2. Thông báo về quy định đào tạo đối với cán bộ, viên chức đi học trong và ngoài nước

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
... lựa chọn đề tài "Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn quản nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức" để làm tiểu luận tình lớp Bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước chương trình ... ban đầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh không ngừng trưởng thành số lượng chất lượng Việc đào tạo công chức hành trọng, nhằm bảo ... hệ chức, nên bổ sung thêm quy định sách hỗ trợ việc ĐTBD CBCC 4.2 Đối với Sở Nội vụ tỉnh - Về công tác quản nhà nước ĐTBD CBCC: Sở Nội vụ tỉnh quan quản nhà nước công tác ĐTBD cán bộ, công...
 • 22
 • 1,046
 • 5

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng giải pháp về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện tại UBND huyện hòa an tỉnh cao bằng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị nhân lực: Thực trạng và giải pháp về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện tại UBND huyện hòa an tỉnh cao bằng
... hinh đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức địa phương giúp đỡ cán quan từ em định chọn đề tài: Thực trạng giải pháp công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp huyện UBND huyện Hòa An tỉnh Cao ... 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN TẠI UBND HUYỆN HÒA AN 2.1 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện huyện Hòa An Như biết, hoạt động đào tạo, ... luận báo cáo có ba nội dung chính: Chương 1: Tổng quan UBND huyện Hòa An sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức cấp huyện Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức...
 • 52
 • 285
 • 0

Báo cáo thực tập về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức huyện Triệu Sơn

Báo cáo thực tập về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức huyện Triệu Sơn
... hội nhập quốc tế 3.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn 3.2.1 Sự cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trong trình xây ... điểm cán bộ, công chức dân tộc thiểu số Tiến tới đào tạo, bồi dưỡng dựa sở lực thực công việc, phát triển kỹ làm việc, nâng cao hiệu công tác cán bộ, công chức Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán ... năm qua, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn huyện đến đạt kết đáng khích lệ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhiệm vụ thường xuyên,...
 • 44
 • 73
 • 0

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
... Bồi dưỡng cập nhật 1.2 Tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn nay: 1.2.1 Đào tạo, bồi dưỡng phục vụ tiêu chuẩn cán bộ, công chức: Trong công tác quản lý cán bộ, công ... Tuy nhiên công tác đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng năm qua khó khăn: - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa phương chưa đồng số lượng, chất lượng cấu Các nhóm đối tượng cán bộ, công chức mặt ... ngũ cán bộ, công chức nhiệm vụ bao trùm, vai chò chủ yếu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Công chức quan hành nhà nước nói chung quan hành nói riêng Các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức...
 • 59
 • 929
 • 2

Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp phường (xã) thành phố quy nhơn

Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp phường (xã) thành phố quy nhơn
... luận đào tạo nguồn nhân lực cấp phường (xã) - Phân tích thực trạng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian qua - Đề xuất giải pháp đào tạo đội ngũ công ... luận đào tạo nguồn nhân lực cấp phường (xã) Chương Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian qua Chương Một số giải pháp đào tạo đội ngũ công ... trạng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian qua - Đã xác định số nguyên nhân chủ yếu, làm rõ mặt hạn chế trình đào tạo công chức cấp phường (xã) thành...
 • 26
 • 684
 • 3

Luận văn:ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) THÀNH PHỐ QUY NHƠN pot

Luận văn:ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) THÀNH PHỐ QUY NHƠN pot
... thực trạng công tác đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian qua - Đề xuất giải pháp đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn thời gian ... nghiên cứu công tác đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn - Về không gian: Đề tài nghiên cứu vấn đề đào tạo đội ngũ công chức hành cấp phường (xã) thành phố Quy Nhơn - ... THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP PHƢỜNG (XÃ) TẠI THÀNH PHỐ QUY NHƠN TRONG THỜI GIAN QUA 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC PHƢỜNG (XÃ) TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ QUY NHƠN Tập trung...
 • 26
 • 710
 • 3

Một số vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở huyện văn yên hiện nay

Một số vấn đề về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở huyện văn yên hiện nay
... nhân dân công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khâu trọng yếu trình thực mục tiêu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức không xây dựng đội ngò cán bộ, công chức giỏi chuyên môn ... tạo vấn đề công tác đào tạo, bồi dưỡng đặt nhằm nâng cao trình độ, lực cán bộ, công chức huyện hạn chế dân yếu kém, thiếu kinh nghiệm Ngoài công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện ... đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Văn Yên I MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC: Mục tiêu phát triển đội ngò cán bộ, công chức: Cải cách hành công đầy...
 • 78
 • 1,036
 • 0

MỘT số vấn đề về CÔNG tác đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC ở HUYỆN văn yên HIỆN NAY

MỘT số vấn đề về CÔNG tác đào tạo, bồi DƯỠNG cán bộ, CÔNG CHỨC ở HUYỆN văn yên HIỆN NAY
... cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Văn Yên I MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC: Mục tiêu phát triển đội ngò cán bộ, công chức: Cải ... nhân dân công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức khâu trọng yếu trình thực mục tiêu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức không xây dựng đội ngò cán bộ, công chức giỏi chuyên môn ... tạo vấn đề công tác đào tạo, bồi dưỡng đặt nhằm nâng cao trình độ, lực cán bộ, công chức huyện hạn chế dân yếu kém, thiếu kinh nghiệm Ngoài công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện...
 • 78
 • 118
 • 0

Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Ba Vì

Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Ba Vì
... NỘI DUNG QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN BA VÌ Khái niệm, tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1 Hệ thống khái niệm - Cán bộ, công chức Theo ... công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Ba 2.2.1 Hệ thống sở, nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Ba Hệ thống sở đào tạo, bồi ... đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Ba 3.1 Các pháp lý Để quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân Huyện Ba thực thống nhất, quan cấp có văn quy định, hướng...
 • 44
 • 305
 • 1

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức từ thực tiễn tỉnh hưng yên

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức từ thực tiễn tỉnh hưng yên
... bộ, công chức, viên chức; quản nhà nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; vai trò quản nhà nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nội dung quản nhà nước đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ... giá thực trạng quản nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ -công chức tỉnh Hưng Yên nêu giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hiệu lực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ -công chức nhà nước ... nâng cao hiệu quản nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ -công chức từ thực tiễn tỉnh Hưng Yên Mục đích nghiên cứu đề tài Từ thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ -công chức Tỉnh...
 • 113
 • 155
 • 0

Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
... cp nht thụng tin vo Bng theo dừi o to cỏ nhõn BM-13.06 Sổ THEO DõI ĐàO TạO Cá NHÂN Đơn vị : TT Họ tên Khóa đào tạo/ Nơi đào tạo Thời gian (Băt đầu KT) Kết TP TC-CB ký Lónh o cỏc Phũng, Ban, ... phỏp nhõn, cú du v ti khon riờng theo quy nh S Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn cú chc nng v nhim v trỡnh U ban nhõn dõn tnh: Ban hnh cỏc quyt nh, ch th; quy hoch, k hoch phỏt trin di hn, nm nm, ... ca tnh ( S Nụng nghip v PTNT ch tham gia hi ng xột tuyn vi t cỏch ng tham gia ch khụng cú quyn quyt nh) Quy trỡnh o to, bi dng cỏn b cụng chc Nhu cu o to nh k hng nm Lónh o cỏc Phũng, Ban, n v...
 • 11
 • 95
 • 0

Nghị định số 02 2015 NĐ-CP quy định về tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán NN

Nghị định số 02 2015 NĐ-CP quy định về tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán NN
... chế độ tiền lương, chế độ trang phục cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước chế độ ưu tiên cán bộ, công chức người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước.” “Điều Đối tượng áp dụng Nghị định ... chế độ tiền lương, chế độ trang phục cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước chế độ ưu tiên kiểm toán viên nhà nước Các chế độ ưu tiên cán bộ, công chức người lao động thuộc Kiểm toán Nhà ... dụng cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước, gồm: Các chức danh lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Kiểm toán Nhà nước quy định Nghị số...
 • 4
 • 57
 • 0

Luận văn Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Luận văn Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
... Chương công tác đào tạo đội ngũ cán giảng dạy Học viện trị Hành Quốc gia nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào - vấn đề lý luận thực tiễn 1.1 khái quát học viện trị hành quốc gia đội ngũ cán giảng dạy ... thù công tác đào tạo đội ngũ cán giảng dạy Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào là: học viên đội ngũ giảng viên, cán Học viện Tuy nhiên, xem xét công tác đào tạo đội ngũ cán giảng dạy Học viện, ... lượng công tác đào tạo đội ngũ cán giảng dạy Học viện Chính trị Hành quốc gia Lào * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề chủ yếu công tác đào tạo đội ngũ cán giảng dạy Học viện Chính trị...
 • 89
 • 289
 • 0

Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức phường trên địa bàn Quận Cẩm lệ

Hoàn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ công chức phường trên địa bàn Quận Cẩm lệ
... tiển đào tạo đội ngũ cán công chức cấp phường Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo đội ngũ cán công chức cấp phường quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng Chương 3: Định hướng số giải pháp hoàn thiện công ... ngũ CBCC cấp phường thuộc quận Cẩm Lệ 3 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG 1.1.1 ... 19,5%/năm Công tác thu ngân sách địa bàn năm qua đạt số kết tích cực 2.1.3 Thực trạng đội ngũ cán công chức cấp phường địa bàn quận Cẩm Lệ Thực trạng số lượng cán công chức cấp phường quận Cẩm Lệ Theo...
 • 26
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chứcchế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ công chứccụ thể hóa cơ chế chính sách theo quy định của ngành đối với cán bộ công chức kbnn hà nộiquản lý biên chế sử dụng cán bộ thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức người lao động và quản lý người học của học viện theo qui định của pháp luậtquy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chứcbao cao thuc tap dao tao boi duong can bo cong chuc vien chuc cap xa thi tranmot so van de ly luan ve nang cao hieu qua cong tac dao tao boi duong can bo vien chuc bhxh cap huyenphụ lục 2 biểu thống kê về số lượng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã phường thị trấn toàn quốc số liệu năm 2005tăng cường công tác nghiên cứu khoa học thông tin pháp luật và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức liên quan đến hoạt động xây dựng pháp luật của ngành xây dựngnhận thức đầy đủ quan điểm đường lối chính sách của đảng về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nướcphần 1 cơ sở lý luận về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chứcnhận xét về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại ubnd thị xã kỳ anhquy định mức chi đối với cán bộchi phí đào tạo đối với cán bộquy định xử lý kỷ luật cán bộ viên chứcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP