Quy che quan ly va su dung phuc loi

Quyết định Ban hành Quy chế quản sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
... sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Bắc Kạn phục vụ mục đích công tác giao dịch hành Điều Hệ thống thư điện tử quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể tỉnh Bắc Kạn Thư điện tử quan Nhà nước tỉnh Bắc Kạn, ... điện tử; h) Hỗ trợ kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân việc sử dụng thư điện tử Điều Trách nhiệm quan, đơn vị, tổ chức Đoàn thể quản sử dụng hộp thư điện tử tỉnh Tổ chức đăng ký, quản sử dụng ... suốt trình quản sử dụng hệ thống thư điện tử b) Thực nhiệm vụ quản nhà nước hệ thống thư điện tử hoạt động theo quy định nhà nước hành c) Nghiên cứu bước ứng dụng chữ ký điện tử chứng thực...
 • 7
 • 805
 • 1

Quy chế Quản sử dụng Website Sở giao thông vận tải tỉnh Bình phước trên mạng Internet

Quy chế Quản lý và sử dụng Website Sở giao thông vận tải tỉnh Bình phước trên mạng Internet
... gia viết cho website Sở Điều Quản Website Website Sở hoạt động đạo trực tiếp Giám đốc Sở Phó Giám đốc Sở (khi Giám đốc Sở phân công) Ban Biên tập Website quy định Chương III Quy chế này: Chịu ... Cung cấp dịch vụ hành Sở d) Các thông tin hoạt động Ban quản dự án ngành giao thông vận tải, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, Khu quản bảo trì đường bộ, Trung tâm đăng kiểm 9301S, Phòng Kinh ... DUNG THÔNG TIN, CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO WEBSITE Điều Quy định nội dung thông tin cung cấp Website Các thông tin cung cấp Website Sở thực theo quy định Luật Công nghệ thông tin; văn quy...
 • 7
 • 485
 • 2

Quyết định Ban hành Quy chế quản sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum trên mạng Internet

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum trên mạng Internet
... QUY CHẾ Quản sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum mạng Internet (Ban hành kèm theo Quy t định số…./QĐ-SCT ngày… tháng… năm… Giám đốc Sở Công Thương) Chương I QUY ĐỊNH ... tượng áp dụng Quy chế quy định quản sử dụng Trang thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Kon Tum( sau gọi tắt website) mạng Internet bao gồm: quản lý, cung cấp thông tin, dịch vụ công, công tác ... định hành Chương II NỘI DUNG THÔNG TIN, CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CHO WEBSITE Điều Quy định nội dung thông tin cấp Website Các thông tin cung cấp Website sở thực theo quy định Luật công...
 • 8
 • 505
 • 1

QUY CHẾ QUẢN SỬ DỤNG TRỤ SỞ BỘ NỘI VỤ pdf

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRỤ SỞ BỘ NỘI VỤ pdf
... QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRỤ SỞ BỘ MỤC THỜI GIỜ LÀM VIỆC, VÀO RA, GIAO THÔNG TRONG TRỤ SỞ BỘ Điều Thời làm việc Trong ngày làm việc, đối tượng quy định khoản Điều Quy chế thực hiện: ... Đối tượng quy định khoản 2, khoản Điều Quy chế tùy theo yêu cầu công việc để đăng ký thời giờ, số người làm việc trụ sở Bộ với Văn phòng Bộ theo quy định Điều Việc vào - trụ sở Bộ Cổng vào, cổng ... chức vụ tương đương đến thăm, làm việc trụ sở Bộ; Các đoàn khách quốc tế lãnh đạo Bộ tiếp trụ sở Bộ; Cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Trung ương địa phương, đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ, ...
 • 17
 • 321
 • 0

Quyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy chế quản sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam

Quyết định 47 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam
... Chương III TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA Điều Thành lập Ban Quản Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Thường trực Ban Quản Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp gồm Trưởng ban Phó Trưởng ban Ban Quản ... ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp cấp dưới, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp Ban Quản Quỹ cấp Điều Nội dung sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Nội dung sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thực theo quy định Điều ... hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa quy định khoản 2, Điều 7, Chương II Điều lệ Quản sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ban hành kèm theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 Chính phủ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa...
 • 6
 • 86
 • 0

Quyết định 5371 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế Quản sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 5371 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh
... 10 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế quy định quản sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định Nghị định ... https://luatminhgia.com.vn/ PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Lê Thanh Liêm QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t định số 5371/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm ... giao công nghệ: Là chuyển giao quy n sở hữu quy n sử dụng phần toàn công nghệ từ bên có quy n chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ Điều Kinh phí khuyến công Thành phố Hồ Chí Minh Kinh phí...
 • 13
 • 46
 • 0

Quy định quản sử dụng ô tô

Quy định quản lý và sử dụng ô tô
... tượng sử dụng xe ô công ty đối tượng cấp xe riêng, đối tượng không sử dụng có nhu cầu phải làm giấy đề nghị sử dụng phải duyệt theo quy trình Quy trình điều xe - Người có nhu cầu sử dụng xe công ... dụng xe: - Xe ô quan phục vụ cho nhu cầu công tác công ty, không sử dụng vào mục đích riêng, trừ trường hợp xe sử dụng cho ban giám đốc, hội đồng quản trị công ty, người sử dụng phải chịu ... Bản quy n tài liệu thuộc Công ty CP ABCD Ban ISO biên soạn kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ...
 • 5
 • 5,263
 • 151

Mẫu Quy định quản sử dụng điện thoại

Mẫu Quy định quản lý và sử dụng điện thoại
... không sử dụng điện thoại quan vào việc riêng - Nếu sử dụng vào việc riêng phải dùng tiền cá nhân trả cho bưu điện Quản sử dụng điện thoại cố định: 2.1 Các đối tượng cấp điện thoại cố định - ... trang / QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI Mã tài liệu: HC-11 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 I/ MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo việc sử dụng quy định, mục đích II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho ... nhân cung cấp riêng điện thoại cấp password để tự gọi theo hạn mức quy định theo mẫu: HC – 11 – BM01 2.2 Mức khoán phí điện thoại cố định: - Mức khoán điện thoại cố định quy định cụ thể sau: Stt...
 • 6
 • 3,177
 • 110

Quy chế quản sử dụng tài liệu mật trong ngành dầu khí

Quy chế quản lí và sử dụng tài liệu mật trong ngành dầu khí
... lý sử dụng tài liệu mật ngành Dầu khí xin cam kết : Thực nghiêm chỉnh Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước Quy chế quản sử dụng tài liệu mật ngành Dầu khí Không để lộ bí mật Nhà nước ngành Dầu khí ... liệu mật trước gửi phải vào sổ Tài liệu mật đi” phải lập bao bì tài liệu mật quy định 14.3 Tài liệu mật đến phải vào sổ Tài liệu mật đến” chuyển đến người có trách nhiệm giải - Nếu tài liệu mật ... phương thức chuyển tài liệu mật - Danh mục tài liệu, số lượng, thể loại mức độ mật tài liệu - Cam kết giữ gìn, bảo quản, hoàn trả (nếu tài liệu mượn) đầy đủ, hạn sử dụng tài liệu mục đích cho...
 • 19
 • 908
 • 8

Quyết định Ban hành Quy định quản sử dụng hệ thống thư tín điên tử tỉnh Vĩnh long

Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điên tử tỉnh Vĩnh long
... UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Quản sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long (Ban hành kèm theo Quy t định số ... vận hành khai thác, sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh - Hệ thống thư tín điện tử: Thuộc hệ thống mạng tin học diện rộng Uỷ ban nhân dân tỉnh (có dạng http://mail.vinhlong.gov.vn) hệ thống ... điện tử mật sử dụng cho tổ chức, cá nhân theo định cấp có thẩm quy n Quản quy n truy cập tổ chức cá nhân tham gia hệ thống thư tín điện tử tỉnh theo quy định kiểm soát hệ thống thư tín điện tử...
 • 9
 • 418
 • 0

Quyết định Ban hành Quy định quản sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh long

Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh long
... phúc QUY ĐỊNH Quản sử dụng hệ thống thư tín điện tử tỉnh Vĩnh Long (Ban hành kèm theo Quy t định số: 20 /2010/QĐ-UBND, ngày 29 /7 /2010 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG ... sử dụng cho tổ chức, cá nhân theo định cấp có thẩm quy n Quản quy n truy cập tổ chức cá nhân tham gia hệ thống thư tín điện tử tỉnh theo quy định kiểm soát hệ thống thư tín điện tử thuộc hệ ... giá trị pháp tương đương văn giấy Chương II TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ TÍN ĐIỆN TỬ Điều Thành phần, quy hệ thống thư tín điện tử Hệ thống thư tín điện tử tỉnh được thiết lập vận hành hạ tầng...
 • 8
 • 453
 • 3

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản sử dụng mạng máy tính nội bộ huyện Sông cầu

Quyết định Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ huyện Sông cầu
... UBND HUYỆN SÔNG CẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc quản sử dụng Mạng máy tính nội huyện Sông Cầu (Ban hành kèm theo Quy t định số 75/QĐ-CT ... dụng, - Web site điều hành tác nghiệp UBND huyện Sông Cầu Điều 3: Quy định áp dụng cho tất quan, đơn vị, cán bộ- công chức sử dụng máy tính kết nối Mạng nội huyện CHƯƠNG II: QUẢN LÝ MẠNG NỘI BỘ ... tịch UBND huyện Sông Cầu) CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mạng máy tính nội huyện Sông Cầu hệ thống Mạng máy tính phục vụ cho công tác quản lý, đạo, điều hành Thường trực HĐNDUBND huyện công...
 • 4
 • 586
 • 2

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VIỆC QUY HOẠCH, QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NÔNG NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VIỆC QUY HOẠCH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NÔNG NGHIỆP
... đất nông nghiệp nhằm tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp; cấm mua bán để chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp Nới rộng mức hạn điền thời hạn giao quy n sử dụng đất nông ... thấy, quy n sử dụng ruộng nhỏ bé, manh mún người nông dân quy n chưa đầy dủ, trở nên mong manh, yếu ớt trước bão thị trường hội nhập Trong đó, công tác quy hoạch, quản sử dụng đất đai nông nghiệp ... vực nông nghiệp, nông thôn chưa đủ “độ” không phù hợp với giai đoạn Tuy nhiên năm qua sách đất đai Nhà nước ta có nhiều thay đổi đột phá khâu quy hoạch, quản sử dụng, tích tụ đất đai nông nghiệp...
 • 9
 • 568
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM