Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh Lĩnh Long

một số vấn đề về tôn giáo phật giáo hòa hảo tỉnh an-giang hiện nay

một số vấn đề về tôn giáo phật giáo hòa hảo ở tỉnh an-giang hiện nay
... phức tạp tôn giáo 3.1.2 Tình hình tôn giáo họat động tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo- An Giang: Tỉnh có nhiều tôn giáo, tôn giáo có hệ thống quốc tế : Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Hội ... coi tảng giáo lý đạo Hoà Hảo 2.2 Một số vấn đề giáo lý, nghi lễ Phật giáo Hoà Hảo: 2.2.1 Giáo Phật giáo Hoà Hảo : - Về tác phẩm giáo lý : Ngày tín đồ Phật giáo Hoà Hảo nhìn nhận “ Sấm giảng ... quan đến hoạt động tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo cần phải nhìn nhận Phật Giáo Hòa Hảo tôn giáo đối xử với tôn giáo khác - Con người sinh tôn giáo bắt nguồn từ nhận thức, tâm lý sống xã hội Những...
 • 35
 • 436
 • 4

TÌM HIỂU VỀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Ở VIỆT NAM
... nguồn gốc từ giáo Phật Thích Ca X.- TRONG CỘNG-ĐỒNG PHẬT-GIÁO THẾ-GIỚI 15 Tìm hiểu Phật giáo Hoà Hảo Lớp K32 Việt Nam Học Hiện Phật Giáo Hòa- Hảo số tôn giáo quan trọng nhứt Việt Nam Với khối ... bình-diện quốc-gia, Giáo- hội Phật- Giáo Hòa- Hảo hội-viên sánglập cùa Hội-Đồng Tôn -Giáo Việt- Nam, cơ-quan đoàn-kết tôn -giáo chánh-yếu Thiên-Chúa -Giáo, Phật- Giáo, Phật- Giáo Hòa- Hảo, Cao-ĐàiGiáo Đồng thời ... biệt Phật Giáo Hòa Hảo Theo kiểm kê năm 1965, Phật Giáo Hòa Hảo có 390 Ðộc Giảng Ðường (Sau 1975, 300 độc giảng đường bị nhà cầm quyền Việt Nam đập bỏ) 10 Tìm hiểu Phật giáo Hoà Hảo Lớp K32 Việt...
 • 20
 • 2,623
 • 7

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO VIỆT NAM potx

TIỂU LUẬN: TÌM HIỂU VỀ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Ở VIỆT NAM potx
... BẢN THÂN VỀ ĐẠO PHẬT GIÁO HOÀ HẢO .20 VIII KẾT LUẬN .21  Tìm hiểu Phật giáo Hoà Hảo Lớp K32 Việt Nam Học I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẠO HÒA HẢO Là tôn giáo người việt nam khởi xướng ... biệt Phật Giáo Hòa Hảo Theo kiểm kê năm 12 Tìm hiểu Phật giáo Hoà Hảo Lớp K32 Việt Nam Học 1965, Phật Giáo Hòa Hảo có 390 Ðộc Giảng Ðường (Sau 1975, 300 độc giảng đường bị nhà cầm quyền Việt Nam ... Long, Bạc Liêu tín-đồ Phật- Giáo Hòa- Hảo lên đến 90% dân-số; tỉnh khác, tỷ-số thay đổi từ 10 đến 60% Tìm hiểu Phật giáo Hoà Hảo Lớp K32 Việt Nam Học Nếu tín-đồ Phật- Giáo Hòa- Hảo tham-gia bầu-cử...
 • 22
 • 2,354
 • 6

Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo đối với đời sống văn hóa tinh thần tỉnh Đồng Tháp hiện nay

Ảnh hưởng của Phật giáo Hòa Hảo đối với đời sống văn hóa tinh thần ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay
... sống văn hóa tinh thần tỉnh Đồng Tháp 44 2.2 Phật giáo Hòa Hảo với đời sống tâm linh đạo đức, lối sống tỉnh Đồng Tháp 52 2.2.1 Ảnh hưởng Phật giáo Hòa Hảo đời sống tâm linh tỉnh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN MAI THỊ THANH ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO HÒA HẢO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN TỈNH ĐỒNG THÁP HIỆN NAY Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã ... hết tất tôn giáo có mặt tỉnh Đồng Tháp mà chọn PGHH để nghiên cứu, với tên đề tài: Ảnh hưởng Phật giáo Hòa Hảo đời sống văn hóa tinh thần tỉnh Đồng Tháp nay để làm đề tài luận văn Tình hình...
 • 116
 • 1,987
 • 8

Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của phật giáo hòa hảo thực tiễn tỉnh đồng tháp

Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của phật giáo hòa hảo thực tiễn ở tỉnh đồng tháp
... tôn giáo + Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức hoạt động tôn giáo + Tổ chức thực sách, pháp luật tổ chức hoạt động tôn giáo + Quy định tổ chức máy quản Nhà nước hoạt động tôn giáo ... nhận, quản tôn giáo Nhà nước 2.2 ÁP D NG PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TÔN GIÁO NÓI CHUNG VÀ PHẬT GIÁO HÕA HẢO NÓI RI NG 2.2.1 Đăng ý hoạt động tôn giáo Tổ chức tôn giáo để hoạt động ... chung quy định tổ chức hoạt động Phật giáo Hòa Hảo nói riêng để nói lên mối quan hệ phù hợp bất cặp hoạt động tôn giáo PGHH Đồng thời, nghiên cứu cấu, tổ chức quan quản Phật giáo Hòa Hảo để thấy...
 • 98
 • 1,111
 • 2

ảnh hưởng của giáophật giáo hòa hảo đến đời sống tín đồ cù lao tân lộc – quận thốt nốt – tp cần thơ

ảnh hưởng của giáo lý phật giáo hòa hảo đến đời sống tín đồ ở cù lao tân lộc – quận thốt nốt – tp cần thơ
... đạo Phật giáo Hòa Hảo Ảnh hưởng giáo Phật giáo Hòa Hảo đến đời sống ngày tín đồ Ảnh hưởng giáo Phật giáo Hòa Hảo quan hệ xã hội tín đồ Lịch sử nghiên cứu Phật giáo Hòa Hảo nhánh đạo Phật, ... ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY CỦA TÍN ĐỒ LAO TÂN LỘC 28 2.1 Tình hình tín đồ theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo 28 2.2 Ảnh hưởng giáo đến cách ăn, tín đồ 34 2.3 Ảnh hưởng giáo đến trang phục tín ... tài Phật giáo Hòa Hảo làm đề tài luận văn cho tập trung nghiên cứu ảnh hưởng giáo đạo Hòa Hảo đến đời sống tín đồ lao Tân Lộc thuộc Quận Thốt Nốt TP Cần Thơ để hiểu rõ cách sống, ăn ở, ...
 • 79
 • 373
 • 0

Một số vấn đề về phật giáo hoà hảo vè sự ảnh hưởng của phật giáo hoà hảo đến hoạt động an ninh, trât tự miền tây nam bộ trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay Hệ tư tưởng

Một số vấn đề về phật giáo hoà hảo vè sự ảnh hưởng của phật giáo hoà hảo đến hoạt động an ninh, trât tự ở miền tây nam bộ trong giai đoạn từ năm 1975 đến nay Hệ tư tưởng
... Hảo ảnh hởng Phật giáo Hoà Hảo đến hoạt động an ninh, trât tự miền Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1975 đến Tình hình nghiên cứu đề tài Từ đời (1939) đến nay, Phật giáo Hoà Hảo vốn vấn đề đợc ... cách có hệ thống Đề tài: Một số vấn đề Phật giáo Hoà Hảo vạ ảnh hởng Phật giáo Hoà Hảo đến hoạt động an ninh trật tự miền Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1975 đến phần rõ lý luận chung tôn giáo, chất, ... chung vào vấn đề liên quan đến Phật giáo Hoà Hảo từ phơng diện phần tử phản động lợi dụng Phật giáo Hoà Hảo làm ảnh hởng đến an ninh trật tự miền Tây Nam Bộ giai đoạn từ năm 1975 đến - Về phơng pháp...
 • 32
 • 350
 • 0

Phật giáo Hoà Hảo Lịch sử và những vấn đề hiện nay (tóm tắt)

Phật giáo Hoà Hảo Lịch sử và những vấn đề hiện nay (tóm tắt)
... 04 vấn đề đặt Phật giáo Hồ Hảo nay; là: Một là, vấn đề lịch sử đời Phật giáo Hòa Hảo gắn với giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, theo quan điểm khách quan, lịch sử cụ thể Hai là, vấn đề nội dung Phật giáo ... nhiên, vấn đề khó khăn xúc Phật giáo Hồ Hảo đặt 2.2 NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ GIÁO LÝ, GIÁO LUẬT, LỄ NGHI VÀ TỔ CHỨC CỦA PHẬT GIÁO HỊA HẢO 2.2.1 Giáo Phật giáo Hồ Hảo Giáo Phật giáo Hồ Hảo gồm: ... yếu Phật giáo Hồ Hảo lịch sử vấn đề đặt nay, từ khuyến nghị để xây dựng, đảm bảo sách tự tơn giáo, “tốt đời đẹp đạo” Phật giáo Hòa Hảo 2.2 Nhiệm vụ Luận giải Phật giáo Hòa Hảo hồn cảnh đời, Giáo...
 • 27
 • 1,585
 • 10

Phật giáo Hoà Hảo - Lịch sử và những vấn đề hiện nay [full]

Phật giáo Hoà Hảo - Lịch sử và những vấn đề hiện nay [full]
... v giáo lý, giáo lu t, l nghi c a Ph t giáo Hoà H o - Giáo lý c a Ph t giáo Hoà H o s k t tinh c a tư tư ng Ph t giáo truy n th ng, c công trình kh ng nh thu c phái Thi n Lâm T - Giáo lý, giáo ... T GIÁO HÒA H O 63 2.2.1 Giáo lý c a Ph t giáo Hoà H o 63 2.2.2 Giáo lu t c a Ph t giáo Hoà H o 72 2.2.3 L nghi c a Ph t giáo Hoà H o 76 2.2.4 T ch c c a Ph t giáo Hoà ... Giang Tín Ph t giáo Hoà H o th hi n ni m tin c a vào n n Ph t giáo Hòa H o tr c ti p vào ot t pc a c giáo ch Huỳnh Phú S c a h Cũng gi ng tôn giáo truy n th ng khác, giáo lý Ph t giáo Hoà H o u khuyên...
 • 245
 • 443
 • 1

tôn giáo hòa hảo việt nam

tôn giáo hòa hảo ở việt nam
... từ giáo lý Phật Thích Ca 3: Anh hưởng tôn giáo Hòa Hảo đến tôn giáo khác Hiện Phật Giáo Hòa- Hảo số tôn giáo quan trọng nhứt Việt Nam Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo hội viên sáng lập cùa Hội Đồng Tôn ... sáng lập cùa Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam, quan đoàn kết tôn giáo chánh yếu Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài Giáo Đồng thời đoàn thể Phật giáo Hòa hảo tham gia sinh hoạt quốc ... ông.Ông lấy tên làng Hòa Hảo nơi sinh để đặt tên cho tôn giáo mình: đạo Hòa Hảo hay Phật giáo Hòa Hảo Sau đó, ông tín đồ suy tôn làm giáo chủ mối đạo, gọi ông tên tôn kính Huỳnh Giáo chủ Kể từ đó,...
 • 13
 • 181
 • 0

Niềm tin tôn giáo của tín đồ phật giáo hòa hảo

Niềm tin tôn giáo của tín đồ phật giáo hòa hảo
... tin tôn giáo tín đồ PGHH: khái niệm công cụ (tôn giáo, niềm tin, niềm tin tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ) , biểu niềm tin tôn giáo tín đồ PGHH, yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo tín đồ ... VỀ NIỀM TIN TÔN GIÁO CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO 75 4.1 Thực trạng niềm tin tôn giáo tín đồ phật giáo Hòa Hảo 75 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo tín đồ 118 4.3 ... GIÁO CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO 19 2.1 Các khái niệm 19 2.2 Biểu niềm tin tôn giáo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo 36 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo tín đồ Phật...
 • 218
 • 258
 • 0

Niềm tin tôn giáo của tín đồ phật giáo hòa hảo tt

Niềm tin tôn giáo của tín đồ phật giáo hòa hảo tt
... VỀ NIỀM TIN TÔN GIÁO CỦA TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO HÒA HẢO 4.1 Thực trạng niềm tin tôn giáo tín đồ PGHH 4.1.1 Thực trạng chung Bảng 4.1 Đánh giá chung niềm tin tôn giáo tín đồ TT Biểu ĐTB ĐLC Thứ hạng Niềm ... khái niệm niềm tin tôn giáo, hình thức biểu niềm tin tôn giáo tín đồ PGHH yếu tố ảnh hưởng tới niềm tin tôn giáo tín đồ PGHH Về mặt thực tiễn, luận án thực trạng niềm tin tôn giáo tín đồ PGHH, ... niềm tin tôn giáo, chủ yếu đề cập đến niềm tin tôn giáo tín đồ tôn giáo cụ thể Chẳng hạn, tác giả Đặng Nghiêm Vạn bàn niềm tin tôn giáo tín đồ đạo Kitô, tác giả Vương Duy Quang bàn niềm tin tôn...
 • 27
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoạt tôn giáo của tín đồ và cơ cấu tổ chức của phật giáo hòa hảo ở tỉnh đồng tháp hiện naymột số giải pháp nhằm phát huy ảnh hƣởng tích cực hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực của phật giáo hòa hảo ở tỉnh đồng tháp hiện naymột số giải pháp nhằm phát huy ảnh hƣởng tích cực của phật giáo hòa hảo ở tỉnh đồng tháp hiện naymột số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hƣởng tiêu cực của phật giáo hòa hảo ở tỉnh đồng tháp hiện nayphật giáo hòa hảo ở việt namtiểu luận tìm hiểu về phật giáo hòa hảo ở việt nam potxảnh hưởng của phật giáo hòa hảo ở phương diện xã hộiảnh hưởng của phật giáo hòa hảo đối với đời sống tâm linh và đạo đức lối sống ở tỉnh đồng tháp hiện nayphật giáo hòa hảo với đời sống tâm linh và đạo đức lối sống ở tỉnh đồng tháp hiện nayảnh hưởng của phật giáo hòa hảo đối với đời sống tâm linh ở tỉnh đồng tháp hiện nayảnh hưởng của phật giáo hòa hảo đối với đạo đức lối sống ở tỉnh đồng tháp hiện naydu lịch tâm linh phat giao hoa haocao đài 35 đạo hồi 06 01 đại chủng viện thánh quí 01 nhà thờ tin lành 01 chùa ông 01 chùa bà 04 chùa phật 02 tịnh thất 01 trụ sở ban quản trị phật giáo hòa hảophật giáo hòa hảophật giáo hòa hảo mp3Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ