HÓA lý 1 chiều và giới hạn quá trình p1

MÔN HỌC HÓA 1 CHƯƠNG 2 - NGUYÊN II CHIỀU GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf

MÔN HỌC HÓA LÝ 1 CHƯƠNG 2 - NGUYÊN LÝ II CHIỀU VÀ GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf
... atm psi = N.m -2 = kg m -1 s -1 = 10 5 Pa = 10 1, 325 Pa = 760 torr = 6897, 75 72 Pa 28 R = 8, 314 41 J.K-1mol -1 = 1, 987 cal K-1mol -1 = 0,08 314 41 L.bar K -1 . mol -1 = 0,0 820 568 L.atm.K -1 . mol -1 Nguyen ... (∆Hor= - 12 02 kJ.mol -1 ) Ta có: ∆Stổng cộng = ∆Shệ thống - ∆H/ T = - 21 7 J.K -1 . mol -1 + 12 02 .10 3 J.mol -1 / 29 8 K = 3. 81. 103 J.K -1 . mol -1 > 0 19 Nguyen Sự biến đổi Entropi trình chuyển pha 20 Nguyen Năng lượng ... kJ.mol -1 ) = -1 . 91 Kp = 0 .15 Nguyen Chuyển đổi đơn vị đo lường 1J erg cal eV L.atm cm -1 = N.m= Pa.m3 = kg m2 s -2 = 10 -7 J = 4 ,18 4 J = 1, 60 21 8 92 x 10 -1 9 J = 10 1, 325 J = 1, 986477 x 10 -2 3 J Pa bar atm...
 • 28
 • 1,289
 • 4

Bài giảng môn cơ sở thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên II của nhiệt động học chiều giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx

Bài giảng môn cơ sở lý thuyết hoá học - Chương 2 - Nguyên lý II của nhiệt động học chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình pptx
... T2 T1 Sp II Nguyên III nhiệt động học Nhận xét: dạng tinh thể ho n hảo chất nguyên chất OK ứng với trạng thái vĩ mô có trạng thái vi mô ==> OK Nguyên III (tiên đề Nernst) Entropi chất nguyên ... cô lập, trình tự diễn biến theo chiều tăng xác suất nhiệt động - 4 .Biến thiên entropi số trình a Biến thiên entropi trình biến đổi trạng thái chất nguyên chất Trong suốt trình n y T=const ... SO2(k) + 1 /2 O2(k) > SO3(k) có n ==> S S C(gr) + O2(k) > CO2(k) có n ằ   `  ` !  III H m nhiệt động Tiêu chuẩn để xét chiều trình - Hệ cô lập: S > tiêu chuẩn tự diễn...
 • 11
 • 504
 • 0

Chương 2 NGUYÊN 2 của NHIỆT ĐỘNG lực học chiều giới hạn của quá trình

Chương 2 NGUYÊN lý 2 của NHIỆT ĐỘNG lực học chiều và giới hạn của quá trình
... 2/ 13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 2/13 /20 12 10 2/ 13 /20 12 11 2/ 13 /20 12 12 ...
 • 12
 • 512
 • 1

chiều giới hạn của quá trình

chiều và giới hạn của quá trình
... NGUYÊN LÍ II CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC 3.1 Mở đầu 3.1.1 Các trình tự xảy, không tự xảy trạng thái cân Quá trình tự xảy trình tự diễn biến hay trình dương Các trình ngược lại trình không tự xảy trình âm ... lại trạng thái cân ban đầu Tính hai chiều: đến trạng thái cân bền từ hai chiều ngược 3.1.2 Quá trình thuận nghịch trình bất thuận nghịch Quá trình thuận nghịch: trình từ trạng thái cuối trạng thái ... động ta biết chiều giới hạn trình Mặt khác, nhiệt động hàm số phụ thuộc vào nhiệt độ, nên biết hàm số này, ta chủ động thay đổi nhiệt độ chọn điều kiện thích hợp cho trình xảy theo chiều mong muốn...
 • 25
 • 965
 • 3

thí nghiệm hóa bài 5 6 (kết quả thí nghiệm ở trang thứ 10 nhé)

thí nghiệm hóa lý bài 5 và 6 (kết quả thí nghiệm ở trang thứ 10 nhé)
... 0. 050 50 0.0 450 0.2 750 0.2 750 -0 . 56 -1. 35 0. 164 0.11700 0.1 050 0 .60 00 0 .60 00 -0.22 -.098 0.1 75 0. 251 00 0.2290 1 .100 0 1 .100 0 0.04 -. 064 0. 210 0.47 750 0.43 25 2. 250 0 2. 250 0 0. 35 -0. 36 0.190 0 .57 250 ... số 10 11 12 - - - - + + + + + + + + Bài giảng thực hành hóa _ 2013 Bài 6: ĐƯỜNG HẤP PHỤ ĐẲNG NHIỆT kết thí nghiệm: STT Nồng độ ban đầu Nồng độ sau 0.0 252 5 0.02 35 0.08 75 0.08 75 -1. 06 -1 .63 ... FREUNDLICH Bài giảng thực hành hóa _ 2013 Nếu bạn tính excel tốt Freundlich: C A 0. 05 0.44 0 .10 0. 76 0.20 1.29 0.40 2.20 0 .50 2 .62 PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG NHIỆT FREUDLICH 2 .5 1 .5 Series1 0 .5 0. 05 0.1...
 • 16
 • 16,599
 • 15

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản bụi thải mô phỏng quá trình ô nhiễm

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý bụi thải và mô phỏng quá trình ô nhiễm
... Ở nước ta có công trình nghiên cứu khoa học bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản dự báo môi trường như: Đề tài Ứng dụng công nghệ GIS trình ô nhiễm môi trường không khí số khu ... Nguồn ô nhiễm tự nhiên - Nguồn ô nhiễm nhân tạo Ở ta xét nguồn ô nhiễm nhân tạo * Ô nhiễm môi trường sản xuất công nghiệp Ô nhiễm sản xuất công nghiệp ống thải nhà máy thải môi trường không khí ... triển áp dụng GIS nhiều lĩnh vực khác điều tra quy hoạch, quản sử dụng đất, bảo vệ môi trường Năm 1989, nhà nghiên cứu bảo vệ môi trường Hà Lan nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ GIS vào...
 • 61
 • 603
 • 1

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Vấn đề văn hóa Đông Nam Á lịch sử quá trình hội nhập

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC Vấn đề văn hóa Đông Nam Á và lịch sử quá trình hội nhập
... hóa Đông Nam Á, Nxb Đại học Quốc gia, 1998 16 Viện Đông Nam Á, Việt Nam- Đông Nam Á: Quan hệ lịch sử văn hóa, Nxb CTQG, H., 1995 17 Viện Đông Nam Á, Tìm hiểu lịch sử văn hóa hải đảo Đông Nam Á, ... tế, xã hội, văn hóa ) 3.2 Tính lịch sử hội nhập trình hội nhập Đông Nam Á lịch sử 3.2.1 Hội nhập tính lịch sử - Văn minh La Mã vào chinh 10 phục châu Âu - Trung Quốc văn minh thời Đừờng hội nhập ... - Lịch sử trình phát triển hội nhập khu vực Đông Nam Á - Những đường Hội nhập - Mục tiêu kỹ năng: - Phương pháp diễn dịch qui nạp , khái quát - Cách nhìn lịch sử với dòng phát triển,...
 • 11
 • 401
 • 0

Tiểu luận công nghệ phần mềm quản cấu hình mô tả quá trình lập trình

Tiểu luận công nghệ phần mềm  quản lý cấu hình và mô tả quá trình lập trình
... đến trình là: *Quản cấu hình *Mô tả trình lập trình Trong trình có đoạn nhỏ đợc phân chia để dễ tìm hiểu nghiên cứu Về nội dung gồm phần: Phần I: Quản cấu hình Phần II: tả trình lập trình ... nhận, lập trình viên tổng hợp lại thbàn giao cho quản trị dự án quy trình lập trình kết thúc để chuyển sang trình Quá trình test phần mềm 15 III.Kết luận Quản cấu hình tả trình lập trình phần ... lập trình II Nội dung Phần I: tả cấu hình Quá trình quản cấu hình thiết kế phần mềm đợc áp dụng cho dãy công việc sau đây: Xác định danh mục mã hoá cấu hình, quản trình thay đổi chơng...
 • 16
 • 255
 • 0

Giáo án địa 7 - Bài 1: VỊ TRÍ GIỚI HẠN, DIỆN TÍCH BẢN ĐỒ TÂY NINH pps

Giáo án địa lý 7 - Bài 1: VỊ TRÍ GIỚI HẠN, DIỆN TÍCH VÀ BẢN ĐỒ TÂY NINH pps
... Tây Ninh + Tây Ninh vị trí địa nào? TL: - Vị trí địa lý: Từ 100 57 08’’ đến 110 46’ 36’’ B - TNinh nằm sát biên giới với Campuchia Từ 1050 48’ 43’’ đến thuộc ĐN 1060 22’48’’ KĐ + Tây Ninh ... TRÒ Giới thiệu mới: Hoạt động 1: Vị trí giới hạn, diện tích lãnh thổ: ** Trực quan - Giáo viên cho học sinh đọc mục sgk - Giáo viên treo lược đồ đồ TNVN cho học sinh xác định ranh giới tỉnh Tây ... luỵên tập: + TN có vị trí địa nào? - Vị trí địa lý: Từ 100 57 08’’ đến 110 46’ 36’’ B Từ 1050 48’ 43’’ đến 1060 22’48’’ KĐ - Diện tích 4029, 06km2 - Giới hạn: Bắc giáp CPC Biên giới 240km huyện...
 • 5
 • 1,061
 • 2

CHIỀU HƯỚNG GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf

CHIỀU HƯỚNG VÀ GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH pdf
... NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Nguyên lý tổng kết kinh nghiệm chiều hướng xảy trình, áp dụng vào hóa học để XÉT CHIỀU VÀ GIỚI HẠN CỦA QUÁ TRÌNH Nguyên lý tổng kết vấn đề NĂNG LƯNG trình Đònh ... I QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH & KHÔNG THUẬN NGHỊCH Quá trình tự xảy & Quá trình không tự xảy Quá trình cân bằng: trình bao gồm dãy liên tục trạng thái cân Quá trình thuận nghòch (TN) trình từ ... Q TN ΔS = ∫ T a /Quá trình TN gia nhiệt (hay làm lạnh) đẳng áp đẳng tích: Quá trình đẳng áp: Quá trình đẳng tích: ΔS = ∫ ΔS = ∫ δ Q TN T δ Q TN T CP dT =∫ T CV dT =∫ T 14 b/ Quá trình đẳng nhiệt:...
 • 47
 • 546
 • 2

KHẢO SÁT SỰTHAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA THEO ĐỘTUỔI TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN LẠNH CỦA HẠT SEN

KHẢO SÁT SỰTHAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA LÝ THEO ĐỘTUỔI VÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN LẠNH CỦA HẠT SEN
... nghi p khóa 27 – 2006 Trư ng i H c C n Thơ Lu n văn ính kèm theo ây v i t a “KH O SÁT S THAY I CÁC TÍNH CH T LÝ-HOÁ THEO CÁC TU I VÀ TRONG QUÁ TRÌNH B O QU N L NH C A H T SEN Lê Minh th c ... g/100g giai o n sen 25 ngày sau cánh hoa 2.1.5 Công d ng c a h t sen Các ph n c a sen ã c ngư i s d ng h t t c sen n ngó sen, sen, hoa sen, gương sen, h t sen tâm sen Châu Á, cánh hoa sen dùng trang ... n k ti p 4.3 S thay i tính ch t -hóa trình b o qu n l nh c a h t sen tu i khác 4.3.1 S thay i c u trúc h t sen C u trúc tính ch t v t quan tr ng c a h t sen rau qu trình b o qu n l nh Nó...
 • 68
 • 584
 • 2

luận chung về hạch toán quá trình tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại

lý luận chung về hạch toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại
... nhiệm vụ việc hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ hàng hoá Nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ tiêu thụ nói riêng kết kinh doanh nói chung, doanh nghiệp phải thực tốt nghiệp vụ tiêu thụ đảm bảo yêu ... 3: Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh Có TK 641, 642: Chi phí bán hàng chi phí quản Bớc 4: Xác định kết tiêu thụ (Kết hoạt động kinh ... công tác quản doanh nghiệp, việc hạch toán tiêu thụ kết tiêu thụ hàng hoá cung cấp số liệu, tài liệu phục vụ cho việc quản hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với công tác kế toán doanh nghiệp...
 • 19
 • 151
 • 0

Nghiên cứu thuyết thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh điều hoà không khí

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình trao đổi nhiệt  trao đổi chất hỗn hợp trong tháp giải nhiệt của các hệ thống lạnh và điều hoà không khí
... quá trình giải nhiệt cho hệ thống lạnh điều hoà không khí Đây thiết bị thiếu hệ thống nhiệt lạnh 1.2.1 Lịch sử nghiên cứu Sự phát triển thuyết TGN dường bắt đầu với Fitzgerald 1.1 Tháp giải ... HỌC CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT - TRUYỀN CHẤT TRONG TGN 2.1 Hệ phương trình truyền nhiệt - truyền chất Quá trình làm mát nước diễn tháp TN - TC hỗn hợp Ngoài trình trao đổi nhiệt đối lưu có trình ... TGN truyền enthalpy, để thiết lập phương trình truyền tổng hợp vào * Quá trình trao đổi nhiệt hỗn hợp năm 1925 Quá trình truyền nhiệt tháp trình hỗn hợp bao Năm 1964, Klenke [102] đề xuất xây...
 • 12
 • 780
 • 2

Hàm số giới hạn hàm số 1 biến

Hàm số và giới hạn hàm số 1 biến
... Chương Hàm số giới hạn hàm số biến Hàm số mũ: y = ax, a > 0, a ≠ Số a gọi số hàm số Hàm số mũ xác định với x dương - Hàm số mũ tăng a > - Hàm số mũ giảm a < Điểm (0 ,1) nằm đồ thị hàm số Hàm số ... Ngọc Lam 61 Chương Hàm số giới hạn hàm số biến 3 .1. 12 Hàm số sơ cấp: Các hàm số nhận cách thực số hữu hạn phép toán tổng, hiệu, tích thương, phép lấy hàm hợp hàm số sơ cấp gọi chung hàm số sơ cấp ... Chương Hàm số giới hạn hàm số biến Các hàm số lượng giác ngược:  Hàm số y = arcsinx Hàm số arcsinx hàm số ngược hàm số sinx: y = arcsinx x = siny Hàm arcsinx có miền xác định [ -1, 1], miền...
 • 20
 • 397
 • 0

Địa 7 - VỊ TRÍ GIỚI HẠN, DIỆN TÍCH BẢN ĐỒ TÂY NINH pptx

Địa lý 7 - VỊ TRÍ GIỚI HẠN, DIỆN TÍCH VÀ BẢN ĐỒ TÂY NINH pptx
... Tây Ninh + Tây Ninh vị trí địa nào? TL: - Vị trí địa lý: Từ 100 57 08’’ đến 110 46’ 36’’ B - TNinh nằm sát biên giới với Campuchia Từ 1050 48’ 43’’ đến thuộc ĐN 1060 22’48’’ KĐ + Tây Ninh ... luỵên tập: + TN có vị trí địa nào? - Vị trí địa lý: Từ 100 57 08’’ đến 110 46’ 36’’ B Từ 1050 48’ 43’’ đến 1060 22’48’’ KĐ - Diện tích 4029, 06km2 - Giới hạn: Bắc giáp CPC Biên giới 240km huyện ... TRÒ Giới thiệu mới: Hoạt động 1: Vị trí giới hạn, diện tích lãnh thổ: ** Trực quan - Giáo viên cho học sinh đọc mục sgk - Giáo viên treo lược đồ đồ TNVN cho học sinh xác định ranh giới tỉnh Tây...
 • 5
 • 672
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 5 áp dụng nguyên lí thứ hai của nhiệt động học vào hóa học chiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trìnhchiều và giới hạn của quá trình hóa họcchiều và giới hạn tự diễn biến của các quá trìnhmở bài gv dẫn dắt khái quát các giai đoạn của quá trình tiến hoá của sự sống và giới hạn nội dung bài họchoạt động 1 giới hạn tại 1 điểm và giới hạn tại vô cực của hàm sốkiến nghị với cơ quan nhà nước tạo thuận lợi để phát triển đại lý hải quan và đẩy nhanh quá trình thông quan cho hàng hóaví dụ minh họa về động lực và logic của quá trình dạy họcphần 1 đất và nguồn gốc quá trình hình thành đấtyếu tố giới hạn quá trình épsự rối loạn chuyển hóa hb 1 sự rối loạn trong quá trình tổng hợp hemchiều hướng và giới hạn của quá trình hóa học3 hàm năng lượng tự do chiều hướng và giới hạn của một quá trình trong hệ kíngóp phần bồi dưỡng một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo cho học sinh khá và giỏi thông qua dạy học chuyên đề lý thuyết đồ thịtoán cao cấp 1bài 1 hàm số giới hạn và liên tục potxvị trị địa lý và giới hạn lãnh thổBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM