Quy định chức năng nhiệm vụ BQT Trang TTĐT.doc

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh sóc trăng

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở công thương tỉnh sóc trăng
... UBND tỉnh; - Lưu: NC, LT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng ... bổ sung Quy định phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có hiệu lực thi hành Điều Quy định thay Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức máy quy chế tổ chức, hoạt động Sở Công nghiệp, ... phân công, phân cấp Ủy ban nhân dân tỉnh 14 Tổ chức thực dịch vụ công lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật 15 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức, ...
 • 11
 • 449
 • 0

Quyết định 25 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 25 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
... làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh; b) Văn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; c) Văn hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn Văn phòng ... DÂN TỈNH SÓC TRĂNG (Ban hành kèm theo Quy t định số 25/ 2016/ QĐ-UBND ngày 07/10 /2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) Chương I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUY N HẠN Điều Vị trí, chức Văn phòng Ủy ... quan đến chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trong trình thực hiện, có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem...
 • 8
 • 52
 • 0

37/2008/QĐ-BTTTT: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

37/2008/QĐ-BTTTT: quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
... hình - Tạp chí Phát thanh, truyền hình thông tin điện tử Chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức đơn vị nghiệp trực thuộc Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng định Chức năng, nhiệm vụ, quy n ... tử; Tổ chức thực theo phân công Bộ trưởng; 12 Tổ chức thông tin cho đài phát thanh, truyền hình, báo điện tử tổ chức cung cấp thông tin điện tử; Quản thông tin đài phát thanh, truyền hình, ... phát thanh, truyền hình thông tin điện tử Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông kết thực chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn giao Phó Cục...
 • 4
 • 542
 • 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc môi trường
... thay Quy t định số 41/QĐ-TCMT ngày 21 tháng 11 năm 2008 Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Trung tâm Quan trắc môi trường Giám đốc Trung tâm Quan ... trưởng trước pháp luật toàn tổ chức hoạt động Trung tâm; xây dựng ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ quy n hạn cấu tổ chức đơn vị trực thuộc Trung tâm Phó Giám đốc giúp việc ... theo quy định 21 Thống kê, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao 22 Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng giao Điều cấu tổ chức: Lãnh đạo Trung tâm: Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc môi...
 • 4
 • 696
 • 4

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Dữ liệu và Hệ thống thông tin

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Dữ liệu và Hệ thống thông tin
... cấu tổ chức Lãnh đạo Phòng Dữ liệu Hệ thống thông tin có Trưởng phòng không 03 Phó trưởng phòng Trưởng phòng Dữ liệu Hệ thống thông tin chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhiệm vụ giao; xây dựng quy ... động Phòng Dữ liệu Hệ thống thông tin Phó trưởng phòng Dữ liệu Hệ thống thông tin chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng lĩnh vực công tác phân công Điều Hiệu lực trách nhiệm thi hành Quy t định ... sở liệu, hệ thống thông tin môi trường sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, viễn thám, phần mềm ứng dụng cho hệ thống thông tin địa lý môi trường; xây dựng nội dung thông tin Hệ thống...
 • 3
 • 485
 • 1

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế
... khoa học, công nghệ hợp tác quốc tế theo phân công Cục trưởng Thường trực Hội đồng khoa học, công nghệ Cục 10 Thực nhiệm vụ khác theo phân công Cục trưởng Điều cấu tổ chức Lãnh đạo Phòng Khoa ... Phòng Khoa học công nghệ Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng một số Phó Trưởng phòng Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nhiệm vụ giao điều hành hoạt động phòng Phó Trưởng phòng giúp ... Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng lĩnh vực công tác phân công Điều Hiệu lực trách nhiệm thi hành Quy t định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các quy định trước trái với quy định...
 • 2
 • 522
 • 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục
... cháy, phòng chống thiên tai Cục 14 Báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ giao Cục 15 Thực nhiệm vụ khác Cục trưởng giao Điều cấu tổ chức Lãnh đạo Văn phòng Cục có Chánh Văn phòng ... Chánh Văn phòng Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nhiệm vụ giao, thừa lệnh Cục trưởng ký văn theo ủy quy n; xây dựng Quy chế làm việc điều hành hoạt động Văn phòng Phó Chánh Văn phòng ... công chức thuộc Cục Tổ chức thực công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, lễ tân, kiểm tra thể thức thủ tục việc ban hành văn Cục Thực nhiệm vụ Văn phòng Tiếp nhận trả kết 10 Tổ chức...
 • 3
 • 626
 • 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (2)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn (2)
... trưởng nhiệm vụ phân công Điều Hiệu lực trách nhiệm thi hành Quy t định có hiệu lực kể từ ngày ký thay Quy t định số 27/2004/QĐ-BTC ngày 22/3/2004 Bộ trưởng Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n ... doanh nghiệp theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài 16 Thực nhiệm vụ, quy n hạn khác Bộ trưởng Bộ Tài giao theo quy định pháp luật Điều Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của Cục Tài doanh nghiệp gồm: ... thực quy n, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp theo quy định phát luật; e) Trình Bộ trưởng Bộ Tài xử lý theo thẩm quy n vấn đề đầu tư vốn Nhà nước doanh nghiệp theo quy định...
 • 7
 • 325
 • 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
... tài khoản ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật Bộ trưởng Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước Điều Lãnh đạo Kho bạc ... từ ngày 15 tháng 10 năm 2009 Bãi bỏ Quy t định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài ... hành Bộ trưởng Bộ Tài phê duyệt 19 Thực nhiệm vụ, quy n hạn khác Bộ trưởng Bộ Tài giao theo quy định pháp luật Điều Cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến...
 • 5
 • 306
 • 0

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
... bàn tỉnh 12 Về quy n tác giả, quy n sở hữu trí tuệ: a) Tổ chức thực quy định pháp luật quy n tác giả sản phẩm báo chí, xuất bản; quy n sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông; quy n sở ... dân tỉnh thành lập, quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy biên chế đơn vị trực thuộc theo quy định pháp luật vản hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quy n Về biên chế: a) Căn vào chức ... dân tỉnh 24 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn Văn phòng, Thanh tra, phòng chuyên môn, tổ chức, đơn vị nghiệp trực thuộc Sở; quản lý tổ chức máy, biên chế, thực chế độ tiền lương sách, chế...
 • 10
 • 483
 • 0

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục thuế trực thuộc bộ tài chính

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục thuế trực thuộc bộ tài chính
... Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực theo quy định Bộ trưởng Bộ Tài Tổng cục Thuế có tư cách pháp nhân, sử dụng dấu hình quốc huy Cục Thuế ... Thuế Tổng cục Thuế Tổng cục trưởng Phó tổng cục trưởng; số lượng Phó Tổng cục trưởng Bộ trưởng Bộ Tài thống với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, ... nhiệm theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài toàn hoạt động Tổng cục Thuế Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ trưởng Bộ Tài bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị Tổng...
 • 4
 • 390
 • 0

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
... 3.3 - Nghị định Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn cấu tổ chức Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch Đầu t 75 3.4 - Nghị định Chính phủ quy định nhiệm vụ, quy n hạn tổ chức thống ... Chính phủ - Quy t định Thủ tớng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi đồng hệ thống tiêu thống kê - Quy t định Bộ trởng Bộ Nội vụ Ban hành chức danh, mã số tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức ngành Thống ... nhiu ngnh, lnh vc; quyt nh v cỏc cuc tng iu tra thng kờ v cỏc bn quy phm phỏp lut quan trng khỏc v thng kờ theo quy nh ca phỏp lut Trỡnh B trng B K hoch v u t xem xột, quyt nh: a) Quy ch ph bin thụng...
 • 40
 • 630
 • 0

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
... chức nhiệm vụ tổ chức máy Trung tâm Tin học Thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Bộ cũ), Quy t định số 17/2003/QĐ-BTS ngày 05 tháng năm 2003 quy định chức nhiệm vụ cấu tổ chức ... bộ, viên chức Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm thực nhiệm vụ giao, có nghĩa vụ quy n lợi theo quy định pháp luật Giám đốc Trung tâm quy định chức, nhiệm vụ biên chế, bổ nhiệm ... lệ tổ chức hoạt động Trung tâm Điều Hiệu lực thi hành Quy t định có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay Quy t định số 68/2005/QĐ-BNN ngày 02 tháng 11 năm 2005 quy định chức...
 • 5
 • 431
 • 0

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam
... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUY N HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM (Ban hành ... môn, nghiệp vụ Bộ Thương mại II/ Nhiệm vụ, quy n hạn: Trình UBND tỉnh ban hành Quy t định, Chỉ thị quản lý nhà nước thương mại địa bàn tỉnh phân cấp Bộ Thương mại; chịu trách nhiệm nội dung văn ... theo quy định pháp luật phân cấp UBND tỉnh 22 Thực số nhiệm vụ khác UBND tỉnh giao III cấu tổ chức biên chế: cấu tổ chức: 1.1 Lãnh đạo sở: - Giám đốc Sở Thương mại tỉnh người đứng đầu sở, ...
 • 8
 • 505
 • 0

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Công thương tỉnh hà nam

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của sở Công thương tỉnh hà nam
... dân tỉnh Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn tổ chức máy Sở Công nghiệp tỉnh Nam; Quy t định số 05/2006/QĐ-UBND, ngày 27 tháng năm 2006 Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam quy định chức năng, ... lĩnh vực công thương địa phương theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh Bộ Công Thương 26 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn, cấu tổ chức, mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp thuộc Sở; quản ... đốc Sở Công Thương phối hợp với ngành chức có trách nhiệm quy định chức nhiệm vụ, quy n hạn, tổ chức máy bố trí biên chế, bổ nhiệm cán bộ, thực chế độ sách cho cán bộ, viên chức Trung tâm theo quy...
 • 8
 • 387
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ