ĐÁP ÁN ĐỀ THI QUẢN TRỊ KINH DOANH

Bộ đề thị quản trị kinh doanh dịch vụ

Bộ đề thị quản trị kinh doanh dịch vụ
... điểm lao động dịch vụ ngành dịch vụ 2.phân tích hàng chờ dịch vu.biện pháp quản lý hàng chờ dịch vụ 3.các tiêu phán ánh chất lượng dịch vụ? lấy ví dụ cụ thể Đề thi Quản trị KDDV Đề 12: Câu 1: ... đặc điểm lao động dịch vụ? Ý nghĩa nhận thức nhà quản trị với đặc điểm này? Câu 3: Chọn loại dịch vụ cụ thể phân tích đặc điểm cung ứng dịch vụ đó? ĐỀ2 1,chon loại hình dịch vụ cụ thể phân tích ... tục nhận/trả phòng khách sạn Câu 3: Phân tích yếu tố định đến cung dịch vụ? Ý nghĩa nhận thức công tác quản trị kinh doanh dịch vụ? ...
 • 2
 • 1,079
 • 12

Bộ đề thi : QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ

Bộ đề thi : QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ
... cầu dịch vụ cá nhân?Ý nghĩa nhận thức công tác quản trị kddv Câu 3:Khách hàng mong đợi cảm nhân dịch vụ sau: -Dịch vụ lưu trú khách sạn -Dịch vụ internet -Dịch vụ giới thi u việc làm Đề câu 1: ... dịch vụ? lấy ví dụ minh họa câu 2: chọn loại hình dịch vụ để phân tích đặc điểm vốn kinh doanh dịch vụ câu 3: đưa biện pháp quản trị cầu DV dịch vụ sau: - GD đại học, CD - Hàng không - y tế Đề ... mô hình quản trị kinh doanh dịch vụ? Ý nghĩa nhận thức nhà quản trị? Câu 2: Phân tích đặc điểm lao động dịch vụ? Ý nghĩa nhận thức nhà quản trị với đặc điểm này? Câu 3: Chọn loại dịch vụ cụ thể phân...
 • 5
 • 228
 • 0

Đề thi quản trị kinh doanh

Đề thi quản trị kinh doanh
... Quản trị máy móc thi t bị b Quản trị người c Quản trị nguyên vật liệu tài sản khác doanh nghiệp d Tổng hợp hoạt động kế hoạch hóa, tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp c Quản trị ... hiệu kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh cần phải tâm đến hiệu xã hội Câu 2: Câu hỏi trắc nghiệm, không phải giải thi ch (2 điểm) (0.5 điểm) Những mệnh đề xác? Thực chất Quản trị kinh doanh ... Các phương pháp quản trị bổ sung cho trình thực nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp Chính xác Dựa hình thức tác động lên đối tượng quản trị kinh doanh, người ta chia phương pháp quản trị phương pháp...
 • 5
 • 281
 • 3

ĐỀ THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐỀ THI QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
... Nga chưa phải thành viên WTO d/ Trung Quốc chưa phải Phần Tự luận Câu 1: Hãy phân tích điểm thuận lợi bất lợi hình thức thâm nhập thị trường quốc tế sau: Liên Doanh, 100% vốn nước ngoài, Hợp đồng ... – 10 Cho hàm cầu hàm cung quốc gia có dạng sau: Qdx = 250 – 50Px ; Qsx = 20Px – 30 ; Qdx, Qsx số lượng sản phẩm X tính đơn vị, Px giá sản phẩm X tính USD Giả thi t quốc gia nước nhỏ giá giới ... sản phẩm so sánh cân chung mậu dịch xảy quốc gia là: a/ Đường nối điểm sản xuất điểm tiêu dùng b/ Phản ánh độ nghiêng c đường so với mặt phẳng c/ Là mức giá quốc gia giao thương với d/ a, b, c Câu...
 • 4
 • 359
 • 1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Thu nhận tri thức tiếp thị để đổi mới một nghiên cứu từ các công ty liên doanh Quốc tế (IJVS) ở Việt Nam

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Thu nhận tri thức tiếp thị để đổi mới một nghiên cứu từ các công ty liên doanh Quốc tế (IJVS) ở Việt Nam
... nhận tri thức tiếp thị sáng tạo (GMK) Tri thức tiếp thị thích nghi thu nhận (AMK) ► Tri thức tiếp thị sáng tạo thu nhận (GMK) Tri thức tiếp thị sáng tạo thu nhận (GMK) ► Đổi tiếp thị (MI) Tri thức ... tập thu nhận tri thức tác động tới lực đổi công ty liên doanh (IJVs) 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Dòng tri thức từ doanh nghiệp mẹ nước đến các công ty liên doanh (IJVs) Công ty liên doanh quốc ... tài: Nghiên cứu tìm hiểu việc công ty liên doanh quốc tế (IJVs) nước phát tri n học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ đối tác nước Cụ thể, nghiên cứu tìm hiểu trình tri thức tiếp thị thu nhận...
 • 29
 • 530
 • 2

đề án môn học quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn định vị thương hiệu du lịch làng lụa vạn phúc

đề án môn học quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn định vị thương hiệu du lịch làng lụa vạn phúc
... hành đề phương án định vị thị trường Đồng thời đánh giá tác động phương án định vị phát triển du lịch làng nghề Vạn Phúc Câu hỏi nghiên cứu: - Định vị thương hiệu định vị thương hiệu gì? - Du lịch ... nhiên, để thương hiệu thực có chỗ đứng tâm trí khách hàng vấn đề định vị thương hiệu du lịch lại đặt lên hàng đầu Ta cần phải hiểu định vị thương hiệu du lịch Định vị thương hiệu du lịch công ... trường du lịch NỘI DUNG Phần I/ Một số vấn đề lý luận thương hiệu, định vị thương hiệu du lịch làng nghề Lý luận thương hiệu kinh tế thị trường 1.1Khái niệm thương hiệu 1.1.1 Thương hiệu với lịch...
 • 36
 • 1,159
 • 1

Đề án môn học - Quản trị kinh doanh ppsx

Đề án môn học - Quản trị kinh doanh ppsx
... hại kinh doanh nằm khả kiểm soát đơn vị kinh doanh Từ ta có nhận xét: - Không coi tất thiệt hại kinh doanh rủi ro kinh doanh - Mức độ rủi ro phụ thuộc nhiều vào trình độ quản lý thực có đơn vị - ... động kinh doanh ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đặc biệt hàng hoá trình kinh doanh tiền tệ-loại hàng hoá có tính nhạy cảm sức hút đặc biệt Chính tính đặc biệt riêng có tiền tệ mà hoạt động kinh doanh ... với tài sản Có” - Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh nhân tố quan trọng điều kiện kinh tế thị trường đầy biến động Việc đa dạng hoá hoạt động kinh doanh phân tán rủi ro cho ngân hàng - Cho vay hợp...
 • 28
 • 394
 • 0

Tổng hợp đề thi đáp án môn thi quản trị học

Tổng hợp đề thi đáp án môn thi quản trị học
... từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, thực hành quản trò nghệ ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp ... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản...
 • 18
 • 290
 • 0

34 Câu hỏi và đáp án ôn thi Quản trị Doanh Nghiệp

34 Câu hỏi và đáp án ôn thi Quản trị Doanh Nghiệp
... máy quản trị doanh nghiệp Tóm lại: Vai trò thông tin quản trị kinh doanh chỗ làm tiền đề, làm sở công cụ quản trị kinh doanh trình thông tin quản trị doanh nghiệp Câu 19 Yêu cầu thông tin quản trị: ... tin lĩnh vực quản trị quản trị thông tin Nội dung Khái niệm Thông tin lĩnh vực quản trị - Thông tin quản trị tin tức 16 Quản trị thông tin - Là việc tổ chức sử dụng thu nhận, hiểu đánh giá có ích ... máy quản trị doanh nghiệp Đặc điểm - Có nhiều mô hình thông tin khác doanh nghiệp phân loại theo nhiều yếu tố khác - Quản trị thông tin hiệu phụ thuộc vào trình độ nhà quản trị phận xử lý thông...
 • 35
 • 1,310
 • 4

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT VIẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH
... đồ án môn học Quản trị kinh doanh gồm nội dung chính: 1- Mục đích, yêu cầu, tổ chức thực đồ án môn học 2- Nội dung đồ án môn học 3- Hình thức trình bày đồ án môn học 4- Danh mục đề tài đồ án môn ... án môn học 1- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1.1- Mục đích đồ án môn học Bản đồ án môn học Quản trị kinh doanh (QTKD) công trình nghiên cứu vấn đề có liên quan QTKD doanh ... ngành QTKD Quản trị học; Quản trị chi n lược kế hoạch hóa; Quản trị sản xuất tác nghiệp; Quản trị nhân lực; Quản trị thương mại; Quản trị chất lượng; Quản trị marketing … Các môn học Kinh tế công...
 • 21
 • 443
 • 1

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
... Chiến lược kinh doanh quốc tế tập hợp mục tiêu, sách kế hoạch hoạt động doanh nghiệp nhằm đảm bảo phát triển quốc tế doanh nghiệp + Chiến lược kinh doanh quốc tế phận chiến lược kinh doanh phát ... nhánh tàu hóa Braxin Chi nhánh quốc tế Chi nhánh oto Mỹ - Ưu điểm:Bởi cấu trúc phân nhánh quốc tế tập trung vấn đề chuyên môn có tính chất quốc tế vào chi nhánh, nhà quản lý chi nhánh trở thành ... sở việc giao hđ quốc tế 17 cho phận đơn nhất, công ty giảm cp, tăng hiệu ko cho hđ quốc tế phá vỡ sx nội địa - Nhược điểm: + Các nhà quản quốc tế thường fải phụ thuộc vào nhà quản lý nc nguồn...
 • 27
 • 1,851
 • 24

Đề cương quản trị kinh doanh

Đề cương quản trị kinh doanh
... thể quản trị đến đối tượng bị quản trị yếu tố khác, trình xác định công việc mà nhà quản trị phải tiến hành trình kinh doanh Các chức QTKD chủ yếu: - Hoạch định: trình xác định mục tiêu đề giải ... khác, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh - Giữ vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân - Theo mục đích hoạt động: DN hoạt động kinh doanh, DN hoạt động công ích *Doanh nghiệp tư nhân Là DN cá nhân ... thị… *Cơ cấu theo vùng địa lý: Tổng Giám đốc Giám đốc kinh doanh miền Trung Giám đốc kinh doanh miền Bắc Marketing Sản xuất Giám đốc kinh doanh miền Nam Phân phối -Nhiều DN hoạt động địa bàn rộng,...
 • 47
 • 1,141
 • 2

Đề tài : Quản trị kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại việt nam

Đề tài : Quản trị kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng đầu tư và phát triển tại việt nam
... biệt Ngân hàng nước buộc Ngân hàng phải tìm giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Vì vậy, tác giả chọn đề tài Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Đầu ... đây: Chƣơng I: Một số vấn đề lý luận hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại Chƣơng II: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng đầu phát triển Việt Nam Chƣơng III: ... vụ khác ngân hàng 35 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 36 I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 36 Quá...
 • 97
 • 513
 • 1

Báo cáo đề tài Quản trị kinh doanh quốc tế: Phân tích liên minh chiến lược của Apple

Báo cáo đề tài Quản trị kinh doanh quốc tế: Phân tích liên minh chiến lược của Apple
...  thực  hiện liên minh chiến lược của  tập  đoàn Apple,  gồm  có: - Liên minh  chiên lược  thành  công của Apple  và  Microsoft - Liên minh chiến lược  thất  bại của Apple  và  Motorola ... |Nhóm đề tài  5 lớp  KDQT  1-2 K33 12 Đề tài: Liên minh chiến lược   Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co 2.3 Điểm  khác  biệt liên minh  và liên doanh: Liên minh Liên doanh Các ... |Nhóm đề tài  5 lớp  KDQT  1-2 K33 Đề tài: Liên minh chiến lược   Apple Inc | Microsoft Corp | Motorola Co I Khái  quát  chung  về liên minh chiến lược: 1.Khái  niệm  những  vấn đề  liên...
 • 37
 • 771
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dáp an de thi quan tri doanh nghiệp vừa và nhỏ mã đề thi qtdnvvn th4đề thi quản trị kinh doanh dịch vụđề thi quản trị kinh doanh bảo hiểmđáp án đề thi quản trị họcde thi quan tri kinh doanh quoc teđề thi quản trị kinh doanh quốc tế k34đề thi quản trị kinh doanh quốc tế uehđề thi quản trị kinh doanh tổng hợpđề thi quản trị kinh doanh cho kỹ sưđề thi quản trị kinh doanh neuđề án môn học quản trị kinh doanh tổng hợpđề án môn học quản trị kinh doanh thương mạiđề án thực tập quản trị kinh doanhđề án chuyên ngành quản trị kinh doanhđề án tốt nghiệp quản trị kinh doanhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ