HSG địa 9 phú thọ 2015 2016

Đề đa HSG địa 8 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG địa 8 phù ninh 2015 2016
... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HD CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2015- 2016 M«n: ĐỊA LÍ Câu Câu (3,0đ) Nội dung Đặc điểm Đông Nam Á lục địa Đông Nam Á hải đảo - Chủ yếu ... 0.25 0.25 - Địa hình thấp dần từ nội địa biển, trùng với hướng tây bắc đông nam thể qua hướng chảy dòng sông - Địa hình nước ta có hai hướng chủ yếu tây bắc- đong nam vòng cung * Địa hình nước ... * Địa hình nước ta Tân Kiến tạo nâng lên tào thành nhiều bậc nhau: - Vận động tạo núi Hi ma lay a làm cho địa hình nước ta nâng cao phân thành nhiều bậc nhau: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa...
 • 4
 • 273
 • 0

Đê thi HSG Toán 9 Phu Tho ( co ĐA)

Đê thi HSG Toán 9 Phu Tho ( co ĐA)
... = ( 2010 2011 + 20112011 ) 2010 a) (2 im) t n4 + n3 + n2 + n + = k2 (1 ) (vi k nguyờn dng) Ta cú (1 ) 4n4 + 4n3 + 4n2 + 4n + = 4k2 (2 n2 +n)2 +2n2 +(n+2)2 = (2 k)2 (2 k)2 > (2 n2 +n)2 (2 k)2 (2 n2 ... 240 + 14 399 + + + 1+ 3+ 1 19 + 121 4n + 4n , vi n N v n 60) 2n + 2n + (mi s hng tng trờn cú dng a) (2 im) T gi thit, suy ( x+ 2011 + x )( )( ) 2011 + x x y + 2011 + y = 2011 ( 2011 + x ... 90 0 ã ã Ta cú EFB = EBA (cựng ph vi gúc EAB) T (1 ) v (2 ) ta cú ã ã EBA = EMC (t giỏc AMEB ni tip) ã ã EFB = EMC T giỏc MEDC ni tip ã ã MEC = MDC = 90 0 Do ú: ME EC (3 ) ã Li cú MEN = 90 0 (gúc...
 • 6
 • 196
 • 1

Đáp án HSG Toán 9 Phu tho 2010-2011

Đáp án HSG Toán 9 Phu tho 2010-2011
... trũn s II Đáp án biểu điểm ỏp ỏn Cõu (4 im) ( a) Cho x + 2011 + x )(y+ im ) 2011 + y = 2011 Tớnh giỏ tr ca biu thc T = x 2011 + y 2011 b) Tớnh tng S= 4+ + 15 240 + 14 399 + + + 1+ 3+ 1 19 + 121 ... , 60 Ta c: 4+ = 1+ 0,50 ) Hng dn chm thi mụn Toỏn nm hc 2010-2011 0,75 + 15 = 3+ ( 53 33 ) 240 + 14 399 = 1 19 + 121 Vy S = ( ( 1213 1 193 ) ) 1213 = 665 0,5 Cõu (3 im) Gii h phng trỡnh x 3x ... = 90 0 ã ã Ta cú EFB = EBA (cựng ph vi gúc EAB) T (1) v (2) ta cú ã ã EBA = EMC (t giỏc AMEB ni tip) ã ã EFB = EMC T giỏc MEDC ni tip ã ã MEC = MDC = 90 0 Do ú: ME EC (3) ã Li cú MEN = 90 0...
 • 6
 • 1,483
 • 19

Đề HSG lớp 9 Phú Thọ năm 2011 môn vật lý

Đề HSG lớp 9 Phú Thọ năm 2011 môn vật lý
... Cán coi thi không giải thích thêm Trang 2/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN : VẬT LÍ Bài Nội dung Điểm Bài 1) Gọi khối lượng, khối lượng riêng cầu ... vào nhiệt lượng kế lần thứ hai là: (78 - 19) .q3 = ( 19 - 16).q2 => q2 = 59/ 3 q3 (2) Gọi số nhiệt độ cân nhiệt kế lần nhúng t, có: (78- t).q1 = (t - 19) .q3 (3) Từ (1) (3) ta tính t = 76,160C b) ... - 8R +1 =  Giải phương trình ta hai giá trị R R1 = 7 ,9 R2 = 0,13Ω UMN = R.I = 10R/ (R+ 1) Với R= R1 = 7 ,9 UMN = R.I = 10R/ (R+ 1) = 8,9V Với R= R2 = 0,13Ω UMN = R.I = 10R/ (R+ 1) = 1,15V b)...
 • 6
 • 271
 • 0

Đề đa HSG anh 6 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG anh 6 phù ninh 2015 2016
... weather like today? A B is C does D A&B 15 What you often the summer? A at B in C on D for 16 Do you go out ? A in the afternoon on Fridays B on Fridays in the afternoon C on afternoons ... because there is too much A crowd B traffic C people D transport Write your answers here: 11 16 12 17 13 18 14 19 II Put each verb in brackets into an appropriate form (2.0 points) There ( be) ... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 10 15 20 8 A little girl can’t spend all her time (listen) to good news 9.Yesterday Mr Manh ( wake up) late, so he ( not have) _ breakfast Write your answers here: 10 III Give the...
 • 5
 • 500
 • 4

Đề đa HSG toán 6 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG toán 6 phù ninh 2015 2016
... > mà (1) 67 0 67 7 67 0 67 67 67 7 37 30 377 300 = Ta có : − = − (2) 67 67 67 7 67 7 377 37 > Từ (1) (2) ⇒ 67 7 67 Câu (4,0 điểm) C = + 22 + 23 + …… + 299 + 2100 = 2(1 +2 + 22+ 23+ 24) + 26( 1 + + 22+ ... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HD CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP Năm học 2015 - 20 16 Môn: TOÁN Câu (4,0 điểm) a) 2.0đ b) 2.0đ a) 2,0đ b) 2,0đ 2525 25.101 ... 2100 = 2(1 +2 + 22+ 23+ 24) + 26( 1 + + 22+ 23+ 24)+…+ (1 + + 22+ 23+ 24).2 96 = 31 + 26 31 + … + 2 96 31 = 31(2 + 26 +…+2 96) Vậy C chia hết cho 31 C = + 22 + 23 + …… + 299 + 2100 2C = 22 + 23 +...
 • 3
 • 333
 • 0

Đề đa HSG anh 7 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG anh 7 phù ninh 2015 2016
... ……………………………………………………………………………………… -The end - http://violet.vn/nguyenthienhuongvp 77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp 77 ... Write your answers here: 11 16 12 17 13 18 14 19 10 15 20 II There is one mistake in each sentence, find and correct it (2.0 pts) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp 77 My father along with his friend ... rooms in that hotel The rooms in that hotel ……………………………………….……… http://violet.vn/nguyenthienhuongvp 77 He drives carefully He never has accidents He is …………………………………………………………………… Because Lan was sick,...
 • 6
 • 570
 • 4

Đề đa HSG toán 7 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG toán 7 phù ninh 2015 2016
... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP NĂM HỌC 2015 2016 Môn thi: Toán Bài (4,0 điểm) Câu Ta có: a/ (1,5 đ) Nội dung Điểm 2015 2016 A= 3+3 +3 +…+3 +3 ... 0,5 3A = 32 + 33 + 34 + … + 32016 + 320 17 Suy ra: 3A - A = (32 + 33 + 34 + … + 32016 + 320 17 )- (3 + 32 + 33 + … 0,5 + 32015 + 32016) A= b/ (1,5 đ) c/ (1,0 đ) 320 17 − 0,5 Ta có: A = (3 + 32 + ... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp 77 2,0 => ΔAHC = ΔEPA => EPA = AHC => AHC = 900 => MA ⊥ 2,0 BC (đpcm) Câu (3,0 điểm): Tìm giá trị nhỏ biểu thức: A= A= x − 2016 + 20 17 x − 2016 + 2018 x − 2016 + 2018 − x − 2016 + 2018...
 • 4
 • 448
 • 0

Đề đa HSG anh 8 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG anh 8 phù ninh 2015 2016
... Yes, please D it doesn’t matter 17 I’m bored _ sleeping and watching all day A up B of C with 18 Why don’t you with your university study ? A go in B go on C go by 19 Of my parents, my father ... stricter D pick http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 Page of Write your answers here: 11 16 12 17 13 18 14 19 10 15 20 II Each of the following sentences contains one mistake Find and correct it (2.0 ... “Trick or treat!” Then the neighbors (7) _ them some candy, and the children go on to the (8) _ house Adults also enjoy dressing up for Halloween (9) _ are usually Halloween parties...
 • 6
 • 1,121
 • 7

Đề đa HSG hóa 8 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG hóa 8 phù ninh 2015 2016
... y2 ) = 2x + 3y = 0,2 + 0, 18 = 0, 78 (mol) V = 0, 78 : = 0,39 (l) mkết tủa max = m Mg(OH)2 + m Al(OH)3 = 58. ( x1 + x2 ) + 78. ( y1 + y2 ) = 58x + 78y = 58 0,12 + 78 0, 18 = 21(g) http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 ... bỡnh) = 0,325 22,4 = 7, 28( lớt) b) 3H2O + P2O5 2H3PO4 mol: 0,1 0,2 mH PO = 0,2 98 = 19,6 (g) 0,5 mdd H3 PO4 = 14,2 + 235 ,8 = 250 (g) Vdd = 250 : 1,25 = 200ml = 0,2(l) C% = 7 ,84 % CM = 1M Cõu (5,0 ... TO PH NINH HNG DN CHM THI CHN HC SINH NNG KHIU NM HC 2015- 2016 MễN: HểA HC I PHN TRC NGHIM: Cõu ỏp C C C D ỏn Cõu 11 12 13 14 ỏp C A A B ỏn Mi ỏp ỏn ỳng cho 0,5 im m < A B D C A 15 16 17 18 19...
 • 5
 • 347
 • 0

Đề đa HSG lý 8 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG lý 8 phù ninh 2015 2016
... m2c(t - t2) = 0,12 .84 0.(40 - 20) = 2016( J) + Nhit lng truyn qua mụi trng bờn ngoi l: Q = Q1 - Q2 = 50400 - 2016 = 483 84(J) Do ú nhit lng phi tỡm l: Q = Q/t = 483 84/5.60 = 161, 28( J) 0,5 0,5 0,5 ... danh: http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 PHềNG GIO DC V O TO PH NINH HNG DN CHM THI CHN HC SINH NNG KHIU NM HC 2015- 2016 MễN: VT Lí I PHN TRC NGHIM: Mi cõu ỳng cho 0,5 im (Nu cõu cú ỏp ỏn ... 0,5 + Th tớch vt V = 0,23 = 8. 10-3 m3 gi s vt c thỡ trng lng ca vt P = V d2 = 216N + Lc y Acsimet tỏc dng lờn vt : FA = V.d1 = 80 N + Tng ln lc nõng vt F = 120N + 80 N = 200N F < P nờn vt ny...
 • 5
 • 357
 • 1

Đề đa HSG sinh 8 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG sinh 8 phù ninh 2015 2016
... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN : SINH HỌC I PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu cho 0,5 điểm (Nếu câu ... lời lại kích thích lý hóa môi trường xung quanh - Sinh trưởng trình lớn lên tế bào Khi đạt mức độ sinh trưởng định tế bào tiến hành sinh sản - Sinh sản: có hình thức: + Nguyên phân: từ tế bào ... động sống thể trao đổi chất, cảm ứng, sinh trưởng sinh sản có sơ từ hoạt động sống tế bào b So sánh tế bào thực vật với tế bào người * Giống nhau: - Có màng sinh chất bào quan - Nhân gồm màng nhân,...
 • 5
 • 395
 • 1

Đề đa HSG tin 8 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG tin 8 phù ninh 2015 2016
... ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ NINH HD CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH NĂNG KHIẾU http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 NĂM HỌC 2015- 2016 Môn: Tin học – Lớp Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Yêu cầu chung ... 30; -4; 19; 75 4; 8; 10; 12; 14; 16 a) Kết b) (13; 17) (-2;0); (0; 2); (2;4) (19; 75) (4 ;8) c) 13 KHONG KHONG Bài 3: Test Test Test Test Test Dữ liệu vào (N) 21 135679 87 6210 300 42015 Kết b) a) ... (N) Test Test Test Test 100 1024 2015 Kết a) CO KHONG CO KHONG b) k=0; P =1 k=2; P=25 k=10; P=1 k=0; P =2015 c) k=0; S=0 k=6; S=36 k=10; S=0 k=10; S=991 d) 76 683 Bài 2: Test Test Test Test Test...
 • 3
 • 407
 • 1

Đề đa HSG toán 8 phù ninh 2015 2016

Đề đa HSG toán 8 phù ninh 2015 2016
... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ NINH HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP NĂM HỌC 2015 2016 Môn thi: Toán Câu 1: (4,0 điểm) a 2.0đ b 2.0đ n6 - n + 2n3 + 2n2 ... B = + + + … + = (21 + 22 + 23) + (24 + 25 + 26) + … + (2 28 +229 + 230) = 2.(1+2+22) + 24.(1+2+22) + … + 2 28. (1+2+22) = (2 + 24 + … + 2 28) suy B M (2) Mà số nguyên tố Kết hợp với (1) (2) suy : ... 0.5 Câu 2: (4,0 điểm) x ≠ x ≠ a) ĐK:  0.25  x2 − x   x2 A = − 1− − ÷ Ta có  2 ÷  2x + 8 − 4x + 2x − x   x x  0.25  x2 − x  x − x −  2x2 = − ÷ ÷ 2 x2  2( x + 4) 4(2 − x) + x...
 • 4
 • 1,370
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi hsg địa 9địa đạo phú thọ hòade thi hsg dia 9 tinh dong thaplịch sử địa phương phú thọdàn ý thuyết minh về địa đạo phú thọ hòadàn ý về địa đạo phú thọ hòathuyet minh dia dao phu tho hoathuyet minh lich su dia dao phu tho hoađịa lí địa phương phú thọtìm hiểu địa lí phú thọbai van thuyet minh ve dia dao phu tho hoavăn thuyết minh về địa đạo phú thọ hòa35 đề thi hsg địa 9đáp án đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 9 phú thọke hoach boi duong hsg dia 9Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ