5. TT 03 2016 Bo ngoai giao ve cap ho chieu cong vu

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước pot

Thủ tục cấp hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao trong nước pot
... chính: Sở Ngoại vụ tỉnh g) Kết thực thủ tục hành chính: Sổ hộ chiếu h) Lệ phí: 200.000 /hộ chiếu i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (mẫu số tờ khai số: 01/06-BNG/LS/TKHC) ... 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao việc hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nước nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày ... Loại: Bậc: Ngạch: Đã cấp hộ chiếu Ngoại giao số: cấp ngày: / / tại: hoặc/và hộ chiếu Công vụ số: cấp ngày: / / tại: Nay đến nước: Quá cảnh nước: Mục đích chuyến...
 • 4
 • 301
 • 0

Tài liệu Cấp hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài doc

Tài liệu Cấp hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài doc
... Thủ trưởng quan đại diện Đơn trình báo làm hỏng hộ chiếu công vụ cấp đề nghị cấp lại hộ chiếu công vụ Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại ... a) Nếu người nước phải khai báo văn với quan cấp giấy tờ với quan Quản lý xuất nhập cảnh giấy tờ bị quan đại diện Việt Nam nước cấp Trường hợp bị hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ việc khai ... qui định Cấp lại hộ chiếu làm 150 Thông tư số 236/2009/TT- hỏng, USD/quyển BTC n Kết việc thực TTHC :Hộ chiếu công vụ Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ trực tiếp trụ sở quan đại diện Nộp...
 • 5
 • 224
 • 0

Tài liệu Cấp hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài doc

Tài liệu Cấp hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài doc
... sau cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nước ngoài: a) Người cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nước bị hộ chiếu, hộ chiếu bị hỏng, hết trang hay hết thời ... thành viên quan đại diện Việt Nam nước ngoài, phóng viên thông báo chí nhà nước Việt Nam thường trú nước Thông tư số 02/2008/TT-BNG NG Nội dung ngoài; e) Vợ, chồng, 18 tuổi người cấp hộ chiếu ... Tên phí Cấp hộ chiếu công vụ Mức phí 70 USD Văn qui định Thông tư số 236/2009/TT-BTC n Kết việc thực TTHC :Hộ chiếu công vụ Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ trực tiếp trụ sở quan đại diện...
 • 6
 • 245
 • 0

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (trường hợp bổ sung ảnh trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha, mẹ hoặc người giám hộ) ppsx

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (trường hợp bổ sung ảnh trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu của cha, mẹ hoặc người giám hộ) ppsx
... công nhận giám hộ (xuất trình để đối chiếu) ; - Hộ chiếu Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ hộ chiếu ngoại giao (Mẫu số: 01/06BNG/LS/TKHC) ... dung Văn qui định Nội dung Sở Ngoại vụ yêu cầu người đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung hộ chiếu cung cấp thông tin bổ sung trường hợp chưa rõ hồ sơ, giấy tờ người đề nghị Văn qui định Thông ... thực TTHC: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định mục Biểu mẫu Nộp hồ sơ phận Hộ chiếu Phòng Lãnh - Sở Ngoại vụ Tp Hồ Chí...
 • 5
 • 336
 • 0

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (Trường hợp sửa đổi, bổ sung khác) pps

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (Trường hợp sửa đổi, bổ sung khác) pps
... - Hộ chiếu chính; - Giấy tờ hợp lệ chứng minh việc sửa đổi, bổ sung hộ chiếu cần thiết Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Tờ khai gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ hộ chiếu ngoại ... thực TTHC: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định mục Biểu mẫu Nộp hồ sơ phận Hộ chiếu Phòng Lãnh - Sở Ngoại vụ Tp Hồ Chí ... Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Sở Ngoại vụ yêu cầu người đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung hộ chiếu cung cấp thông tin bổ sung trường hợp chưa rõ hồ sơ, giấy tờ người đề nghị Văn...
 • 4
 • 269
 • 0

Tài liệu Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ppt

Tài liệu Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ppt
... kèm bổ sung, dán ảnh trẻ em hộ chiếu ); Xuất trình hộ chiếu công vụ cấp Trường hợp đề nghị bổ sung ảnh trẻ em 14 tuổi vào hộ chiếu cha, mẹ người giám hộ Tờ khai đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ... tả bước Tên bước Nhận kết trực tiếp trụ sở quan đại diện Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ khai đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo mẫu Người đề nghị điền đầy đủ nội ... định Bổ sung, sửa đổi, dán 15 USD /hộ Thông tư số 236/2009/TT- ảnh trẻ em chiếu BTC n Kết việc thực TTHC :Hộ chiếu công vụ Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ trực tiếp trụ sở quan đại diện...
 • 5
 • 221
 • 0

Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ docx

Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ docx
... 200.000VNĐ /hộ Thông tư số 66/2009/TT- chiếu BTC, Q Lệ phí Cấp lại bị hư 400.000VNĐ /hộ Thông tư số 66/2009/TT- hỏng bị chiếu BTC, Q Lệ phí Cấp hộ chiếu Mức phí Kết việc thực TTHC: Hộ chiếu ngoại giao, ... hộ chiếu (nếu có) Trường hợp hộ chiếu phải có công văn thông báo quan chủ quản người cấp hộ chiếu để làm thủ tục hủy hộ chiếu Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai cấp ... khai cấp hộ chiếu công vụ hộ chiếu ngoại Thông tư số giao (Mẫu số: 01/06-BNG/LS/TKHC) 02/2008/TT-BNG NG Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Sở Ngoại vụ yêu cầu người đề nghị cấp, gia...
 • 6
 • 290
 • 0

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ potx

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ potx
... Tên phí Mức phí Văn qui định Lệ phí Gia hạn hộ 100.000VNĐ /hộ Thông tư số 66/2009/TT-BTC, chiếu chiếu Q Kết việc thực TTHC: Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Các bước Tên bước Mô tả bước Bước ... Tờ khai gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu công vụ Thông tư số hộ chiếu ngoại giao (Mẫu số: 01/06NG/LS/TKHC) 02/2008/TT-BNG NG Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Sở Ngoại vụ yêu ... kiến văn Vụ Tổ chức cán Bộ Ngoại giao, trường hợp 18 tuổi cần bổ sung chụp Giấy khai sinh Quyết định công nhận nuôi nuôi, Quyết định công nhận giám hộ (xuất trình để đối chiếu) - Hộ chiếu Số...
 • 5
 • 238
 • 0

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong nước

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong nước
... trưởng Bộ Ngoại giao, Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp công hàm đề nghị cấp thị thực;  Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg, ngày 12/12/2011 Thủ tướng ... quan thực thủ tục hành chính:  Cơ quan có thẩm quyền định: Sở Ngoại vụ Thành phố  Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Kết thực thủ tục hành chính: Sổ hộ chiếu gia hạn Lệ ... ngày 25/6/2013 Bộ Ngoại giao Thời hạn giải quyết: Cơ quan cấp hộ chiếu nước xem xét gia hạn hộ chiếu thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực thủ tục hành chính:...
 • 2
 • 103
 • 0

Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ

Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ
... minh) Đối tượng thực thủ tục hành chính: Cá nhân Cơ quan thực thủ tục hành : Cơ quan đại diện Việt Nam nước Kết thực thủ tục hành chính: Hộ chiếu công vụ Lệ phí: 10 USD /hộ chiếu Tên mẫu đơn, mẫu ... mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không Căn pháp lý thủ tục hành chính: 1- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ... theo qui định; - Bản chụp Giấy khai sinh Quyết định công nhận nuôi nuôi, Quyết định công nhận giám hộ (xuất trình để đối chiếu) ; - Ý kiến văn Thủ trưởng Cơ quan đại diện Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)...
 • 2
 • 275
 • 0

Tài liệu Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ doc

Tài liệu Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ doc
... 4.- Xuất trình hộ chiếu công vụ cấp Trường hợp đề nghị bổ sung ảnh trẻ em 14 tuổi vào hộ chiếu cha, mẹ người giám hộ Tờ khai đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu, có xác nhận ... Ngoại vụ TP.Hồ Chí Minh Kết thực thủ tục hành chính: Hộ chiếu ngoại giao Lệ phí: 50.000VNĐ /hộ chiếu (= 25% cấp mới) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ khai cấp/gia hạn /sửa đổi hộ chiếu công vụ hộ chiếu ... hành chính: - Cơ quan cấp hộ chiếu nước yêu cầu người đề nghị cấp hộ chiếu cung cấp thông tin bổ sung trường hợp chưa rõ hồ sơ, giấy tờ người đề nghị - Trường hợp cấp hộ chiếu theo đề nghị quan...
 • 3
 • 266
 • 0

Tài liệu Gia hạn hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ppt

Tài liệu Gia hạn hộ chiếu công vụ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ppt
... thời hạn năm quan cấp hộ chiếu nước cấp, quan đại diện điện xin ý kiến quan cấp hộ chiếu nước cấp hộ chiếu gia hạn hộ chiếu theo hướng dẫn quan Thông tư số 02/2008/TT-BNG NG cấp hộ chiếu ... cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Văn qui định Thông tư số 02/2008/TT-BNG Nội dung nước ngoài: a) Người cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nước bị hộ chiếu, ... chức vụ ngoại giao cấp hộ chiếu ngoại giao; d) Người có định thông báo Bộ Ngoại giao việc bổ nhiệm làm thành viên quan đại diện Việt Nam nước ngoài, phóng viên thông báo chí nhà nước Việt Nam...
 • 6
 • 211
 • 0

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ ppsx

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ ppsx
... thiệu quan nơi công tác (đối với người đến làm hộ chiếu) Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tờ khai cấp hộ chiếu công vụ hộ chiếu Thông ... đủ điều kiện cấp hộ chiếu trả lời văn quan có thẩm quyền Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Công văn đề nghị đơn vị gửi Sở Ngoại vụ việc cử cán công tác nước ngoài, ghi rõ họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch, ... Ngoại vụ nộp đầy đủ hồ sơ Nếu hồ Bước 2: sơ đầy đủ yêu cầu, cán tiếp nhận viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ Đến ngày hẹn, người làm hộ chiếu trực tiếp đến nhận hộ chiếu Bước 3: định cử công tác...
 • 5
 • 165
 • 0

Thu thập các tài liệu, quy định về cấp hộ chiếu , visa, hải quan, tiêm chủng quốc tế cho khách nhập cảnh và xuất cảnh tại việt

Thu thập các tài liệu, quy định về cấp hộ chiếu , visa, hải quan, tiêm chủng quốc tế cho khách nhập cảnh và xuất cảnh tại việt
... dân Việt Nam mang giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh quan có thẩm quy n Việt Nam cấp xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam không cần thị thực Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP ... XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH VIỆT NAM Điều Các giấy tờ sau cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh: a) Hộ chiếu quốc gia, bao gồm: - Hộ chiếu ngoại giao; - Hộ chiếu công vụ; - Hộ chiếu phổ thông ... phạm quy định xuất cảnh, nhập cảnh công dân; hướng dẫn quan liên quan cách thức phát giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh giả Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt...
 • 32
 • 166
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP