Quy che to chuc hoi nghi nguoi lao dong

Hướng dẫn 1499 HD-TLĐ về Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và XD quy chế đối thoại tại doanh nghiệp

Hướng dẫn 1499 HD-TLĐ về Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động và XD quy chế đối thoại tại doanh nghiệp
... biểu dự Hội nghị NLĐ cấp doanh nghiệp doanh nghiệp tổ chức hội nghị đại biểu Bước Tổ chức Hội nghị NLĐ cấp doanh nghiệp Phần nghi thức: a) Chào cờ b) Bầu Đoàn Chủ tịch Thư ký hội nghị: - Đoàn Chủ ... chức hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp làm tư liệu để dự thảo quy chế đối thoại - Đề nghị Công đoàn cấp hỗ trợ giúp đỡ trình xây dựng quy chế đối thoại doanh nghiệp; cần thiết đề nghị Trung ... gia đối thoại: Thành lập tổ đối thoại - Tổ đối thoại đại diện cho NSDLĐ: - Tổ đối thoại đại diện cho tập thể NLĐ: Nhiệm vụ tổ đối thoại đại diện cho NSDLĐ: NSDLĐ quy định Nhiệm vụ tổ đối thoại...
 • 11
 • 283
 • 0

Mẫu Quy trình tổ chức hội nghị

Mẫu Quy trình tổ chức hội nghị
... người có thẩm quy n tự định phận, cá nhân lập kế hoạch tổ chức hội nghị - Mẫu kế hoạch tổ chức hội nghị thực theo mẫu: HC – 17 – BM02 - Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quy n tổ chức họp ... việc tổ chức hội nghị cho công ty II/ PHẠM VI: - Áp dụng cho phận HCQT phận liên quan III/ ĐỊNH NGHĨA: - Không có IV/ NỘI DUNG: Lập phiếu đề nghị tổ chức hội nghị - Nhu cầu tổ chức hội nghị phát ... QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ Mã tài liệu: HC-17 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 nhà cung cấp kiên huỷ hợp đồng nhân viên tổ chức thực thủ tục lý hợp đồng Chuẩn bị trước tổ chức hội nghị...
 • 6
 • 6,300
 • 71

Quy trình tổ chức hội nghị khách hàng potx

Quy trình tổ chức hội nghị khách hàng potx
... chiếu, băng nhựa, bình ắc -quy Trình tự hội nghị khách hàng · Ghi danh sách người đến dự, dựa vào giấy mời gửi xuất tặng phẩm, sổ tay, đặc san, báo truyền hình · Tổ lễ tân dẫn khách vào chỗ ngồi · ... người tổng phụ trách, đó, nhóm lại thành nhóm nhỏ · Tổ đối ngoại: phụ trách giấy mời, mời khách · Tổ hậu cần: phụ trách hội trường, phương tiện giao thông, thực phẩm, tặng phẩm, phần thưởng… · tổ ... in giấy mời; · Khi gửi giấy mời, cần phải nói lợi ích khách hàng tham gia; · Khi gửi giấy mời, cần đồng thời mời người thân khách hàng Chọn hội trường · Nhà hát địa phương mà nhiều người biết dễ...
 • 6
 • 3,638
 • 24

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XII và Hội nghị Người Lao Động năm 2012 Công ty cổ phần vận ô Tiền Giang

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XII và Hội nghị Người Lao Động năm 2012 Công ty cổ phần vận ô tô Tiền Giang
... hội Ô Lê Tấn Nẫm - Thông qua dự thảo Nghò Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII (năm 2012) Công ty Ô Nguyễn Việt Thuần (Chủ tòch HĐQT Cty) 10 - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 11 - ... SXKD Công ty 2012; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2013; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám Đốc Cty) - Báo cáo tình hình thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2012; ... Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2012 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban...
 • 2
 • 51
 • 0

Phân tích, đánh giá việc áp dụng quy chế trả tiền lương cho người lao động tai công ty TNHH T&T Hưng Yên.

Phân tích, đánh giá việc áp dụng quy chế trả tiền lương cho người lao động tai công ty TNHH T&T Hưng Yên.
... Lao động 45a Chuyên đề thực tập tốt nghiệp III PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG: Bảng lương chức danh công việc Công ty Nhằm bước hoàn thiện quy chế tiền lương Công ty cho phù hợp với quy ... tiền lương tối thiểu công ty , công ty tính đơn giá tiền lương Ví dụ : Tính tiền lương cho công nhân đúc áp lực phân xưởng x07 Công nhân có cấp bậc 7, có mức lương công việc 30.000đ/ngày Trong công ... Văn Lý – Lao động 45a Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 42.2.3: chế độ trả lương sản phẩm khoán Áp dụng cho công việc giao khoán Được công ty áp dụng cho số công việc mang tính đột xuất, công việc xác...
 • 32
 • 345
 • 0

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XIV và Hội Nghị Người Lao Động năm 2014

Chương trình ĐHCĐ thường niên lần thứ XIV và Hội Nghị Người Lao Động năm 2014
... công việc Người thực - Thông qua biên Đại hội cổ đông Ban thư ký 10 - Ban tổ chức đáp từ Ban tổ chức Phần II: Hội nghò người lao động năm 2014 - Tuyên bố lý do, thông qua chương trình Hội nghò, ... thực Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế Cty năm 2014; phương hướng công tác năm 2015 ĐD.BCH Công Đoàn Cty - Các Đại biểu hội nghò thảo luận, thông qua Báo cáo kết SXKD 2014, kế hoạch ... danh sách Chủ tọa đoàn Ban Thư ký hội nghò Ban Tổ chức ( Đ/c Lâm) - Báo cáo tình hình, kết SXKD Công ty 2014; dự kiến kế hoạch SXKD năm 2015; (Đã báo cáo Đại hội Cổ đông trước rồi); Đ/c Nẫm (Giám...
 • 2
 • 41
 • 0

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn

Quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
... viên Hội đồng quản trị Điều 8: Bộ máy giúp việc Hội Đồng Quản Trị 8.1 Giúp việc cho Hội đồng quản trị có Ban thư ký Hội đồng quản trị Chức năng, nhiệm vụ Ban thư ký Hội đồng quản trị Hội đồng quản ... tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay chúng CHƯƠNG II CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SCB Điều 5: Hội đồng quản trị 5.1 Hội đồng quản trị quan quản trị SCB, có toàn quy n ... hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị định 16.5 Triển khai thực nghị quy t, định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị 16.6 Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị...
 • 20
 • 792
 • 4

Qui định chế độ công tác phí và tổ chức hội nghị áp dụng từ tháng 9 năm 2010

Qui định chế độ công tác phí và tổ chức hội nghị áp dụng từ tháng 9 năm 2010
... độ chi tiêu hội nghị Đối tượng phạm vi áp dụng: Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định Thông tư hội nghị sơ kết tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển ... vụ) PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Quy định trách nhiệm tổ chức thực Kinh phí thực chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị phải quản lý, sử dụng theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan nhà ... họp Ban Hội đồng nhân dân toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân Thời gian tổ chức hội nghị áp dụng theo quy định Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2006...
 • 12
 • 593
 • 0

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
... họp Đại hội cổ đông: Quy t định Đại hội đồng cổ đông vấn đề họp thông qua số cổ đông đại diện 75% tổng số cổ phần có quy n biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều 10: Biên họp Đại ... việc Đại hội Điều 5: Quy n nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đề cử thông qua Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ ... 3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng...
 • 3
 • 134
 • 0

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoàn thiện quy chế trả lương, các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động tại công ty cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại việt hà

Báo cáo kiến tập quản trị nhân lực: Hoàn thiện quy chế trả lương, các chế độ phúc lợi xã hội cho người lao động tại công ty cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại việt hà
... Hoàn thiện quy chế trả lương, chế độ phúc lợi hội cho người lao động Công ty Cổ phần Sinh viên:Bùi Thị Thùy Lớp: 1205.QTNA Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Nội vận tải, xây dựng thương ... DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HÀ 1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng thương mại Việt Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng thương mại Việt ... tiền công, tiền lương chương trình phúc lợi hội Công ty Cổ phần vận tải, xây dựng thương mại Việt A Đánh giá trình quản lao động: * Ưu điểm: Công tác quản lao động Công ty Cổ phần vận...
 • 44
 • 296
 • 0

Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định 2823/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
... tác xây dựng văn quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật Bộ, cụ thể sau: Nội dung: 1.1 Tập huấn quy định pháp ... tác xây dựng văn quy phạm pháp luật Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 1.3 Hội thảo thực tiễn công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật quan, đơn vị kiến nghị biện pháp mang tính nghiệp vụ để công tác ... dựng văn quy phạm pháp luật, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thực theo quy định pháp luật hành Phân công nhiệm vụ: - Vụ Pháp chế đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị, chuẩn bị nội dung công tác tổ chức Hội...
 • 3
 • 274
 • 0

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mới nhất

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị mới nhất
... thẩm quy n Quy t định Hội đồng quản trị c Giám sát trình tổ chức thực Quy t định Hội đồng quản trị d Quy t định vấn đề Hội đồng quản trị Ủy quy n thông báo lại cho thành viên Hội đồng quản trị ... viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật Đại hội đồng cổ đông ý kiến CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị ... cho Hội đồng quản trị CHƯƠNG III: Điều NHIỆM VỤ VÀ QUY N HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Quy n hạn Hội đồng quản trị Trên sở cụ thể hóa Quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị...
 • 15
 • 451
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quy chế tổ chức hội nghịquy chế tổ chức hội nghị quốc tếquy chế tổ chức hội nghị nhà chung cưquy chế tổ chức hội nghị hội thảoquy trình tổ chức hội nghịquy trình tổ chức hội nghị tổng kếtquy trình tổ chức hội nghị của cơ quanquy trình tổ chức hội nghị khoa họcquy trình tổ chức hội nghị cbcnvcquy trình tổ chức hội nghị công đoànquy trình tổ chức hội nghị cbccquy trình tổ chức hội nghị hội thảo quốc tếquy trình tổ chức hội nghị quốc tếquy trình tổ chức hội nghị khách hàngquy định tổ chức hội nghị quốc tếNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ