1. Quy trình tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI pdf

MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI pdf
... STT Nội dung Địa đi m Số lượng/ Dự kiến thời nước đến Thành phần Dự trù kinh phí gian Tổng số tiền Chia theo nguồn NSNN Tổng cộng Tài trợ khác Người lập THỦ TRƯỞNG ... Tổng cộng Tài trợ khác Người lập THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký ghi rõ họ tên) (Ký tên đóng dấu) Mẫu lập hàng năm vào tháng 6, với việc lập dự toán chi ngân sách đơn vị ...
 • 3
 • 3,664
 • 13

MẪU DỰ TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI docx

MẪU DỰ TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI docx
... nhận: (Ký tên đóng dấu) - Như trên; - Vụ KHTC; KH&HTQT; - Lưu: VT Dự toán lập trước chuyến công tác nước ngoài, cho lần đi, sau có định cử người ... Thuê phương tiện sân bay … Tổng cộng Tỷ giá quy đổi từ USD VND áp dụng theo tỷ giá hạch toán hàng tháng Bộ Tài công bố địa trang web: www.mof.gov.vn [Tên quan/đơn vị quản lý cán bộ] kính trình Tổng ... Kinh phí: …………………………, từ nguồn: Chi tiết dự toán theo biểu đây: STT Nội dung Chi tiết cách Số tiền tính USD Quy đổi VND Vé máy bay Tiền tiêu...
 • 3
 • 2,860
 • 17

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI pps

MẪU QUYẾT TOÁN ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI pps
... Số lượng, thành phần đoàn: …………………………………………………………………………… Kinh phí: …………………………, từ nguồn: …………………………………………………………… Chi tiết toán theo biểu đây: STT Nội dung Dự toán Quyết toán Chênh lệch (VND) ... tỷ giá ……… [tên quan tài chính/ngân hàng thương mại] công bố [Tên quan/đơn vị quản lý cán bộ] kính trình Tổng cục Lâm nghiệp phê duyệt toán đoàn THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Vụ KHTC; KH&HTQT;...
 • 3
 • 6,286
 • 19

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được cơ quan, tổ chức cử đi công tácnước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm pdf

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm pdf
... (NVQS) quan, tổ chức nơi công tác quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo với Ban CHQS cấp 2 huyện thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người nước trở nước Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Quyết định cử nước ngoài; ... Thành phần hồ sơ - Quyết định cử nước ngoài; - Giấy chứng nhận đăng NVQS; - Sổ đăng công dân SSNN Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 348
 • 0

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được cơ quan, tổ chức cử đi công tácnước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm doc

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ 3 tháng đến dưới 1 năm doc
... bước quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo với Ban CHQS cấp 2 huyện thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người nước trở nước Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Quyết định cử nước ngoài; - Giấy chứng nhận đăng ... phần hồ sơ - Quyết định cử nước ngoài; - Giấy chứng nhận đăng QNDB; - Sổ đăng QNDB Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 392
 • 0

Tìm hiểu về quy trình tổ chức chuyến đi

Tìm hiểu về quy trình tổ chức chuyến đi
... ký công ty TNHH Đi n Thương Doanh  Chương III: Tìm hiểu quy trình tổ chức chuyến công tác nói chung  Chương IV: Tìm hiểu quy trình tổ chức chuyến công tác thực tế công ty TNHH Đi n Thương Doanh ... ký công ty TNHH Đi n Thương Doanh Chương 3: Tìm hiểu quy trình tổ chức chuyến công tác nói chung 12 Chương 4: Tìm hiểu quy trình tổ chức chuyến công tác thực tế công ty TNHH Đi n Thương Doanh ... đẹp Chương 4: Tìm hiểu quy trình tổ chức chuyến công tác thực tế công ty TNHH Đi n Thương Doanh oOo -1 Tổ chức chuyến công tác nước ôHội chợ triển lãm công nghệ thiết bị đi n cho nhà sản...
 • 51
 • 3,725
 • 8

Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư

Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư
... công tác văn thư quan Chánh Văn phòng đề xuất Sử dụng quản lý kinh phí dùng cho hoạt động văn thư thực theo quy định hành nhà nước Điều Bảo vệ bí mật công tác văn thư Mọi hoạt động lĩnh vực công ... nghiêm chỉnh quy chế quy định hành Nhà nước công tác văn thư Điều Tổ chức văn thư quan Bộ Giáo dục Đào tạo Văn thư quan Bộ Giáo dục Đào tạo phận Phòng Hành thuộc Văn phòng Bộ Văn thư quan Bộ có ... thuộc Văn phòng Bộ có chức giúp Chánh Văn phòng quản lý, tổ chức thực công tác văn thư quan Bộ Giáo dục Đào tạo Mỗi cán bộ, công chức trình giải công việc có liên quan đến công tác văn thư phải...
 • 26
 • 271
 • 0

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được cơ quan, tổ chức cử đi công tácnước ngoài từ một năm trở lên docx

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với người sẵn sàng nhập ngũ (SSNN) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ một năm trở lên docx
... từ ngày người đến nơi công tác 2 quan, tổ chức nơi người công tác cử đại diện đến Ban CHQS cấp huyện để đăng lại Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Quyết định cử nước ngoài; - Giấy chứng nhận đăng ... Mô tả bước Tên bước người nước ngoài, quan, tổ chức nơi người công tác phải cử đại diện đến Ban CHQS cấp huyện để đăng vắng mặt dài hạn nộp giấy chứng nhận đăng nghĩa vụ quân (NVQS) ... sơ - Quyết định cử nước ngoài; - Giấy chứng nhận đăng NVQS; - Sổ đăng công dân SSNN Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 344
 • 0

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được cơ quan, tổ chức cử đi công tácnước ngoài từ một năm trở lên pdf

Tài liệu Đăng ký vắng mặt đối với Quân nhân dự bị (QNDB) được cơ quan, tổ chức cử đi công tác ở nước ngoài từ một năm trở lên pdf
... Mô tả bước Tên bước đăng QNDB Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người đến nơi công tác 2 quan, tổ chức nơi người công tác cử đại diện đến Ban CHQS cấp huyện để đăng lại Hồ sơ Thành phần ... đăng lại Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Quyết định cử nước ngoài; - Giấy chứng nhận đăng QNDB; - Sổ đăng QNDB Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu đi u kiện để thực TTHC: Không ...
 • 2
 • 255
 • 0

Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài docx

Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài docx
... Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định Nộp hồ sơ Phòng Tổ chức Cán (phòng 22, lầu 1) số 164 Đồng Khởi, ... (trả hồ sơ) Hồ sơ Thành phần hồ sơ + Công văn đề nghị đơn vị + Thư mời, công văn nơi mời tham dự (dịch sang tiếng Việt) (nếu có) + Kế hoạch tổ chức chuyến công tác (nếu có) + Sơ yếu lý lịch (mẫu ... sơ theo quy định: - Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ tiến hành thực - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn đương hoàn thiện thành phần hồ sơ Nhận kết Phòng Tổ chức Cán Sở (hoặc...
 • 4
 • 3,446
 • 5

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI potx

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI potx
... Đánh giá kết chuyến đi: Một số đề xuất kiến nghị: XÁC NHẬN CỦA THỦ NGƯỜI BÁO CÁO Nơi nhận: TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) ... TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) - Như trên; (Ký tên đóng dấu) - Lưu: VT Báo cáo lập gửi chậm không 15 ngày kể từ ngày đoàn trở nước ...
 • 2
 • 6,525
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về quy trình tổ chức chuyến đi công tác của cơ quan tổ chứctìm hiểu quy trình tổ chức chuyến đi công tác thực tế tại công ty tnhh điện thương doanhtìm hiểu quy trình tổ chức chuyến đi công tác qua tài liệu sách báo internetsơ đồ hóa quy trình tổ chức chuyến đi công tác cho công tác cho lãnh đạo cơ quanquy trình cử cán bộ đi công tác nước ngoàisơ đồ 2 4 quy trình tổ chức thực hiện công tác đào tạo nhân viên kinh doanh của công ty tnhh manulife việt nam chi nhánh hà nội nhn20tờ trình cử cán bộ đi công tác nước ngoàiquy định cử cán bộ đi công tác nước ngoàiquy định về chi phí đi công tác nước ngoàiquyết định cử đoàn đi công tác nước ngoàiquy chế cử cán bộ đi công tác nước ngoàiquy trình tổ chức đại hội công đoànquy trình tổ chức hội nghị công đoànquy trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sởquy trình tổ chức đại hội công đoàn bộ phậnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ