day dien hoa va tinh chat cua kim loai de 1 co ban file word co loi giai

CD8 9 thai 60 dãy điện hóa tính chất của kim loai (đề 1)

CD8 9 thai 60 dãy điện hóa và tính chất của kim loai (đề 1)
... Mg dãy điện hóa) tính kim loại M > Z Cho kim loại X vào dung dịch muối kim loại Y thấy có kết tủa Y → tính kim loại X > Y Cho kim loại X vào dung dịch muối kim loại Z, không thấy có tượng → tính ... cation kim loại có tính oxi hóa mạnh B kim loại có tính khử yếu Zn M 2+ C cation kim loại có tính oxi hóa mạnh D kim loại có tính khử mạnh M Mn + $ Nhúng kẽm vào dung dịch muối Mn2+ thấy có kim ... hoá khử kim loại cặp gồm chất oxi hoá chất khử B Kim loại nhẹ kim loại dùng dao cắt Fe2 + *C đóng vai trò chất oxi hoá phản ứng đóng vai trò chất khử phản ứng khác D Dãy điện hoá kim loại dãy cặp...
 • 22
 • 163
 • 0

cd8 7 thai tính chất của kim loại (đề 1)

cd8 7 thai tính chất của kim loại (đề 1)
... Fe3+ Fe2 + Kim loại có cặp oxi hóa khử đứng trước cặp / dãy điện hóa tham gia phản ứng với # Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A tính bazơ B tính bazơ C tính axit *D tính khử $ Kim loại thương ... khí → Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử # Kim loại phổ biến vỏ trái đất : A Sắt, Fe B Crom, Cr C Đồng, Cu *D Nhôm, Al $ Kim loại phổ biến vỏ trái đất Al chiếm khoảng 1/3 số kim loại ... Fe *B Ag C Mg D Zn không bị khử kim loại Cu + $ Ag có tinh khử yếu Cu nên Ag không khử ion Fe3+ # Để khử ion A Kim loại Mg B Kim loại Ba *C Kim loại Cu D Kim loại Ag dung dịch Fe + dung dịch...
 • 10
 • 186
 • 0

Giáo án Hóa bài Tính chất của kim loại - Dãy điện hóa của kim loại

Giáo án Hóa bài Tính chất của kim loại - Dãy điện hóa của kim loại
... phản ứng oxi hố - khử chứng minh tính chất kim loại - Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp B Trọng tâm  Tính chất vật lí chung kim loại phản ứng đặc trưng kim loại Dãy điện hóa kim loại ý nghĩa ... vào dãy điện hố kim loại cho biết: - Kim loại dễ bị oxi hố ? - Kim loại tính khử yếu ? - Ion kim loại tính oxi hố mạnh - Ion kim loại khó bị khử a) Hãy cho biết vị trí cặp Mn2+/Mn dãy điện ... phản ứng oxi hóa - khử dựa vào dãy điện hố - Viết PTHH phản ứng oxi hố - khử chứng minh tính chất kim loại - Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp B Trọng tâm  Tính chất vật lí chung kim loại phản...
 • 11
 • 738
 • 6

Bài tập theo chủ đề hàm số 36 câu cực trị của hàm số đề 1 lời giải chi tiết file word mathtype

Bài tập theo chủ đề  hàm số  36 câu cực trị của hàm số  đề 1  có lời giải chi tiết  file word mathtype
... + cực trị Câu 23: Giả sử hàm số y = x − x + x + a điểm cực trị, hàm số y = x + x + b điểm cực trị hàm số y = A 2x 1 c điểm cực trị Giá trị T = a + b + c là: x +1 B C D Câu 24: Hàm số ... 3x − 12 x + 12 = ( x − ) ≥ => Hàm số cho cực trị .Chọn C Câu 23: Giả sử hàm số y = x − x + x + a điểm cực trị, hàm số y = x + x + b điểm cực trị hàm số y = 2x 1 c điểm cực trị Giá trị ... đây: A Hàm số đạt cực tiểu x = B Hàm số giá trị cực đại C Hàm số hai cực trị D Điểm cực tiểu đồ thị hàm số ( 0;0 ) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 11 C 21 D 31 A 02 B 12 B 22 C 32 C 03 C 13 D 23...
 • 12
 • 201
 • 0

tính chất cửa kim loại , dãy điện hóa (tiết2)

tính chất cửa kim loại , dãy điện hóa (tiết2)
... Au Ý nghĩa dãy điện hóa củacủa kim loại : Ý nghĩa dãy điện hóa kim loại : Phương trình ion rút gon : Fe + Cu2+ chất khử chất oxi mạnh hóa mạnh 10/26/13 Cu + Fe2+ chất khử yếu chất oxi hóa yếu Xác ... sánh tính chất cặp oxi hóa - khử Dãy điện hóa kim loại : Fe(r)+ CuSO4 (dd) Fe SO4 ((dd)+ Cu (r) Khơng phản ứng 2.Fe SO4 ((dd)+ Cu (r) Tính oxi hóa Cu2+ mạnh Fe2+ Tính khử Cu yếu Fe Tính oxi hóa ... chung Dẫn điện Dẫn nhiệt Có ánh kim Tính chất vật lí chung kim loại gây nên có mặt electron tự mạng kim loại Khối lượng riêng Tính chất vật lí riêng Nhiệt độ nóng chảy Tính cứng Tính chất vật...
 • 14
 • 1,651
 • 15

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 1) potx

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 1) potx
... điểm cấu trúc mạng tinh thể kim loại, bán kính nguyên tử,…cũng ảnh hưởng đến tính chất vật lí kim loại  Ngoài số tính chất vật lí chung kim loại, kim loại có số tính chất vật lí không giống - ... giới thiệu thêm số tính chất vật Kết luận: Tính chất vật lí chung kim lí khác kim loại loại gây nên có mặt electron tự mạng tinh thể kim loại Không electron tự tinh thể kim loại, mà đặc điểm cấu ... dụng gia đình làm kim loại Những ứng dụng đồ vật dựa tính chất vật lí kim loại ? VI DẶN DÒ Bài tập nhà: 1, trang 88, 89 (SGK) Xem trước phần TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI * Kinh nghiệm:...
 • 6
 • 669
 • 1

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 2) pdf

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 2) pdf
... cũ: Tính chất vật lí chung kim loại ? Nguyên nhân gây nên tính chất vật lí chung Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động II TÍNH CHẤT HOÁ HỌC  GV ?: Các electron hoá ... khỏi nguyên tử kim loại ? Vì ? nguyên tố kim loại < bán kính nguyên tử  GV ?: Vậy electron hoá trị dễ tách nguyên tố phi kim khỏi nguyên tử kim loại Vậy tính chất - Số electron hoá trị ít, lực ... +2 Fe + CuSO +2 FeSO + Cu V CỦNG CỐ: Tính chất hoá học kim loại kim loại tính chất ? Thuỷ ngân dễ bay độc Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ dùng chất chất sau để khử độc thuỷ ngân ? A Bột...
 • 5
 • 520
 • 0

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 3) docx

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 3) docx
... vào dãy điện hố kim loại cho biết: - Kim loại dễ bị oxi hố ? - Kim loại tính khử yếu ? - Ion kim loại tính oxi hố mạnh - Ion kim loại khó bị khử a) Hãy cho biết vị trí cặp Mn2+/Mn dãy điện ... biết vai trò chất phản ứng Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC III – ĐÃY ĐIỆN HỐ CỦA KIM LOẠI Hoạt động 1 Cặp oxi hố – khử kim loại Ag + + 1e Cu2+ + 2e Fe2+ + 2e kim loại: Dạng ... thiệu dãy điện Dãy điện hố kim loại hố kim loại lưu ý HS dãy chứa cặp oxi hố – khử thơng dụng, ngồi cặp oxi hố – khử có cặp khác K + Na+ Mg 2+ Al 3+ Zn2+ Fe2+ Ni 2+ Sn2+ Pb2+ H+ Cu2+ Ag+ Au3+ Tính...
 • 6
 • 4,051
 • 21

bài giảng hóa học 12 bài 18 tính chất của kim loại, dãy điện hóa của kim loại

bài giảng hóa học 12 bài 18 tính chất của kim loại, dãy điện hóa của kim loại
... TRA BÀI CŨ Cho biết vị trí kim loại bảng tuần hoàn? Cho biết cấu tạo nguyên tử kim loại? Nêu khái niệm liên kết kim loại Ca Fe Bài 18 TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HÓA I TÍNH CHẤT VẬT LÍ Tính ... Tính chất vật lí chung Tính chất vật lí riêng II TÍNH CHẤT HÓA HỌC Td với pkim, axit, nước, dd muối III Dãy điện hóa kim loại I T /chất vật lí T /chất chung a Tính dẻo + I T /chất vật lí T /chất ... thể kim loại B khối lượng riêng kim loại C tính chất kim loại D electron tự tinh thể kim loại (HAY Bài tập củng cố Câu 3: Thủy ngân dễ bay độc Nếu không may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ dùng chất chất...
 • 48
 • 2,054
 • 2

Bai 18 tinh chat cua kim loai day dien hoa cua kim loai

Bai 18 tinh chat cua kim loai day dien hoa cua kim loai
... ứng dụng tính dẫn nhiệt kim loại d) Ánh kim ánh sáng + + + Vì kim loại có ánh kim ? + + + + + + + + + + Ion dương kim loại Electron tự Kim loại có ánh kim electron tự kim loại phản xạ ánh sáng ... Nhiệt độ kim loại tăng -Nhiệt Nói chung độ kim loại thìcủa tínhkim dẫnloại điện độ củanhiệt kim loại cao tính dẫncao điện kim giảm.của ion kim loại lớn => cản trở giảm Doloại dao động -chuyển Kim ... cứng - Kim loại mềm Cs W - Kim loại cứng Cr Hg Cr CỦNG CỐ Câu 1: Những tính chất vật lí chung kim loại gây nên bởi: A cấu tạo mạng tinh thể kim loại B khối lượng riêng kim loại C tính chất kim loại...
 • 27
 • 179
 • 0

Đại cương về kim loại (có đáp án): tính chất của kim loại, dãy điện hóa, sự ăn mòn kim loại, điều chế kim loại, bài toán kim loại với axit, bài toán kim loại với muối

Đại cương về kim loại (có đáp án): tính chất của kim loại, dãy điện hóa, sự ăn mòn kim loại, điều chế kim loại, bài toán kim loại với axit, bài toán kim loại với muối
... gm mt kim loi kim v mt kim loi kim th tỏc dng ht vi lng d dung dch HCl loóng, thu c 5,6 lit khớ (ktc) Kim loi X v Y l: Bi 31: A Li v Be B Na v Mg C K v Ca D K v Ba gam mt hn hp kim loi kim th ... Mui tham gia phn ng phi l mui tan Nu kim loi phn ng l kim loi, kim loi to thnh s bỏm lờn kim loi ban u Nu kim loi phn ng dng bt, kim loi to thnh cng dng bt Mt kim loi tỏc dng vi dung dch mt mui: ... gam kt ta Tỡm kim loi kim Bi 36: A Li B Na C K D Rb Ho tan 5,4 gam hn hp kim loi kim v oxit ca nú vo nc thu c 250g dung dch A trung ho 50g dung dch A cn 80ml dd HCl 0,5M Tỡm kim loi kim Bi 37:...
 • 53
 • 459
 • 1

Day dien hoa Cua kim loai tinh chat cua kim loai

Day dien hoa Cua kim loai tinh chat cua kim loai
... ion Cu2+ dung dịch CuSO4 dùng kim loại A K B Na C Fe D Ba Ví dụ 11 Để khử ion Fe3+ dung dịch thành ion Fe2+ dùng lượng dư A kim loại Cu B kim loại Ag C kim loại Ba D kim loại Mg Ví dụ 12 Dãy sau ... dụ 14 Cho dãy kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch FeCl3 A B C D Ví dụ 15 Cho dãy kim loại: Li, Be, Na, Mg, Al, K, Ca, Cr, Zn, Rb, Sr, Ba Số kim loại dãy tan...
 • 2
 • 107
 • 0

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
... TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI Tính chất vật lý Tính chất hóa học Dãy điện hóa Tính chất vật lý Ở điều kiện thường, kim loại thể rắn trừ Hg trạng thái ... Các electron tự mạng tinh thể Tính chất chung kim loại tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim, Tính chất vật lý riêng Kim loại dẻo nhất: vàng (Au) Kim loại dẫn điện tốt nhất: bạc (Ag) đến ... : vonfram (W), gọi là tungsten  Các kim loại mềm (cắt dao): K, Na, Rb, Cs Kim loại cứng nhất: crom (Cr)  Tính chất hóa học Tính chất hoá học chung kim loại tính khử n+ M → M + ne Ví dụ: + Na →...
 • 12
 • 101
 • 0

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
... niệm liên kết kim loại? TIẾT 28: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HĨA CỦA KIM LOẠI NỘI DUNG BÀI HỌC I TÍNH CHẤT VẬT LÍ II TÍNH CHẤT HĨA HỌC III DÃY ĐIỆN HĨA Ở điều kiện thường, kim loại: - Ở trạng ... dụng tính dẫn nhiệt kim loại d Tính ánh kim Kim loại có ánh kim electron tự kim loại phản xạ tia sáng có bước sóng mà mắt ta nhìn thấy I T /chất vật lí T /chất chung Tính dẻo Tính dẫn điện Tính ... Than khơng có tính dẻo Kim loại tính dẻo a Tính dẻo + + + Lực học + + + tác động + + + + + + + Ion dương kim loại Electron tự Sơ đồ mơ tả electron chuyển động tự kim loại + + Kim loại bị biến...
 • 17
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm và tính chất của kim loại nặngảnh hưởng của biến dạng dẽo đến tổ chức và tính chất của kim loạitổ chức và tính chất của kim loai sau khi biến dạng dẻotiết 27 tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loạitính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loạibài 18 tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loạibai tap tinh chat cua kim loai day dien hoa kim loaitính chất cửa kim loại dãy điện hóa tiết2bài 18 tính chất của kim loại dãy điện hoá của kim loại tiết 3 docxdạng 2 tính chất của kim loại dãy điện hóa của kim loạitính chất của kim loại dãy điện hoá của kim loại gồm 36 câu hỏitính chất của kim loại dãy điện hĩa của kim loạitính chất của kim loại và hợp kimtính chất của kim loại và phi kimtính chất của kim loại kiềm kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ