4. TT 03.2014.TT.BGDDT

386/SGDĐT-GDTH ngày 03/3/2010 V/v HD thực hiện một số ND của TT 32/2009/TT-BGDĐT

386/SGDĐT-GDTH ngày 03/3/2010 V/v HD thực hiện một số ND của TT 32/2009/TT-BGDĐT
... viên để thực theo tinh thần đạo Sở thực cập nhật kết kiểm tra đánh giá, nhận xét vào học bạ sổ theo dõi đánh giá học sinh, hoàn thành trước ngày 19/3/2010 Trong trình triển khai thực hiện, có ... trang 13, 14 (đối với sổ mới), điểm KTTX tháng có cột điểm Tuy KTĐK môn có gồm phần: phần Lịch sử phần Địa lí dạy, Lịch sử riêng tiết, Địa lí riêng tiết nên KTTX giáo viên thường lấy điểm kiểm...
 • 2
 • 152
 • 0

TT13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của BGD&ĐT "Ban hành Quy định về xây dựng... trong cơ sở giáo dục mầm non"

TT13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của BGD&ĐT
... chống tai nạn, thương tích Bộ Giáo dục Đào tạo (đối với sở giáo dục đào tạo), sở giáo dục đào tạo (đối với phòng giáo dục đào tạo) Điều Trách nhiệm sở giáo dục mầm non Thành lập Ban đạo công tác ... tích sở giáo dục mầm non Uỷ ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn; c) Biên nhận xét phòng giáo dục đào tạo kết tự đánh giá sở giáo dục mầm non Thủ tục công nhận: a) Có đầy đủ hồ sơ theo quy định ... tai nạn giao thông Điều Mục đích ban hành Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích sở giáo dục mầm non Là công cụ để sở giáo dục mầm non tự đánh giá, nhằm thực tốt...
 • 12
 • 7,624
 • 32

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT pdf

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT pdf
... hành Thông này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - UB VHGDTTN-NĐ Quốc Hội (để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ pháp...
 • 2
 • 248
 • 0

Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học"

Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08/4/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
... KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC I Phiếu Hiệu trưởng tự đánh giá (Kèm theo Thông số 14./2011/TT-BGDĐT Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục ... tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỤ LỤC IV Phiếu Thủ trưởng quan quản lý trực tiếp đánh giá, xếp loại hiệu trưởng (Kèm theo Thông số 14/2011/TT-BGDĐT Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào ... Ngày 08 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Phòng Giáo dục Đào tạo: Trường Tiểu học: Họ tên hiệu trưởng: Năm học: Tiêu chuẩn Tiêu chí Tiêu chuẩn...
 • 16
 • 2,110
 • 6

Thông tư số 17/2011/TT BGDĐT ngày 14/4/2011 của BGD&ĐT "Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non"

Thông tư số 17/2011/TT BGDĐT ngày 14/4/2011 của BGD&ĐT
... chỉnh đối ng áp dụng Văn quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, bao gồm: Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn Quy định áp dụng hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu ... ––––––––––––––––––––––––––– QUY ĐỊNH Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (Ban hành kèm theo Thông số 17/2011 /TT-BGDĐT ngày 14 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) –––––––––––––––––––– Chương I QUY ĐỊNH CHUNG ... xếp loại hiệu trưởng Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng thực năm vào cuối năm học Đối với hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn phải...
 • 9
 • 996
 • 1

Công văn 39/BGDĐT-GDTH tổng hợp đánh giá và khen thưởng HS tiểu học theo TT 30/2014/TT-BGDĐT

Công văn 39/BGDĐT-GDTH tổng hợp đánh giá và khen thưởng HS tiểu học theo TT 30/2014/TT-BGDĐT
... Việc ghi vào Giấy khen (nếu có) nội dung khen thưởng học sinh linh hoạt giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng định, không áp dụng theo khuôn mẫu có sẵn Tuyên truyền, giải thích để giáo viên, học sinh ... thích để giáo viên, học sinh cha mẹ học sinh hiểu nhận thức việc khen thưởng theo Thông tư 30/2014 /TT- BGDĐT Mục đích khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích khả học sinh, giúp động viên em phấn ... nội dung học tập môn học; Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Toán; Hoàn thành tốt nội dung học tập môn Khoa học môn Âm nhạc; Có tiến vượt bậc học tập môn Tiếng Việt; Có sáng tạo, say mê học tập...
 • 2
 • 78
 • 0

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học
... học sinh học lớp học linh hoạt Dựa quy định đánh giá học sinh tiểu học, việc đánh giá học sinh khuyết tật học sinh học lớp học linh hoạt bảo đảm quy n chăm sóc giáo dục tất học sinh Đối với học ... chất học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học Kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đánh giá giáo viên quan trọng Đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác, ... I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối ng áp dụng Văn quy định đánh giá học sinh tiểu học bao gồm: nội dung cách thức đánh giá, sử dụng kết đánh giá Văn áp dụng trường tiểu học; lớp tiểu...
 • 11
 • 330
 • 1

Kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư số 30/2014/ TT- BGDĐT ở trường tiểu học

Kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện tốt Thông tư số 30/2014/ TT- BGDĐT ở trường tiểu học
... nghiệm đạo thực tốt Thông số 30/2014/ TT- BGDĐT trường tiểu học Thực trạng triển khai thực thông 30/2014/ TT- BGDĐTở trường Tiểu học Tân Phúc: Qua năm thực đánh giá theo Thông 30 trường, ... trình học tập học sinh năm học Ghi học bạ Vương Xuân Định – Phó hiệu trưởng - trường Tiểu học Tân Phúc - Ân Thi 30 Kinh nghiệm đạo thực tốt Thông số 30/2014/ TT- BGDĐT trường tiểu học học sinh ... hiệu trưởng - trường Tiểu học Tân Phúc - Ân Thi Kinh nghiệm đạo thực tốt Thông số 30/2014/ TT- BGDĐT trường tiểu học làm sở để xét khen thưởng, lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học Vì...
 • 40
 • 135
 • 0

Hướng dẫn ghi nhận xét thường xuyên của giáo viên bộ môn theo thông tư số 30 2014 tt bgdđt

Hướng dẫn ghi nhận xét thường xuyên của giáo viên bộ môn theo thông tư số 30 2014 tt bgdđt
... 20 Chiều cao : Cân nặng : Sức khoẻ : Số ngày nghỉ : Có phép : Không phép : I Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Tiếng Việt Toán Tự nhiên Xã hội/ Khoa ... , ngày tháng năm 20 Xác nhận Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm (Kí, đóng dấu ghi rõ họ tên) (Kí ghi rõ họ tên) Họ tên học sinh : TỔNG HỢP ... 20 Chiều cao : Cân nặng : Sức khoẻ : Số ngày nghỉ : Có phép : Không phép : I Các môn học hoạt động giáo dục Môn học hoạt động giáo dục Tiếng Việt Toán Tự nhiên Xã hội/ Khoa...
 • 30
 • 303
 • 0

Tài liệu tập huấn đánh giá học sinh tiểu học (thực hiện thông tư số 30 2014 tt bgdđt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo)

Tài liệu tập huấn đánh giá học sinh tiểu học (thực hiện thông tư số 30 2014 tt bgdđt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của bộ giáo dục và đào tạo)
... kiến thức, kĩ cần đánh giá chương trình môn Toán lớp 5; - Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông số 30/ 2014/ TT- BGDĐT ngày 28/ 8 /2014 Bộ trưởng Bộ GDĐT; - Tùy theo ... 25 học sinh trai 32 học sinh gái Hỏi có tất học sinh thư viện? (Thư viện có tất số học sinh là:) Cần có thêm từ Trong”để có “Trong thư viện có tất số học sinh là:” câu lời giải là: số học sinh ... cuối năm học lớp TT Chủ đề Mức Mức Mức Cộng Số câu 02 01 01 Câu số 1, Đại lượng đo Số câu đại lượng Câu số 01 01 Số học Yếu tố hình học Số câu 02 36 2 Câu số TS TS câu 4, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC...
 • 39
 • 290
 • 0

Thông tư 03/2014/TT-BYT về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba

Thông tư 03/2014/TT-BYT về Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba
... Viết Tiến DANH MỤC DỊ TẬT, BỆNH HIỂM NGHÈO KHÔNG MANG TÍNH DI TRUYỀN ĐỂ XÁC ĐỊNH CẶP VỢ CHỒNG SINH CON THỨ BA KHÔNG VI PHẠM QUY ĐỊNH SINH MỘT HOẶC HAI CON (Ban hành kèm theo Thông số 03/2014/TT-BYT ... của cặp vợ chồng sinh thứ ba có đơn đề nghị giám định quan, tổ chức cá nhân Căn quy định pháp luật giám định y khoa, Hội đồng giám định y khoa Trung ương hướng dẫn thống việc áp dụng quy định ... chấn thương thai trẻ sơ sinh 125 P57-P57.9 Vàng da nhân xám có di chứng Chương 17: Dị tật, dị dạng bẩm sinh bất thường nhiễm sắc thể 126 Q00-Q00.2 Dị tật không não dị tật ng tự 127 Q01 Thoát...
 • 10
 • 327
 • 0

Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo thông tư 30 2014 TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo thông tư 30 2014 TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã chí linh, tỉnh hải dương
... sở luận quản hoạt động đánh giá học sinh theo Thông 30/ 2014/ TT- BGD&ĐT trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản hoạt động đánh giá học sinh theo Thông 30/ 2014/ TT- BGD&ĐT trường tiểu ... pháp quản hoạt động đánh giá học sinh theo Thông 30/ 2014/ TT- BGD&ĐT trường tiểu học thị Chí Linh, tỉnh Hải Dương năm học 2014- 2015 Giả thuyết khoa học Việc đánh giá học sinh theo Thông ... trường tiểu học thị Chí Linh, tỉnh Hải Dương - Thực trạng quản hoạt động đánh học sinh theo Thông 30/ 2014/ TTBGD&ĐT trường tiểu học thị Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2.2.3 Phạm vi đối ng...
 • 130
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề sinh hoạt chuyên môn về nhận xét đánh giá học sinh theo tt 30 2014 tt bgdđt ngày 28 8 2014bài 27 luyện tập chương 4 ttbài tập chương 4 ttđáp số amp hướng dẫn giải bài tập chương 4 ttbài làm ví dụ 4 ttví dụ tính crc 4 ttquá trình ghép các luồng nhánh pdh vào khung stm 1 ghép luồng e4 vào stm 1 c 4 ttquá trình ghép các luồng nhánh pdh vào khung stm 1 ghép luồng e4 vào stm 1 c 4 ttthơng tư 26 2012 tt bgdđt ngày 10 7 2012 của bộ giáo dục và đào tạotuần 3 4 ttví dụ 4 tttrình ghép các luồng nhánh pdh vào khung stm 1 ghép luồng e4 vào stm 1 c 4 tttrình ghép các luồng nhánh pdh vào khung stm 1 ghép luồng e4 vào stm 1 c 4 ttthơng tư số 24 2013 tt bgdđt ngày 04 7 2013 của bộ giáo dục và đào tạo giáo án lớp 4 cả năm 2014Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam