BAO CAO THUONG NIEN 2012

Báo cáo thương niên 2012 công ty cổ phần tập đoàn HIPT

Báo cáo thương niên 2012 công ty cổ phần tập đoàn HIPT
... 02-12 NQ 30/03 /2012 Đầu tư vào Công ty Ví Việt 02/1-12 QĐ 30/03 /2012 03-12 NQ 13/04 /2012 Nội dung trình ĐHCĐ 2012 Góp vốn cử người đại diện vốn góp Công ty Ví Việt 04-12 NQ 19/4 /2012 Phê duyệt ... 15/6 /2012 Ban hành Quy chế đầu tư 24 22-12 QĐ 20/6 /2012 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH thành viên HiPT Sài Gòn 25 23-12 NQ 25/6 /2012 Ủy quyền thương thảo việc lý Công ty TNHH ... trách Văn phòng HĐQT QĐ 06/07 /2012 QĐ Chuyển nhượng toàn vốn điều lệ Công ty 11/07 /2012 TNHH HIPT MOBILE đổi tên Công ty TNHH HIPT MOBILE III ST T Thay đổi danh sách cổ đông nội người có liên quan...
 • 8
 • 392
 • 0

Báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần hóa chất hưng phát hà bắc

Báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần hóa chất hưng phát hà bắc
... Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 I THÀNH PHẦN THAM DỰ: Các Cổ đông Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Bắc: (Có Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần Thẻ biểu ... đốc Công ty cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long Công ty TNHH thành viên Phân đạm Hoá chất Bắc gồm: - Trần Văn Bá – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty - Bà Đỗ Thị Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Công ty ... vốn góp Công ty TNHH thành viên Phân đạm Hóa chất Bắc, chuyển công tác khác có đơn đề nghị rút khỏi UV HĐQT Công ty - Ông Trương Sỹ Bá UV HĐQT đại diện vốn góp Công ty cổ phần Hóa chất công nghiệp...
 • 4
 • 324
 • 1

Báo cáo thường niên 2012 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

 Báo cáo thường niên 2012 TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT
... trí số thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tổng doanh thu 6.739 tỷ đồng Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Lợi nhuận trước thuế 497 tỷ đồng Bảo hiểm Bảo Việt đặt mục tiêu ... 2009 2010 2011 2012 Cơ cấu doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2012 2009 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT - Báo cáo thường niên 2012 72 BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT (1) ÔNG TRẦN ... phần quan trọng giúp Bảo hiểm Bảo Việt triển khai mô hình quản lý tập trung Công nghệ thông tin tảng cho chuyển đổi mô hình kinh doanh TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT - Báo cáo thường niên 2012 74 ĐỊNH HƯỚNG...
 • 6
 • 250
 • 1

báo cáo thường niên 2012 công ty tài chính cổ phần xi măng

báo cáo thường niên 2012 công ty tài chính cổ phần xi măng
...   PHẦN VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH .24   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Công ty Tài cổ phần xi măng Năm báo cáo 2012 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát Tên giao dịch : Công ty Tài Cổ phần Xi măng ... Công ty Tài Cổ phần Xi măng Trưởng ban kiểm soát Từ 11/2010 – 9/2011 Công ty Tài Cổ phần Xi măng Phó Tổng giám đốc T9/2011- 10/4 /2012 Công ty Tài Cổ phần Xi măng Q.Tổng giám đốc 11/4 /2012 - Công ... nghiệp Xi măng Việt Nam Ban trù bị thành lập Công ty Tài Cổ phần Xi măng 5/2008 – 12/2009 Công ty Tài Cổ phần Xi măng Phụ trách Phòng Tín dụng 1/2010 – 11/2010 Công ty Tài Cổ phần Xi măng Trưởng...
 • 25
 • 234
 • 0

công ty cổ phần đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp idj báo cáo thường niên 2012

công ty cổ phần đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp idj báo cáo thường niên 2012
... phần Đầu Tài Quốc tế Phát triển Doanh nghiệp IDJ đệ trình Báo cáo với Báo cáo tài kiểm toán Công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 CÔNG TY Công ty Cổ phần Đầu Tài Quốc tế Phát ... VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ (IDJ FINANCIAL) Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12 /2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ (IDJ FINANCIAL) Báo cáo tài ... năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tài Quốc tế Phát triển Doanh nghiệp IDJ Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tài Quốc tế Phát triển Doanh nghiệp IDJ Chúng kiểm toán Báo...
 • 63
 • 300
 • 0

báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần thế kỷ 21

báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần thế kỷ 21
... Thế Kỷ 21 Cty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 77% 25% 100% Cty TNHH MTV Thế Kỷ 21 CTCP Codona Thế Kỷ 21 50% 100% Cty TNHH TM XD Khải Hoàn 75,29% 5,58% CTCP Indochina Thế Kỷ 21 Resort 100% 72,5% Công ty ... Tân Thế Kỷ 21 16.998 -742 57.330 Công ty TNHH Khải Hoàn 89 53 2.040 Năm 2011 Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 74.693 31. 321 42.422 Công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21 16.722 2.296 120.234 Công ty TNHH ... doanh công ty đưa vào báo cáo hợp sau: STT Tên công ty Doanh thu/thu nhập Lợi nhuận sau thuế Đvt: triệu đồng Tổng tài sản Năm 2012 Công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 72.110 31.877 43.409 Công ty TNHH...
 • 99
 • 344
 • 0

báo cáo thường niên 2012 hpt knowing it am tường công nghệ thấu hiểu thông tin

báo cáo thường niên 2012 hpt knowing it am tường công nghệ thấu hiểu thông tin
... cao Năm 2007, HPT công bố hình ảnh chuyên nghiệp động với slogan: HPT Knowing ITAm tường Công nghệ, Thấu hiểu Thông tin Luôn đặt nhu cầu lợi ích khách hàng lên cao nhất, HPT thể rõ chuyên ... triển HPT Với định hướng chiến lược: Thấu hiểu phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông cho khách hàng Việt Nam quốc tế phồn vinh khách hàng, HPT Việt Nam”, ... HPT đóng góp vào ngân sách nhà nước 33 tỷ VNĐ Năm 2012, HPT giữ vững công ty Công nghệ Thông tin hàng đầu Việt Nam, kiện thường niên có uy tín Hội Tin học TP.HCM đánh giá doanh nghiệp CNTT, HPT...
 • 145
 • 208
 • 0

báo cáo thường niên 2012 công ty cp xuất nhập khẩu an giang

báo cáo thường niên 2012 công ty cp xuất nhập khẩu an giang
... ĐỘNG CỦA CÔNG TY V QUẢN TRỊ CÔNG TY VI BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VII Báo cáo tài CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG I THÔNG TIN CHUNG Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Tên giao ... Xuất nhập An Giang 11/2007 - 12/2007: Phó Phòng Tài kế toán Công ty Xuất nhập An Giang 1/2008 - 12/2009: Phó Phòng Tài kế toán Công ty CP Xuất nhập An Giang 17 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ... ty Xuất nhập An Giang 2006 - 12/2007: Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập An Giang 1/2008 - 12/2009: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập An Giang 1/2010 - nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập...
 • 64
 • 253
 • 0

ngân hàng kiên long báo cáo thường niên 2012

ngân hàng kiên long báo cáo thường niên 2012
... Kien Giang Province Annual Report 2012 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG KIÊN LONG Some photos of Kienlong Bank 50 51 Báo cáo thường niên 2012 Ngân hàng Kiên Long tài trợ chương trình “Chắp cánh ... ChâuPhạm Khắc Khoan 69 2012 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Báo cáo thường niên 03 Annual Report 2012 MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG Branch network 70 71 Báo cáo thường niên 2012 Ngân hàng KIÊN LONG cất cánh bay ... Annual Report 2012 MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG KIÊN LONG Some photos of Kienlong Bank 48 49 Báo cáo thường niên 2012 1 Lãnh đạo Hiệp hội Ngân Hàng Việt Nam, Lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang...
 • 41
 • 296
 • 0

báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần in và bao bì mỹ châu

báo cáo thường niên 2012 công ty cổ phần in và bao bì mỹ châu
... thường niên năm 2012 – Cơng ty Cở phầ n In và Bao bì Mỹ Châu BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ MỸ CHÂU MÃ CHỨNG KHỐN : MCP Năm báo cáo 2012 Page Báo cáo thường niên năm 2012 ... thơng tin thời hạn báo cáo tài năm 2011 đã đươ ̣c kiể m toán , báo cáo thường niên năm 2011, báo cáo tài Q – 2012, báo cáo tài Q – 2012, báo cáo sốt xét niên độ báo cáo tài chinh Quý – 2012 ... VI Báo cáo tài Page Báo cáo thường niên năm 2012 – Cơng ty Cở phầ n In và Bao bì Mỹ Châu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012 THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2012 năm có nhiều thử thách Cơng ty...
 • 28
 • 333
 • 0

báo cáo thường niên 2012 cty cp đá ốp lát cao cấp vinaconex

báo cáo thường niên 2012 cty cp đá ốp lát cao cấp vinaconex
... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2.1 NHỮNG MỐC LỊCH SỬ TIÊU BIỂU Ngày 19/12/2002: Thành lập Nhà máy Đá ốp lát cao cấp VINACONEX, tiền thân Cơng ty cổ phần Đá ốp lát cao ... năm 26 Báo cáo đánh giá ban Tổng giám đốc 39 Đánh giá HĐQT hoạt động cơng ty 51 Quản trị cơng ty 56 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2012 BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (CƠNG TY MẸ) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 ... ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex; Tháng 09/2003: Chính thức khánh thành Nhà máy Đá ốp lát cao cấp VINACONEX, đưa 02 dây chuyền sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp sử dụng chất kết dính...
 • 71
 • 309
 • 0

báo cáo thường niên 2012 Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng

báo cáo thường niên 2012 Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng
... Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 46 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 47 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 ... Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 49 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Trang 50 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 ... Trang 43 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng VI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Ý kiến kiểm tốn Trang 44 Cơng ty cổ phần Vạn Phát Hưng BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Báo cáo tài kiểm tốnốn:...
 • 97
 • 332
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)