khoa học tự nhiên hóa 8

Đề thi hóa 12 khoa học tự nhiên

Đề thi hóa 12 khoa học tự nhiên
... B 7,3 gam C 5,3 gam D 6,3 gam Cõu 17: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht nhúm A C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz) B C3H7OH, CH3CHO C CH3COOH, C2H3COOH D C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 Cõu 18: Cht khụng ... fructoz v mantoz Cõu 20: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin X v Y tng ng l A CH4, C6H5-NO2 B C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3 C C2H2, C6H5-CH3 D C2H2, C6H5-NO2 Cõu 21: Đốt cháy hoàn toàn m gam amin ... X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc Công thức phân tử X A C6H12O6 B C3H6O3 C C2H4O2 D C5H10O5 Cõu 25: un núng dung dch cha 27 gam glucoz vi dung dch AgNO3/NH3...
 • 3
 • 658
 • 13

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên

Đề thi hóa học 12 khoa học tự nhiên
... gam Cõu 35: Cht khụng phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A CH3COOH B HCOOH C C6H12O6 (glucoz) D HCHO Cõu 36: Trong phõn t ca cỏc cacbohyrat luụn cú A nhúm chc xetụn B nhúm chc ... kiện tiêu chuẩn) Amin có công thức phân tử A C2H7N B C3H7N C CH5N D C2H5N Cõu 38: Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (Biết E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu =0,34 V) Suất...
 • 3
 • 733
 • 9

Đề thi hóa học khoa học tự nhiên số 23

Đề thi hóa học khoa học tự nhiên số 23
... B H2N-CH2-CH2-COOH A H2N-CH2-COOH C CH3-CH(NH2)-COOH D C6H5NH2 Cõu 22: Số đồng phân C3H9N A chất B chất C chất D chất Cõu 23: Trung hoà mol - amino axit X cần mol HCl tạo muối Y có hàm lợng clo ... 7,26 gam D 28,8 gam 0 Cõu 18: Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu =0,34 V; E Ni2+ / Ni0 =-0 ,23 V Dãy cation xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần A Ni2+,Cu2+, Zn2+ B Ni2+,Zn2+,Cu2+ C Cu2+, ... NH3 D dung dch KOH v CuO 2+ 2+ Cõu 27: Từ cặp oxi hoá khử sau: Fe /Fe, Mg /Mg, Cu2+/Cu Ag+/Ag, số pin điện hoá lập đợc tối đa A B C D Cõu 28: Cho 500 gam benzen phn ng vi HNO3 (c) cú mt H2SO4...
 • 3
 • 569
 • 4

Đề thi hóa học dành cho ban khoa học tự nhiên

Đề thi hóa học dành cho ban khoa học tự nhiên
... 16: Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (Biết E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu =0,34 V) Suất điện động chuẩn pin điện hoá A -0,42V B -1,10V C +1,10V D +0,42V Cõu 17: Cho ... AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l B HCOOH C C6H12O6 (glucoz) D HCHO A CH3COOH Cõu 26: Số đồng phân C3H9N A chất B chất C chất D chất Cõu 27: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin X v Y tng ng l B C2H2, ... D quì tím Cõu 22: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht nhúm B CH3COOH, C2H3COOH A C3H7OH, CH 3CHO C C3H5(OH)3, C2H4(OH)2 D C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz) Cõu 23: Cht khụng cú kh nng lm xanh...
 • 3
 • 563
 • 0

Đề KT chất l-ợngthi đại học, cao đẳng năm 2009 Khoa: Khoa học Tự nhiên Môn: Hóa học, Khối A,B

Đề KT chất l-ợngthi đại học, cao đẳng năm 2009 Khoa: Khoa học Tự nhiên Môn: Hóa học, Khối A,B
... dãy gồm chất: benzen, anilin, etan, axetilen, etanol, phenol, vinylfomiat v toluen Số chất dãy phản ứng đợc với dung dịch nớc Br2 l A B C D Câu12 Cho hỗn hợp X gồm ancol(rợu) đơn chức đồng đẳng ... Câu13 Thuỷ phân hợp chất hữu X( C4H8O2) môi trờng axit thu đợc chất hũ Y v Z Oxi hoá Z thu đợc Y Phát biểu không l A Đun nóng Z với dung dịch H2SO4 đặc 1700C thu đợc anken B Chất Y, Z tan tốt nớc ... 11,2 lít khí NH3 (ở đktc) điều chế 200 ml dung dịch HNO3 có nồng độ l (biết hiệu suất trình chuyển hoá l 56%) A 2,5M B 1,2M C 1,4M D 0,8M Câu22 Hợp chất hữu X chứa C,H,O.Tỷ khối X so với H2 l 30...
 • 5
 • 306
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC HÓA THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2014
... www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI KSCL LỚP 12 DỰ THI ĐẠI HỌC 2014 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN BÀI GIẢI CHI TIẾT Mã đề thi: 179 Câu 1: Đáp án A Ta ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI KSCL LỚP ... Cu không tạo thành sản phẩm khử N+5 → ion NO3- phản ứng hết Cách 1: Vì đề không cho HNO3 dư, nên không chắn toàn Fe bị oxi hóa thành Fe3+, nên torng dung dịch gồm Fe2+ Fe3+ Mà nFe 3+ = 2nCu = 0,13mol...
 • 10
 • 366
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM 2014
... www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ...
 • 5
 • 591
 • 9

Đề thi thử đại học môn Hóa 2014 trường chuyên khoa học tự nhiên, mã đề 179

Đề thi thử đại học môn Hóa 2014 trường chuyên khoa học tự nhiên, mã đề 179
... www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI KSCL LỚP 12 DỰ THI ĐẠI HỌC 2014 Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN BÀI GIẢI CHI TIẾT đề thi: 179 Câu 1: Đáp án A Ta có ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com www.DeThiThuDaiHoc.com ĐỀ THI KSCL LỚP ... Axit no, đơn chức, mạch hở thỏa mãn n =1 Vậy CTPT: C3H6O2 Câu 11: Đáp án A - Phản ứng với dd brom; dd AgNO3/NH3 đun nóng: có Glucozơ phản ứng - Thủy phân môi trường axit: có saccarozơ bị thủy...
 • 10
 • 638
 • 24

tài liệu ôn thi đại học môn hóa trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcm

tài liệu ôn thi đại học môn hóa trường đại học khoa học tự nhiên tp.hcm
... M2CO3 + CO2 + H2O → Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM (sơ đồ phản ứng đốt cháy muối cacboxylat) t0 18 RCOOC(CH3)=CH2 + NaOH  RCOONa + CH3COCH3 → Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM C- ... fomic đo điều kiện Cơng thức phân tử X Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM 35 A C12H22O11 C (C6H10O5)n 36 B C6H12O6 D C18H36O18 Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ... cầu viết sản phẩm; (-) khơng có phản ứng (*) phản ứng mơi trường kiềm Tài liệu ơn thi Đại học –ĐH KHTN.TPHCM 23 B - MỘT SỐ PHẢN ỨNG HỐ HỌC THƯỜNG GẶP Xt,t0  → 1.CH2OH[CHOH]4CHO+5CH3COOH ¬ ...
 • 138
 • 598
 • 0

luận văn phát triển năng lực duy tích cực , độc lập sáng tạo của hs qua hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 ban khoa học tự nhiên

luận văn phát triển năng lực tư duy tích cực , độc lập sáng tạo của hs qua hệ thống bài tập hoá học vô cơ lớp 12 ban khoa học tự nhiên
... phần lớp 12 ban khoa học tự nhiên Lựa chọn xây dựng hệ thống tập hoá học phần lớp 12 ban khoa học tự nhiên Nghiên cứu ph-ơng pháp sử dụng tập hoá học việc phát triển t- độc lập sáng tạo ... tập hoá học đa dạng phong phú cho phần hoá học lớp 12 ban khoa học tự nhiên Đề xuất ph-ơng h-ớng sử dụng hệ thống tập hoá học hoá học lớp 12 ban khoa học tự nhiên giảng dạy để phát triển lực ... động, tích cực, sáng tạo học sinh góp phần đổi ph-ơng pháp dạy học IV Hệ thống tập phần lớp 12 - ban KHTN Khi nghiên cứu hệ thống tập sách giáo khoa sách tập lớp 12 - ban KHTN, thấy hệ thống tập...
 • 157
 • 624
 • 2

Đề Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Đề số 21 doc

Đề Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Đề số 21 doc
... Cu2+, Zn2+,Ni2+ 2+ Cu +Zn2+ Cõu 36: Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: Zn+Cu (Biết E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu =0,34 V) Suất điện động chuẩn pin điện hoá A +1,10V B -1,10V C +0,42V D ... H2N-CH2-CH2-COOH C H2N-CH2-COOH D CH3-CH(NH2)-COOH Cõu 32: Từ cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu Ag+/Ag, số pin điện hoá lập đợc tối đa A B C D Cõu 33: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n ... gam C 32,4 gam D 21, 6 gam Cõu 26: Nhỳng mt Cu vo 200ml dung dch AgNO31M, phn ng xy hon ton, ton b Ag to u bỏm vo Cu, lng Cu s A gim 6,4 gam B tng 15,2 gam C tng 4,4 gam D tng 21, 6 gam Cõu 27:...
 • 3
 • 191
 • 0

Đề Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Đề số 22 pot

Đề Hoá học (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên) Đề số 22 pot
... C3H7N C CH5N D C2H5N Cõu 38: Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (Biết E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu =0,34 V) Suất điện động chuẩn pin điện hoá A -1,10V B -0,42V C +1,10V ... [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3) T thuc loi poliamit l A (1), (2), (3) B (2), (3) C (1), (3) D (1), (2) Cõu 22: Số đồng phân C3H9N A chất B chất C chất D chất Cõu 23: Trung hoà mol - amino axit X cần mol HCl ... iu ch bng cỏch un núng phenol (d) vi dung dch A CH3COOH mụi trng axit B CH 3CHO mụi trng axit C HCOOH mụi trng axit D HCHO mụi trng axit Cõu 32: Hai cht ng phõn ca l A saccaroz v glucoz B fructoz...
 • 3
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hóa học khoa học tự nhiênđề thi hóa học khoa học tự nhiên 1bai giai dai so tuyen tinh va ung dung chuong su cheo hoa dai hoc khoa hoc tu nhien tphcmkhoa hóa đại học khoa học tự nhiênngành hóa học trường khoa học tự nhiênngành hóa đại học khoa học tự nhiênhóa dược đại học khoa học tự nhiênđề thi thử hóa khoa học tự nhiênmã ngành hóa dược trường đại học khoa học tự nhiênngành hóa dầu đại học khoa học tự nhiênngành hóa học đại học khoa học tự nhiên hà nộingành hóa dược của đại học khoa học tự nhiênđiểm chuẩn ngành hóa dược đại học khoa học tự nhiênngành hóa học của đại học khoa học tự nhiênngành hóa dược đại học khoa học tự nhiênBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ