Đại lễ Vesakhapuja của Phật giáo Nam Tông Việt Nam

Vai trò của phật giáo nam tông khmer đối với sự ổn định và phát triển xã hội ở đồng bằng sông cửu long hiện nay

Vai trò của phật giáo nam tông khmer đối với sự ổn định và phát triển xã hội ở đồng bằng sông cửu long hiện nay
... sách tổng thể Phật giáo Nam tông Khmer đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ đến 2020” Võ Thanh Hùng (2012) Phật giáo Nam Tông Khmer Đồng sông Cửu Long đồng hành dân tộc nhà chung Giáo hội Phật giáo ... lý nhà Phật tạo sức sống mãnh liệt vững chãi Phật giáo nước ta Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức phật giáo nằm thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cho nên, Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành với dân ... sinh hội đến với nhóm hội dễ bị tổn thương, góp phần cho làm cho hội ổn định phát triển Có thể khẳng định rằng, Phật giáo Nam tông Khmer vai trò tích cực hoạt động an sinh hội, ...
 • 7
 • 427
 • 1

đề tài: ảnh hưởng của phật giáo nam tông đối với đời sống tinh thần của người khmer nam bộ

đề tài: ảnh hưởng của phật giáo nam tông đối với đời sống tinh thần của người khmer nam bộ
... hƣởng đời sống tinh thần ngƣời Khmer Nam Bộ Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm pháp huy mặt tích cực Phật giáo Nam tông đời sống tinh thần ngƣời Khmer Nam Bộ, làm cho đời sống tinh thần đồng bào ... triển Phật giáo Nam tông + Phân tích ảnh hƣởng Phật giáo Nam tông đời sống tinh thần ngƣời Khmer Nam Bộ + Đề xuất số giải pháp nhằm pháp huy ảnh hƣởng tích cực hạn chế mặt tiêu cực Phật giáo Nam tông ... kính Phật giáo Nam tông Khmer gần nhƣ chiếm vị trí độc tôn, chi phối nhiều mặt đời sống tinh thần nhân dân Vì lý trên, em chọn đề tài: Ảnh hƣởng Phật giáo Nam tông đời sống tinh thần ngƣời Khmer...
 • 78
 • 695
 • 6

Đặc điểm diện mạo của phật giáo nam tông khmer ở trà vinh

Đặc điểm diện mạo của phật giáo nam tông khmer ở trà vinh
... Đặc điểm số lợng phân bố địa bàn xây dựng chùa Phật giáo Nam tông Khmer Trà Vinh - Về số lợng chùa Phật giáo Nam tông Khmer Trà Vinh Toàn tỉnh Trà Vinh có 339 sở thờ tự tôn giáo, tín đồ tôn giáo ... Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tài liệu Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ V Văn phòng Trung ơng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn hành, 2012, tr 17 12 Tỉnh Hội Phật giáo Trà Vinh, ... nói Phật tử Phật giáo Nam tông Khmer Trà Vinh có số lợng 305.000 ngời, gần tổng dân số Khmer toàn tỉnh - Về phân bố địa bàn xây dựng chùa Khmer tỉnh Theo tài liệu Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Trà Vinh...
 • 11
 • 331
 • 0

Mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian việt nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông)

Mối quan hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng dân gian việt nam (qua nghiên cứu một số ngôi chùa tiêu biểu của phật giáo bắc tông)
... hội, trị mối 65 quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam 2.3.2 Phương thức thể mối quan hệ Phật giáo tín 74 ngưỡng dân gian Việt Nam CHƢƠNG BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ GIỮA PHẬT GIÁO VÀ 79 TÍN NGƢỠNG ... vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Mối quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu mối quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể qua số ... tín ngưỡng dân gian, biểu trưng tiêu biểu cho kết hợp Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việc nghiên mối quan hệ Phật giáo tín ngưỡng dân gian Việt Nam thể qua chùa Phật giáo Bắc tông nói riêng, chùa...
 • 168
 • 434
 • 1

Ảnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh bạc liêu

Ảnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh bạc liêu
... ngàn đồng bào Khmer sinh sống, Phật giáo Nam tông tồn tại, phát triển mạnh có ảnh hướng lớn đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần đồng bào Khmer Phật ... biệt đồng bào dân tộc Khmer đón nhận, trở thành tôn giáo người Khmer, gọi Phật giáo Nam tông Khmer Phật giáo Nam tông Khmer chiếm vị trí độc tôn chi phối nhiều mặt đời sống đồng bào Khmer Phật giáo ... giáo Nam tông bên cạnh ảnh hưởng tích cực xuất cản trở không nhỏ đời sống tinh thần đồng bào, Để hiểu rõ vấn đề này, chọn đề tài tiểu luận "Ảnh hưởng Phật giáo Nam tông đến đời sống tinh thần đồng...
 • 19
 • 521
 • 3

Ảnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của người khmer ở an giang hiện nay

Ảnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của người khmer ở an giang hiện nay
... sng tinh thn ca ngi Kkmer An Giang hin 53 2.1.1 nh hng ca Pht giỏo Nam tụng n i sng chớnh tr ca ngi Khmer An Giang hin 53 2.1.2 nh hng ca Pht giỏo Nam tụng n l hi ca ngi Khmer An Giang ... c im i sng tinh thn ca ngi Khmer An Giang 44 Chng NH HNG CA PHT GIO NAM TễNG N I SNG TINH THN CA NGI KHMER AN GIANG HIN NAY- THC TRNG V GII PHP 2.1 Thc trng nh hng ca Pht giỏo Nam tụng n ... sói Khmer hõn hoan cho ún s kin thnh lp Giỏo hi Pht giỏo Vit Nam thỡ n nm 1993, h cng vui mng hn na Ban Tr 26 s Pht giỏo tnh An Giang i (nay l Ban Tr s Giỏo hi Pht giỏo Vit Nam tnh An Giang) ...
 • 117
 • 284
 • 2

Ảnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của người khmer ở an giang hiện nay

Ảnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của người khmer ở an giang hiện nay
... sng tinh thn ca ngi Kkmer An Giang hin 53 2.1.1 nh hng ca Pht giỏo Nam tụng n i sng chớnh tr ca ngi Khmer An Giang hin 53 2.1.2 nh hng ca Pht giỏo Nam tụng n l hi ca ngi Khmer An Giang ... c im i sng tinh thn ca ngi Khmer An Giang 44 Chng NH HNG CA PHT GIO NAM TễNG N I SNG TINH THN CA NGI KHMER AN GIANG HIN NAY- THC TRNG V GII PHP 2.1 Thc trng nh hng ca Pht giỏo Nam tụng n ... sói Khmer hõn hoan cho ún s kin thnh lp Giỏo hi Pht giỏo Vit Nam thỡ n nm 1993, h cng vui mng hn na Ban Tr 26 s Pht giỏo tnh An Giang i (nay l Ban Tr s Giỏo hi Pht giỏo Vit Nam tnh An Giang) ...
 • 117
 • 139
 • 1

ảnh hưởng của tư tưởng phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh trà vinh hiện nay

ảnh hưởng của tư tưởng phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh trà vinh hiện nay
... tƣởng Phật giáo Nam Tông - 17 - 1.2.2 Tình hình Phật giáo Nam Tông tỉnh Trà Vinh - 21 - Ch ng II THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO NAM TÔNG ĐỐI V I ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA ĐỒNG O ... sống tinh thần đ ng bào Khmer tỉnh Trà Vinh - Nêu số giải pháp nh m phát huy ảnh hƣởng tích cực khắc phục ảnh hƣởng tiêu cựu Phật giáo Nam Tông đời sống tinh thần đ ng bào Khmer tỉnh Trà Vinh ... đời sống tinh thần đ ng bào hmer tỉnh Trà Vinh Trên sở đề xuất số giải pháp nh m phát huy ảnh hƣởng tích cực khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực Phật giáo Nam Tông đời sống tinh thần đ ng bào Khmer tỉnh...
 • 75
 • 322
 • 7

Một số đặc điểm của phật giáo thời Ngô Đinh Tiền và ý nghĩa của nó đối với lịch sử Việt Nam

Một số đặc điểm của phật giáo thời Ngô Đinh Tiền Lê và ý nghĩa của nó đối với lịch sử Việt Nam
... CỦA PHẬT GIÁO THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI LỊCH SỬ VIỆT NAM 39 2.1 Đặc điểm nhập Phật giáo thời Ngô Đinh Tiền 39 2.1.1 Đặc điểm Phật giáo ... tìm hiểu số đặc điểm Phật giáo thời Ngô Đinh Tiền qua số tài liệu lịch sử tư tưởng Việt Nam, lịch sử Phật giáo, Lịch sử tư tưởng Phật giáo thời kỳ Ngô Đinh Tiền Cơ sở lý luận phƣơng ... đến thời Ngô Đinh Tiền diện mạo lịch sử Việt Nam - Phân tích số đặc điểm Phật giáo thời Ngô Đinh Tiền ý nghĩa lịch sử Việt Nam thời kỳ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn Đối...
 • 99
 • 756
 • 6

Một số đặc điểm của phật giáo thời Ngô - Đinh - Tiền và ý nghĩa của nó đối với lịch sử Việt Nam

Một số đặc điểm của phật giáo thời Ngô - Đinh - Tiền Lê và ý nghĩa của nó đối với lịch sử Việt Nam
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRỊNH THỊ HÒA MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI LỊCH SỬ VIỆT NAM Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 ... PHẬT GIÁO THỜI NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊ NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI LỊCH SỬ VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 2.1 Đặc điểm nhập Phật giáo thời Ngô Đinh Tiền Error! Bookmark ... xử với Phật giáo thời Ngô Đinh - Tiền từ việc tìm hiểu bối cảnh vấn đề trị - xã hội đặc điểm Phật giáo thời kỳ cung cấp cho hậu kiến thức gợi ý bổ ích Vì nghiên cứu số đặc điểm Phật giáo...
 • 16
 • 332
 • 0

Quá trình truyền bá và ảnh hưởng của phật giáo, hindu giáo ở đông nam á thời cổ đại (2)

Quá trình truyền bá và ảnh hưởng của phật giáo, hindu giáo ở đông nam á thời cổ đại (2)
... sông Mê Công Quá trình truyền ảnh hưởng Phật giáo, Hindu giáo quốc gia Đông Nam Á thời cổ đại  Tuy truyền sớm vào Đông Nam Á đạo Hindu phạm vi truyền rộng khắp Đông Nam Á đạo Phật mà số ... tâm văn hoá Phật giáo quan trọng Ảnh hưởng đạo Phật quốc gia Đông Nam Á thời cổ trung đại Phật giáo truyền vào Đông Nam Á sớm trở thành quốc giáo số quốc gia Đông Nam Á nên có ảnh hưởng lớn ... khác, Quá trình truyền ảnh hưởng Phật giáo, Hindu giáo quốc gia Đông Nam Á thời cổ đại ông cho Hindu giáo vào Indonesia theo chân Ksastria người lính  Như vây, Hindu giáo không truyền vào bắc...
 • 8
 • 1,956
 • 14

Ảnh hưởng của phật giáo đến chính trị trong hai triều đại lý trần ở việt nam TIỂU LUẬN CAO HỌC

Ảnh hưởng của phật giáo đến chính trị trong hai triều đại lý trần ở việt nam TIỂU LUẬN CAO HỌC
... thịnh Phật giáo Việt Nam ví giai đoạn vàng son Phật giáo Việt Nam, thể hai triều đại Lí – Trần hai triều đại Trần, phật giáo không ảnh hưởng tới đời sống tâm linh người dân mà ảnh hưởng sâu ... tài Ảnh hưởng Phật giáo đến trị hai triều đại Lý- Trần Việt Nam để nghiên cứu trình bày Phạm vi nghiên cứu đề tài Trong triều đại Lý- Trần, Phật giáo cón xem quốc giáo, nên phát triển Phật giáo ... dạng 3.3 Phật giáo Việt Nam tôn giáo nhập Đặc điểm bật Phật giáo Việt Nam kết hợp việc đời việc đạo Tuy chất tôn giáo xuất thế, Phật giáo Việt Nam Phật nhập Ngay thời đầu Phật giáo Việt Nam giới...
 • 35
 • 252
 • 0

Phật giáo nam tông của người khmer ở huyện trà cú, tỉnh trà vinh

Phật giáo nam tông của người khmer ở huyện trà cú, tỉnh trà vinh
... PHẬT GIÁO NAM TÔNG CỦA NGƯỜI KHMER HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH TRƯỚC NĂM 1975 38 2.1 Quá trình du nhập, truyền bá Phật giáo Nam tông người Khmer 38 2.2 Hệ thống giáo lý, giáo luật Phật giáo ... Trà Cú, tỉnh Trà Vinh trước năm 1975 Chương III Phật giáo Nam tông người Khmer huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh sau năm 1975 10 11 CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI KHMER HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 1.1 ... nhận Phật giáo người Khmer Trà Cú, Trà Vinh Nội dung luận văn sâu nghiên cứu ảnh hưởng Phật giáo Nam tông người Khmer Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Qua thấy biến đổi Phật giáo đời sống văn hóa, xã hội người...
 • 122
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử phật giáo bắc tông việt namphật giáo bắc tông việt namvai trò của phật giáo đối với việt namcác lễ chính của phất giáo theo âm lịchlễ nghi của phật giáo hoà hảophật giáo thiền tông việt nam thời lý trầncác tác phẩm của phật giáo hòa hảo viết về nội dung cơ bản của tôn giáo nàynhững đặc điểm cơ bản của phật giáo việt nam 2 4 1  tính tổng hợp2 2 2 ảnh hưởng của phật giáo đến tư tưởng đạo đức của lê thánh tôngsự phát triển của phật giáo việt namảnh hưởng của phật giáo tới việt namảnh hưởng của phật giáo tới văn hóa việt namảnh hưởng của phật giáo ấn độ đến việt namảnh hưởng của phật giáo đến văn học việt namảnh hưởng của phật giáo đến việt namBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ