PLC BC Quy II 2017 HopNhatSoatXet

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2017|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2017|CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI
... G,r',;n(1o x rhh.a.hod1 ,-0 1hoA,a -@ r6t,Olqhndelcic.oatdo,gdeJri.a,Lnh c ! o h o v a \ v a d r v a , , h ' p f r o o o ! ! l t ' A li d Oo1a{ -6 -6 , , r r - - D q c l r g r , G - n q A h d d_ 01 ... khodu(Jc Ouphdnq Apvdolhii didm.udiE d sdchanh Oithang girm phap phdns kho b apd( khodJrhmsi, ti huan.d hd d\t hldndM PhmO Ot hangton -F bp -md +" laq q's sdoJp-o-qphaldp-rr na/sow sdor 01o1g nin ... u24 ' 2oo) i-NGcoNGjAslNpro 1oo n'4ls0l3s1z 132651.30S319 NGUONVON C NOPHARA s e{q,!q5!7 31q I a Pii ld rgut b6nis:i h:i lsut m@r; ldn h]d nsii han rhutvi :c kho;iph,iidp NhaM Prii 16 igli a9...
 • 20
 • 52
 • 0

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012

261 /BC-SVHTTDL : BÁO CÁO Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Quý I và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2012
... khai Thông tư Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Quy định i u kiện hoạt động chuyên môn môn thể thao sở kinh doanh hoạt động thể thao đến Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện, thành ... trình Giai i u quê hương; Khai bút, khai đàn; Giao lưu Thư pháp; Biểu diễn cờ ngư i; Chương trình Giai i u xuân; Giao lưu khiêu vũ, chiếu phim, trò ch i dân gian, trò ch i thiếu nhi; Biểu diễn ... ngành, công tác xây dựng văn trình UBND tỉnh ban hành năm 2012 theo chương trình đăng ký chậm so v i kế hoạch III/ Những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/201 2: Trên sở kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm...
 • 12
 • 635
 • 1

68/BC-CDGD ngày 30/7/2009 V/v Báo cáo quý II/2009

68/BC-CDGD ngày 30/7/2009 V/v Báo cáo quý II/2009
... nghiêm túc thông tin báo cáo định kỳ Báo cáo xác số lao động công đoàn quý III/2009 Tổ chức Đại hội công đoàn sở theo điều lệ Hồ sơ đại hội phải gửi công đoàn ngành duyệt trước 10 ngày trước diễn ... việc thực chế độ báo cáo vào nề nếp số đơn vị chưa thực nghiêm chỉnh, số liệu báo cáo chưa xác - Một số CĐCS toán kinh phí chậm trễ hồ sơ không đảm bảo II NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2009 Chương ... I/2009 từ ngày 17/8 đến 21/8 năm 2009 Nộp đoàn phí tháng cuối năm quỹ tương trợ đợt II năm học 2008-2009 tháng 8/2009 Trên báo cáo hoạt động công đoàn quý II nhiệm vụ trọng tâm quý III/2009 Công...
 • 6
 • 222
 • 0

BC tinh hinh quan tri TMT Quy II 2011

BC tinh hinh quan tri TMT  Quy II 2011
... Sd Nghi quydt Ngiv NOi dug.rg Quydt dinh giii thd Chi nh6nh Cong ty cd phdn tO TMT - Nha m6y sin xudt 15p r6p xe gin m6y 01 488/QD -TMT- HDQT 05lsl201r 02 s14A{Q -TMT- HDQT tzlsl20tt 617IQD -TMT- HDQT ... 02 s14A{Q -TMT- HDQT tzlsl20tt 617IQD -TMT- HDQT 3Usl20r1 03 Tri cd ttc bang tidn m{t n5m 2OlO (1.100d/cp) PhO duyOt don gi6 tidn luong ndm2011 * rrr THAY O0I TUANU VrEN HDQT: - Kh6ng thay ddi IV ... HDQT: - Kh6ng thay ddi IV GIAO DICH CrJA Cd DONG NOr NOI Cd OOruC LON VA NGUOI LION QUAN: - Giao dich cd phidu: Quan h0 STT Nguli thuc hiOn giao dich Sd cd phidu s& hftu ddu vot co ki dOng n6i cudi...
 • 2
 • 37
 • 0

Báo cáo tài chính quý II năm 2017(1)

Báo cáo tài chính quý II năm 2017(1)
... OOANH - Quy 11-2017 Thuy€t minh S6 liiy Quy nam VII-I VII-2 56 117494759 56 117 494 759 54409959616 1707535143 1760651415 I 843469 VII-3 VII-4 VII-5 VII-8 VII-8 2930091 590 3894365070 (3358 113 ... doanh thu chua thirc hien khac CQng 21 Trai phi~u phat hanh 22 cii phi~u U'U diii phan loai la nQ' phai trii 23 DI,l'phOng phiii trii a) Ng~n han AO - D1,I'phong - D\I phong - D1,I'phong - Du phong ... Chi phi mua baa hi em; - Cac khoan khac CQng 14 Hi san khac a)Ng~h~ b) Diii han CQng 15 Vay vii ng thue tlii chinh 16 Phii tra ngu'ui ban 498368580 775 172 581 498368580 775172581 19291 905 145...
 • 21
 • 40
 • 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TOÀN TẬP ĐOÀN FPT QUÝ II NĂM 2011
... liệu báo cáo công nợ, tài sản việc trình bày khoản công nợ tài sản tiềm tàng ngày lập báo cáo tài hợp số liệu báo cáo doanh thu chi phí suốt kỳ hoạt động Cơ sở hợp báo cáo tài Báo cáo tài hợp hợp ... Báo cáo tài hợp Tập đoàn dịch sang Tiếng Anh từ báo cáo tài hợp phát hành Việt Nam ngôn ngữ Tiếng Việt Kỳ kế toán Năm tài Tập đoàn ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài hợp ... báo cáo tài hợp năm Tập đoàn TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU Sau sách kế toán chủ yếu Tập đoàn áp dụng việc lập báo cáo tài hợp nhất: Ước tính kế toán Việc lập báo cáo tài hợp tuân thủ...
 • 25
 • 338
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ