

đề thi trắc nghiệm môn học: Giao tiếp trong kinh doanh
... a truyền thông giao tiếp không lời b truyền thông giao tiếp băng lời c truyền thông giao tiếp không lời vả bẳng lời d Tất sai Trong kinh doanh, người Mỹ hướng tới: a Mục tiêu ... thông giao tiếp tiến trình có: a Một bước b hai bước c Năm bước d.Sáu bước 20 Truyền thông giao tiếp nội gồm có: a truyền thông giao tiếp nghi thức( trang trọng) b Kênh truyền thông giao tiếp ... bạc d Hiệu Truyền thông giao tiếp không lời khác với giao tiếp băng lời là: a Không tự phát b Ý thức c Cấu trúc không chặt, tự phát vô ý thức d Dễ học Truyền thông giao tiếp lời gồm: a Nói, viết,...
 • 7
 • 11,957
 • 390

Ôn thi trác nghiệm môn hệ thống thông tin có đáp án

Ôn thi trác nghiệm môn hệ thống thông tin có đáp án
... tiếp cận với hệ thống thông tin reshaping giao diện người với người công nghệ thông tin cách thức để truyền đạt thông tin, hình dung quy trình, thể ý tưởng sáng tạo A Chuyên gia hệ thống B Virtual ... A n() sưu tập tổ chức người dân thủ tục phần mềm CSDL thi t bị sử dụng để hỗ trợ vấn đề định A hệ thống thông tin quản lý B chuyên gia hệ thống C hệ thông hỗ trợ định D hệ thống trí tuệ nhân ... soát A: đặt mục hệ thống B: hệ thống hoá dơn C: quản lý quan hệ khách hàng D: mua hệ thống Câu 3:Nào sau lợi ích việc thực hệ thống ERP? A: loại bỏ hệ thống không hiệu B: giảm nhẹ thông qua việc...
 • 46
 • 506
 • 2

bộ đề thi trắc nghiệm xác suất thống ôn thi cao học

bộ đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê ôn thi cao học
... lệ nhân viên nữ công ty 80% Gọi (X1, X2 10) mẫu ngẫu nhiên kích thước n= 10 chọn số 2000 nhân viên công ty Xi nhận giá trò Đề thi mẫu trắc nghiệm Xác suất Thống ôn thi cao học Kinh tế 2013 ... n xi x Đề thi mẫu trắc nghiệm Xác suất Thống ôn thi cao học Kinh tế 2013 ĐÁP ÁN ĐỀ Câu Đáp án b c c b d c c a c 10 b Câu Đáp án 11 d 12 c 13 c 14 d 15 b 16 d 17 b 18 d 19 c 20 a ĐỀ 4: Câu ... hai môn Xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn thứ 0,8; Nếu đạt yêu cầu môn thứ xác suất đạt yêu cầu môn thứ hai 0,65 Xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn 0,9 Tìm xác suất sinh viên đạt yêu cầu môn thứ...
 • 22
 • 3,054
 • 29

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm chuyên ngành thông tin – truyền thông

Câu hỏi ôn thi trắc nghiệm chuyên ngành thông tin – truyền thông
... toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền đơn vị sau đây? a Sở Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với quan chức b Sở Thông tin Truyền thông quan Công an c Sở Thông tin Truyền thông ... Viễn thông (nay Bộ Thông tin - Truyền thông) b Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay Bộ Thông tin - Truyền thông) chủ trì, phối hợp với quan liên quan c Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay Bộ Thông tin - ... thông d Sở Thông tin Truyền thông quan chuyên môn cấp tỉnh Câu 129: Thông tư số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV quy định nhiệm vụ quyền hạn Sở Thông tin Truyền thông hoạt động trang thông tin điện tử...
 • 30
 • 1,523
 • 7

tuyển tập đề thi trắc nghiệm xác suất thống

tuyển tập đề thi trắc nghiệm xác suất thống kê
... hllgng de"n thich cda khdch hang C) x2 = 7,8431, mgu hang c6 Hnh h d n g de"n thich &a U c h hang d) x2= 3,5167 m6u hang kh6ng Hnh h ~ d n g thich cda khdch hang dgn b) - 0; Trang - ee thi men: ... D~ thi m6n Xac sult th6ng ke co 20 cau hOi, mc3i diu co cach tra loi, co mot cach tra Idi dung Mc3i cau tra loi dung dU...
 • 83
 • 799
 • 18

Đề thi trắc nghiệm nguyên lí thống

Đề thi trắc nghiệm nguyên lí thống kê
... 0,05 bạn chấp nhận hay bác bỏ giả thi t Ho a Chấp nhận giả thi t Ho b Chấp nhận giả thi t H1 c Bác bỏ giả thi t Ho d Chưa kết luận Câu Nếu câu bạn bác bỏ giả thi t H1 Xác suất mắc sai lầm a 5% ... Within Groups Total SS 9738,15 MS P-value F crit 4,351244 20 11018,8 21 Hãy cho biết kết kiểm định a Bác bỏ giả thi t H1 b Bác bỏ giả thi t Ho b Chấp nhận giả thi t Ho d Chưa kết luận số liệu đề ... -0,1853962 -0,1396783 … 1,3 1,89 … 30 Câu Cho biết chiều cao hay cân nặng, yếu tố biến thi n a Chiều cao b Hai yếu tố biến thi n mức độ c Cân nặng d Chưa đủ điều kiện kết luận Câu Cho biết hình dáng phân...
 • 5
 • 275
 • 0

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ THỐNG TRỌNG TÂM

TRẮC NGHIỆM NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ TRỌNG TÂM
... bài: 45 phút Bài Kiểm tra Nguyên thống kinh tế (ĐỀ SỐ 3) Phần I- thuyết: Những câu sau hay sai: Tổng thể “những người thích sưu tầm tem” tổng thể tiềm ẩn Thống không số phản ánh tượng ... bài: 45 phút Bài Kiểm tra Nguyên thống kinh tế (ĐỀ SỐ 3) Phần I- thuyết: Những câu sau hay sai: Tổng thể “những người thích sưu tầm tem” tổng thể tiềm ẩn Thống không số phản ánh tượng ... 4,6 Chú ý : Đề kiểm tra gồm trang, thời gian làm bài: 45 phút Bài Kiểm tra Nguyên thống kinh tế (ĐỀ SỐ 2) Phần I -Lý thuyết : Những câu sau hay sai: 1s Thang đo dùng để đo nhiệt độ thang đo...
 • 8
 • 423
 • 3

Tài liệu Thống trong kinh doanh_ Lecture Stat 2 pptx

Tài liệu Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 2 pptx
... 1368 1736 20 88 0.06 023 9 0636 1 026 1406 17 72 2 123 0.07 027 9 0675 1064 1443 1808 21 57 1.0.3413 1.1.3643 …… … 2. 0.47 72 2. 5.4938 3438 3665 … 4778 3461 3686 … 4783 3485 3708 … 4788 3508 3 729 … 4893 ... =1 6 .2 μ =5 X 0. 12 μZ = Z Ví dụ: P ( 2. 9 ≤ X ≤ 7.1) = 1664 Z= X −μ σ 2. 9 − = = − .21 10 σ = 10 Z= X −μ σ 08 32 7.1 − = = 21 10 σZ =1 08 32 2.9 7.1 μ =5 X −0 .21 0 .21 μZ = Z Ví dụ: P ( X ≥ ) = 3 821 ... 0.1 0398 0438 0 .2 0793 08 32 0.3 1179 121 7 0.4 1554 1591 0.5 1915 1950 ……… 0. 02 0080 0478 0871 125 5 1 628 1985 0.03 0 120 0517 0910 129 3 1664 20 19 0.04 0160 0557 0948 1331 1700 20 54 0.05 0199 0596...
 • 48
 • 454
 • 2

Tài liệu Thống trong kinh doanh_ Lecture Stat 4 ppt

Tài liệu Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 4 ppt
... nhiên trung bình mẫu=50 Tôi nói μ khoảng (40 ; 60), với độ tin cậy 95% Ước lượng điểm (Point estimations) Ước lượng tham số tổng thể … Giá trò thống mẫu Trung bình μ X Tỉ lệ p PS Phương sai ... hưởng đến độ xác khoảng tin cậy Độphân tán liệu σ Kích thước mẫu σ σX = Khoảng tin cậy từ X - Zσ x đến X + Z σx n Độ tin cậy 100 (1 − α ) % © 19 84- 19 94 T/Maker Co Xác đònh kích thước mẫu Mẫu ... cậy 90% trung bình với độ xác ± 5? Kết điều tra thí điểm cho biết độ lệch tiêu chuẩn 45 n= Z α / s ε 2 1, 645 ( 45 ) = = 219 , ≅ 220 Khoảng tin cậy trung bình tổng thể (Không biết σ) Giả đònh –...
 • 21
 • 268
 • 1

Tài liệu Thống trong kinh doanh_ Lecture Stat 6 pdf

Tài liệu Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 6 pdf
... 23.40 20.00 26. 31 21.80 22.20 24.10 23.50 19.75 23.74 22.75 20 .60 25.10 21 .60 20.40 [ X = 24.93 X = 22 .61 X = 20.59 X = 22.71 SSG = (24,93− 22,71) + (22 ,61 − 22,71) + (20,59 − 22,71) = 47, 164 SSW = ... Hiệu A Hiệu B 25.40 26. 31 24.10 23.74 25.10 23.40 21.80 23.50 22.75 21 .60 Hiệu C 20.00 22.20 19.75 20 .60 20.40 X = 24.93 X = 22 .61 X = 20.59 X = 22.71 bền (1000 km) 27 Độ 26 25 24 23 22 21 20 ... 26. 31 21.80 22.20 24.10 23.50 19.75 23.74 22.75 20 .60 25.10 21 .60 20.40 Tiêu chuẩn so sánh Tukey Tính độ lệch tuyệt đối X1 − X = 24.93 − 22 .61 = 2.32 X1 − X = 24.93 − 20.59 = 4.34 X − X = 22 .61 ...
 • 21
 • 276
 • 2

Thống trong kinh doanh doc

Thống kê trong kinh doanh doc
... Quan trọng việc: nvquang Xác đònh tập hợp thống Chọn lựa mẫu thống Kết luận thống Độ tin cậy (reliability) kết luận thống Kết luận thống có xác tuyệt đối? Mức độ tin cậy để phản ... mẫu thống tập hợp đối tượng dùng lẫn dù không xác Kết luận thống (statistical inference): Một đònh, đoán, tổng quát hóa tập hợp thống dựa thông tin nhận từ mẫu thống Ví dụ kết luận thống ... Trong người có cử nhân có 48% nữ, 17,5% cử nhân thuộc lónh vực kinh doanh Số liệu thống cho biết có 4,7% cử nhân vừa thuộc lónh vực kinh doanh vừa nữ Biến cố “Cử nhân thuộc lónh vực kinh doanh ...
 • 59
 • 1,078
 • 8

Thống trong kinh doanh thực hành Excel doc

Thống kê trong kinh doanh thực hành Excel doc
... Tâm _ IDR Con người –Tầm nhìn NỘI DUNG Nhập liệu vào excel Thống liệu dạng bảng Thống liệu dạng đồ thị Thống liệu đại lượng thống mô tả Ước lượng kiểm định giả thiết Phân tích phương ... (column) wrkstat (row) Nguyễn Duy Tâm _ IDR 32 16 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả CHỈ TIÊU TẬP TRUNG ... =countifs(vùng ĐK1, ĐK1,vùng ĐK2, ĐK2,…) 34 17 Con người –Tầm nhìn Thống liệu đại lƣợng thống mô tả MỘT SỐ LỆNH CÓ TRONG EXCEL 2007    Trung bình thỏa điều kiện =averageif(vùng ĐK, ĐK,...
 • 59
 • 666
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm đáp án môn giao tiếp kinh doanhđề thi trac nghiem tin học ứng dụng trong kinh doanh 1đề thi trắc nghiệm nguyên lý thống kê có đáp ánde thi trắc nghiệm xác suất thống kê có đáp ánđề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kê kinh tếđề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kêđề thi trắc nghiệm nguyên lý thống kê kinh tếđề thi trắc nghiệm xác suất thống kê ftuđề thi trắc nghiệm xác suất thống kêde thi trac nghiem xac suat thong ke hutechđề thi trắc nghiệm môn thống kê trong kinh doanhđề thi trắc nghiệm nguyên lí thống kêđề thi trắc nghiệm nguyên lý thống kêngân hàng đề thi trắc nghiệm lý thuyết thống kêđề thi trắc nghiệm sác xuất thống kêNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ