Đo lường điện chương 1

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 1

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 1
... 1 0-2 m 3,048 1 0 -1 m 9 ,14 4 1 0 -1 m 1, 609 km 1, 852 km 6,4 516 1 0-4 m2 9,290 1 0-2 m2 1, 6384 1 0-5 m3 2,832 1 0-2 m3 3,785 1 0-3 m3 4,5 1 0-3 m3 1. 1 0-4 T 1 0-8 Wb Đơn vị Qui đổi SI Fynt 4,536 1 0 -1 ... Ki lô 10 K µ -3 mili 10 m Mêga 10 M -2 centi 10 c Giga 10 G -1 12 đêxi 10 d Têra 10 T Các tiếp đầu ngữ viết liền với kí hiệu cuối đơn vị đơn vị kéo theo bảng 1- 1 để độ lớn kết đo Ví dụ: Điện trở ... dụ: - Cân dòng điện với độ xác đến 0,0 01% - Pin mẫu cấp I có điện áp 1, 018 55 ± 50 .1 0-6 V - Điện trở mẫu cấp I với độ xác 0, 01% , cấp II độ xác 0 ,1% Điện trở mẫu thường chế tạo từ 0,000 01 đến 10 0.000Ω...
 • 13
 • 2,679
 • 15

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 2

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 2
... (2) = 1 .26 + 1 .25 + 0 .24 + 0 .23 + 1 .22 + 1 .21 + 0 .20 - Mã: lượng thông tin biểu diễn hệ đếm theo qui luật định Trong kỹ thuật đo lường số thường sử dụng mã 2, mã 10, mã 2- 1 0 mã Gray b) Máy đo ... C11φ1Ix1cos = Π M 12 = C 12 1Ix2cos( +ψ)= - C 12 1Ix1sinψ Π M21 = C21φ2Ix1cos( - )= C21φ2Ix1sinψ Π M 22 = C 22 2Ix2cos = Như mômen quay tổng mômen thành phần tức tổng M 12 M21 có dấu ngược Cũng nhờ ngược ... loại kết cấu ta gặp loại cấu điện từ có cuộn dây tròn Kiểu cánh tỏa tia (h. 2- 1 2a) kiểu cánh đồng tâm (h. 2- 1 2b) Hình 2. 11 Cơ cấu thị điện từ 24 Hình 2. 12 Cơ cấu thị điện từ có cuộn dây tròn a)...
 • 26
 • 1,807
 • 12

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 3

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 3
... Rm điện đo Iđo qua điện trở RS Vđo RS theo mạch đo nguyên lý hình 3. 15 R1 Phân tầm đo dòng điện I đo cách thay đổi điện trở B hình 3. 16 Tầm đo I4 > I3 > I2> I1 , tầm đo lớn Hình 3. 15 Mạch đo ... RS3 I4 phương pháp đo điện áp AC nói phần RS4 Iđo B Hình 3. 16 Mạch phân tầm đo dòng điện 3. 2 Đo điện áp 3. 2.1 Khái niệm chung 53 Để đo điện áp người ta mắc Vônmét song song với mạch cần đo để điện ... VOM thị từ điện 52 Hình 3. 14 Ampe kìm đo dòng I2 - Ampemet điện tử đo dòng DC AC + Đo dòng DC: Nguyên lý đo dòng DC Ampemet điện tử chuyển A + Iđo dòng điện đo Iđo thành điện + _ Im áp đo cách cho...
 • 23
 • 7,635
 • 15

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 4

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 4
... IC sinϕ3) 3 (4. 15) 4. 3 Đo điện 4. 3.1 Khái niệm chung Điện sản phẩm ngành điện, nên việc đo điện có ý nghĩa lớn mặt kinh tế kỹ thuật Người ta phải thực đo điện khắp nơi: từ nhà máy điện, trạm phân ... thành phần 4. 1.6 Đo công suất mạch ba pha cao áp Để đo công suất lượng mạch ba pha cao áp ta phải sử dụng biến áp biến dòng đo lường Việc mắc dụng cụ đo hệ thống điện điện áp cao dòng điện lớn ... tiếp, cách đo điện áp đặt vào phụ tải U dòng điện I qua phụ tải Kết phép đo tích hai đại lượng Trong thực tế người ta đo trực tiếp công suất Watmét điện động sắt điện động Những dụng cụ đo đo công...
 • 18
 • 5,487
 • 12

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 5

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 5
... 45 a) 55 50 B b) Hình 5. 1 Tần số mét cộng hưởng điện từ a Cấu tạo; b Mặt thị Ưu điểm phương pháp cấu tạo đơn giản, bền Nhược điểm: - Giới hạn đo hẹp ( 45 ÷ 55 Hz) hay ( 450 ÷ 55 0Hz) sai số phép đo ... số Hình 5. 3 Tần số mét dùng Lôgômét điện từ Ví dụ: Loại tần số mét Э394 có thang đo 450 ÷ 55 0Hz tần số mét dùng Lôgômét điện từ 5. 1 .5 Tần số mét điện tử Tần số mét điện tử dụng cụ để đo tần số ... φ(f2x) (5. 7) Tức góc lệch α Lôgômét điện động hàm tần số f 2x thang đo khắc độ theo tần số Ví dụ: Tần số mét Lôgômét điện động kiểu 50 6M (của Nga) để đo tần số 45 ÷ 55 Hz, cấp xác ± 1 ,5% Loại...
 • 14
 • 1,101
 • 11

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 6

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 6
... đo: 0,5 - 2, 5- 10 -2 5 - 250 - 1000V với sai số %; điện trở vào 20 K Ω/V - Đo điện áp xoay chiều ( AC Voltage) Có thang đo: 10 - 50 - 250 - 1000V với sai số %; điện trở vào K Ω/V Thang đề -xi -ben ... -xi -ben : -2 00 đến 22 dB - Đo dòng điện chiều (DC currency) 1 16 Có thang đo: 50µA- 2,5mA - 25mA - 25mA - 10A Sai số 3% - Đo điện trở(RESISTANCE) Có thang đo: X1 đo từ 0x,2Ω đến 2KΩ X10 đo từ 2xΩ ... + R1 - Mạch đo điện trở dạng mắc rẽ Mạch đo mắc theo hình 6. 10 Trong mạch đo này: + - E X1 R2 Vđo Rx (6. 12) Mạch đo điện áp DC 105 Hình 6. 10 Mạch đo điện trở dạng mắc rẽ + Khi Rx = 0Ω Vđo = 0V...
 • 26
 • 3,539
 • 12

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 7

Kỹ thuật đo lường điện - Chương 7
... đo điện xách tay NXB Đại học THCN - 19 87 PGS Vũ Quý Điềm Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử NXB Khoa học Kỹ thuật - 2006 PGS-TS Phạm Thượng Hàn Kỹ thuật đo lường đại lượng vật lý NXB Giáo dục - ... 19 97 Nguyễn Văn Hòa Giáo trình đo lường đại lượng điện không điện NXB Giáo dục - 2003 Nguyễn Ngọc Tân – Ngô Văn Ky Kỹ thuật đo NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - 2005 Cơ sở kỹ thuật đo lường ... lường điện vô tuyến điện Học viện kỹ thuật quân - 1998 David A-Bell Electronic instrumentation and measurements (Dụng cụ đo lường điện tử) Nguyễn Hữu Ngọc dịch - NXB Khoa học kỹ thuật - 1994...
 • 36
 • 935
 • 10

ĐO LƯỜNG ĐIỆN CHƯƠNG I: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN potx

ĐO LƯỜNG ĐIỆN CHƯƠNG I: ĐO ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN potx
... Trang 16 ĐO LƯỜNG ĐIỆN BÀI TẬP CHƯƠNG III: ĐO ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM VÀ HỔ CẢM 3.1.Cho cầu đo hình vẽ , biết C1 =0.1μF tỉ số R3/R4 chỉnh thay đổi khoảng : 100/1 1/100 Hãy tính CX mà cầu đo Hình ... ĐO LƯỜNG ĐIỆN BÀI TẬP Vm 2,475 = = 2,475V Rs 1.2 Một cấu đo từ điện có I= 100µA, điện trở nội khung quay R= 1KΩ Tính điện trở shunt mắc vào cấu đo để trở thành ampe-kế ... Một cấu đo từ điện có Ifs = 50µA; Rm = 1700Ω kết hợp với mạch chỉnh lưu bán kì hình sau Diod silicon D1 có giá trị dòng điện thuận If (đỉnh) tối thiểu 100 µA Khi điện áp đo 20% Vtầm đo , diode...
 • 21
 • 754
 • 1

Chương trình chi tiết học phần Kĩ thuật đo lường điện- điện tử

Chương trình chi tiết học phần Kĩ thuật đo lường điện- điện tử
... đo lường §1.5 Dụng cụ đo điện, sai số, cấp xác Phần KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Chương ĐO DÒNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN ÁP § 2.1 Khái niệm chung § 2.2 Đo dòng điện điện áp chi u § 2.3 Đo dòng điện điện ... Nôi dung chi tiết học phần Mở Đầu Phần TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Chương Những khái niệm §1.1 Phép đo đại lượng vật lý §1.2 Đơn vị, hệ đơn vị đo lường §1.3 Phương pháp thiết bị đo §1.4 Chỉ ... áp xoay chi u § 2.4 Đồng hồ đo điện vạn § 2.5 Vôn mét điện tử § 2.6 Vôn mét số Chương ĐO CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG § 3.1 Khái niệm chung § 3.2 Đo công suất điện chi u § 3.3 Đo công suất điện pha,...
 • 3
 • 774
 • 7

Giáo án điện dân dụng THPT - CHƯƠNG 1: ĐO LƯỜNG ĐIỆN KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN pps

Giáo án điện dân dụng THPT - CHƯƠNG 1: ĐO LƯỜNG ĐIỆN KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐO LƯỜNG ĐIỆN pps
... vị đo điện áp gì? Học sinh trả lời A - Dụng cụ đo dòng điện W Đơn vị đo dòng điện ? - Dụng cụ đo công suất KWh - Dụng cụ đo điện Đơn vị đo công suất ? Theo nguyên lí làm việc Đơn vị đo điện - Dụng ... :3’ - Vai trò đo lường điện nghề điện dân dụng - Phân loại dụng cụ đo lường điện - Cấu tạo chung dụng cụ đo lường V/ CÂU HỎI BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Câu hỏi: Nêu cách phân loại dụng cụ đo lường ... nhờ có dụng cụ đo ta có 10’ thể xác định xác thông số Hoạt động 2: Tìm hiểu cách phân loại dụng cụ đo II Phân loại dụng cụ đo lường điện Theo đại lượng cần đo lường điện V - Dụng cụ đo điện áp...
 • 8
 • 2,363
 • 11

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 10 ppt

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 10 ppt
... lục - Đo dòng điện đo dòng điện chạy qua điểm mạch điện, ĐHVN đợc mắc nối tiếp với điện trở tải điểm A huặc B: Khi đo điện áp dòng điện DC cần ý tới cực tính nguồn điện: + Que đỏ, đặt điểm có điện ... theo trục ngang 100 IV ứng dụng máy sóng kỹ thuật đo lờng 100 Quan sát tín hiệu 100 Đo điện áp 101 Đo tần số khoảng thời gian 101 Đo tần số độ lệch pha ... cuối- loạt đo đầu tiên) que đỏ, Transistor loại N-P-N + Nếu que cố định(lần đo cuối- loạt đo đầu tiên) que đen, Transistor loại P-N-P - Để xác định nốt chân lại C & E, ta dùng _kế chọn thang x1001K,hai...
 • 13
 • 340
 • 3

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 9 ppsx

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 9 ppsx
... Vonfram-Reni 0-2 700 (5%)/Vonfram-Reni (26%) Sức điện động mV -6 ,25 8-1 9, 027 -8 , 09 5-4 5, 498 -5 ,35 4-5 0,633 -9 ,83 5-6 6,473 -0 ,23 6-1 5,576 -0 ,22 6-1 7,445 0-1 2,426 0-3 8,45 + Mạch đo: Dùng mạch đo khuyếch đại kết hợp ... Chromel/Constantan -2 7 0-8 70 = 3,25 mm Platin-Rođi (10%) /Platin -5 0-1 500 = 0,51 mm Platin-Rođi (13%) /Platin -5 0-1 500 = 0,51 mm Platin-Rođi (30%) /PlatinRođi (6%) 0-1 700 = 0,51 mm Vonfram-Reni 0-2 700 ... N - Đo áp suất với dải đo: 10 -3 N/m2 ữ 10.000 N/m2 - Đo gia tốc: 10 -2 g ữ100g 108 Chơng 9: Đo lờng đại lợng không điện Cùng loại có Hỗ cảm, áp từ, cảm ứng chúng nhóm cảm biến dựa quy luật điện...
 • 18
 • 295
 • 4

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 8 ppsx

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 8 ppsx
... tính vi xử lý Phần tài liệu nói tới máy sóng tơng tự, loại dùng phổ biến kỹ thuật đo lờng điện tử 96 Chơng 8: Máy sóng điện tử II Sơ đồ khối máy sóng thông dụng AC GND DC Tín hiệu vào đợc đa qua ... theo thời gian nh Các máy 100 Chơng 8: Máy sóng điện tử sóng đại cho phép lúc 2, tín hiệu dạng lúc tần số quan sát lên tới 400MHz Đo điện áp Việc tính giá trị điện áp tín hiệu đợc thực cách đếm ... Đo tần số độ lệch pha phơng pháp so sánh Ngoài cách đo tần số thông qua việc đo chu kỳ nh trên, đo tần số máy sóng nh sau: so sánh tần số tín hiệu cần đo fx với tần số chuẩn fo Tín hiệu cần đo...
 • 9
 • 417
 • 4

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 7 pdf

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 7 pdf
... tiếp Điện áp rơi điện trở mẫu Uo, điện áp rơi điện trở đo Ux Khi dòng qua điện trở không đổi ta có: Uo Ux = Ro Rx Ux Rx = Ro Uo Sơ đồ b) điện trở đo điện trở mẫu mắc song song Dòng điện qua điện ... Chơng 7: Đo thông số mạch điện Io + R0 Ix Ro U Rx Rx + U Uo - + V + Ux A Giả sử có sơ đồ mạch nh trên, xác định điện trở Rx theo công thức tơng ứng với hai sơ đồ nh sau: Sơ đồ a) điện trở đo điện ... mẫu Io, dòng qua điện trở đo Ix Với điện áp cung cấp ổn định ta có: Io.Ro = Ix.Rx Io Rx = Ro Ix Đo điện trở trực tiếp Ohmmet Khi đo điện trở phơng pháp gián tiếp nh sai số phép đo lớn tổng sai...
 • 11
 • 314
 • 4

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 6 docx

Kỹ thuật đo lường điện tử - Chương 6 docx
... tần số cần đo đợc thị thang khắc độ (xem hình trên) + Tần số kế Fazo kế điện tử U Tần số kế điện tử dụng cụ để đo tần số âm tần cao mà tần số kế điện không đo đợc Đó kết hợp cấu từ điện 2 biến ... cao sai số nhỏ, thời gian đo Tđo dài phép đo xác Khi tần số cần đo thấp ngời ta thờng đo Tx thay cho đo fx Đo Tx cách đếm số xung chuẩn fo khoảng thời gian Tx 79 BomonKTDT-ĐHGTVT Sơ đồ khối biểu ... đầu thời gian đo Tđo Khi Tđo = n.Tx N = nhng thời gian đo không số nguyên lần chu kỳ tín hiệu cần đo sai số lớn xung đơn vị Sai số phép đo đợc tính là: fx N Tdo = + fx N Tdo Nh vậy, đo tần số cao...
 • 11
 • 406
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 1 giới thiệu chung về đo lường điện tửđo lường điện 1 16đo lường điện áp các pha phía 110kv 35kv 22kv đo dòng điện công suất tác dụng của các phần tửđó lượng điện dùng trong hai dây chuyền sản xuất 914 kwh và lượng điện dung trong khu hành chính và phụ trợ là 150 kwhđiện phân 200 ml dd agno3 0 1m và cu no3 2 0 2m với điện cực trơ cường độ dòng điện i 10a hiệu suất 100 sau một thời gian ta ngắt dòng điện lấy catot ra sấy khô cân lại thấy khối lượng catot tăng 3 44gđo lường điệnkỹ thuật đo lường điệnđại cương đo lường điệntài liệu đo lường điện tửgiáo trình đo lường điện tửđo lường điện tửkỹ thuật đo lường điệnđo lường điện và cảm biến đo lườngsai số trong đo lường điệntài liệu đo lường điệnNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ