Hóa lý 1 chiều và giới hạn của quá trình p2

MÔN HỌC HÓA 1 CHƯƠNG 2 - NGUYÊN II CHIỀU GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf

MÔN HỌC HÓA LÝ 1 CHƯƠNG 2 - NGUYÊN LÝ II CHIỀU VÀ GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf
... atm psi = N.m -2 = kg m -1 s -1 = 10 5 Pa = 10 1, 325 Pa = 760 torr = 6897, 75 72 Pa 28 R = 8, 314 41 J.K-1mol -1 = 1, 987 cal K-1mol -1 = 0,08 314 41 L.bar K -1 . mol -1 = 0,0 820 568 L.atm.K -1 . mol -1 Nguyen ... (∆Hor= - 12 02 kJ.mol -1 ) Ta có: ∆Stổng cộng = ∆Shệ thống - ∆H/ T = - 21 7 J.K -1 . mol -1 + 12 02 .10 3 J.mol -1 / 29 8 K = 3. 81. 103 J.K -1 . mol -1 > 0 19 Nguyen Sự biến đổi Entropi trình chuyển pha 20 Nguyen Năng lượng ... kJ.mol -1 ) = -1 . 91 Kp = 0 .15 Nguyen Chuyển đổi đơn vị đo lường 1J erg cal eV L.atm cm -1 = N.m= Pa.m3 = kg m2 s -2 = 10 -7 J = 4 ,18 4 J = 1, 60 21 8 92 x 10 -1 9 J = 10 1, 325 J = 1, 986477 x 10 -2 3 J Pa bar atm...
 • 28
 • 1,288
 • 4

Chương 2 NGUYÊN 2 của NHIỆT ĐỘNG lực học chiều giới hạn của quá trình

Chương 2 NGUYÊN lý 2 của NHIỆT ĐỘNG lực học chiều và giới hạn của quá trình
... 2/ 13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 10 2/ 13 /20 12 11 2/ 13 /20 12 12 ...
 • 12
 • 511
 • 1

chiều giới hạn của quá trình

chiều và giới hạn của quá trình
... NGUYÊN LÍ II CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC 3.1 Mở đầu 3.1.1 Các trình tự xảy, không tự xảy trạng thái cân Quá trình tự xảy trình tự diễn biến hay trình dương Các trình ngược lại trình không tự xảy trình âm ... lại trạng thái cân ban đầu Tính hai chiều: đến trạng thái cân bền từ hai chiều ngược 3.1.2 Quá trình thuận nghịch trình bất thuận nghịch Quá trình thuận nghịch: trình từ trạng thái cuối trạng thái ... động ta biết chiều giới hạn trình Mặt khác, nhiệt động hàm số phụ thuộc vào nhiệt độ, nên biết hàm số này, ta chủ động thay đổi nhiệt độ chọn điều kiện thích hợp cho trình xảy theo chiều mong muốn...
 • 25
 • 963
 • 3

CHIỀU HƯỚNG GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf

CHIỀU HƯỚNG VÀ GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf
... NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Nguyên lý tổng kết kinh nghiệm chiều hướng xảy trình, áp dụng vào hóa học để XÉT CHIỀU VÀ GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH Nguyên lý tổng kết vấn đề NĂNG LƯNG trình Đònh ... I QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH & KHÔNG THUẬN NGHỊCH Quá trình tự xảy & Quá trình không tự xảy Quá trình cân bằng: trình bao gồm dãy liên tục trạng thái cân Quá trình thuận nghòch (TN) trình từ ... Q TN ΔS = ∫ T a /Quá trình TN gia nhiệt (hay làm lạnh) đẳng áp đẳng tích: Quá trình đẳng áp: Quá trình đẳng tích: ΔS = ∫ ΔS = ∫ δ Q TN T δ Q TN T CP dT =∫ T CV dT =∫ T 14 b/ Quá trình đẳng nhiệt:...
 • 47
 • 546
 • 2

Bài giảng môn cơ sở thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên II của nhiệt động học chiều giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên lý II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx
... T2 T1 Sp II Nguyên III nhiệt động học Nhận xét: dạng tinh thể ho n hảo chất nguyên chất OK ứng với trạng thái vĩ mô có trạng thái vi mô ==> OK Nguyên III (tiên đề Nernst) Entropi chất nguyên ... cô lập, trình tự diễn biến theo chiều tăng xác suất nhiệt động - 4 .Biến thiên entropi số trình a Biến thiên entropi trình biến đổi trạng thái chất nguyên chất Trong suốt trình n y T=const ... SO2(k) + 1 /2 O2(k) > SO3(k) có n ==> S S C(gr) + O2(k) > CO2(k) có n ằ   `  ` !  III H m nhiệt động Tiêu chuẩn để xét chiều trình - Hệ cô lập: S > tiêu chuẩn tự diễn...
 • 11
 • 504
 • 0

sáng tạo giới hạn của sáng tạo

sáng tạo và giới hạn của sáng tạo
... Bằng cách giới hạn thời gian làm việc hay số người làm việc, giới hạn mức đầu tư mình.” Có thể thấy, Yahoo thực phương pháp giới hạn sáng tạo cách đặt định hướng sáng tạo cho nhân viên: tạo công ... mới, sáng tạo diễn tầm thấp.” Đặt giới hạn cho sáng tạo tức nhà quản trị tiến hành song song với hoạt động khuyến khích sáng tạo công ty thiết lập hệ thống mục tiêu định hướng để ý tưởng sáng tạo ... tác quản trị sáng tạo không áp đặt mục tiêu hay chuẩn mực cho tác phẩm sáng tạo nhân viên Chúng ta thường nghe câu Sáng tạo hạn thực tế nguồn lực xã hội, thị trường có giới hạn; việc đặt...
 • 20
 • 359
 • 0

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC GIỚI HẠN CỦA MOON.VN

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC VÀ GIỚI HẠN CỦA MOON.VN
... giác số phức Cho số phức z = a + bi, số phức gọi dạng đại số số phức Số phức z = r(cosϕ + isinϕ) gọi dạng lượng giác số phức Trong đó: r: module số phức ϕ: argument số phức Cách chuyển đổi số phức ... Ứng dụng 2: Tìm bậc n số phức - Khái niệm bậc n: Cho số phức z, số phức w gọi bậc n số phức z wn = z - Cách tìm bậc n số phức z Giải sử số phức z cho z = r(cosϕ + isinϕ), số phức w w = r’(cosϕ’ ... CHẤT CỦA SỐ PHỨC ♦ Cho số phức z = x + yi , ba tính chất sau số phức xếp vào nhóm: Tính chất 1: Số phức z số thực ⇔ z = z Chứng minh: Ta có : z = z ⇔ x + yi = x − yi ⇔ y = ⇒ z = x Vậy z số thực...
 • 52
 • 596
 • 0

Thành tựu giới hạn của sự cách tân trong thơ nguyễn quang thiều

Thành tựu và giới hạn của sự cách tân trong thơ nguyễn quang thiều
... tượng Nguyễn Quang Thiều nỗ lực đổi thơ Việt Nam đương đại Chương Những thành tựu cách tân thơ Nguyễn Quang Thiều Chương Giới hạn xu hướng cách tân thơ Nguyễn Quang Thiều 7 Chương HIỆN TƯỢNG NGUYỄN ... mỹ thơ Nguyễn Quang Thiều 97 3.1.3 Khoảng cách thơ Nguyễn Quang Thiều thơ hậu đại 100 3.2 Giới hạn nội dung xu hướng cách tân thơ Nguyễn Quang Thiều 102 3.2.1 Sự ... Nguyễn Quang Thiều - tượng thơ cách tân 36 1.3.1 Con người Nguyễn Quang Thiều 36 1.3.2 Quan niệm thơ Nguyễn Quang Thiều 39 1.3.3 Khái quát hành trình cách tân thơ Nguyễn Quang Thiều...
 • 144
 • 261
 • 2

Độ lún biến dạng giới hạn của công trình lân cận khi cải tạo xây dựng mới trong đô thị

Độ lún và biến dạng giới hạn của công trình lân cận khi cải tạo và xây dựng mới trong đô thị
... cách chúng công trình cũ có biến dạng giới hạn cho phép Trong thực hành, ta dựa vào nguyên tắc phân bố ứng suất để kiểm tra tác động bất lợi công trình gay cho công trình biến dạng lún không ... dạng thêm nhà công trình hiẹn hữ cải tạo xây dựng đô thị gây xác định tổng bíen dạng gây tác động độc lập khácnhau trình bày bảng Bảng Những yêu cầu xác định biến công trình Biến dạng thêm cần xác ... thuật công trình lân cận để có đối xử thích hợp chọn kết cấu chắn giữ công trình ngầm Ý nghĩa thực tế vấn đề Những trị số giới hạn biến dạng thêm công trình hạn hữu sinh xây dựng công trình cho...
 • 8
 • 413
 • 0

thành tựu giới hạn của việc áp dụng giống lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu long

thành tựu và giới hạn của việc áp dụng giống lúa cao sản ở đồng bằng sông cửu long
... vùng đồng sông Cửu Long Sản xuất lúa đồng sông Cửu Long nhiều năm qua tập trung chủ yếu vào hướng mở rộng diện tích gia tăng suất Thực tế, việc mở rộng diện tích lúa giới hạn gia tăng suất lúa ... giống lúa cao sản ĐBSCL Những thành tựu bật việc nhanh chóng ứng dụng giống lúa Việt Nam đóng góp tích cực cho sản xuất, có giống lúa cho nước nói chung, cho đồng sông Cửu Long nói riêng i) Việc ... 2007) iii) Bộ giống lúa ngắn ngày tạo thuận lợi cho việc thay đổi mùa vụ, tăng vụ, mở rộng diện tích lúa vụ năm nhiều tỉnh đồng sông Cửu Long, góp phần lớn vào việc gia tăng sản lượng lúa toàn vùng...
 • 13
 • 302
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chiều và giới hạn của quá trình hóa họcchiều hướng và giới hạn của quá trình hóa họcđịnh nghĩa phạm vi và giới hạn của quy trình quản lý rủi ro an toàn thông tingiới hạn của quá trình xử lý không khí bằng nước phunchức năng và giới hạn của chương trình congiới hạn của quá trình chưng cất5 áp dụng nguyên lí thứ hai của nhiệt động học vào hóa học chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trìnhhoạt động 1 giới hạn tại 1 điểm và giới hạn tại vô cực của hàm số2 1 các thông số và giới hạn của máy điện thoại3 hàm năng lượng tự do chiều hướng và giới hạn của một quá trình trong hệ kínphạm vi nghiên cứu và giới hạn của đề tài 1chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trìnhvị trí và giới hạn của châu âuthành tựu và giới hạn của chủ nghĩa tư bảnvai trò và giới hạn của chủ nghĩa tư bảnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam